Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.1 TÁRSULÁSOK EGYESÜLÉS EGYESÜLÉS EGE EGE SZÖVETKEZET SZÖVETKEZET SCE SCE Gt-k Gt-k (FIGYELEM:tehát nem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.1 TÁRSULÁSOK EGYESÜLÉS EGYESÜLÉS EGE EGE SZÖVETKEZET SZÖVETKEZET SCE SCE Gt-k Gt-k (FIGYELEM:tehát nem."— Előadás másolata:

1 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.1 TÁRSULÁSOK EGYESÜLÉS EGYESÜLÉS EGE EGE SZÖVETKEZET SZÖVETKEZET SCE SCE Gt-k Gt-k (FIGYELEM:tehát nem minden társulás gazdasági társaság!!!) (FIGYELEM:tehát nem minden társulás gazdasági társaság!!!)

2 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2 GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 2014.III.15-IG. Gt. tv. 2006. évi IV. tv Gt. tv. 2006. évi IV. tv 2014.III.15. új Ptk. 2013.V. tv. III.Könyv III.rész X.cím

3 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.3 Gt-k Gt-k 6-1=5 Ma és III.15-től is alapítható Gt-k Ma és III.15-től is alapítható Gt-k 5-1= 4

4 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.4 Jogtörténeti előzmény 1840. évi XVIII. törvénycikk a közkeresetre összeálló társaságok jogviszonyairól

5 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.5 Gt. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Gt-k : üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására, a tagok vagyoni hozzájárulásával létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyekben a tagok a nyereségből közösen részesednek, és a veszteséget közösen viselik vagyoni hozzájárulásuk arányában.

6 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.6 tilos

7 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.7 VALAMENNYI GT-RE JELLEMZŐ jogképes, azaz…..

8 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.8 Társasági jogi jogvita? létesítő okiratban vagy a jogvitában érintett személyek megállapodásában választottbírósági eljárás köthető ki.

9 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.9 LÉTREJÖHET LÉTREJÖHET ALAPÍTÁSSAL ÁTALAKULÁSSAL (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással) (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással)NONPROFIT?

10 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.10 ALAPÍTÓK

11 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.11 KORLÁTOZÁSOK

12 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.12 Tagok SZÁMA… TILTÁS…kkt Bt Egyéni cég

13 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.13 LÉTESÍTŐ IRAT 3

14 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.14 Kkt, bt, tsz.kft Kkt, bt, tsz.kft Rt Rt 1.sz.kft 1.sz.kft

15 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.15 HA KÉSŐBB MÓDOSÍTJÁK ¾ ha az nem szerződéssel történik ¾ ha az nem szerződéssel történik egyszerű szótöbbség:cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatása egyszerű szótöbbség:cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatása egyhangú határozat: ha az egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné egyhangú határozat: ha az egyes tagok jogait hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné (aláírás nem)

16 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.16 ? TAGI ALÁÍRÁSOK (meghatalmazott is!) TAGI ALÁÍRÁSOK (meghatalmazott is!) KIVÉTEL : nyrt. alapszabály → KGY

17 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.17 ELLENJEGYZÉS3

18 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.18 TEENDŐ az alapítást követő 30 napon belül? KIVÉTEL: Ha az alapítása hatósági engedélyhez kötött, a bejelentést a jogerős engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni. MOST: KÉSEDELEM ? 50 e - 900 e 50 e - 900 e

19 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.19 TEVÉKENYSÉG HA KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT KI VÉGZI? 3

20 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.20 ellenjegyzés vagy közokiratba foglalásának napjától előtársaságként működhet? ellenjegyzés vagy közokiratba foglalásának napjától előtársaságként működhet? MIT JELENT? MIT JELENT? Alatta is jogképes ………………… (mint most)

21 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.21 Üzletszerűt a NYT-bavételi kérelem benyújtását követően

22 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.22 TAG (részvényes) vagyoni hozzájárulása Kell!Mértéke…..Fajtái követelés is

23 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.23 KISEBBSÉGVÉDELEM 1.) azon tagja vagy tagjai, akik együttesen a szavazati jogok legalább 5%-val rendelkeznek ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a társaság legfőbb szerve ülésének összehívását vagy a legfőbb szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát.

24 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.24 MI TÖRTÉNIK ha 8 napon belül SEMMI? MI TÖRTÉNIK ha 8 napon belül SEMMI?

25 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.25 2.) Hat. Nincs,vagy elvetve, hogy a.) az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg : 30 napon belül kérelem a bírósághoz 30 napon belül kérelem a bírósághoz

26 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.26 b.) követelés érvényesítésére: legfőbb szerv ülésétől 30 napon belül maguk is érvényesíthetik

27 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.27 Tagi viszony megszűnése./.

28 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.28 1.) VÁLLALT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS ELMARADT 2.) KIZÁRÁS (össz.tag3/4 - 15 napon belül-cb.)

29 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.29 GT. LEGFŐBB SZERVE Nem nyilvános Nem nyilvános stratégiai stratégiai határozatok határozatok

30 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.30 ÜGYVEZETÉS 5

31 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.31 ÜGYVEZETÉST ELLÁTJA VAGYirányítás

32 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.32 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ(K) 3:22.§ KI NEM LEHET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ? Bcs és még ……... Bcs és még ……... vezető tisztség gyakorlásától v. más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, ha a jsz. tevékenysége is ez vezető tisztség gyakorlásától v. más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, ha a jsz. tevékenysége is ez

33 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.33 CÉGVEZETŐ LEHET CÉGVEZETŐ LEHET

34 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.34 ÉRTÉKELÉS ÉS FELMENTVÉNY ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről

35 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.35 Fb Létesítő irat szerint, de legalább 3 Létesítő irat szerint, de legalább 3 5 évre 5 évre Határozatképes: 2/3 min.3 Határozatképes: 2/3 min.3

36 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.36 Fb KÖTELEZŐ Pl: Nyrt. (kivéve igtanács) Nyrt. (kivéve igtanács) Zrt., ha a szavazati jogok legalább 5 %-ával együttesen rendelkező részvényesek ezt kérik Zrt., ha a szavazati jogok legalább 5 %-ával együttesen rendelkező részvényesek ezt kérik 200 fő főállású mv. és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről (1/3 mvállaló) 200 fő főállású mv. és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről (1/3 mvállaló)

37 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.37 ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ 5 ÉV 5 ÉV kijelölés- választást köv.90 napon belül mb. szerződés kijelölés- választást köv.90 napon belül mb. szerződés

38 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.38 TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET

39 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.39 GT MEGSZŰNÉSE 2 FÉLE KÉPPEN J-al J-al nélkül nélkül

40 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.40 GT ÁTALAKULÁSA MÁS GT-VÉ MÁS GT-VÉ EGYESÜLÉSSÉ EGYESÜLÉSSÉ SZÖV-É SZÖV-É

41 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.41 VÁLLALATCSOPORT 2 ELISMERT TÉNYLEGES

42 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.42 ELISMERT VÁLLALATCSOPORT összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, legalább 1 uralkodó tag és legalább 3 az uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés. összevont, konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, legalább 1 uralkodó tag és legalább 3 az uralkodó tag által ellenőrzött tag által kötött uralmi szerződésben meghatározott, egységes üzletpolitikán alapuló együttműködés.

43 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.43 TAGJA LEHET Rt Rt Kft Kft egyesülés egyesülés szövetkezet szövetkezet

44 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.44 TÉNYLEGES VÁLLALATCSOPORT Ha az uralmi szerződés megkötésének a feltételei legalább 3 éven keresztül megszakítás nélkül fennállnak, bármely jogilag érdekelt kérelmére a bíróság kötelezheti a tényleges uralkodó tagot, illetve az ellenőrzött tagokat az uralmi szerződés megkötésére és a vállalatcsoport bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésére. Ha az uralmi szerződés megkötésének a feltételei legalább 3 éven keresztül megszakítás nélkül fennállnak, bármely jogilag érdekelt kérelmére a bíróság kötelezheti a tényleges uralkodó tagot, illetve az ellenőrzött tagokat az uralmi szerződés megkötésére és a vállalatcsoport bírósági nyilvántartásba vételének kezdeményezésére.

45 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.45 A 4 GT LEGFONTOSABB EGYEDI JELLEMZŐI xxxxx

46 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.46 KÖZKERESETI TÁRSASÁG 2 Ts-i szerződés Ts-i szerződés Egyetemleges felelősség ( 5 év, be nem lépett örökös is) Egyetemleges felelősség ( 5 év, be nem lépett örökös is) Tagok gyűlése – azonos mértékű szavazat Tagok gyűlése – azonos mértékű szavazat Döntés: egyszerű, ¾, egyhangú Döntés: egyszerű, ¾, egyhangú 1 vagy több ügyvezető 1 vagy több ügyvezető

47 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.47 BETÉTI TÁRSASÁG Tagjai…. Tagjai…. Felelősség Felelősség A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője A kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője 6 hónapon belül nincs új beltag? 6 hónapon belül nincs új beltag?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

48 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.48 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (kft.) olyan gt., amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. olyan gt., amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Kft. kötelezettségeiért - főszabályként - a tag nem köteles helytállni. Kft. kötelezettségeiért - főszabályként - a tag nem köteles helytállni.

49 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.49 Nyilvános felhívás  ! Nyilvános felhívás  ! 1 tag is 1 tag is Törzstőke ? Min. 3 M Törzstőke ? Min. 3 M Törzsbetét min 100 e, több tul. lehet Törzsbetét min 100 e, több tul. lehet

50 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.50 Ts-i szerződés Ts-i szerződés Taggyűlés – jkv. Kivétel ha elektr. volt Taggyűlés – jkv. Kivétel ha elektr. volt (napirend közlésével meghívó legalább 15 nappal előbb,de a ts-i szerződés szerint 3 napnál rövidebb nem lehet) Ismételt tgy. 3-15 nap között Ismételt tgy. 3-15 nap között

51 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.51 Ügyvezető vezeti: Határozatok könyvét Határozatok könyvét tagjegyzéket tagjegyzéket

52 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.52 ÜZLETRÉSZ törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége Kft. nyilvántartásba vételével keletkezik. Kft. nyilvántartásba vételével keletkezik. mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek Átruházás:társaság tagjai között szabadon Átruházás:társaság tagjai között szabadon - átruházható - értékesítése lehet

53 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.53 PÓTBEFIZETÉS társasági szerződés feljogosíthatja a tgy-t, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára társasági szerződés feljogosíthatja a tgy-t, hogy a veszteségek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni.

54 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.54 TÖRZSTŐKE EMELÉS – LESZÁLLÍTÁS EMELÉS – LESZÁLLÍTÁS ¾-es tgy-i hat-al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

55 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.55 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG olyan gt. amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a rt-vel szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. olyan gt. amely előre meghatározott számú és névértékű részvényből álló alaptőkével működik, és a részvényes kötelezettsége a rt-vel szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. kötelezettségeiért a részvényes - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni. kötelezettségeiért a részvényes - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - nem köteles helytállni.

56 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.56 részvényeit tőzsdére bevezették - nyrt részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére zártkörűen működő rt.-nek minősül (zrt.)

57 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.57 Összes r. névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje Összes r. névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje Zrt –5 M Zrt –5 M Nyrt- 20M Nyrt- 20M pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál. pénzbeli hozzájárulás összege alapításkor nem lehet kevesebb az alaptőke harminc százalékánál.

58 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.58 részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis részvény névértéken alul történő kibocsátása semmis Zrt. részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő Zrt. részvényei nyomdai úton vagy dematerializált formában állíthatók elő Nyrt - dematerializált Nyrt - dematerializált

59 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.59 Rt. által kibocsátható részvényfajták: törzsrészvény; törzsrészvény; elsőbbségi részvény; elsőbbségi részvény; dolgozói részvény; dolgozói részvény; kamatozó részvény; kamatozó részvény; visszaváltható részvény. visszaváltható részvény.

60 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.60 Zrt. alapszabálya rendelkezhet olyan részvényosztály kibocsátásáról, amelynek alapján a részvényest a részvénytársaság által kibocsátott, pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. Zrt. alapszabálya rendelkezhet olyan részvényosztály kibocsátásáról, amelynek alapján a részvényest a részvénytársaság által kibocsátott, pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg.

61 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.61 részvényesekről - részvénykönyv (igazgatóság, vagy megbízással más) részvényesekről - részvénykönyv (igazgatóság, vagy megbízással más)

62 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.62 Rt. nyilvántartásba vételére azt követően kerülhet sor, ha a NYT-bavételi kérelem benyújtásáig a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább 25 %-t befizették; és a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább 25 %-t befizették; és b) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást - kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke 25 %-t nem éri el – az rt. rendelkezésére bocsátották. b) a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást - kivéve, ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke 25 %-t nem éri el – az rt. rendelkezésére bocsátották. A részvényes legkésőbb a rt. nyilvántartásba vételétől számított 1 éven belül köteles a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét a részvénytársaság részére A részvényes legkésőbb a rt. nyilvántartásba vételétől számított 1 éven belül köteles a részvények teljes névértékét, illetve kibocsátási értékét a részvénytársaság részére

63 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.63 KGY. (személyes - konferencia) KGY. (személyes - konferencia) (értesítés: zrt.15 nappal, nyrt 30 nappal előbb) (értesítés: zrt.15 nappal, nyrt 30 nappal előbb) Jelenléti ív Jelenléti ív Nyrt. a közgyűlésen hozott határozatokat köteles nyilvánosságra hozni. Nyrt. a közgyűlésen hozott határozatokat köteles nyilvánosságra hozni.

64 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.64 Osztalék Osztalék részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jog részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jog

65 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.65 ügyvezetés igazgatóság min.3 tagú testület igazgatóság min.3 tagú testület Szótöbbség Szótöbbség igazgatótanács igazgatótanács - igazgatóság és fb helyett 5 tag - igazgatótanácsnak és az üzemi tanácsnak kell megállapodnia a munkavállalói részvételből eredő jogok gyakorlásának módjáról Zrt - vezérigazgató Zrt - vezérigazgató

66 2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.66 Alaptőke felemelhető, leszállítható Alaptőke felemelhető, leszállíthatóxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Letölteni ppt "2014.III.2014.II.15.DR SZALAI ERZSÉBET2014.II.15.1 TÁRSULÁSOK EGYESÜLÉS EGYESÜLÉS EGE EGE SZÖVETKEZET SZÖVETKEZET SCE SCE Gt-k Gt-k (FIGYELEM:tehát nem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések