Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,"— Előadás másolata:

1 A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest.

2 A kifejezés értelmezései Olasz eredetű szó, dokumentumdossziét, szakértői dossziét jelent. (Kalmikova, 2002. 23.) Üzleti élet – cég bemutatója Művészvilág - egy művész legjobb alkotásait bemutató, reprezentatív gyűjtemény. Oktatás - a diák munkáiból készült gyűjtemény

3 További meghatározások A portfólió a tanuló egy vagy több tantárgyból készített munkáinak célirányos, szisztematikus gyűjteménye. Olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását

4 További meghatározások A portfólió a (tanuló) legjobb munkáiból összeállított gyűjtemény. A portfólió bemutatja a (tanuló) egy adott időszak alatt elért fejlődését, előrehaladását. A portfólió a tanuló portréja gondosan összeválogatott munkáinak tükrében.

5 A portfólió típusai (Barrett,2002) Munkaportfólió Munkaportfólió Munkaportfólió Bemutató portfólió Bemutató portfólió Bemutató portfólió Bemutató portfólió Értékelési portfólió Értékelési portfólió Értékelési portfólió Értékelési portfólió

6 A portfólió további típusai (Heueré,2000) Eredménybemutató portfólió Eredménybemutató portfólió Eredménybemutató portfólió Eredménybemutató portfólió Kompetencia-alapú portfólió Kompetencia-alapú portfólió Kompetencia-alapú portfólió Kompetencia-alapú portfólió Pillanatfelvétel-portfólió Pillanatfelvétel-portfólió Pillanatfelvétel-portfólió Tantárgyközpontú portfólió Tantárgyközpontú portfólió Tantárgyközpontú portfólió Tantárgyközpontú portfólió Készségeket bemutató portfólió Készségeket bemutató portfólió Készségeket bemutató portfólió Készségeket bemutató portfólió Tematikus portfólió Tematikus portfólió Tematikus portfólió Tematikus portfólió Kutatási portfólió Kutatási portfólió Kutatási portfólió Kutatási portfólió Projektportfólió Projektportfólió Projektportfólió Fejlődési portfólió Fejlődési portfólió Fejlődési portfólió Fejlődési portfólió Reflektív portfólió Reflektív portfólió Reflektív portfólió Reflektív portfólió Diagnosztikus portfólió Diagnosztikus portfólió Diagnosztikus portfólió Diagnosztikus portfólió Kimeneti portfólió Kimeneti portfólió Kimeneti portfólió Kimeneti portfólió Felvételi portfólió Felvételi portfólió Felvételi portfólió Felvételi portfólió

7 A portfólió készítésének célja Az értékelési célú felhasználás - mit tudnak és mire képesek a diákjaink. A tanulás elősegítésére használjuk - a diákjaink tanuljanak valamit a portfólió összeállításából

8 Munkaportfólió Segítségével a tanár és a diák rendszeresen megvitatja a diák előrehaladását egy adott tárgyból vagy egy adott projektben. Ebben a portfólióban a diák az összes, a tanulási folyamathoz tartozó dokumentumot gyűjti.

9 Bemutató portfólió A munkaportfólióból a bemutató portfólióba már csak a diák legjobb/legfontosabb munkái kerülnek át. Az oktatás területén a bemutató portfólió korlátozódhat egy tantárgyra, például az irodalomra, de lehet egy diák adott tanévben készített legjobb munkáinak bemutató portfóliója is, amely felöleli az összes tantárgyat. Ezeket a tanuló válogatja össze azokból a dokumentumokból, amelyek véleménye szerint a legjobban bemutatják őt és elért eredményeit. Ahhoz persze, hogy meg tudja ítélni, melyek a legjobb munkái, szükséges, hogy világos értékelési szempontrendszer álljon rendelkezésére.

10 Értékelési portfólió Alternatív osztályozást, értékelést szolgáló portfólió. Arra szolgál, hogy a tanár a hagyományos osztályzással szemben a diák teljesítményét holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével ítélhesse meg. Ezt a portfóliót a tanár magánál tartja, hogy év végén a tanuló összes munkáját áttekintve adhasson értékelést és jegyet. Konkrét helyzetekben a fő típusok tovább árnyalódnak.

11 Eredmény-bemutató portfólió Meghatározott típusú dokumentumokat kérnek a portfólióban, amelyeket nem szabad sem kihagyni, sem másfajta dokumentummal helyettesíteni. Az értékelési kritériumok adottak, de a portfólió készítője számára nem feltétlenül ismertek. Az így elkészített portfóliók jól összehasonlíthatók. (Ilyen például az álláskeresés céljára készített portfólió.)

12 Kompetencia-alapú portfólió Olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek az összeállító bizonyos kompetenciáit mutatják be. Azt, hogy adott kompetencia meglétét milyen dokumentumok bizonyítják a legjobban, a portfólió összeállítója dönti el.

13 Pillanatfelvétel-portfólió Az ilyen portfólió célja, hogy bemutassa összeállítóját egy adott pillanatban. Felölelheti életének összes területét, és bemutathatja készítőjét a maga teljességében, gyengeségeivel és erősségeivel együtt. Az effajta portfóliók szolgálhatnak a tanév végi összegzésre, önértékelésre, a további fejlődés útjának meghatározására

14 Tantárgyközpontú portfólió Egy adott tantárgyban egy adott időszak alatt feldolgozott anyagot és a diák munkáját bemutató portfólió. Lehet teljes körű, és akkor a tanulási folyamat lenyomatát fogjuk kapni, de lehet egy válogatás is az évi „termésből”.

15 Készségeket bemutató portfólió A tanuló valamely készségének adott idő alatti fejlődését vagy elért fejlettségét bemutató portfólió. Pl. az íráskészséget bemutató portfólió bemutathatja egy írásmű keletkezésének fázisait, esetleg a tanév elejéről és végéről egy-egy művet, amelyek reprezentálják a tanuló fejlődését, de lehet olyan is, amely a tanuló különböző műfajokban készült legjobb írásműveit tartalmazza. de lehet olyan is, amely a tanuló különböző műfajokban készült legjobb írásműveit tartalmazza. Ha a bemutatandó készség – ének, tánc, sport, tanítás – másképp nem örökíthető meg, akkor például video- vagy audió-felvételt is lehet csatolni a portfólióhoz.

16 Tematikus portfólió Olyan interdiszciplináris portfólió, amelyben a diákok egy bizonyos témával kapcsolatban összegyűjtött ismereteiket mutatják be. Egy ilyen portfólió összeállítása általában több tantárgyban szerzett ismeretek szintetizálását követeli meg. Egy ilyen portfólió összeállítása általában több tantárgyban szerzett ismeretek szintetizálását követeli meg. (pl. ha valaki a magyar reformkorról készítene egy tematikus portfóliót, akkor szükségképpen történelmi, irodalmi, művelődéstörténeti ismereteinek összegzésére kellene törekednie.)

17 Kutatási portfólió Célja az, hogy bemutassa a tanuló egy kutatási projektjét és annak eredményeit. Ez a portfólió is tematikus, de nem feltétlenül iskolai tárgyak köré szerveződik. A kutatás témája bármi lehet, például a helytörténet valamely szelete, vagy egy író életművének feltárása, esetleg egy társadalmi jelenség (futball-huliganizmus) vizsgálata

18 Projektportfólió Egy projekt megvalósulásának folyamatát és a tanulónak a projektben játszott szerepét dokumentálja. (Például egy iskolai színielőadás megvalósulását.) Célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének bemutatása. A fejlődési folyamatra való reflexió egyben arra is alkalmas, hogy jelentősen fejlessze a diák metakognitív készségeit, elősegítse önértékelésének fejlődését és ezáltal autonóm tanulóvá válását.

19 Fejlődési portfólió Célja a tanuló egy bizonyos területen elért fejlődésének bemutatása. A fejlődési folyamatra való reflexió egyben arra is alkalmas, hogy jelentősen fejlessze a diák metakognitív készségeit, elősegítse önértékelésének fejlődését és ezáltal autonóm tanulóvá válását

20 Reflektív portfólió Középpontjában a diák tanulási folyamatainak bemutatása és a diák reflexiói állnak. A cél a tanuló metakognitív készségeinek fejlesztése. A reflektív portfólióban a diák, a tanár, a szülő számára egyaránt azok fejlődése, kibontakozása követhető különböző területeken.

21 Diagnosztikus portfólió Ez a portfólió olyan munkákkal indul, amelyek bemutatják, hogy valamilyen területen milyen nehézségekkel küzd a diák. A portfólió azt a történetet dokumentálja, amelynek során a diák tanára, mentora segítségével fokozatosan úrrá lesz a nehézségeken. A folyamat dokumentálása sok tanulsággal szolgálhat a tanár, a mentor és a diák számára egyaránt a tanulási, tanítási folyamat megértése szempontjából.

22 Kimeneti portfólió Az érettségi vizsgát magántanulók esetében helyettesítő portfólió, amely leginkább a szakdolgozatvédésre hasonlít. A tanuló bemutatja egy kutatási projektjének dokumentumait, és megvédi eredményeit.

23 Felvételi portfólió A formális iskolai oktatásban nem részesült diákok ebben a portfólióban mutatják be elért eredményeiket, fejlődésük folyamatát és mindazokat a dokumentumokat, amelyek bizonyítják, hogy megfelelnek a felvételi követelményeknek


Letölteni ppt "A PORTFÓLIÓ Összeállította: Marton Eszter Forrás: Falus Iván – Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések