Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. május 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. május 26."— Előadás másolata:

1 Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. május 26.

2 Munkaidő, pihenőidő A prezentáció a munkajogi szakokleveles tanácsadó posztgraduális képzés jegyzetei, Dr Pál Lajos előadása és szakmai munkája felhasználásával készült.

3 Tipikus munkaviszony A két fél között (munkáltató, munkavállaló) közvetlenül teljes munkaidőben határozatlan időre létrejött függő munka.

4 Atipikus munkaviszonyok határozott idejű Mt.79. §, MK 6. Áf., 99/700 keretirányelv részmunkaidős Mt. 78/A. §, LB MK 19Áf., 97/81 EK irányelv távmunka Mt. X/A. fejezet munkaerő-kölcsönzés Mt. XI. fejezet, 96/71 EK irányelv, 91/383 EGK irányelv, 2008/104 EK irányelv egyszerűsitett foglalkoztatás 2010. évi LXXV. tv. vezető állású munkavállalók Mt. X. fejezet tanulószerződéssel foglalkoztatottak 1993. Évi LXXVI tv. A szakképzésről bedolgozói jogviszony diákmunka az ISZ-ben 2006. évi X. tv., 123/2006 (V. 19.) Korm.r. outsoursing

5 A munkaviszony jellemzői Elsődleges minősítő jegyek: –a tevékenység jellege, a munkakörként történő feladat meghatározás –személyes munkavégzési kötelezettség –foglalkoztatási, illetve rendelkezésre állási kötelezettség –alá- fölérendeltségi viszony Másodlagos minősítő jegyek: –irányítási,m utasítási, ellenőrzési jog –a munkavégzés helye –az elvégzett munka díjazása –a munkáltató munkaeszközeinek, erőforrásainak és nyersanyagainak felhasználása –a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek biztosítása –írásbeliség

6 A munkaszerződés „kellékei” Alaki kellékek –írásba foglalás, a felek azonosítása a munkáltató kötelessége, de érvénytelenségre csak 30 napon belül lehet hivatkozni –tartalmi kellékek kötelezők –személyi alapbér (tetszőleges időbér) –munkavégzés helye, ahol teljesíteni kell –munkakör, végzendő feladat, esetleg szakma

7 A munkaszerződés „kellékei” –Természetes kellékek általánostól eltérés esetén kell megállapodni –Esetleges kellékek bármi, de jogszabállyal, KSZ-szel ellentétben nem állhat (kivéve eltérés a munkavállaló javára) pl. próbaidő kikötése ÉS A MUNKAIDŐ???

8 Definíciók-FONTOS Munkaidő –napi –heti Éjszakai munka Többműszakos munkarend Délutáni/éjszakai műszak Pihenőnap Idénymunka Készenléti jellegű munkakör

9 Mi a munkaidő? –a munkavégzésre ELŐÍRT idő –a munkakörhöz kapcsolódó előkészítő, befejező munkák –napi, heti, havi munkaidő –állásidő –utazási idő: munkába járás/kiküldetés –munkaközi szünet

10 Feladat A munkaszerződésben: munkaidő az üzlet nyitvatartása alatt. Tejbolt: nyitva h-p 7-16-ig. ----------------------------------------------------- Mennyi a munkaidő mértéke? Mi a helyzet az előkészítő munkálatokkal? És a munkaközi szünettel?

11 Feladat Mondjon példát, mely munkakörben életszerű, hogy nincs előkészítő-befejező munkálat? Mely esetekben számít munkaidőnek az átöltözés?

12 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár annak a munkavállalónak, akinek adott napon 12 óra a munkaideje? Mennyi munkaközi szünet jár annak a munkavállalónak, akinek a napi munkaideje 8 óra, de adott napon 1,5 óra túlórát rendeltek el számára? Mennyi munkaközi szünet jár az ún. 6 órás munkavállalónak?

13 Feladat Mennyi munkaközi szünet jár a 8 órás ügyeletben tartott dolgozónak, ha a 4-7. óráig rendeltek el számára munkavégzést? Mikor kezdődik a munkaideje annak a gázszerelőnek, aki előző nap felvette a munkalapokat és otthonról megy az első szerelési helyre?

14 Feladat A munkavállaló ingyenes céges buszjárattal jár dolgozni, amire felszáll reggel 4,30-kor, 5,30-kor belép az elektronikus kapun a kártyájával – ez helyettesíti a jelenléti ívet – átöltözik, előkészül és 6.00-kor beáll a géphez dolgozni. 14.00-kor befejezi a munkát 14.30-kor kilépteti magát, felszáll a buszra amiről 15.30-kor lakóhelyén leszáll. Hogyan alakul a napi munkaideje?

15 Feladat Győri munkavégzési helyű munkavállalót, akinek a rendes munkaideje H-P 8-16.30-ig tart budapesti előadásra kiküldetésbe rendelnek. Az előadás 9-15 óráig tart. Hogyan alakul az ő munkaideje aznap?

16 A munkaidő mértéke Teljes általános rövidebb (nem részmunkaidő, nem arányos díjazás) hosszabb (napi 12, heti 60 óra, készenléti jellegű munkakörben, közeli hozzátartozó esetében) NEM arányos díjazás Rész arányos díjazást tesz lehetővé – bár nem kötelező

17 Feladat Mondjon példát, mely munkakörben kötelező a napi 8 óránál kevesebb mértékű munkaidőt teljes munkaidőnek elismerni! Mit jelent, hogy a munkavállaló 4 órás?

18 Készenléti jellegű munkakör –Nem készenlét –A munkakör sajátosságából adódhat –A munkáltató nyilvánítja készenléti jellegűvé –Fajtái: a rendelkezésre állás és a tényleges munkavégzés aránya a munkavégzés intenzitása

19 Feladat A biztonsági őrök munkaköre készenléti jellegű munkakör? Indokolja! Milyen előnyei vannak a készenléti jellegű munkakör alkalmazásának: –a munkavállaló szempontjából –a munkáltató szempontjából

20 Munkaidő-keret –mi a munkaidő-keret –a kötelező munkaidő beosztásának szabályai –közlése –elszámolása –előnyei

21 Munkaidő-keret Mértéke, hossza: –4 havi (16 heti)munkáltató –6 havi (26 heti)KSZ –1 éves (52 heti)KSZ, de csak készenléti jellegű munkakörben megszakítás nélküli, illetve többműszakos munkarendben foglalkoztatott idénymunkát végző munkavállaló esetén

22 Feladat Modellezze, mutassa be egy 4 havi munkaidő-keret lehetséges előnyeit! ׀________׀________׀________׀________׀ kötelező (ó):160176168 184 teljesített (ó): 120200168 200 különbség (ó):-40+240 +16 Elszámolás: -40+24+16=0, a leggazdaságosabb megoldás!

23 Feladat Hogyan alakul az előbbi példánk, ha munkavállalónkat 4 óra mértékű részmunkaidőben foglalkoztatjuk? ׀________׀________׀________׀________׀ kötelező (ó): 80 88 84 92 teljesített (ó): 120200168 200 különbség (ó):+40 +112+84 +108 Elszámolás: +40+112+84+108=344 ó, adott munkára a ráfordított humán erőforrás nagyon kevés! Rossz koncepció!

24 Feladat A 6 órás részmunkaidős munkavállalónak január 1-i kezdettel 4 havi munkaidő-keretet állapítottunk meg. Mit, mikor és hogyan lehet legkésőbb változtatni ha március elején már látszik, hogy olyan kevés a munka, hogy nem tudjuk kihasználni a rendelkezésre álló munkaidőt?

25 Munkarend A munkáltató működési rendje és az egyes munkarendek összefüggései Miből állhat össze egy munkarend? munkanap, munkaidő kezdete és befejezése műszakosság, heti munkanapok száma, osztott/osztatlan napi munkaidő, munkaközi szünet, napi pihenőidő, pihenőnap, heti pihenőnapok száma, egyenlősége/egyenlőtlensége, megszakítás nélküliség, vasárnap, munkaszüneti nap

26 Feladat Milyen munkarendeket ismer? Sorolja fel!

27 Feladat Mondjon példát egyfajta munkarendre, ha a munkáltató működése: Január 1. 0.00 órától december 31. 24.00 óráig megszakítás nélküli Minden héten hétfő 6.00 órától péntek 22.00 óráig tart! Hétfőtől péntekig 9-18-ig és szombaton 8-12-ig tart.

28 Feladat Mondjon példákat! –Osztott napi munkaidőre, ilyen jellemző munkakörre –Egyenlőtlen munkaidőre Miben különbözik a vasárnap és a munkaszüneti nap egymástól?

29 A munkarendek csoportosítása Kinek a kezében van a beosztás feletti döntés? –Kötött –Kötetlen –Részben kötött

30 Kötetlen munkarend Amikor a munkavállaló teljes mértékben saját maga dönt a beosztásról (vezető állású munkavállalók, munkakörből adódóan) Vigyázat a polgári jogi jogviszonyokkal!!!

31 Részben kötött munkarend A felek megosztoznak a beosztást illetően. A beosztás szabályait rögzítik.

32 Kötött munkarend A beosztás kizárólag a munkáltató kezében! Egyenlő –műszakosság: 2, 3 műszakos, megszakítás nélküli Egyenlőtlen

33 Feladat Hogyan számolhat el túlórát az a biztosítási ügynök, aki kötetlen munkaidő-beosztásban dolgozik? Mutasson be egy részben kötött munkarendet! Milyen munkakörben alkalmazná például?

34 Feladat Mi a baj azzal, ha egy kötött munkarendben dolgozó a napi munkaidő végén „még bent marad” a busz indulásig? És megbeszéli a váltótárssal, hogy az jöhet kicsit később, aztán majd visszacserélik?

35 Több műszakos munkarend napi üzemelési idő>napi munkaidő, egy napon belül időszakonként rendszeresen, egymást váltva végzik azonos tevékenységüket

36 Több műszakos munkarend eltérés ölelkező műszak LB 2006.1539, 2003/88/EK irányelv 2. cikk műszakok –nappalos 06-14 óra –délutáni 14-22 óra –éjszakai22-06 óra három-két műszak

37 Feladat Milyennek értékelné az alábbi munkarendet? Két munkavállaló egyik 8-16.30, másik 11- 19.30, egy hónapban 2X 1 napra cserélnek.

38 Feladat Milyennek értékelné az alábbi munkarendet? –A munkavégzés két műszakos, hétfőtől péntekig kötetlenül 06-22 óra között történik. –A munkáltató igényeitől függően naponta 6-14, vagy 8-16, vagy 10-18, vagy 12-20 óráig csúsztatott munkarend.

39 Megszakítás nélküli munkarend Ki alkalmazhatja? –A munkáltató működése A működés szünetelése –napi =<6 óra, technológia –technológia ÉS Tevékenység –közszükséglet –technológia miatt más munkarend nem alkalmazható –A munkakör

40 Egyenlőtlen munkarend Csak munkaidő-keret esetén alkalmazható Mitől egyenlőtlen? –Eltérő napi munkavégzési idő, vagy –heti öttől eltérő munkanap napi munkavégzés >= 4 óra, kivéve részmunkaidő Csak hozzájárulásával: 127. § (6) a)-b) pont szerint

41 Beosztás Mit jelent a munkaidő beosztása? az egyes naptári napok jellege: munka/pihenő, rendes/rendkívüli egészséges, biztonságos munkavégzés

42 Beosztás munkaidő kezdete és befejezése osztatlan, osztott (KSZ, vagy megállapodás) napi pihenőidő heti pihenőnap/pihenőidő közlés

43 Feladat Készítsen példát egyenlőtlen munkaidő- beosztású munkarendre!

44 Feladat Megszakítás nélküli munkarendet alkalmazna, lehet? –Kábeltévés cég call center munkakörben? –Gyógyszergyár ? –Gyógyszertár vegyi üzeme? –Benzinkút kezelője? –Szálloda konyhája? –Autógyár alkatrész beszállító üzeme?

45 A munkaidő-beosztás közlése egy héttel korábban, egy hétre, különben az előző irányadó eltérés következményei írásban, mi számít írásos közlésnek?

46 Munkavégzési korlátok Napi munkavégzési idő <= 12 óra –készenléti jellegű munkakör <= 24 óra –egészségkárosító kockázat <= 8 óra –munkanap fogalma –nyári/téli időszámítás eltérési lehetőségei heti munkavégzési idő <= 48 óra –készenléti jellegű munkakör <= 72 óra –munkaidő-keret esetén átlagban rendkívüli munkavégzés

47 Pihenőnap fogalma –naptári nap 0.00 órától-24.00 óráig, vagy –következő műszak előtti 24 óra általános munkarendben heti 2 nap (egyik vasárnap)

48 Pihenőnap összevonása munkaidő-keret alkalmazása esetén két hetente: a munkáltató egyoldalú döntésével havonta: kollektív szerződés, vagy a felek megállapodása esetén kéthavonta: idénymunka esetében a felek megállapodása esetén A munkaidő-keret időtartamán belül: a készenléti jellegű, megszakítás nélküli, többműszakos, idénymunka, ha erről a KSZ rendelkezik

49 Pihenőnapok összevonásának korlátozása Mt. 127. § (6) –a)-b) pont munkavállalói csak hozzájárulásukkal –c) pont munkavállalóinak tilos 6 nap után 1 pihenőnap (kivéve KSZ ilyen irányú rendelkezése)

50 Pihenőidő heti 48 óra vasárnapnak bele kell esni, de havonta min. egy vasárnap: készenléti jellegű, megszakítás nélküli, három, vagy többműszakos, idénymunka rendeltetése folytán vasárnap is működő heti 40 óra –munkaidő-keret –megszakítás nélküliség –egy teljes naptári nap –átlagban 48 óra pihenőidő

51 Vasárnapi munkavégzés rendes munkaidő –rendeltetés –készenléti jelleg –három műszakos munkarend –megszakítás nélküli munkarend –idénymunka –pihenőnap összevonása szombat-vasárnap pótlék

52 Munkaszüneti nap rendes munkaidő –megszakítás nélküli munkarend –rendeltetés –külföldre történő szolgáltatásnyújtás –külföldi kiküldetés Ha vasárnapra esik, és húsvét-, pünkösdvasárnap rendkívüli munkavégzés

53 Feladat Az alábbiak közül ki dolgozhat augusztus 20-án? –tulajdonos bolti üzletvezető –színházi ügyelő –gátőr –tűzszerész –biztonsági őr

54 Rendkívüli munkaidő beosztástól eltérő –napi munkaidőt meghaladó –heti pihenőnapon végzett –munkaszüneti napon végzett munkaidő-kereten felüli készenlét/ügyelet alatt elrendelt

55 Rendkívüli munka elrendelése Különösen indokolt eset Egészséges, biztonságos munkavégzés Munkavállaló körülményei Korlát: napi-heti-éves Tilos 127. § (6) a), b) Hozzájárulás 127. § (6) c) Magállapodás 200 ó felett: 10%+sikertelen állásközvetítés miatt A távollét ledolgozása

56 Feladat Hogyan rendelne el rendkívüli munkát? Legkésőbb meddig rendelhet el rendkívüli munkavégzést?

57 Készenlét/ügyelet a rendelkezésre állás helyének meghatározása kinek a kezében van feltételei –közszükséglet kielégítése –veszély, kár elhárítása –technológiai biztonság Időkorlátok 168 ó/hó Elrendelése: 1 héttel előtte, 1 hónapra előre

58 A munkaidő nyilvántartása formai kényszer nincs tartalmi követelmények megbízhatóság a munkaidő jellege ellenőrizhetősége a belépés és regisztrálás atipikus munkarendek kötetlen munkaidő-beosztás rugalmas munkarend

59 Feladat Rendeljen el ügyeletet a karbantartónak, az ügyelet alatt hívja be valamilyen munkára, s ha végzett, folytassa az ügyeletet. Mint munkáltató, hogyan vezényelné le a fentieket?

60 Feladat Készítsen munkaidő-nyilvántartás nyomtatványt! Hogyan jelölné ezen, az előbbi feladat szerinti ügyelet-RK-ügyelet szerint bonyolított napot! Mi történik,ha ezt nem mutatja ki a fentiek szerint helyesen?

61 Szabadság alap-pót rendes-rendkívüli fizetett-fizetés nélküli szabadság és munkaidő-kedvezmény betegszabadság

62 Rendes szabadság alap-életkortól függően pót gyerekek után fiatal munkavállaló vak munkavállaló föld alatt dolgozó munkavállaló

63 Rendes szabadság munkaviszonyban töltött naptári évben további munkaviszony részmunkaidő nyugdíjas szünetelés

64 Rendes szabadság mértéke alap és pótszabadság időarányosság töredéknapok számítása

65 A szabadság kiadása Ki adja ki? Mikor kell közölni? Részletekben? Elháríthatatlan okból 3 munkanap igazoltsága Esedékessége tárgyévben (áthúzódás max. 5 munkanap)

66 A szabadság kiadása Szabadság átvitele 74/2006. (XII. 16.) AB határozat –Oka: Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve működést közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén 03.31. KSZ. 06.30. max. a szabadság ¼ része. MEGRENDELÉSTŐL, MUNKASZERVEZÉSTŐL FÜGGETLEN OK Munkavállaló betegsége, vagy egyéb elháríthatatlan ok esetén az ok megszűnésétől számított 30 napon belül.

67 A szabadság A szabadság pénzbeli megváltása Jogellenes esetek! Visszafizetési kötelezettség Nem visszakövetelhető: mv. halála, nyugdíjazás, munkáltató jogutód nélküli megszűnése

68 A szabadság kiadása-feladat Általános munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5 Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5

69 A szabadság kiadása-feladat Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszpp5 Általánostól eltérő munkarend –hkszecspszov –szszszszszszp6 –hkszecspszov4 –pszszszszpp

70 Feladat Mi a különbség a 4 órás részmunkaidős és a teljes munkaidős munkavállaló szabadságának –mértékét –kiadását illetően?

71 Betegszabadság Mi köze a betegségnek a szabadághoz? Mértéke Díjazása Arányosítás és a MIL lap

72 Egyéb munkaidő-kedvezmények 24 hét szülési szabadság Fizetés nélküli szabadság Gyermek (3 évesig) otthoni gondozása Gyermek (10 évesig) GYES alatt, ha otthon gondozza Közeli hozzátartozó 30 napon túli ápolása Saját erős építkezés Szoptatási munkaidő-kedvezmény GYÁP ideje „Apanap” 5 munkanap 2 hónapon belül

73 Munkavégzés alóli mentesülések esetei Állampolgári kötelezettség teljesítése Közeli hozzátartozó halála esetén min. 2 munkanap Keresőképtelenség Kötelező orvosi vizsgálat Önkéntes, vagy létesítményi tűzoltó mentési szolgálatának időtartama Véradás (munkahelyen kívül mi. 4 óra) Elháríthatatlan ok Munkaviszonyra vonatkozó szabály, vagy a munkáltató engedélye Emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés

74 Köszönöm a figyelmet! Torma Beáta munkajogi szakokleveles tanácsadó 70/9452-218 torma.bea@pannonwork.hu Jó pihenést kívánok! A prezentáció a munkajogi szakokleveles tanácsadó posztgraduális képzés jegyzetei, Dr Pál Lajos előadása és szakmai munkája felhasználásával készült.


Letölteni ppt "Munkajog a Kamarában-haladó kurzus 2011. május 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések