Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet"— Előadás másolata:

1 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

2 § Az új Kbt. szerinti pertípusok I. Döntőbizottság által indítandó IV.
un. semmisségi per. IV. Klasszikus polgári per III. Közigazgatási és érvénytelenség megállapítása iránti egységes per („kombinált” per) II. Klasszikus közigazgatási per Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

3 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
I. Döntőbizottság által indítandó un. semmisségi per. Kbt. 340/A.§, 350/C.§ A legsúlyosabb közbeszerzési érvénytelenségi okok fennállása esetén a Döntőbizottság köteles megindítani (ha a Döntőbizottság jogerős határozatával ezt megállapította.) (felperes lesz) - oka: - csak bíróság állapíthat meg érvénytelenséget - az ajánlattevők a per - indításra nem kötelezhetők (lehet, hogy ellenérdekeltek is.) (más polgári pert viszont nem indíthat a Döntőbizottság) Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

4 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
A Döntőbizottság által indítandó un. semmisségi per (2009. április 1-től) Kbt. 340/A.§ (1) – (4) bekezdés 350/C.§ (1) – (2) bekezdés Lényege: - A törvény értelmében kötelezően érvénytelenséget eredményező un. közbeszerzési jogsértést állapít meg a Döntőbizottság érdemi határozatában. Ezek az esetek: 306/A.§ (2) bekezdés a/ - b/ pont - jogtalan mellőzés - lényeges következménnyel járó moratóriumsértés; - Döntőbizottság felperesi pozícióban polgári pert köteles indítani az így megkötött szerződés érvénytelensége kimondása, az eredeti állapot helyreállítása iránt (30 napon belül); - a Kbt-ben foglalt jogkövetkezmények alkalmazása kizárja a Ptk. 200.§ (2) bekezdésében lévők alkalmazását; - ha a bíróság megállapítja az érvénytelenséget az a szerződés megkötésétől kezdve hatályos, és az eredeti állapotot kell visszaállítani; - ha a bíróság a 306/A.§ (3) bekezdésében foglaltak okán nem vagy csak részletegesen állapítja meg az érvénytelenséget, a bíróság szab ki bírságot, mely a szerződés értékének 10%-a. (jóhiszemű tévedés történt, illetve közérdek vagy igen nyomós gazdasági érdek fűződik a szerződés fennmaradásához.); - miután ez általános polgári per a hatásköri és illetékességi szabályok ennek megfelelően alakulnak. Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

5 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
II. Klasszikus közigazgatási per - lényegét tekintve azonos a jelenlegi eljárással (néhány részletkérdésben van újdonság: 2010. január 1-től - határidők - elektronikus eljárás) Új! Az eljárást befejező néhány nem érdemi döntés (megszüntetés, érdemi vizsgálat nélküli elutasítás) a továbbiakban határozati formát kap, de nemperes eljárásban lesz ellene helye mégis felülvizsgálatnak (új: Kbt. 325.§ (3) – (5) bekezdés) Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

6 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
III. Közigazgatási és érvénytelenség megállapítása iránti egységes per („kombinált” per) Kbt. 350.§, 350/A.§, 350/B.§ A két legsúlyosabb jogsértésre hivatkozás esetén (ha azt a Döntőbizottság nem állapította meg) egyszerre lehet kérni a közigazgatási bíróságtól a határozat felülvizsgálatát és a szerződés érvénytelenítését. A Döntőbizottság mellett alperesként perben állnak a szerződő felek is! Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

7 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
III. Szerződés érvénytelenségének megállapítása a közigazgatási perben - Az egységes per - („kombinált per”) (2010 január 1-től) Kbt. 350.§ (1) – (6) bekezdés 350/A.§ (1) – (5) bekezdés 350/B.§ (1) – (3) bekezdés Lényege: - a Döntőbizottság határozatában nem mondta ki a Kbt. szerinti kötelező érvénytelenségi ok fennállásának valamelyikét (ugyanaz, mint a I. perben: 306/A.§ (2) bekezdés a/ - b/ pont); - A Döntőbizottság ezen határozatát valamely érdekelt a közigazgatási perben eljárni jogosult bíróság előtt támadja, azaz kéri a súlyos (érvénytelenséget okozó) jogsértés kimondását és egyben emiatt a szerződés érvénytelensége megállapítását. Ezt csak itt kérheti, mást viszont itt nem kérhet. (Egyéb polgári jogi igények csak a klasszikus polgári perben (IV.) kérhetők.) - Alperesek: A Döntőbizottság + a szerződő felek. - A bíróságnak megváltoztató jogköre van a határozatot illetően. - Ha a Döntőbizottság határozatát hatályon kívül helyezi, az érvénytelenségre vonatkozó pert megszünteti. - Ha a 306/A.§ (3) bekezdése szerint nem állapít meg (vagy csak részlegesen) érvénytelenséget, bírságot kell kiszabni (10%). Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

8 § IV. Klasszikus polgári per
A közigazgatási perben nem érvényesíthető egyéb polgári jogi igények (pl. kártérítés) érvényesítése iránt indítható, a jelenlegi rendszerhez hasonlóan). Továbbra is előfeltétele, hogy a jogsértést a Döntőbizottság illetve a közigazgatási perben eljárni jogosult bíróság megállapítsa. Újdonság: A bíróság önálló bírságkiszabási joga illetve kötelessége! Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet

9 Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet
Köszönöm figyelmüket! Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet


Letölteni ppt "Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések