Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog a kamarában 2011. október 27.. Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog a kamarában 2011. október 27.. Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével."— Előadás másolata:

1 Munkajog a kamarában 2011. október 27.

2 Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével jön létre. 205. §(1) Ált. szabadon döntenek, kívánnak-e szerződést kötni, ill. tartalmáról, kivéve, ha jogszabály kötelez. A szerződéses szabadság korlátja, tilos –jogszabályba ütközik, annak megkerülésével kötöttek –Jó erkölcsbe ütközik.

3 Típusválasztás szabadsága A szerződéses szabadság nem érinthetetlen: –bírósági ítélet –jogszabály –alkotmánybíróság

4 Jogviszonyok elhatárolása Előzmények 7001/2005.(MK.170.)FMM-PM együttes irányelv a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról Vizsgálat ÖSSZESSÉGÉBEN ÉS VALÓS TARTALMUNK SZERINT!

5 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony

6 A munkaviszony jellemzői Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási,m utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

7 Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan időre létrejött függő munka

8 Atipikus munkaviszonyok határozott idejű Mt.79. §, MK 6. Áf., 99/700 keretirányelv részmunkaidős Mt. 78/A. §, LB MK 19Áf., 97/81 EK irányelv távmunka Mt. X/A. fejezet munkaerő-kölcsönzés Mt. XI. fejezet, 96/71 EK irányelv, 91/383 EGK irányelv, 2008/104 EK irányelv Egyszerűsített foglalkoztatás 2010. évi LXXV. tv. vezető állású munkavállalók Mt. X. fejezet tanulószerződéssel foglalkoztatottak 1993. Évi LXXVI tv. A szakképzésről bedolgozói jogviszony diákmunka az ISZ-ben 2006. évi X. tv., 123/2006 (V. 19.) Korm.r. Mt. XII/A. fejezet outsoursing

9 A díjazás szabályai, egyéb juttatások

10 A munka díjazásának formái –Megbízási/vállalkozási díj –Munkabér: munkaviszony alapján a munkavállalónak járó alapvető egzisztenciális jogosultság, egyben a munkáltatónak fő kötelezettsége

11 Feladat Van-e fizetési kötelezettsége annak a foglalkoztatónak, aki a dolgozóval nem kötött írásban szerződést?

12 A munkabér elemei EGYENLŐ értékű munka, egyenlő bér! Személyi alapbér Bérpótlékok Állásidőre járó bér Ügyelet/készenlétre járó bér Költségek térítése Egyéb Szociális juttatások

13 Feladat Tehet-e különbséget munkáltatóként az alábbi munkavállalók munkabérei között? –„A” és „B” raktárban dolgozó raktáros –Általános iskolát végzett és diplomás adminisztrátor –A 10 ujjal profin gépelő, illetve a 2 ujjal gépelő adatrögzítő (időbéresek) –30 éves gyakorlattal rendelkező eladó, illetve pályakezdő eladó

14 Személyi alapbér Csak időbér A munkaszerződés kötelező eleme A bérpótlékok számítási alapja Kógens, minimum értéke a –legkisebb kötelező munkabér –garantált bérminimum

15 Feladat „Mt. 142. § A munkavállalót – eltérő megállapodás hiányában – a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg.” A fentiek alapján a munkaszerződésben megállapított 100.000 Ft/hó személyi alapbér mellett a felek megállapodhatnak-e –120.000 Ft/hó munkabérben? – 70.000 Ft/hó munkabérben?

16 Feladat Amennyiben a felek megállapodása szerint munkabér részét képezik az alábbi tételek, hol, milyen okiratban kell ezeket rögzíteni: –Ingyenes üdülési lehetőség –SZÉP kártya tételek (étkezési, rekreációs) –A munkáltató által gyártott termék kedvezményes vásárlási lehetősége

17 Időbér, vagy teljesítménybér? Mitől függ az alkalmazásuk? Hogyan kombinálható a kétféle bérezés? A teljesítménykövetelmény megállapítása és felülvizsgálata. Dokumentálási követelmények!

18 Feladat Hogyan fogalmazná meg a teljesítménybérrel kombinált időbéres bérmegállapodást, mely okiratba rögzítené ezeket?

19 Feladat Készítsük el az alábbi munkakörre és termékekre szóló teljesítménykövetelményt! –Varrónők varrnak pólót nadrágot terítőt.

20 Feladat-megoldás 1 A munkáltató mérése! –Figyelembe venni: mindenki azonos típusú és megfelelő állapotú gépen dolgozik, mindenkinek folyamatosan rendelkezésére áll az alap/segédanyag stb. A teljesítmény-követelmény írásbeli közlése! Mikor kötelező a garantált bér megállapítása?

21 Feladat-megoldás 2 termék teljesítménykövetelmény (db/óra) teljesítménybér (Ft/db)bér (Ft/óra) póló5010,82541 nadrág2521,64541 terítő1005,41541

22 Feladat-megoldás 3 Figyelmen kívül hagyni: –Technológia váltás –Munkába állás (új munkakör) hónapja+ 2 hónap teljesítménye Teljesítmény kiigazítási kötelezettség –50% munkavállaló 100% alatt teljesít –Tényleges átlagos teljesítmény 100% alatti

23 Feladat-megoldás 4 10 varrónő csak pólót varr, közülük 6 fő csak 40-45 közötti darabot teljesít óránként! 10 varrónő csak pólót varr, összesen átlagosan 400 db-ot varrnak.

24 Bérpótlékok Valamely extra erőfeszítést hivatott díjazni, a nem teljes körű lista (Mt.) döntően a munkavégzési kötelezettség időbeni teljesítéséhez kapcsolódik. Fajtái: –éjszakai pótlék –délutáni, éjszakai műszakpótlék (többműszakos, megszakítás nélküli) –rendkívüli munkavégzés esetére járó díj –készenléti díj –ügyeleti pótlékok –vasárnapi pótlék, munkaszüneti nap díjazása

25 Bérpótlékok –Ki jogosult rá? –Minek az ellentételezése? –Mennyi a minimum mértéke? –Milyen eltérési lehetőségek vannak?

26 Feladat Kell-e közölni a munkavállalóval a bérpótlékok jogcímét és összegét? –Ha nem, miért? –Ha igen, mikor, és milyen formában?

27 Feladat Egyéni vállalkozóval szerződtünk „könyvelési feladatok ellátása” munkakörre. A feladatok jellegéből adódóan, egyenlőtlen időbeosztásban dolgozik, bevallási időszakokban sokszor éjfélig is. Mikor, és milyen bérpótlékot kell neki fizetnünk?

28 Feladat Mi a különbség a délutáni pótlék és a délutáni műszakpótlék között? Mi a különbség az éjszakai pótlék és az éjszakai műszakpótlék között?

29 Feladat Az alábbi munkaidő-beosztás alkalmazása esetén mely időszakokra kell, és milyen jogcímen, legalább milyen mértékben bérpótlékot fizetni? Munkaidő heti váltásban: H-P 5.50-14.10, 13.50-22.10, 21.50-06.10. A munkaközi szünet mértéke 20 perc, amely nem része a napi munkaidőnek.

30 Feladat Az alábbi munkaidő-beosztás alkalmazása esetén mely időszakokra kell, és milyen jogcímen, legalább milyen mértékben bérpótlékot fizetni? Megszakítás nélküli munkarendben (egy nap az megszakítás nélküli 24 óra, amely 06.00-06.00-ig tart) 2 nap 05.30-18.30, 2 nap „P”, 2 nap 17.30- 06.30, 2 nap „P” A munkaközi szünet nem része a munkaidőnek.

31 Feladat Mennyi túlórapénzt?! fizetne annak a munkavállalónak, aki beosztása szerint K- Szo-ig dolgozik és havonta egy hétfőn behívják munkára?

32 Feladat Hogyan kell kiszámolni a munkaidő-kereten felüli túlórákat teljes munkaidős munkavállaló esetében, ha 3 havi munkaidő-kerete 2011. október 1- december 31-ig tart?! Milyen mértékű (%) ez a bérpótlék?

33 Feladat Mi köze van a készenléti díjnak a készenléti jellegű munkakörhöz?

34 Feladat Számolja ki annak az ügyeletes lakatos TMK dolgozónak az adott műszakra jutó munkabérét, és írja meg a jelenléti ívét is, akinek beosztása a következő: 18.00-06.00-ig elrendelt ügyelet a lakatos műhelyben, közben 21.20-23.50-ig sorleállás miatti javítás, 04.00-05.00 segítség sürgős kamionrakodásnál kézzel és kisemelésű targoncával.

35 Feladat Az alábbiak közül kinek jár vasárnapi pótlék? –Három műszakos munkarendű termelő üzem dolgozójának, ha a rendes munkaidő munkanapjai V-Cs? –Készenléti jellegű munkakörben dolgozó, munkaidő-keretes portás?

36 Feladat Az alábbiak közül kinek jár vasárnapi pótlék? –Megszakítás nélküli munkarendben termelő üzem dolgozójának, munkanapjai 2+2P? –Annak a részmunkaidős dolgozónak, aki csak szombaton és vasárnap dolgozik? –Uszoda takarítójának?

37 Feladat Milyen összeget kell fizetni a munkaszüneti napra, a munkavállalónak, ha beosztása szerint dolgozik és –Havidíjas? –Órabéres?

38 Feladat Milyen összeget kell fizetni a munkaszüneti napra, a munkavállalónak, ha beosztása szerint NEM dolgozna de behívják munkára és –Havidíjas? –Órabéres?

39 Távolléti díj –Mi ez? –Esetei: állampolgári kötelezettség teljesítése idején közeli hozzátartozó halála esetén min. 2 nap kötelező orvosi vizsgálat idején (terhesség igen, de lombikprogram nem) véradás teljes időtartamában, munkahelyen kívül min 4 óra munkaszüneti nap miatt kiesett időre a (pót)szabadság időtartamára szoptatási munkaidő-kedvezmény idejére apa munkaidő-kedvezményére

40 Távolléti díj –Számítási alapja –személyi alapbér –rendszeres bérpótlékok –rendkívüli munkavégzés miatti kiegészítő pótlék

41 Feladat Milyen díjazás jár annak a munkavállalónak, aki a munkáltató engedélyével van távol 1 napot?

42 Feladat Milyen díjazás jár a munkavállalónak, ha munkahelyén elháríthatatlan okból nem tud megjelenni?

43 Feladat Milyen díjazás jár annak a munkavállalónak, aki a munkahelyi vezető engedélyével van távol, hiszen adott napon várhatóan üzemi áramszünet lesz a munkahelyen?

44 Feladat Mennyi „szabadságpénzt” fog kapni 1 heti szabadságára az alábbi két munkavállaló? –Egy műszakos bérszámfejtő, akinek órabére br. 600 Ft –Megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállaló, aki a tárgyévben és a megelőző évben is 200-200 óra rendkívüli munkaórát teljesített? Órabére szintén br. 600 Ft

45 Átlagkereset Célja, esetei: –más munkakörbe áthelyezett terhes nő –határozott idejű munkaviszony megszűnésekor –munkaviszony megszüntetésekor a felmentés időszakára –végkielégítéskor –a munkaviszony jogellenes megszüntetésekor Számítási módja, figyelembe vehető díjazások –személyi alapbér, bérpótlékok, kiegészítő díjazás, prémium, jutalom, egyéb bér

46 Feladat Mely kritériumok fennállása alapján jár végkielégítés a munkavállalónak?

47 Költségek megtérítése –A munkáltató köteles (pl): munkába járás 39/2010. (II. 26.) Korm.r. kiküldetés (utiktg., szállás, élelmezés) kötelező továbbképzés költségei (tandíj,útiktg,szállás) –A munkáltató köteles, ha előzetesen hozzájárult: saját munkaeszköz használata munkaruha tisztítása stb. –A munkáltató nem köteles pl.: közigazgatási határon belül munkába járás ktg-e

48 Feladat Mit kellene fizetnie az én munkáltatómnak a mai napra számomra? S ha ez a program Budapesten lenne?

49 Feladat Hogyan kell téríteni annak a munkavállalónak az utiköltségét (mely tételeket), ha gödöllői lakos, és Bicskén dolgozik?

50 Feladat Választhatja-e a munkavállaló, hogy leányfalui lakhelyéről csepeli munkahelyére hajóval közlekedik, s a munkáltatónak kell- e ennek költségét téríteni? Ha nem, miért, ha igen, mennyit?

51 Feladat Ha a munkavállaló Győrben dolgozik (és van itt „tartózkodási hely” lakcíme) állandó lakóhelye Debrecen, milyen utazási költség- térítési kötelezettsége van a munkáltatónak?

52 Feladat Milyen költségtérítés jár mozgásában korlátozott munkavállalónak, aki a munkavégzés helységében lakik?

53 A munkabér védelme ILO 95. sz. egyezménye Megállapítás, kifizetés magyar törvényes pénznemben Átutalás lehetősége?! A munkáltató Tbj., Art., és az Flt. Szerinti kötelességei Esedékessége- havonta utólag 1X

54 Feladat Kötelezhető-e a munkavállaló bankszámla nyitására, hogy a munkabérét arra utalhassuk?

55 Feladat Milyen gyakorisággal kérhet a munkavállaló munkabér-előleget és milyen mértékben?

56 Feladat Mikor kell kifizetni annak a munkavállalónak a munkabérét, aki tisztán teljesítménybéres, de a munkáját külföldön összesítik és hagyják jóvá, s ezt 45 napot vesz igénybe, azaz 10-ig nem ismerjük a számfejtendő munkabérét?

57 A munkabér védelme Esedékesség a munkaviszony megszűnésekor Esedékesség hosszabb elszámolási időszak esetén Kifizetés hol, mikor? Kinek lehet fizetni? Írásbeli elszámolás (bérlap) tartalmi követelményei! Egyenlő munka egyenlő bér elve!?

58 Feladat Mikor kell elszámolni a kilépő dolgozóval?

59 Feladat Át kell-e vetetni, jóvá kell hagyatni a dolgozóval a számfejtett munkabért?

60 Levonás a munkabérből Jogszabály (adó, egyéni járulékok, bérelőleg) Bírósági, vagy közigazgatási határozat –mértéke –a munkáltató készfizető kezessége A munkavállaló kifejezett hozzájárulása,de semmis, ha a hozzájárulás a munkáltató, vagy közvetítő javára történik.

61 Levonás a munkabérből A munkavállaló a munkabérről előre nem mondhat le, át nem ruházhatja.

62 Feladat Mi a különbség a –levonáshoz hozzájárulás és –a munkabérről lemondás esetei között?

63 Munkabér visszakövetelése Jogalap nélkül felvett munkabér 60 napon belül 3 éven belül írásban visszakövetelhető.

64 Feladat A munkáltató cafeteria szabályzata alapján a dolgozóknak a próbaidő után jár 10.000 Ft étkezési utalvány. Ezt véletlenül kifizettük a próbaidős dolgozóknak is március és december között, s csak az év végi leltárnál vettük észre a hibát. Kitől, mit és hogyan lehet visszakövetelni ebből?

65 Szociális juttatások Elsősorban KSZ szerint: kulturális, jóléti, egészségügyi, szükségletek. Ruházat nagymértékű szennyeződése: munkaruha biztosítása kötelező. Önkéntes, kölcsönös biztosító pénztári befizetés átvállalása.

66 Köszönöm a figyelmet! Torma Beáta munkajogi szakokleveles tanácsadó 70/9452-218 torma.bea@pannonwork.hu


Letölteni ppt "Munkajog a kamarában 2011. október 27.. Típusválasztás szabadsága Alkotmány 70/B. § PTK A szerződés a felek akaratának kölcsönös, egybehangzó kifejezésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések