Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Előadó: Dr. Szalai András

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Előadó: Dr. Szalai András"— Előadás másolata:

1 KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Előadó: Dr. Szalai András e-mail: szalaiandras@szantoszalai.hu

2 Az eljárásjog fogalma Be. Be. Pp. Pp. Ket. Ket.

3 Az eljárás szakaszai alapeljárás alapeljárás jogorvoslat jogorvoslat végrehajtás végrehajtás

4 Közigazgatási eljárás alapelvei A törvényesség, illetve joghoz kötöttség A törvényesség, illetve joghoz kötöttség A hatáskörgyakorlás célhoz kötöttsége és a joggal való visszaélés tilalma A hatáskörgyakorlás célhoz kötöttsége és a joggal való visszaélés tilalma A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme A jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok védelme A törvény előtti egyenlőség és a diszkrimináció tilalma A törvény előtti egyenlőség és a diszkrimináció tilalma A szabad bizonyítás elve A szabad bizonyítás elve Ex officio Ex officio A tisztességes eljáráshoz és az ésszerű határidőn belüli döntéshez való jog A tisztességes eljáráshoz és az ésszerű határidőn belüli döntéshez való jog A közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége A közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége A tájékoztatáshoz való jog A tájékoztatáshoz való jog A jóhiszemű eljárás elve A jóhiszemű eljárás elve Költséghatékonyság és a gyorsaság alapelve Költséghatékonyság és a gyorsaság alapelve

5 A Ket. hatálya Tárgyi Tárgyi Személyi Személyi Területi Területi Időbeli Időbeli

6 Tárgyi hatály: közigazgatási hatósági ügy a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.

7 Nem alkalmazható a Ket. a szabálysértési eljárás a szabálysértési eljárás a választási eljárás a választási eljárás a népszavazás előkészítése és lebonyolítása a népszavazás előkészítése és lebonyolítása a területszervezési eljárás a területszervezési eljárás állampolgársági eljárás (állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével) állampolgársági eljárás (állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével)

8 Személyi hatály Közigazgatási hatóság Közigazgatási hatóság Ügyfél Ügyfél

9 Az ügyfél fogalma az a természetes személy, vagy szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz az a természetes személy, vagy szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet is, amelynek feladatkörét az ügy érinti

10 Joghatóság Magyar állampolgár, szervezet esetén Magyar állampolgár, szervezet esetén Külföldi esetén Külföldi esetén

11 Hatáskör első és másodfok első és másodfok mulasztás mulasztás

12 Illetékességi okok az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, székhelye az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolni kívánják az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolni kívánják ahol a jogellenes magatartást elkövették ahol a jogellenes magatartást elkövették

13 Elsőfokú eljárás Eljárás megindítása Eljárás megindítása Eljárás felfüggesztése Eljárás felfüggesztése Eljárás megszüntetése Eljárás megszüntetése

14 Kizárási okok Abszolút Relatív

15 A képviselet Törvényes képviselet Törvényes képviselet Meghatalmazotti képviselet Meghatalmazotti képviselet Ügygondnoki képviselet Ügygondnoki képviselet

16 A bizonyítékok az ügyfél nyilatkozata az ügyfél nyilatkozata az irat az irat tanúvallomás tanúvallomás szemléről készült jegyzőkönyv szemléről készült jegyzőkönyv szakértői vélemény szakértői vélemény hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv a tárgyi bizonyíték a tárgyi bizonyíték

17 A döntés A döntés Határozat Végzés

18 A jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat Kérelemre Fellebbezési eljárás Fellebbezési eljárás Bírósági felülvizsgálat Bírósági felülvizsgálat Újrafelvételi eljárás Újrafelvételi eljárás AB határozata alapján AB határozata alapján Hivatalból Döntést hozó saját hatáskörében Felügyeleti eljárás Ügyészi fellépés


Letölteni ppt "KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Előadó: Dr. Szalai András"

Hasonló előadás


Google Hirdetések