Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kamatlábak lejárati szerkezete és a hozamgörbe Kamatlábak lejárati szerkezete (term structure of interest rate) Hitelviszonyt megtestesítő (homogén)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kamatlábak lejárati szerkezete és a hozamgörbe Kamatlábak lejárati szerkezete (term structure of interest rate) Hitelviszonyt megtestesítő (homogén)"— Előadás másolata:

1 A kamatlábak lejárati szerkezete és a hozamgörbe Kamatlábak lejárati szerkezete (term structure of interest rate) Hitelviszonyt megtestesítő (homogén) értékpapírok hozama és lejárata közötti kapcsolat, a rövid és hosszú lejáratú kamatok közötti viszony

2 Hozamgörbe (yield curve) Különböző futamidejű kamatlábak ábrázolása a lejárat függvényében

3 Par hozamgörbe különböző futamidejű kamatozó kötvények lejáratig számított hozama - a névérték = piaci érték (árfolyam) (par yield bond) - tényleges hozam = névleges hozam.

4 A fix kamatozású kötvények jellemzője - a pénzáramlások sorozata előre rögzített. - a kötvény piaci értéke a jövőbeli pénzáramlások jelenértéke :

5 A lejáratig számított hozam problémái - Valamennyi pénzáramlást azonos kamatlábbal diszkontálnak - Nem a lejáratig számított hozam határozza meg a kötvények árfolyamát - Implicite feltételezzük a lejárat előtt kapott kamatok YTM-men történő újrabefektetését

6 A kamatszelvényes kötvények helyes árazása - lejárat előtt sok kifizetés - kötvények felbonthatók diszkontkötvények sorozatára - diszkontráták a spot kamatlábak Ahol r i (i = 1 …n) periódus spot kamatlába

7 Zérokupon hozamgörbe (spot hozamgörbe) Különböző lejáratú kamatszelvény nélküli (elemi) kötvények lejáratig számított hozamai (spot kamatlábak) grafikus ábrája

8 A kamatszelvény nélküli kötvény jellemzői - lejárat előtt nincs pénzáramlás, - nincs újrabefektetési kockázat

9 A kamatszelvény nélküli kötvény piaci értéke (árfolyama) Y n = n periódusra számított hozam (YTM)

10 A spot kamatlábak modellezése likvid kamatszelvényes kötvények felhasználásával széles körben használatos módszer az ún. bootstrapping eljárás.

11 Feltételek - az egyéves lejáratú kötvény hozama 3,50%, ( r 1 = 3,5000%.) - a kétéves lejáratú kamatozó kötvényhozama 4,20% Ha P n = P 0 akkor: r 2 = 4,2147%

12 Forward kamatlábak meghatározása a spot hozamgörbéből Befektetési alternatívák - Befektetés 2 évre (r 2 -ön) - Befektetés 1 évre, 1 év múlva újra befektetés

13 Kockázat-semleges befektetők számára a két alternatíva egyenértékű ha (1 + r 2 )2 = (1 + r 1 )(1 + E[ 1 r 2 ]) ahol E[ 1 r 2 ] az egyéves spot kamatláb várható értéke egy év múlva

14 E[ 1 r 2 ] a jelenben teljes bizonyossággal nem ismert, de az egy év múlva kezdődő, egyéves futamidejű befektetés határidős (forward) hozama rögzíthető (1 + r 2 ) 2 = (1 + r 1 )(1 + 1 f 2 )

15 Határidős (Forward) kamatlábak (forward interest rate) - az azonnali kamatlábak által meghatározott kamatlábak, - jövőbeli hitelügyletek (befektetések) éves szinten kifejezett kamatlábai, amelyeket a jelenben rögzítenek, - alkalmasak a jövőbeli egyperiódusú kamatlábak előrejelzésére várakozási hipotézis szerint

16 Forward kamatparitás az azonnali és határidős kamatok közötti kapcsolatot leíró matematikai összefüggés (1 + r n ) =[(1 + r 1 )(1 + 1 f 2 )(1 + 2 f 3 )…(1 + n-1 f n )] 1/n Egy n periódusú spot kamattényező a spot- és forward kamattényezők (kamatlábak) mértani átlaga

17 A hozamgörbe alakjára és változására vonatkozó elméletek A várakozási hipotézis elmélete Likviditási preferencia elmélete Szegmentált piacok elmélete

18 A várakozási hipotézis elmélete A hozamgörbét kizárólag a befektetői várakozások alakítják Egyszerűsítő feltételezések - a befektetők várakozásai homogének, - a befektetők profitmaximalizálók, - a befektetők kockázat-semlegesek, - nincsenek tranzakciós költségek, - az értékpapírok tökéletesen helyettesíthetők, - a befektetőknek nincsenek lejárati preferenciái

19 Likviditási preferencia elmélet Feltételezések: a befektetők kockázatkerülők, kockázata a lejárattal nő csak magasabb hozam mellett hajlandók hosszabb időre hitelezni a hosszabb lejáratú értékpapírok hozamának likviditási prémiumot kell tartalmazni

20 A hozamgörbe alakjának változása a piaci szereplők kockázathoz való viszonyától függ Ha erősödik a kockázatkerülés meredeken emelkedő hozamgörbe Ha csökken a kockázatkerülés laposodó hozamgörbe

21 Szegmentált piacok elmélete - a pénzügyi piacok szegmentáltak, - a szegmentáció a piaci szereplők tradicionális lejárati preferenciáin alapul, - a különböző lejáratú értékpapírok tökéletesen nem helyettesíthetők egymással, - az egyes részpiacokon belül kölcsönözhető források keresletében és kínálatában bekövetkező változások alakítják a kamatlábak lejárati szerkezetét - a hosszú és rövid lejáratú kamatlábak egymástól függetlenül határozódnak meg az egyes piacokon kialakult keresleti-kínálati viszonyok alapján

22 Emelkedő hozamgörbe a rövid lejáratú hitelek piacán kisebb a különbség a kölcsönözhető források kereslete és kínálata között, mint a hosszú lejáratú hitelek piacán

23 Ereszkedő hozamgörbe a rövid lejáratú hitelek piacán nagyobb a különbség a kölcsönözhető források kereslete és kínálata között, mint a hosszú lejáratú hitelek piacán


Letölteni ppt "A kamatlábak lejárati szerkezete és a hozamgörbe Kamatlábak lejárati szerkezete (term structure of interest rate) Hitelviszonyt megtestesítő (homogén)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések