Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cégnyilvántartás. Cég  A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cégnyilvántartás. Cég  A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági."— Előadás másolata:

1 Cégnyilvántartás

2 Cég  A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.  a cégnyilvántartásban akkor szerepelhet, ha bejegyzését jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi.

3 Cégnyilvántartásban szereplő szervezetek  az állami vállalat,  a szövetkezet,  a lakásszövetkezet,  a gazdasági társaság,  az európai részvénytársaság,  az egyesülés,  az európai gazdasági egyesülés,  a közhasznú társaság,  az egyes jogi személyek vállalata,  a leányvállalat,  a vízgazdálkodási társulat,  az erdőbirtokossági társulat,  a végrehajtói iroda,  továbbá az egyéni cég.

4 A gazdasági társaság  Közkereseti társaság (kkt.)  Betéti társaság (bt.)  Korlátolt felelősségű társaság (kft.)  Részvénytársaság (rt.)  Zártkörűen működő részvénytársaság (zrt.)  Nyilvánosan működő részvénytársaság (nyrt.)  Kooperációs társaság (egyesülés)

5 Cégbíróság  A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván.  A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb eljárások lefolytatására az a cégbíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a cég székhelye van.

6 Cégnyilvántartás A közhiteles cégnyilvántartás áll:  a cégjegyzékből,  a mellékletekből amely a cégjegyzékben szereplő adat, jog vagy tény igazolására szolgál,  egyéb olyan okiratokból melyeknek benyújtására a céget - közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából - törvény kötelezi.  Összefoglalóan: CÉGIRATOK

7 Cégjegyzék tartalma valamennyi cégformánál  a cég cégjegyzékszámát,  a cég nevét,  a cég székhelyét,  a létesítő okirat keltét,  a cég főtevékenységét és a létesítő okiratban meghatározott további tevékenységi köreit, a KSH által kiadott nómenklatúra szerint;  a cég jegyzett tőkéjét,  a képviselet módját (önálló vagy együttes),  a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját,  a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét,  a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét és székhelyét,  a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját,  a cégjegyzékadatok, illetve azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének napját.

8 Cégiratok nyilvánossága  A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok - ideértve az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is - teljeskörűen nyilvánosak.  Teljeskörűen nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell.

9 Cégadatok nyilvánossága A cégbíróságtól  cégmásolat,  cégkivonat vagy  cégbizonyítvány kiadása kérhető.

10 Cégmásolat, cégkivonat, cégbizonyítvány  A cégmásolat a cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát tartalmazza  a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait tanúsítja hitelesen.  A cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t).

11 Másolatok kérése  A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet  A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében,  hiteles és  nem hiteles másolat kérhető.

12 IM Cégszolgálat IM Cégszolgálat  Az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti.  A rendelkezésre álló adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal.  Közokiratok kiadására a Cégszolgálat is jogosult.  A Cégszolgálat kérelemre tájékoztatást, továbbá hiteles vagy nem hiteles másolatot ad a cégek elektronikus úton feldolgozott, számviteli törvény szerinti beszámolóiról.

13 Céginformáció rendelkezésre bocsátása  A Cégszolgálat biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a Cégszolgálat helyiségében.  A cégiratok a kormányzati portál útján is megismerhetőek.

14 Céginformáció rendelkezésre bocsátása  A Cégszolgálat a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a megismerését (a betekintés lehetőségét) kérelemre, bárki számára ingyenesen biztosítja, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik. Ilyen esetben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni. Ha a kért céginformáció mennyisége nem haladja meg a külön jogszabályban megállapított mértéket, a számítógépes rendszer használata is ingyenes.  Ha a kérelmező a céginformációt közokirat formájában kéri, a kérelmező a Cégszolgálat tevékenységének igénybevételéért - a szolgáltatás költségeivel összhangban álló - költségtérítést köteles fizetni.

15 Céginformáció rendelkezésre bocsátása  A Cégszolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági kamarák részére a közfeladataik ellátása érdekében kért céginformációt ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben a Cégszolgálat részére csak a számítógépes rendszer használatával kapcsolatos kiadásokat kell megtéríteni, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik.

16 Cégközlöny  A Cégközlöny az Igazságügyi Minisztérium hivatalos lapja, mely elektronikus formában jelenik meg.  A cégjegyzék adatait, illetve azok változásait - ideértve a cég törlését is - tartalmazó végzését a cégbíróság a Cégközlönyben hozza nyilvánosságra,  A vonatkozó cégiratok a cégjegyzéket vezető cégbíróságon megtekinthetőek.


Letölteni ppt "Cégnyilvántartás. Cég  A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések