Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kötvény I.  A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója azt vállalja, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget és annak előre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kötvény I.  A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója azt vállalja, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget és annak előre."— Előadás másolata:

1 A kötvény I.  A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója azt vállalja, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget és annak előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, illetve az általa vállalt esetleges szolgáltatásokat a kötvény mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának a lejáratkor fizeti. (Megjegyzés: a kötvénynek mint értékpapírnak nincs köze a biztosítási kötvényhez.)  Tulajdonságai:  Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  Általában fix kamatozású (lehet mozgó kamatozású is)  Általában közép- vagy hosszútávra szól  Forgatható értékpapír – árfolyamára hat a piaci kamatláb!  Kibocsátója lehet az állam, önkormányzatok, nemzetközi szervezetek, vállalatok

2 Kötvény II. Előnyei:  az ily módon szerzett tőke kamata előre pontosan meghatározott (fix kamatozású kötvény);  az így szerzett tőke költsége általában alacsonyabb, mint a részvények kibocsátása révén szerzett tőkéé;  a kötvénytulajdonos nem vesz részt a vállalkozás irányításában;  a kötvények után fizetett kamat, csakúgy, mint a kölcsönök után fizetendő, ráfordításként számolható el, ezáltal csökkenti az adóalapot;  amennyiben a kötvénykibocsátás révén felvett kölcsön feltételei közé beveszik a kötvény idő előtti visszafizetésének jogát, úgy a vállalkozás pénzügyi szerkezete rugalmasabbá válthat.

3 Kötvény III. Hátrány:  a hosszú lejáratú adósság hosszú időre szóló elkötelezettséget jelent, mely kockázatot rejt magában  a vállalkozás eladósodásában rejlő nagyobb kockázat leszoríthatja a vállalkozás részvényeinek értékét;  a kötvényadósságnak fix lejárata van, amikorra mindenképpen biztosítani kell a törlesztés pénzügyi fedezetét;  a fix kamatteher különösen kockázatos abban az esetben, ha egyébként a vállalkozás jövedelmei ingadoznak

4 Kötvény IV.  Államkötvény  Államadósság fedezésére szolgál, az állam bocsájtja ki  Az államkötvény az állam hosszú lejáratú adósságát megtestesítő értékpapír, amely mögött állami garancia áll.  Önkormányzati kötvény  Önkormányzat bocsátja ki  Az önkormányzati kötvény mögött garancia nem áll.  Nem számolható fel! – Adósságrendezési eljárás  Jegyzési jogot biztosító kötvény  A jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásával a részvénytársaság kívülálló személyektől kötvény formájában hitelt vesz fel.  Futamidő közben: jegyzési jog  Futamidő lejáratakor: kötvény alapján teljesítés  Átváltoztathó kötvény  Részvénytársaság az alaptőkéjének feléig olyan névre szóló kötvényt hozhat forgalomba, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani.  Hitelfelvétel, aminek „visszafizetése” részvényben is lehetséges.

5 1. példa  Mi lesz a pénzáramlása annak a négy és fél éve kibocsátott, ötéves futamidejű kötvénynek, amelynek névértéke 1000, évi kamata 20%, törlesztése az utolsó 3 évben rendre a névérték 30-30-40%-a?

6 1. példa megoldás TőkeegyenlegKamatTőke 1. 1 0002000 2. 1 0002000 3. 1 000200300 4. 700140300 5. 40080400

7 2. példa  Egy 2008. június 1-én kibocsátott 3 éves futamidejű kötvényre a kibocsátó évente fizet kamatot, lejáratkor egy összegben törleszti. A kötvény kamatlába évi 16%.  Mennyit érdemes fizetni egy 100 Ft névértékű kötvényért 2010. június 1-én kamatfizetés előtt, ha az 1-2 éves befektetések várható hozama évi 18%?  És kamatfizetés után?

8 2. példa megoldás  PV 1 = 16 + (100 + 16) / 1,18 = 114,3  PV 2 = (100 + 16) / 1,18 = 98,3 TőkeegyenlegKamatTőke 1. 100160 2. 100160 3. 10016100

9 3. példa  Kétféle fix kamatozású kötvényt bocsátanak ki. Mindkettő 5 éves lejáratú, évi 15% névleges kamatozású, kamatszelvényes kötvény. A K1 kötvény lejáratkor egy összegben törleszt, a K2 kötvény pedig az első évtől kezdve évente egyenletesen. Mennyi a kötvények jelenértéke, elméleti árfolyama, ha a piaci kamatláb 10%?

10 3. példa megoldás K1 TőkeegyenlegKamatTőke 1.100150 2.100150 3.100150 4.100150 5.10015100 K2TőkeegyenlegKamatTőke 1.1001520 2.801220 3.60920 4.40620 5.203

11 Biztosításmatematikai alapok Életbiztosítás

12 Alapfogalmak  L x = életben maradási valószínűség  D x = halálozási valószínűség  1 - L x = D x ; 1 - D x = L x

13 Alapfogalmak  Jelölések, alapösszefüggések:  A: a biztosítás egyszeri díja n: a biztosítás tartama v: diszkonttényező (=1/(1+i), ahol i a technikai kamat)

14 Megélési és halálozási valószínűségek:  Megélési valószínűség  p x,1 = l x+1 / l x  p x,n = l x+n / l x  Halálozási valószínűség  q x,1 = d x / l x = ( l x – l x+1 ) / l x  q x,n = ( l x – l x+n ) / l x

15 1. feladat A fenti kihalási rend szerint, mekkora a valószínűsége annak, hogy  egy 48 éves biztosított még 15 évet él?  egy 48 éves biztosított 10 éven belül meghal?

16 1. feladat megoldás A:  Életben maradási valószínűséget kell számolni!  p = l 63 / l 48 = 59.294/84.802 = 0,6992 69,92% B:  Halálozási valószínűséget kell számolni  q= ( l 48 – l 58 ) / l 48 = (84.802 – 69.515) / 84.802 = = 0,1802 18,02%

17 2. példa  Egy most 45 éves férfi egyszeri díjas tiszta elérési biztosítást akar kötni 1.000.000 Ft biztosítási összegre, 15 éves időtartamra.  Mennyi lesz a nettó díj, ha a technikai kamatláb 3%?  (1.03 15 =1,557967)

18 Elérési biztosítás  A biztosító vállalja, hogy a biztosítási tartam eltelte után is életben van a biztosított, akkor részére vagy a kedvezményezett részére BÖ-t fizet ki.  Ha a biztosított a tartam lejárta előtt meghal, akkor a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik! – Bárkinek, akár rossz kockázatú ügyfeleknek is konkrét megtakarítási célhoz  Nehezen értékesíthető - ezért díj-visszatérítés opció  Tartam alatti halál esetén a befizetett díj a költségek levonása után visszajár TARTAM HALÁL  Lejárat BÖ

19 2. Példa megoldás A feladat két részből áll: 1. Mennyi annak a valószínűsége, hogy lesz kifizetés, vagyis megéli a 60 éves kort? 2. Mennyi a 15 év múlva kapott 1.000.000 forint jelenértéke 3%-os diszkontláb mellett? 3. Ha ezt a kettőt összeszorozzuk megkapjuk az egyszeri díjas elérési életbiztosítás nettó díját.

20 2. Feladat megoldás 1:  p = l 60 / l 45 = 65.627/84.802 = 0,7738 77,38% 2:  PV = 1.000.000 / 1.03 15 = 641.861,94 A nettó díj = 0,7738 * 641.861,94 = 496.727,36


Letölteni ppt "A kötvény I.  A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója azt vállalja, hogy a kötvényben megjelölt pénzösszeget és annak előre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések