Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,"— Előadás másolata:

1 A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest.

2 A kifejezés értelmezései
Olasz eredetű szó, dokumentumdossziét, szakértői dossziét jelent. (Kalmikova, ) Üzleti élet – cég bemutatója Művészvilág - egy művész legjobb alkotásait bemutató, reprezentatív gyűjtemény. Oktatás - a diák munkáiból készült gyűjtemény A kifejezés értelmezései

3 További meghatározások
A portfólió a tanuló egy vagy több tantárgyból készített munkáinak célirányos, szisztematikus gyűjteménye. Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását További meghatározások

4 További meghatározások
A portfólió a (tanuló) legjobb munkáiból összeállított gyűjtemény. A portfólió bemutatja a (tanuló) egy adott időszak alatt elért fejlődését, előrehaladását. A portfólió a tanuló portréja gondosan összeválogatott munkáinak tükrében.

5 A portfólió típusai (Barrett,2002)
Munkaportfólió Bemutató portfólió Értékelési portfólió A portfólió típusai (Barrett,2002)

6 A portfólió további típusai (Heueré,2000)
Eredménybemutató portfólió Kompetencia-alapú portfólió Pillanatfelvétel-portfólió Tantárgyközpontú portfólió Készségeket bemutató portfólió Tematikus portfólió Kutatási portfólió Projektportfólió Fejlődési portfólió Reflektív portfólió Diagnosztikus portfólió Kimeneti portfólió Felvételi portfólió A portfólió további típusai (Heueré,2000)

7 A portfólió készítésének célja
Az értékelési célú felhasználás - mit tudnak és mire képesek a diákjaink. A tanulás elősegítésére használjuk - a diákjaink tanuljanak valamit a portfólió összeállításából A portfólió készítésének célja

8 Segítségével a tanár és a diák rendszeresen megvitatja a diák előrehaladását egy adott tárgyból vagy egy adott projektben. Ebben a portfólióban a diák az összes, a tanulási folyamathoz tartozó dokumentumot gyűjti. Munkaportfólió

9 A munkaportfólióból a bemutató portfólióba már csak a diák legjobb/legfontosabb munkái kerülnek át. Az oktatás területén a bemutató portfólió korlátozódhat egy tantárgyra, például az irodalomra, de lehet egy diák adott tanévben készített legjobb munkáinak bemutató portfóliója is, amely felöleli az összes tantárgyat. Ezeket a tanuló válogatja össze azokból a dokumentumokból, amelyek véleménye szerint a legjobban bemutatják őt és elért eredményeit. Ahhoz persze, hogy meg tudja ítélni, melyek a legjobb munkái, szükséges, hogy világos értékelési szempontrendszer álljon rendelkezésére. Bemutató portfólió

10 Alternatív osztályozást, értékelést szolgáló portfólió
Alternatív osztályozást, értékelést szolgáló portfólió. Arra szolgál, hogy a tanár a hagyományos osztályzással szemben a diák teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével ítélhesse meg. Ezt a portfóliót a tanár magánál tartja, hogy év végén a tanuló összes munkáját áttekintve adhasson értékelést és jegyet. Konkrét helyzetekben a fő típusok tovább árnyalódnak. Értékelési portfólió

11 Eredmény-bemutató portfólió
Meghatározott típusú dokumentumokat kérnek a portfólióban, amelyeket nem szabad sem kihagyni, sem másfajta dokumentummal helyettesíteni. Az értékelési kritériumok adottak, de a portfólió készítője számára nem feltétlenül ismertek. Az így elkészített portfóliók jól összehasonlíthatók. (Ilyen például az álláskeresés céljára készített portfólió.) Eredmény-bemutató portfólió

12 Kompetencia-alapú portfólió
Olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek az összeállító bizonyos kompetenciáit mutatják be. Azt, hogy adott kompetencia meglétét milyen dokumentumok bizonyítják a legjobban, a portfólió összeállítója dönti el. Kompetencia-alapú portfólió

13 Pillanatfelvétel-portfólió
Az ilyen portfólió célja, hogy bemutassa összeállítóját egy adott pillanatban. Felölelheti életének összes területét, és bemutathatja készítőjét a maga teljességében, gyengeségeivel és erősségeivel együtt. Az effajta portfóliók szolgálhatnak a tanév végi összegzésre, önértékelésre, a további fejlődés útjának meghatározására Pillanatfelvétel-portfólió

14 Tantárgyközpontú portfólió
Egy adott tantárgyban egy adott időszak alatt feldolgozott anyagot és a diák munkáját bemutató portfólió. Lehet teljes körű, és akkor a tanulási folyamat lenyomatát fogjuk kapni, de lehet egy válogatás is az évi „termésből”. Tantárgyközpontú portfólió

15 Készségeket bemutató portfólió
A tanuló valamely készségének adott idő alatti fejlődését vagy elért fejlettségét bemutató portfólió. Pl. az íráskészséget bemutató portfólió bemutathatja egy írásmű keletkezésének fázisait, esetleg a tanév elejéről és végéről egy-egy művet, amelyek reprezentálják a tanuló fejlődését, de lehet olyan is, amely a tanuló különböző műfajokban készült legjobb írásműveit tartalmazza. Ha a bemutatandó készség – ének, tánc, sport, tanítás – másképp nem örökíthető meg, akkor például video- vagy audió-felvételt is lehet csatolni a portfólióhoz. Készségeket bemutató portfólió

16 Olyan interdiszciplináris portfólió, amelyben a diákok egy bizonyos témával kapcsolatban összegyűjtött ismereteiket mutatják be. Egy ilyen portfólió összeállítása általában több tantárgyban szerzett ismeretek szintetizálását követeli meg. (pl. ha valaki a magyar reformkorról készítene egy tematikus portfóliót, akkor szükségképpen történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti ismereteinek összegzésére kellene törekednie.) Tematikus portfólió

17 Célja az, hogy bemutassa a tanuló egy kutatási projektjét és annak eredményeit. Ez a portfólió is tematikus, de nem feltétlenül iskolai tárgyak köré szerveződik. A kutatás témája bármi lehet, például a helytörténet valamely szelete, vagy egy író életművének feltárása, esetleg egy társadalmi jelenség (futball-huliganizmus) vizsgálata Kutatási portfólió

18 Egy projekt megvalósulásának folyamatát és a tanulónak a projektben játszott szerepét dokumentálja. (Például egy iskolai színielőadás megvalósulását.) Célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének bemutatása. A fejlődési folyamatra való reflexió egyben arra is alkalmas, hogy jelentősen fejlessze a diák metakognitív készségeit, elősegítse önértékelésének fejlődését és ezáltal autonóm tanulóvá válását. Projektportfólió

19 Célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének bemutatása
Célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének bemutatása. A fejlődési folyamatra való reflexió egyben arra is alkalmas, hogy jelentősen fejlessze a diák metakognitív készségeit, elősegítse önértékelésének fejlődését és ezáltal autonóm tanulóvá válását Fejlődési portfólió

20 Középpontjában a diák tanulási folyamatainak bemutatása és a diák reflexiói állnak. A cél a tanuló metakognitív készségeinek fejlesztése. A reflektív portfólióban a diák, a tanár, a szülő számára egyaránt azok fejlődése, kibontakozása követhető különböző területeken. Reflektív portfólió

21 Diagnosztikus portfólió
Ez a portfólió olyan munkákkal indul, amelyek bemutatják, hogy valamilyen területen milyen nehézségekkel küzd a diák. A portfólió azt a történetet dokumentálja, amelynek során a diák tanára, mentora segítségével fokozatosan úrrá lesz a nehézségeken. A folyamat dokumentálása sok tanulsággal szolgálhat a tanár, a mentor és a diák számára egyaránt a tanulási, tanítási folyamat megértése szempontjából. Diagnosztikus portfólió

22 Az érettségi vizsgát magántanulók esetében helyettesítő portfólió, amely leginkább a szakdolgozatvédésre hasonlít. A tanuló bemutatja egy kutatási projektjének dokumentumait, és megvédi eredményeit. Kimeneti portfólió

23 A formális iskolai oktatásban nem részesült diákok ebben a portfólióban mutatják be elért eredményeiket, fejlődésük folyamatát és mindazokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy megfelelnek a felvételi követelményeknek Felvételi portfólió


Letölteni ppt "A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések