Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HÁZASSÁGI PEREK 2013. február 18. Jogász szak, nappali dr. Zákány Judit meghívott előadó dr. Zákány Judit meghívott előadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HÁZASSÁGI PEREK 2013. február 18. Jogász szak, nappali dr. Zákány Judit meghívott előadó dr. Zákány Judit meghívott előadó."— Előadás másolata:

1 HÁZASSÁGI PEREK 2013. február 18. Jogász szak, nappali dr. Zákány Judit meghívott előadó dr. Zákány Judit meghívott előadó

2 Kiindulópont 1. – a Pp. rendszere I. rész: Általános rendelkezések II. rész: Elsőfokú eljárás III. rész: Perorvoslatok IV. rész: Különleges eljárások V. rész: Kiemelt jelentőségű perek VI. rész: Kisértékű perek VII. rész: Elektronikus kommunikáció a polgári perben VIII. rész: Vegyes rendelkezések

3 Kiindulópont 2. - a különleges perek rendszere 1. A Pp.-ben szabályozott különleges perek: Házassági perek Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek A szülői felügyelettel kapcsolatos perek Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek A közigazgatási perek A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai A sajtó-helyreigazítási eljárás A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek Az alkotmányjogi panasz esetén követendő eljárás Végrehajtási perek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Egyéb jogszabályban megjelenő különleges perszabályok pl.: »Gazdasági társaságokkal kapcsolatos perek »Társadalmi szervezetekkel kapcsolatos perek »Iparjogvédelmi perek

4 Kiindulópont 3. – a személyállapoti perek rendszere A személyi állapot/státus fogalma 1. A különleges perek körében szabályozott személyállapoti perek: Házassági perek Apasági és a származás megállapítása iránti egyéb perek A szülői felügyelettel kapcsolatos perek Gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos perek ---------------------------------------------------------------- 2. Személyállapoti perek, melyekre az általános perszabályok vonatkoznak: »Örökbefogadás felbontása iránti per »Volt házastárs névviseléstől való eltiltása iránti per »Gyermekelhelyezés és annak megváltoztatása

5 A házassági perek típusai -- érvénytelenítési per -- házasság érvényességének megállapítása iránti per -- házasság létezésének megállapítása iránti per -- házasság nem létezésének megállapítása iránti per -- házassági bontóper

6 A házasság létezésének/ nem létezésének megállapítása iránti per 1.A házasság létezésének megállapítása iránti perek célja 2.A házasság nem létezésének megállapítása iránti perek célja 3. Anyagi jogi háttér »a házasság létrejöttéhez szükséges alaki kellékek (Csjt. 2. § (1). )

7 A házasság érvénytelenítése/ érvényességének megállapítása iránti perek 1. Az házasság érvénytelenítése iránti per célja 2. Az házasság érvényességének megállapítása iránti per célja 3. Anyagi jogi háttér A házasság érvénytelenségét eredményezheti (Csjt. 7-12. §) –A házasság érvényességéhez szükséges alaki kellékek mellőzése –Házassági akadály fennállása

8 A házassági bontóper 1.A házassági bontóper célja 2.Anyagi jogi háttér (Csjt. 18-20. §) Tényállásos bontóper Megegyezésen alapuló bontás 1.Csjt. 18. § (2). bekezdés a) pont alapján 2.Csjt. 18. § (2). bekezdés b) pont alapján

9 A Pp. fogalomhasználata érvénytelenítési per házasság érvényességének megállapítása iránti per házasság létezésének megállapítása iránti per házasság nem létezésének megállapítása iránti per házassági bontóper érvénytelenítési per házasság érvényességének megállapítása iránti per házasság létezésének megállapítása iránti per házasság nem létezésének megállapítása iránti per  házassági bontóper 1. HÁZASSÁGI PER 2. ÉRVÉNYTELENÍTÉSI PER 3. BONTÓPER

10 A házassági perek különleges eljárási szabályai 1. Joghatóság, illetékesség speciális szabályai Joghatóság házassági perekben: fő szabályként kizárólagos (kiv.?) Az illetékességgel kapcsolatos speciális szabályok 1.Vagylagos illetékességi ok 2.Kisegítő illetékességi szabály 3.Kizárólagos illetékességi ok

11 A házassági perek különleges eljárási szabályai 2. A perben részt vevő felekkel kapcsolatos speciális szabályok Felek az érvénytelenítési perben 1. fő szabály 2. speciális esetek Eltérés a házasság létezésének, nem létezésének megállapítása iránti perben Felek a bontóperben Perbeli cselekvőképesség Pertársaság Beavatkozás

12 A házassági perek különleges eljárási szabályai 3. A keresetindítás speciális szabályai A keresetindítás határideje A keresetlevél tartalma A keresetek összekapcsolhatósága (tárgyi keresethalmazat) Intézkedések a keresetlevél alapján A keresettől való elállás

13 A házassági perek különleges eljárási szabályai 4. A tárgyalással kapcsolatos speciális szabályok A nyilvánosság kizárásának szabályai A felek személyes meghallgatása (Kiv.!!) A tárgyalás elmulasztása Igazolási kérelem specialitása Ideiglenes intézkedés

14 A házassági bontóper tárgyalásának speciális szabályai A felek személyes meghallgatása az 1. tárgyaláson és a békítés megkísérlése (Kivételek!) Ha eredményes Ha eredménytelen permegszüntetés. tárgyalás elhalasztása. Ha 3 hónapon belül nem kérik az eljárás folytatását permegszüntetés. Ha kérik a folytatást 3 hónapon belül folytatólagos tárgyalás kitűzése a kérelem beérkezését követő 30 nap elteltével. A békítés az eljárás bármely szakaszában megkísérelhető, eredményessége esetén permegszüntetés. Ezen esetekben nincs kötelező békítés, már az első alkalommal érdemi tárgyalás.

15 A házassági perek különleges eljárási szabályai 5. A bizonyítással kapcsolatos speciális szabályok Bizonyítás hivatalból A tanúvallomás megtagadásának specialitása

16 A házassági perek különleges eljárási szabályai 6. A bíróság döntése A kérelemhez kötöttség áttörése, hivatalból történő döntés meghatározott kérdésekben Az ítélettel kapcsolatos szabályok a. Egyező akaratnyilvánításos bontás esetén b. Egyéb esetekben Perköltség viselés

17 A házassági perek különleges eljárási szabályai 7. Perorvoslatok speciális szabályai Fellebbezéssel kapcsolatos speciális szabály A jogerőre emelkedés eltérő időpontja Perújítás, felülvizsgálat lehetősége, korlátja

18 Házassági vagyonjogi per Nem minősül házassági pernek! Mi tartozik ebbe a körbe? Összekapcsolása házassági perekkel

19 2013. március 4. 12:00-12:45 Dr. Pribula László tanár úr „A személyhez fűződő jogok megsértésének anyagi jogi szankciói és a személyiségi jogi perek” című nyilvános habilitációs előadása a Pp. előadás keretében!

20 Köszönöm a figyelmeteket ! zakany.judit@gmail.com


Letölteni ppt "HÁZASSÁGI PEREK 2013. február 18. Jogász szak, nappali dr. Zákány Judit meghívott előadó dr. Zákány Judit meghívott előadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések