Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A 2008. évi CVIII. törvénnyel módosított Kbt. jogorvoslati rendszert érintő változásai Dr Engler Magdolna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A 2008. évi CVIII. törvénnyel módosított Kbt. jogorvoslati rendszert érintő változásai Dr Engler Magdolna."— Előadás másolata:

1 A 2008. évi CVIII. törvénnyel módosított Kbt. jogorvoslati rendszert érintő változásai Dr Engler Magdolna

2 Jelenlegi szabályozás 18/2004/EK irányelv 17/2004/EK irányelv 18/2004/EK irányelv 17/2004/EK irányelv Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltatók Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltatók 2004.március 31. (elfogadás) 2004.március 31. (elfogadás) 2004.április 30. (kihirdetés) 2004.április 30. (kihirdetés) Új szabályok átültetési határideje: 2006. január 31. Új szabályok átültetési határideje: 2006. január 31.

3 Jogorvoslat 89/665/EGK irányelv 92/13/EGK irányelv 89/665/EGK irányelv 92/13/EGK irányelv klasszikus ajánlatkérőkre közszolgáltatókra klasszikus ajánlatkérőkre közszolgáltatókra 2007/66/EK irányelve 2007/66/EK irányelve átültetési kötelezettség 2009. december 20. átültetési kötelezettség 2009. december 20. KÖVETELMÉNY: Hatékony és megkülönböztetés nélküli jogorvoslathoz való jog, ha a közbeszerzési pályázat kiírója a közösségi szabályokat megsérti.

4 Hazai szabályozás 2003. évi CXXIX. törvény kormányrendeletek miniszteri rendeletek miniszteri rendeletek Új: 2008. évi CVIII. törvény a Kbt. módosításáról Elfogadás: 2008. december 8.

5 A törvénymódosítás főbb irányai I. Jogharmonizáció 2007/66/EK irányelv (jogorvoslat korszerűsítése) Szerződéskötési moratórium szabályainak változása Szerződés érvénytelenségének speciális esetei Elektronikus jogorvoslati eljárás bevezetése Jogalkalmazás tapasztalatai Hiánypótlás Kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatás Lehetetlen, túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalás Külső erőforrás értelmezése Projekttársaság A közbeszerzési rendszert egyszerűsítő javaslatok, alapelvek érvényesülését elősegítő módosítások

6 A törvénymódosítás főbb irányai II. Az egyszerűsítő javaslatok: Az egyszerűsítő javaslatok: nemzeti eljárásrend megszüntetése nemzeti eljárásrend megszüntetése új egyszerű eljárási rend új egyszerű eljárási rend egyszerűsített eljárás megszüntetése egyszerűsített eljárás megszüntetése Adminisztratív terhek csökkentése: Adminisztratív terhek csökkentése: kizáró okok előzetes igazolásának megszüntetése kizáró okok előzetes igazolásának megszüntetése elektronikus hirdetményfeladás elektronikus hirdetményfeladás elektronikus közbeszerzési eljárás elektronikus közbeszerzési eljárás Alapelvek érvényesülését elősegítő módosítások: Alapelvek érvényesülését elősegítő módosítások: közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok honlapon történő közzététele közbeszerzési eljárással kapcsolatos adatok honlapon történő közzététele átláthatósági megállapodás átláthatósági megállapodás gazdasági verseny érvényesülését biztosítani kívánó javaslatok

7 A Kbt. módosításának hatálybalépése 2009. április 1. 2009. április 1. –Főszabály szerint a Kbt. általános részére vonatkozó szabályok módosulása, a jogorvoslati eljárással kapcsolatos bizonyos szabályok 2009. október 1. 2009. október 1. –Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételre vonatkozó új szabályok 2010. január 1. 2010. január 1. –Jogorvoslati eljárással kapcsolatos legtöbb szabály, elektronikus közbeszerzési eljárás és jogorvoslati eljárás a közösségi értékhatárt elérő közbeszerzési eljárásoknál 2010. július 1. 2010. július 1. –Elektronikus közbeszerzési eljárás és jogorvoslati eljárás a közösségi értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásoknál is

8 Döntőbizottság feladata Közbeszerzésekkel és tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatti jogorvoslat intézése Mögöttes jogszabály : a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 2005. november 1.-től Ket. módosítás: 2008. évi CXI. törvény Hatálybalépés: 2009. október 1. – főszabály 2011. január 1. – néhány kivétel 2011. január 1. – néhány kivétel

9 Döntőbizottság hatásköre, illetékessége Közbeszerzésre,közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) Közbeszerzésre,közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabályok megsértése miatt indított eljárás lefolytatása, (előminősítési kérelem elutasítása, listáról való törlés) Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés törvénybe ütköző módosítása vagy teljesítése miatt indult eljárás lefolytatása, Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Önként alkalmazó szervezetek eljárásával kapcsolatos jogvita elbírálása Tervpályázat Tervpályázat Magyarország Magyarország

10 JOGORVOSLATI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA Kérelemre Hivatalból Ajánlatkérő Ajánlatkérő Ajánlattevő (részvételre Ajánlattevő (részvételre jelentkező) jelentkező) Egyéb érdekelt Egyéb érdekelt amennyiben jogát vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti a törvénybe ütköző tevékenység Minden esetben Minden esetben Jogvita megindítására nyitva álló határidők 15 nap (8 nap) (90 nap) 15 nap (8 nap) (90 nap) Mellőzés: 1 év A Közbeszerzések Tanácsa elnöke (tagjai) A Közbeszerzések Tanácsa elnöke (tagjai) Állami Számvevőszék * Állami Számvevőszék * a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv * a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv * közigazgatási hivatal közigazgatási hivatal kincstár * kincstár * országgyűlési biztos országgyűlési biztos a támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet a támogatást nyújtó szerv, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv * a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szerv * Gazdasági Versenyhivatal Gazdasági Versenyhivatal * 1 év, mellőzésnél 3 év * 30 nap, mellőzésnél 1 év Közbeszerzések Tanácsa Elnöke Közbeszerzések Tanácsa Elnöke Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése; Ajánlatkérői bejelentkezési kötelezettség elmulasztása; Jogsértő szerződés módosítás, teljesítés; 30 nap (8 nap) (90 nap), mellőzésnél 1 év Döntőbizottság Döntőbizottság elnöke elnöke - Hirdetmény közzététele közzététele nélküli nélküli tárgyalásos tárgyalásos eljárás eljárás - (Egyszerűsített eljárás) eljárás) 15 nap

11 Jogorvoslati eljárás hivatalból történő kezdeményezése 2009. 04. 01. Közbeszerzések Tanácsának tagjai esetében megszűnik a kezdeményezési lehetőség Közbeszerzések Tanácsának tagjai esetében megszűnik a kezdeményezési lehetőség Gazdasági Versenyhivatal új kezdeményező Gazdasági Versenyhivatal új kezdeményező Közbeszerzések Tanácsának elnöke kötelező kezdeményezési esetek: Közbeszerzések Tanácsának elnöke kötelező kezdeményezési esetek: - Éves statisztikai összegzés határidőn túli megküldése; ÚJ - Ajánlatkérői bejelentkezési kötelezettség elmulasztása; - Jogsértő szerződés módosítás, teljesítés.

12 Jogorvoslati eljárás indítására irányadó hatálybalépési időpontok Jogorvoslati kérelemre induló eljárások: Jogorvoslati kérelemre induló eljárások: 2010. január 1. 2010. január 1. Hivatalbóli kezdeményezők köre, határidők: Hivatalbóli kezdeményezők köre, határidők: 2009. április 1. 2009. április 1. Közbeszerzések Tanácsának Elnöke hivatalbóli kezdeményezés, határidők: Közbeszerzések Tanácsának Elnöke hivatalbóli kezdeményezés, határidők: 2009. április 1. Döntőbizottság Elnöke hivatalbóli kezdeményezési lehetőségének megszűnése egyszerűsített eljárások esetében: Döntőbizottság Elnöke hivatalbóli kezdeményezési lehetőségének megszűnése egyszerűsített eljárások esetében: 2009. április 1.

13 Hivatalbóli kezdeményezők köre, határidők 2009. 04.01-től A közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében az eredményhirdetést követő naptól, egyéb esetekben a vitatott ajánlatkérői döntés közzétételétől számított 30 napon belül A támogatást nyújtó szervezet a jogsértés tudomásra jutásától számított 30 napon belül A támogatást nyújtó szervezet a jogsértés megtörténtétől számított 1 éven túl nem kezdeményezhet eljárást. Mellőzéssel történő beszerzésnél a szerződés megkötésének időpontjától, ill. ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől számított 1 éven belül

14 Jogorvoslati eljárás indítására irányadó határidők 2010. 01. 01-TŐL Jogorvoslati eljárás indítására irányadó határidők 2010. 01. 01-TŐL I. Közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetén: - Az eredményhirdetésen jelen lévő ajánlattevők esetében az eredményhirdetést követő naptól; - Az eredményhirdetésen jelen nem lévő ajánlattevők esetében az írásbeli összegezés megküldését követő naptól; II. Egyéb ajánlatkérői döntés esetében a döntésről szóló értesítés megküldését követő naptól; III. Egyéb esetekben a vitatott ajánlatkérői döntés közzétételét vagy a dokumentáció átvételét követő naptól; IV. Mellőzéssel történő beszerzés esetében a szerződés megkötésének időpontjától, illetőleg ha ez nem állapítható meg, akkor a szerződés teljesítésének bármelyik fél által történő megkezdésétől; SZÁMÍTOTT 15 NAPON BELÜL NYÚJTHATÓ BE. (közösségi értékhatár felett 10 napon belül) (közösségi értékhatár felett 10 napon belül) Mellőzés esetén ha az a fenti határidő leteltét követően jut a kérelmező tudomására, legfeljebb 1 évig (szerződéskötéstől, teljesítés megkezdésétől). JOGVESZTŐ HATÁRIDŐK

15 Előzetes vitarendezés – 2010. 01. 01. Esete: ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegezésben foglalt valamely megállapítással, köteles az ajánlatkérőhöz fordulni jogorvoslatért. Esete: ha az ajánlattevő nem ért egyet az írásbeli összegezésben foglalt valamely megállapítással, köteles az ajánlatkérőhöz fordulni jogorvoslatért. Határideje: az eredményhirdetést követő 5 napon belül Határideje: az eredményhirdetést követő 5 napon belül Kérelem: meg kell jelölni az írásbeli összegezés vitatott pontját, a javaslatot, észrevételt, az álláspontot alátámasztó adatokat, tényeket, illetőleg az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkozni kell. Kérelem: meg kell jelölni az írásbeli összegezés vitatott pontját, a javaslatot, észrevételt, az álláspontot alátámasztó adatokat, tényeket, illetőleg az azt alátámasztó dokumentumokra hivatkozni kell. Faxon vagy elektronikus úton kell megküldeni. Az ajánlatkérő álláspontjáról az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napig tájékoztatja az ajánlattevőt. Az ajánlatkérő álláspontjáról az eredményhirdetést követő naptól számított 8. napig tájékoztatja az ajánlattevőt. Felfüggesztő hatály: a kérelem benyújtásától az ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig a szerződés nem köthető meg. Felfüggesztő hatály: a kérelem benyújtásától az ajánlatkérő válaszának megküldését követő 10. napig a szerződés nem köthető meg. Elírás esetén az írásbeli összegezést az ajánlatkérő kijavíthatja, a javított összegezést az eredményhirdetést követő 5 napon belül kell megküldeni az összes ajánlattevőnek. Elírás esetén az írásbeli összegezést az ajánlatkérő kijavíthatja, a javított összegezést az eredményhirdetést követő 5 napon belül kell megküldeni az összes ajánlattevőnek. Az elírás miatt, az előzetes vitarendezés eredményeként, vagy az ajánlatkérő által észlelt törvénysértően kihirdetett eredmény miatt módosított, illetőleg javított írásbeli összegezés tartalmára vonatkozóan előzetes vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani. Az elírás miatt, az előzetes vitarendezés eredményeként, vagy az ajánlatkérő által észlelt törvénysértően kihirdetett eredmény miatt módosított, illetőleg javított írásbeli összegezés tartalmára vonatkozóan előzetes vitarendezési kérelmet nem lehet benyújtani.

16 A kérelem kötelező tartalmi elemei I. A kérelmező nevét, székhelyét, a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket. A kérelmező nevét, székhelyét, a kérelmezői jogosultságot alátámasztó tényeket. A kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát. A kérelemmel érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének nevét, székhelyét és a közbeszerzés tárgyát, illetőleg a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő beszerzés esetében a beszerző nevét, székhelyét és a beszerzés tárgyát. A jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját. A jogsértő esemény megtörténtének és a kérelmező arról való tudomásszerzésének időpontját. A megsértett jogszabályi rendelkezést. A megsértett jogszabályi rendelkezést. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait. A Közbeszerzési Döntőbizottság döntésére irányuló indítványt, ennek indokait.

17 A kérelem kötelező tartalmi elemei II. Ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait. Ideiglenes intézkedés elrendelésére irányuló indítványt, ennek indokait. A közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét. A közbeszerzési ügy lehetséges érdekeltjeinek a kérelmező által ismert nevét, székhelyét. Az előzetes vitarendezés eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát. – 2010.01.01. Az előzetes vitarendezés eredményét, illetve az ajánlatkérő válaszát. – 2010.01.01. Csatolni kell az esetleges meghatalmazást, valamint az előzetes vitarendezés eredményét és ennek kapcsán az ajánlatkérő válaszát tartalmazó dokumentumot. – 2010.01.01. Csatolni kell az esetleges meghatalmazást, valamint az előzetes vitarendezés eredményét és ennek kapcsán az ajánlatkérő válaszát tartalmazó dokumentumot. – 2010.01.01. Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, mentesség nem adható Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, mentesség nem adható Kérelmet eggyel több példányban kell becsatolni, mint ahány ügyfél az eljárásban részt vesz. – az elektronikus jogorvoslati eljárás bevezetésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezés – 2010.01.01., 2010.07.01. Kérelmet eggyel több példányban kell becsatolni, mint ahány ügyfél az eljárásban részt vesz. – az elektronikus jogorvoslati eljárás bevezetésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezés – 2010.01.01., 2010.07.01.

18 Igazgatási szolgáltatási díj A kérelemre indult eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni A kérelemre indult eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni Mértéke: Mértéke: (-a Kbt. második része szerinti közbeszerzési eljárásokban (közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések) 900 ezer Ft) -a Kbt. harmadik része szerinti közbeszerzési eljárásokban (egyszerű értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések) 150 ezer Ft -közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény (felhívás) jogellenességének megállapítására irányuló kérelem: 150 ezer Ft)

19 Kérelem benyújtása 2010. 01.01.-től közösségi értékhatárt elérő eljárásoknál, 2010. 07.01.-től pedig a közösségi értékhatár alatti közbeszerzési eljárásoknál, illetőleg mellőzésüknél ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTELEZŐ

20 Jogorvoslati kérelem benyújtása utáni teendők I. Kérelem beérkezését követő intézkedések Kérelem honlapon történő közzététele 2009. 10.01-től (kérelemmel érintett eljárás megnevezése, tárgya, ügyfelek, kérelem beérkezésének időpontja) Hiánypótlás - kérelem kötelező tartalmi elemeit nem tartalmazza - igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás hiánya - meghatalmazás hiánya hiánypótlásra történő felhívás hiánypótlásra történő felhívás elutasítás terhe mellett elutasítás terhe mellett (5 napon belül) (5 napon belül) hiánypótlás nem teljesítése hiánypótlás nem teljesítése érdemi vizsgálat nélküli elutasítás végzéssel érdemi vizsgálat nélküli elutasítás végzéssel 2009. április 1.-től HATÁROZATTAL 2009. április 1.-től HATÁROZATTAL (külön jogorvoslat.)

21 Jogorvoslati kérelem benyújtása utáni teendők II. hiánytalan a kérelem hiánytalan a kérelem eljárás megindítása legkésőbb a beérkezést követő munkanap eljárás megindítása legkésőbb a beérkezést követő munkanap ügyfelek értesítése ügyfelek értesítése (észrevételeiket 5 napon belül megtehetik, de (észrevételeiket 5 napon belül megtehetik, de ajánlatkérő azonnal köteles az iratmegküldésről ajánlatkérő azonnal köteles az iratmegküldésről intézkedni) intézkedni)

22 Ideiglenes intézkedés (ha valószínűsíthető a törvény szabályainak, alapelveinek a megsértése vagy ha ennek veszélye fennáll) kérelemre hivatalból szerződés megkötéséig szerződés megkötéséig közbeszerzési eljárás felfüggesztése közbeszerzési eljárás felfüggesztése még meg nem kötött szerződés megkötésének még meg nem kötött szerződés megkötésének megtiltása – 2010. 01. 01.- től megszűnik, helyette automatikus felfüggesztés megtiltása – 2010. 01. 01.- től megszűnik, helyette automatikus felfüggesztés közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének felszólítása a kérelmező eljárásba történő bevonására közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének felszólítása a kérelmező eljárásba történő bevonására

23 A szerződéskötési moratórium alakulása 2009. 2009. az eredményhirdetést követő naptól számított legalább 8. nap, legfeljebb a 30. nap (építési beruházás esetén 60. nap) 2010. 01. 01. 2010. 01. 01. - a közösségi értékhatárt elérő, illetőleg meghaladó értékű közbeszerzési eljárásoknál az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított legalább 12. nap, legfeljebb a 30. nap (építési beruházás esetén 60. nap) - a közösségi értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárásoknál az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított legalább 20., legfeljebb a 30. nap (építési beruházás esetén 60. nap) 2010. 07. 01. 2010. 07. 01. az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított legalább 12. nap, legfeljebb a 30. nap (építési beruházás esetén 60. nap)

24 A szerződéskötés automatikus felfüggesztése A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni. A szerződéskötés tervezett időpontját az ajánlati felhívásban kell megadni. Jogorvoslati eljárás megindulása esetén a szerződést a Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozata meghozataláig nem lehet megkötni. Jogorvoslati eljárás megindulása esetén a szerződést a Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozata meghozataláig nem lehet megkötni. Kivétel: a Döntőbizottság a szerződés megkötését kérelemre engedélyezheti. Kivétel: a Döntőbizottság a szerződés megkötését kérelemre engedélyezheti.

25 A szerződés megkötésének engedélyezése – 2009. 04. 01. Halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek védelme vagy közérdek védelme (nemzetgazdasági ok) esetén Halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdek védelme vagy közérdek védelme (nemzetgazdasági ok) esetén Az ajánlatkérő kérelmére a Döntőbizottság engedélyezheti a szerződés megkötését. Az ajánlatkérő kérelmére a Döntőbizottság engedélyezheti a szerződés megkötését. A halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket, illetőleg közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell jelölni, az indok fennállását igazoló dokumentumokat be kell nyújtani. A halasztást nem tűrő kiemelkedően fontos érdeket, illetőleg közérdeket (nemzetgazdasági okot) meg kell jelölni, az indok fennállását igazoló dokumentumokat be kell nyújtani. A Döntőbizottság a kérelemről 5 napon belül végzéssel dönt. A Döntőbizottság a kérelemről 5 napon belül végzéssel dönt.

26 A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása – 2009. 04. 01. A Döntőbizottság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 5 napon belül határozattal elutasítja, ha megállapítja, hogy az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága; az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága; az eljárásra nincs hatásköre és a kérelem áttételének nincs helye, továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg; az eljárásra nincs hatásköre és a kérelem áttételének nincs helye, továbbá ha a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelemből hiányoznak, és azok hivatalból sem állapíthatóak meg; a kérelem elkésett; a kérelem elkésett; az ügyet érdemben már elbírálta és változatlan tényállás mellett ugyanazon ügyben ugyanazon jogszabálysértésre hivatkozva újabb kérelmet nyújtottak be; az ügyet érdemben már elbírálta és változatlan tényállás mellett ugyanazon ügyben ugyanazon jogszabálysértésre hivatkozva újabb kérelmet nyújtottak be; a kérelem nem az arra jogosulttól származik; a kérelem nem az arra jogosulttól származik; a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból hiányosan adta be. a kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a meghatározott határidő alatt nem tett eleget, vagy a kérelmét újból hiányosan adta be. Jogorvoslati eljárás megszüntetése határozattal: ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására. Jogorvoslati eljárás megszüntetése határozattal: ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a Döntőbizottság tudomására. Az eljárást megszüntető határozat ellen a Kbt. 345. § szerint külön jogorvoslatnak van helye.

27 A Döntőbizottság által a határozatokban alkalmazható jogkövetkezmények I. - 2009. 04. 01. Alaptalan kérelem elutasítása Alaptalan kérelem elutasítása A hivatalból indított eljárásban a jogsértés hiányának megállapítása A hivatalból indított eljárásban a jogsértés hiányának megállapítása A jogsértés megtörténtének megállapítása A jogsértés megtörténtének megállapítása A jogsértés megtörténtének megállapítása mellett: A jogsértés megtörténtének megállapítása mellett: – további jogkövetkezmények alkalmazása A közbeszerzési eljárás befejezése előtt a jogsértőt felhívhatja a Kbt.- nek megfelelő eljárásra, illetőleg az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti A közbeszerzési eljárás befejezése előtt a jogsértőt felhívhatja a Kbt.- nek megfelelő eljárásra, illetőleg az ajánlatkérő döntésének meghozatalát feltételhez kötheti Megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg Megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg Elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését Elrendelheti az ajánlattevőnek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéből való törlését

28 A Döntőbizottság által a határozatokban alkalmazható jogkövetkezmények II. 2009. 04. 01. Az ajánlattevőt hat hónaptól három évig terjedő időszakra eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől Az ajánlattevőt hat hónaptól három évig terjedő időszakra eltilthatja a közbeszerzési eljárásban való részvételtől a.) Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során illetve azzal kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett a.) Az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során illetve azzal kapcsolatban hamis adatot szolgáltatott, vagy hamis nyilatkozatot tett b.) Az ajánlattevő jogsértő magatartását a Döntőbizottság jogerős határozatában két éven belül legalább két alkalommal megállapította b.) Az ajánlattevő jogsértő magatartását a Döntőbizottság jogerős határozatában két éven belül legalább két alkalommal megállapította Bírságot szabhat ki a Kbt. szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. Bírságot szabhat ki a Kbt. szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben.

29 A Döntőbizottság által a határozatokban alkalmazható jogkövetkezmények III. –Kötelező bírság kiszabásának esetei: Az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa felhívása ellenére az ajánlatkérők nyilvántartásába be nem jelentkezett szervezet a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül Az ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa felhívása ellenére az ajánlatkérők nyilvántartásába be nem jelentkezett szervezet a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősül Az előzetes vitarendezés szabályainak,a szerződéskötési moratórium, illetőleg az automatikus szerződéskötést felfüggesztő hatály szabályainak megsértése esetén, amennyiben a a szerződés semmisségének esete nem áll fenn – 2010. 01. 01. Az előzetes vitarendezés szabályainak,a szerződéskötési moratórium, illetőleg az automatikus szerződéskötést felfüggesztő hatály szabályainak megsértése esetén, amennyiben a a szerződés semmisségének esete nem áll fenn – 2010. 01. 01. Ha a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezési jogkörébe tartozó ügyekben megállapítja a jogsértés megtörténtét Ha a Közbeszerzések Tanácsának Elnöke hivatalbóli jogorvoslati eljárás kezdeményezési jogkörébe tartozó ügyekben megállapítja a jogsértés megtörténtét Ha az ajánlatkérő – részben vagy egészben – nem tett eleget a saját, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételi kötelezettségének Ha az ajánlatkérő – részben vagy egészben – nem tett eleget a saját, illetőleg a Közbeszerzések Tanácsa honlapján történő közzétételi kötelezettségének Ha az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Döntőbizottság Kbt. 132. § szerinti értesítését Ha az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén elmulasztotta a Döntőbizottság Kbt. 132. § szerinti értesítését

30 A Döntőbizottság által a határozatokban alkalmazható jogkövetkezmények IV. Speciális bírságolás esete: az eljárást megindító hirdetmény jogsértő volt és az eljárást megindító hirdetmény jogsértő volt és bírságot szab ki a Döntőbizottság, bírságot szab ki a Döntőbizottság, akkor az ajánlatkérő mellett az eljárást megindító felhívás előkészítéséért felelős személyt is megbírságolja. akkor az ajánlatkérő mellett az eljárást megindító felhívás előkészítéséért felelős személyt is megbírságolja. Rendelkezik az igazgatási szolgáltatási díj, valamint a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről

31 Döntőbizottság határozatát követő intézkedési lehetőségek Ajánlatkérő: eljárást lezáró döntés megsemmisítés esetén 30 napon belül új döntés 30 napon belül új döntés Ajánlatkérő, nyertes ajánlattevő: jogsértés megállapítása esetén, ha az befolyásolta esetén, ha az befolyásolta az eljárást lezáró döntést az eljárást lezáró döntést 30 napon belül elállhat a szerződéstől 30 napon belül elállhat a szerződéstől

32 Jogorvoslat a Döntőbizottság döntése ellen Érdemi határozat nem érdemi határozat (végzés) kereset jogorvoslati kérelem kereset jogorvoslati kérelem 15 napon belül 8 napon belül 15 napon belül 8 napon belül mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi mindenki, akinek jogát, ha a törvény megengedi jogos érdekét sérti jogos érdekét sérti eljárási bírság eljárási bírság elkésettség elkésettség hiánypótlás nem teljesítése hiánypótlás nem teljesítése ügyfélképesség hiánya ügyfélképesség hiánya előzetes döntéshozatal elrendelése előzetes döntéshozatal elrendelése eljárás felfüggesztése eljárás felfüggesztése peres eljárás nem peres eljárás peres eljárás nem peres eljárás ítélet végzés ítélet végzés 8 napon belül fellebbezés nincs további fellebbezés 8 napon belül fellebbezés nincs további fellebbezés

33 Jogorvoslat a Döntőbizottság döntése ellen Érdemi vizsgálat nélküli elutasítást tartalmazó határozat Érdemi vizsgálat nélküli elutasítást tartalmazó határozat Kbt. 345. § szerinti külön jogorvoslat 2009. 04. 01. Érdemi határozat Érdemi határozat közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata 2010. 01. 01. A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb perek A közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb perek - határozat felülvizsgálata és a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti egységes per 2010. 01. 01. - a szerződés közbeszerzési jogsértés miatti érvénytelenségének megállapítása iránti polgári per 2010. 01. 01. - a közbeszerzésekkel kapcsolatos egyéb perek 2010. 01. 01.

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Engler Magdolna Dr. Engler Magdolna 2009. 01. 15.


Letölteni ppt "A 2008. évi CVIII. törvénnyel módosított Kbt. jogorvoslati rendszert érintő változásai Dr Engler Magdolna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések