Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyek alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyek alapjai"— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyek alapjai
Pénzügyi döntések A pénz időértéke

2 Pénzügyi döntések Gazdasági és intézményi környezet Finanszírozási
Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. Várható hozam és kockázat Vállalkozás piaci értéke Hosszú távú Rövid távú Befektetési Gazdasági és intézményi környezet

3 Befektetési döntések Hogyan költse el a cég a forrásokat mibe
mennyit fektessen be mikor hol

4 Finanszírozási döntések
Források megszerzésének módja Belső forrás visszaforgatott nyereség jegyzett tőke emelése Külső forrás hitelek felvétele

5 Pénzügyi döntések Gazdasági és intézményi környezet Finanszírozási
Befektetett eszközök Forgóeszközök Saját tőke Hosszú lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. Várható hozam és kockázat Vállalkozás piaci értéke Hosszú távú Rövid távú Befektetési Gazdasági és intézményi környezet

6 Hosszú távú pénzügyi döntések tárgya
Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök Tartós források Saját tőke Hosszú lejáratú köt.

7 Rövid távú pénzügyi döntések tárgya
∑ Forgóeszköz Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Forgóeszközök fin. Tartós források Rövid lejáratú források

8 A pénzügyi döntések célja
Versengő célok Profit (nyereség) maximalizálása Tulajdonosok vagyonának maximalizálása

9 A profitmaximalizálás problémái
Többféle számviteli nyereségkategória ismeretes Statikus, rövid távra (1 évre) koncentráló mutató Manipulálható (a cég által választott számviteli politika alapján)

10 A vállalati pénzügyek alapját képező elvek, elméletek
Nettó jelenérték (NPV) Portfolió elmélet Tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) Hatékony tőkepiacok elmélete

11 A pénz időértéke (Time Value of Money)
Egységnyi mai pénz értékesebb, mint egységnyi jövőbeli pénz A mai pénz befektethető, kamatot eredményez A mai pénz (cash flow) biztos Eltérő időpontban esedékes pénzösszegek közvetlenül nem összegezhetők!!

12 Pénzügyi számítások Jövőérték-számítás Jelenérték-számítás
Mai (jelenbeli) pénz valamely jövőbeli értékének kiszámítása Kamatszámítással Jelenérték-számítás Valamely jövőbeli pénz mai (jelenbeli) értékének kiszámítása Diszkontálással

13 Jövőérték-számítás 1 éves időszakra
Ma kölcsönadunk 100 ezer Ft-ot. Mennyi pénzünk lesz 1 év múlva, ha az adós 10 ezer Ft kamatot ígér? 1 Idő (t) PV = C0 FV = C1 = ? jelen időpont (a döntés időpontja), t = 0 pénzáramlások a periódusok végén kamatperiódus hossza 1 év

14 Jelenérték (C0) + kamat = Jövőérték (C1)
= Present Value (PV) + Interest (I) = Future Value (FV) Kezdő tőke Névérték Kamat: a befektetett tőke időegység (1 év) alatti növekménye Névleges kamatláb: a kezdő tőke (névérték) %-ában kifejezett éves tőkenövekmény (10000: = 0,10 = 10%)

15 A kamatláb Jelentősége: a pénz időértékének a mértéke Értelmezése:
befektetők által elvárt hozam vállalati tőkeköltség a tőke alternatívaköltsége opportunity cost diszkontráta Jelölése: r (rate of return)

16 Jövőérték-számítás 1 évnél hosszabb időszakra
1 idő (t) C0 Cn = ? … n Év vége Feltétezés: a kamatperiódus hossza 1 év A számítás történhet Egyszerű kamatozással Kamatos kamatozás

17 Egyszerű kamatozás Periódusonként a kamatokat kifizetik
Kamat csak a kezdő tőke (névérték) után jár A tőkenövekmény állandó A kamatozási időtartam alatt a tőke lineárisan nő FV = Cn = C0 × (1 + n × r)

18 Kamatos kamatozás A kamatokat tőkésítik (újra befektetik)
A tőkenövekmény növekvő A kamatozási időtartam alatt a tőke exponenciálisan nő FV = Cn = C0 × (1 + r)n Kamattényező: kifejezi, hogy a kezdő tőke a kamatozási időtartam alatt hányszorosára nő

19 Jelenérték-számítás 1 éves időszakra
1 idő (t) C0 = ? FV = C1 Ha FV = PV × (1+r), akkor diszkonttényező

20 Jelenérték-számítás 1 évnél hosszabb időszakra
Egyetlen jövőbeli pénzáram jelenértéke n idő (t) PV = C0 = ? Cn

21 Különböző időpontbeli pénzáramlások együttes jelenértéke
… n idő (t) PV = ? C C C Cn

22 Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV)
A modern vállalati pénzügyek kulcsfogalma a kezdő tőkebefektetés és a befektetés révén képződő jövőbeli pénzáramok jelenértékének különbsége Ha NPV > 0 (pozitív), a befektetés elfogadható!

23 Speciális pénzáramok Annuitás: véges számú, periódusonként egyenlő
nagyságú pénzáramok sorozata Örökjáradék: periódusonként egyenlő nagyságú pénzáramok végtelen sorozata Növekvő örökjáradék: periódusonként azonos (g) ütemben növekvő pénzáramok végtelen sorozata

24 Annuitások gyakorlati alkalmazása
Hitelek törlesztő részletei Lízingdíjak Biztosítási díjak Nyugdíjpénztári be-és kifizetések Fix kamatozású kötvények értékelése Beruházások értékelése


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyek alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések