Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS"— Előadás másolata:

1 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS
Előadó: Dr. Szalai András

2 Az eljárásjog fogalma Be. Pp. Ket.

3 Az eljárás szakaszai alapeljárás jogorvoslat végrehajtás

4 Közigazgatási eljárás alapelvei
A törvényesség, illetve joghoz kötöttség A hatáskörgyakorlás célhoz kötöttsége és a joggal való visszaélés tilalma A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme A törvény előtti egyenlőség és a diszkrimináció tilalma A szabad bizonyítás elve Ex officio A tisztességes eljáráshoz és az ésszerű határidőn belüli döntéshez való jog A közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége A tájékoztatáshoz való jog A jóhiszemű eljárás elve Költséghatékonyság és a gyorsaság alapelve

5 A Ket. hatálya Tárgyi Személyi Területi Időbeli

6 Tárgyi hatály: közigazgatási hatósági ügy
a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.

7 Nem alkalmazható a Ket. a szabálysértési eljárás a választási eljárás
a népszavazás előkészítése és lebonyolítása a területszervezési eljárás állampolgársági eljárás (állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével)

8 Személyi hatály Közigazgatási hatóság Ügyfél

9 Az ügyfél fogalma az a természetes személy, vagy szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti

10 Joghatóság Magyar állampolgár, szervezet esetén Külföldi esetén

11 Hatáskör első és másodfok mulasztás

12 Illetékességi okok az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye
az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolni kívánják ahol a jogellenes magatartást elkövették

13 Elsőfokú eljárás Eljárás megindítása Eljárás felfüggesztése
Eljárás megszüntetése

14 Kizárási okok Relatív Abszolút

15 A képviselet Törvényes képviselet Meghatalmazotti képviselet
Ügygondnoki képviselet

16 A bizonyítékok az ügyfél nyilatkozata az irat tanúvallomás
szemléről készült jegyzőkönyv szakértői vélemény hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv a tárgyi bizonyíték

17 A döntés Végzés Határozat

18 A jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat
Kérelemre Fellebbezési eljárás Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás AB határozata alapján Hivatalból Döntést hozó saját hatáskörében Felügyeleti eljárás Ügyészi fellépés


Letölteni ppt "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések