Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati beruházás beruházásfinanszírozás. Vállalati beruházás - fogalma - hosszú távú tőkelekötés - sajátosságok kockázat hozam időtáv megtérülés jövedelmezőség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati beruházás beruházásfinanszírozás. Vállalati beruházás - fogalma - hosszú távú tőkelekötés - sajátosságok kockázat hozam időtáv megtérülés jövedelmezőség."— Előadás másolata:

1 Vállalati beruházás beruházásfinanszírozás

2 Vállalati beruházás - fogalma - hosszú távú tőkelekötés - sajátosságok kockázat hozam időtáv megtérülés jövedelmezőség - tárgya - célja

3 Beruházás folyamata 1.Projektötletek 2.CF-becslés 3.Ötletek értékelés – legjobb kiválasztása 4.Megvalósítás, időszakonkénti ellenőrzés 5.Utólagos értékelés ( terv  tény)

4 Beruházás, mint reálbefektetés Típusai: •Nemzetgazdasági / üzemgazdasági •Termelő / nem termelő •Alap-, kapcsolódó-, közös beruházás •Infrastrukturális fejlesztést célzó

5 Vállalati beruházás-típusok •Létesítő (alapítás) •Fenntartó (már elért eredmény megtartása) •Átalakító (piaci viszonyokban aktív szerep) •Hozzáigazító (megváltozott viszonyokhoz való kényszerű alkalmazkodás) •Bővítő (kapacitásnövelés) •Pótló (amortizálódott tárgyi eszk. cseréje) •Átállító (új technika alkalmazása) •Diverzifikáló (kockázatcsökkentés)

6 Beruházási döntés •Tőkegazdálkodásra vonatkozik •Hosszú távú döntés (megtérülési idő) •Cél: tőkeszükséglet és a tőkeellátottság közötti egyensúly biztosítása, kialakítása

7 Beruházási és finanszírozási döntések kapcsolata •Tőkeszükséglet – elhatározott beruházásból adódik •Tőkeellátottság – tőkeszerzés kérdése – finanszírozási döntések területe •Tőke megszerzése, -felhasználása, - kezelése, - visszafizetés)

8 Beruházási döntés – eszközoldali, befektetési döntés Finanszírozási döntés – forrásoldali döntés Sorrend: 1. beruházási döntés (mit akarok) ↓ fin. szükséglet lép fel ↓ 2. finanszírozási döntés (honnan, mennyit, milyen feltételekkel ?)

9 Vállalati beruházás forrásai •Belső finanszírozás (saját tőke) -Jegyzett és befizetett tőke -Pótlólagos saját tőke szerzés - eredménytartalék - jegyzett tőke felemelése (pl. átalakulás Kft  Rt.) - tőketárs bevonása (- Rt. esetében: pótlólagos rv.kibocsátás)

10 Külső finanszírozás (ideiglenes) •Források (hazai és nemzetközi): -közép- és hosszú lejáratú bankhitel -Vállalati kötvénykibocsátás -Lízing -Hosszú lejáratú szállítói hitelek -Nemzetközi pénzügyi intézmények (VB, EBB, EBRD) kölcsönei, hitelei (- állami támogatás, pályázatok)

11 Beruházások értékelése Bonyolultabb, mint az értékpapíroké becsülni kell  a beruházás megvalósításának tőkeszükségletét  a hasznos élettartamot  a hasznos élettartam alatt képződő jövedelmeket  a diszkontáláshoz szükséges kamatlábat

12 A beruházás révén képződő jövedelmek becslésének alapelvei  csak a pénzáramok relevánsak számviteli nyereség ≠ pénzáramlás (cash flow)  növekményi (különbözeti) alapon történő becslés (hogyan változnak a cég pénzáramai a beruházás révén) beruházással vagy beruházás nélkül

13 Beruházások pénzáramlásai kezdő végső működési Konvencionális: - + + + + + ….…. + Nem konvencionális: - + + - + + + + …. -

14 Kezdő pénzáram ( - C 0 ) Tárgyi eszközök beszerzési ára + tőkésíthető kiadások + nettó forgótőke + meglévő erőforrások költsége -bevétel régi eszközök értékesítéséből Kezdő tőkeszükséglet

15 Működési pénzáram ( C t ) Árbevétel - Folyó működési költségek - Értékcsökkenési leírás Adózás előtti üzemi eredmény - Társasági adó Adózás utáni üzemi eredmény + Értékcsökkenési leírás ± Nettó forgótőke változás A periódus működési pénzárama

16 Végső pénzáram ( C n ) T árgyi eszközök értékesítéséből származó nettó pénzáram + Felszabaduló forgótőke

17 Döntési problémák  érdemes-e megvalósítani valamely beruházást  egymást kölcsönösen kizáró projektek közül melyik a jobb

18 Beruházási számítások Statikus nem veszi figyelembe a pénz időértékét Dinamikus figyelembe veszi a pénz időértékét

19 Beruházási ötletek értékelése DÖNTÉSI KRITÉRIUMOK •KOCKÁZAT •Megtérülési idő (egyszerű, diszkontált) •Jövedelmezőségi index (PI 1 ) •Nettó jelenérték ( NPV 0 ) •Belső megtérülési ráta (IRR  NPV = 0)

20 Megtérülési idő (Payback Period, P b ) Hány év alatt térül meg a kezdő tőke a beruházás révén képződő jövedelemből ha az évi jövedelem annuitás

21 Diszkontált megtérülési idő Hány év alatt térül meg a kezdő tőkebefektetés a jövőbeli pénzáramok diszkontált összegéből

22 Jövedelmezőségi index (Profitability Index, PI)

23 Nettó jelenérték (Net Present Value, NPV)

24 Belső kamatláb (Internal Rate of Return, IRR) %

25 Döntés Elfogadni, ha NPV > 0 IRR > r PI > 1 Elutasítani, ha NPV < 0 IRR < r PI < 1

26 Eltérő méretű, egymást kölcsönösen kizáró projektek Ha C 0A ≠ C 0B IRR és NPV alapján hozott döntés ellentétes lehet IRR érzéketlen a méretre Releváns döntés NPV alapján

27 Eltérő élettartamú, egymást kölcsönösen kizáró projektek Helyes döntéshez NPV vagy PV egyenértékű évi pénzárammá (annuitássá) alakítása

28 Gazdaságossági számítások •Egyenértékű pénzáramlások •költségegyenértékes •Nyereségegyenértékes Alkalmazási esetek: - eltérő futamidejű eszközök közötti választás - meglévő eszközök pótlása, cseréje


Letölteni ppt "Vállalati beruházás beruházásfinanszírozás. Vállalati beruházás - fogalma - hosszú távú tőkelekötés - sajátosságok kockázat hozam időtáv megtérülés jövedelmezőség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések