Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR SZALAI ERZSÉBET 2014. új Ptk. szerint 1 SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. új Ptk. szerint 1 SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA."— Előadás másolata:

1 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 1 SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA

2 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint évi X. tv. és a 2014.III.15-től hatályos új Ptk.

3 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 3 Def. szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki. amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.

4 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 4 A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.

5 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 5 SZÖV.TAGI VISZONY SZÖV.TAGI VISZONY legalább 7 alapító

6 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 6 Nyilvános felhívás  !! nem természetes személy tagjainak száma MAX taglétszám 20 %-a nem természetes személy tagjainak száma MAX taglétszám 20 %-a személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám ¼-t. személyes közreműködést nem vállaló tagjainak száma nem haladhatja meg a taglétszám ¼-t.

7 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 7 TAGI VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása max a tőke 15 %-a A szövetkezet egyes tagjainak vagyoni hozzájárulása max a tőke 15 %-a nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege max a tőke 1/3-a. nem természetes személy tagok vagyoni hozzájárulásának összege max a tőke 1/3-a.

8 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 8 LÉTESÍTŐ IRATA ALAPSZABÁLY

9 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 9 Választott bír. kiköthető Választott bír. kiköthető

10 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 10 - ELLENJEGYZÉS - MINDEN TAG ALÁÍRJA!

11 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 11 alapszabály módosítása vagy a jegyzőkönyvbe foglalt alapszabály- módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti. alapszabály módosítása vagy a jegyzőkönyvbe foglalt alapszabály- módosítás esetén azt a tag jogtanácsosa vagy a szövetkezet jogtanácsosa is ellenjegyezheti.

12 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint napon belül…. 30 napon belül…. Hatósági engedély esetén 15 napon Hatósági engedély esetén 15 naponbelül………

13 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 13 BEJEGYZÉS FELTÉTEL: - pénzbeli min. 30% BEFIZ. - apport egészét be - apport egészét be

14 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 14 ALAPÍTÁS KGY

15 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 15 Mire irányulhat a tevékenysége? értékesítésre értékesítésre beszerzésre beszerzésre termelésre termelésre szolgáltatásra irányulhat. szolgáltatásra irányulhat.

16 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 16 Képesítéshez kötöttség esetén…. 3

17 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 17 KGY KGY

18 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 18 alapszabály módosításához a jelenlévők legalább 2/3 és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. alapszabály módosításához a jelenlévők legalább 2/3 és valamennyi tag felének a szavazata szükséges.

19 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 19 Kgy-ről jkv. Kgy-ről jkv. Jelenléti ív Jelenléti ív LEHET LEHET - részközgyűlés - küldöttgyűlés

20 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 20 NYERESÉG tagok között fel lehet osztani tagok között fel lehet osztani felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani felét a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani

21 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 21 Fb és könyvvizsgáló Fb. min. 3 tagú Fb. min. 3 tagú

22 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 22 ÜGYVEZETÉS min. 3 TAGÚ IGAZGATÓSÁG min. 3 TAGÚ IGAZGATÓSÁG 15-nél kevesebb tag? Igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztség 15-nél kevesebb tag? Igazgatóság helyett igazgató elnöki tisztség 5 ÉV 5 ÉV

23 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 23 Tagsági jogviszony megszűnése ha kilépéssel kilépéssel vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét nem teljesítette vagyoni hozzájárulását vagy pótbefizetési kötelezettségét nem teljesítette meghal vagy megszűnik meghal vagy megszűnik bírósági – határozattal- kizárással bírósági – határozattal- kizárással szövetkezeti átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik. szövetkezeti átalakulással, egyesüléssel, szétválással vagy jogutód nélkül megszűnik.

24 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 24 tag kilépése igazgatóságnak írásban bejelenteni igazgatóságnak írásban bejelenteni szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között min. 3 hó; szándék bejelentése és a tagsági viszony megszűnése között min. 3 hó;

25 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 25 KISEBBSÉGVÉDELEM Kgy. összehívásának kezdeményezése Kgy. összehívásának kezdeményezése Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezése Igényérvényesítés kezdeményezése Igényérvényesítés kezdeményezése

26 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 26 MEGSZŰNÉS JOGUTÓDDAL JOGUTÓDDAL JOGUTÓD NÉLKÜL (akkor is ha 7 tag alá csökken és 6 hón belül…… JOGUTÓD NÉLKÜL (akkor is ha 7 tag alá csökken és 6 hón belül……

27 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 27 A SZÖVETKEZET ÁTALAKULÁSA, EGYESÜLÉSE ÉS SZÉTVÁLÁSA legalább 10 % vagy az igazgatóság kezdeményezheti legalább 10 % vagy az igazgatóság kezdeményezheti Kft-vé, zrt-vé alakulhat át. Kft-vé, zrt-vé alakulhat át.

28 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 28 A szövetkezetek - mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre. A szövetkezetek - mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme érdekében - érdekképviseleti szervezeteket, szövetkezeti szövetségeket hozhatnak létre. – III. 15-től.

29 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint Február Február ELŐADÁS

30 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 30 ELŐZŐ ELŐADÁS GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BEFEJEZÉSE GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK BEFEJEZÉSE SZÖVETKEZET SZÖVETKEZET

31 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 31 MAI ELŐADÁS Egyes sajátos szövetkezetek CICIL SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNY EGYESÜLET

32 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 32 Egyes sajátos szövetkezetek Iskolaszövetkezet Iskolaszövetkezet Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet Szociális szövetkezet és foglalkoztatási szövetkezet Agrárgazdasági szövetkezet Agrárgazdasági szövetkezet

33 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 33 Iskolaszövetkezet Hatályos: III. 15-től. Iskolaszövetkezet Hatályos: III. 15-től. középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére. középfokú iskolával, kollégiummal, alapfokú művészeti iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók, továbbá felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatók számára lehetőséget biztosít a munkavégzési feltételek megteremtésére, valamint gyakorlati képzésük elősegítésére.

34 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 34 alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie. alapításában és működésében nevelési-oktatási intézménynek, felsőoktatási intézménynek tagként részt kell vennie. Tagok 85 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll. Tagok 85 %-a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll.

35 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 35 SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET MILYEN?2

36 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 36 Szociális szövetkezet célja: hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

37 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 37 közhasznú jogállású lehet közhasznú jogállású lehet önkormányzat, karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tag – max taglétszám 25 %-a - kivételével csak személyes közreműködés!X önkormányzat, karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tag – max taglétszám 25 %-a - kivételével csak személyes közreműködés!X

38 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 38 foglalkoztatási szövetkezet min.500 természetes személy és legalább 1 országos nemzetiségi önkormányzat a tagja. Saját tagjai tekintetében munkaerő- kölcsönzési tevékenységet láthat el.

39 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 39 C ÉLJA: hátrányos helyzetben lévő tagjai számára - munkafeltételek megteremtése - munkaerő-kölcsönzés, - munkaközvetítő tevékenység

40 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 40 Agrárgazdasági szövetkezet III. 15-től. MILYEN ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDNEK? mező- mező- erdőgazdasági erdőgazdasági élelmiszeripari ágazatban élelmiszeripari ágazatban

41 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 41 mező- vagy erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari ágazatban fő- és kiegészítő tevékenységet folytató szövetkezet, amely fő tevékenységként tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során tagjai tevékenységét előmozdító jelleggel tagjai számára - azok elsődleges agrárgazdasági termeléséhez, termékeinek piacra juttatásához - szolgáltatásokat nyújt, vagy tevékenységet folytat, amelynek során - a termeléshez szükséges anyagok és eszközök közös beszerzését, a termés közös értékesítését szervezi; - termés tárolását, feldolgozását végzi; - termeléshez, illetve a feldolgozáshoz kapcsolódó gépi szolgáltatásokat nyújt; termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat. termelő jelleggel tagjai vagy mások mező- vagy erdőgazdasági földjét hasznosítva agrárgazdasági termelést folytat.

42 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 42 Közhasznú jogállású lehet

43 DR SZALAI ERZSÉBET új Ptk. szerint 43 A vállalatcsoportban tag lehet. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Letölteni ppt "DR SZALAI ERZSÉBET 2014. új Ptk. szerint 1 SZÖVETKEZET TÖRTÉNETE ÉS FEJLŐDÉSI IRÁNYA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések