Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A társasági jog PTK-ba integrálása.  Abszolút jogképesség;  Típuskényszer;  Jogi személy általános kritériumai (név, székhely, vagyon, képviselet,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A társasági jog PTK-ba integrálása.  Abszolút jogképesség;  Típuskényszer;  Jogi személy általános kritériumai (név, székhely, vagyon, képviselet,"— Előadás másolata:

1 A társasági jog PTK-ba integrálása

2  Abszolút jogképesség;  Típuskényszer;  Jogi személy általános kritériumai (név, székhely, vagyon, képviselet, döntéshozó szervezet, helytállási kötelezettség);  Általános szabályok hatóköre (Ptk.; más törvény által nevesített jsz.; polgári jogi jogalanyisággal felruházott szervezet)

3  Könyv általános rendelkezései  Különös rendelkezések egyes jsz. típusoknál  Társasági jog esetén:  Közös szabályok  Egyes társasági formákra vonatkozó szabályok

4 1. Létesítés szabadsága 3:4. § [A jogi személy létrehozásának szabadsága] (1) A jogi személy létrehozásáról a személyek szerződésben, alapító okiratban vagy alapszabályban (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) szabadon rendelkezhetnek, a jogi személy szervezetét és működési szabályait maguk állapíthatják meg. (2) A jogi személy tagjai, illetve alapítói az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – eltérhetnek e törvénynek a jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. (3) A jogi személy tagjai, illetve alapítói nem térhetnek el az e törvényben foglaltaktól, ha a) az eltérést e törvény tiltja; vagy b) az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza.

5 2. Létesítő okirat, tartalma; 3. Nyilvántartás; 4. Döntéshozó, legfőbb szerv  Ülés, ülés tartása nélküli döntéshozatal  Határozatképesség, határozathozatal; 5. Ügyvezetés, felelősség, képviselet; 6. Tulajdonosi ellenőrzés, felügyelőbizottság; 7. Könyvvizsgáló;

6 8. Létesítés érvénytelensége, törvényességi felügyelet, határozatok bírósági felülvizsgálata; 9. Átalakulás, egyesülés, szétválás 10. Jogutód nélküli megszűnés

7 A gazdasági társaságok üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik. 1. Kizárás szabályai (tagi, vezető tisztségviselői) 2. Legfőbb szerv: kizárólagos hatáskör, elektronikus hírközlő eszközzel megtartott ülés) 3. Ügyvezetés: megbízás - munkaviszony, ügyvezető felelőssége harmadik személyekkel szemben a társ. fennállása alatt és jogutód nélküli megszűnésére tekintettel

8  Jogi személy  Üzletvezetésre jogosult tag helyett, ügyvezetés  Megszűnik az automatikus képviselet

9  Törzstőke: 3 millió forint (feltöltéses szabály, nem vagyoni hozzájárulás értékelése);  Üzletrész adásvételénél a társaság felé történő bejelentéshez mellékelni kell a szerződést is (cégeljárásban továbbra sem kell);  Osztalékfizetés szabályai változatlanok, de más szövegezéssel (tételes jogból kimarad: az eltérő időpont, a törzsbetét arányától eltérő kifizetés, mert azok levezethetőek más szabályból)

10  Zrt. és Nyrt. szabályai nem különülnek el;  Nyrt.: tőzsdei részvénytársaságok

11 Társasági jog lényege továbbra egy helyen található meg. Kimaradó szabályok:  Kizárás részletszabályai, non-profit gt., szerződésminta használata, stb.: Ctv.  Átalakulás, egyesülés, szétválás: új törvény;  Adójogi, tőkepiaci szabályok: NGM törvények


Letölteni ppt "A társasági jog PTK-ba integrálása.  Abszolút jogképesség;  Típuskényszer;  Jogi személy általános kritériumai (név, székhely, vagyon, képviselet,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések