Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési eljárások Műszaki ellenőr megújító tanfolyam Pirossal kiemelve az új elemeket és az építési beruházásra vonatkozó részeket 2012. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési eljárások Műszaki ellenőr megújító tanfolyam Pirossal kiemelve az új elemeket és az építési beruházásra vonatkozó részeket 2012. február."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési eljárások Műszaki ellenőr megújító tanfolyam Pirossal kiemelve az új elemeket és az építési beruházásra vonatkozó részeket 2012. február 24-25.

2 Közbeszerzési eljárások Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége Közbeszerzéssel kapcsolatos információ elérhetősége Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában Műszaki ember szerepe a közbeszerzés folyamatában Közbeszerzés működése Közbeszerzés működése Közbeszerzési eljárás folyamata Közbeszerzési eljárás folyamata Döntőbírósági eljárások Döntőbírósági eljárások

3 Kbt.-vel kapcsolatos információk www.kozbeszerzes.hu www.kozbeszerzes.hu www.kozbeszerzes.hu Törvény 20 db Kormány és egyéb rendeletek TájékoztatókAjánlásokNyilvántartások Hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben 2011. évben kb 40 ezer db + a TED-es magyar hirdetmények www.ted.europa.eu www.ted.europa.eu www.ted.europa.eu EU-s hirdetmény 2011. évben kb. 300 ezer db

4 Közbeszerzés „története”, működése (képtelensége ??) 1995-ben 98 § „alap törvény” 1995-ben 98 § „alap törvény” 2004. május 01-től a 2003. évi CXXIX törvény, 407 § ez 55 alkalommal lett számtalan pontjában módosítva 2004. május 01-től a 2003. évi CXXIX törvény, 407 § ez 55 alkalommal lett számtalan pontjában módosítva 2012. január 01-től a 2011. évi CVIII törvény 183 § (Kbt.) 2012. január 01-től a 2011. évi CVIII törvény 183 § (Kbt.) 2012. január 02-án már módosították a Kbt.-t !!!! 2012. január 02-án már módosították a Kbt.-t !!!!

5 RÉGI Kbt. Egyéb rendelkezések 306. § (3) Építési beruházás esetében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése során az ajánlatkérőként szerződő fél – külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint – köteles a munkát megbízott helyszíni képviselője (műszaki ellenőr) útján ellenőrizni. 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet 16. § (1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha … b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

6 MŰSZAKI ember SZEREPE ELŐKÉSZÍTÉS: tervezés ELŐKÉSZÍTÉS: tervezés (Előkészítő Bizottság)terv egyeztetés dokumentáció (szerződéses feltételek), tartalék keret (5%) ÉPÍTÉSI beru.-nál ajánlati felhívás összeállítása AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek AJÁNLAT BÍRÁLAT: műszaki feltételek (Bíráló Bizottság)költségvetés egyenértékűség megállapítása nem egyértelmű kijelentés irreális ajánlati elem számítási hiba SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS, kiegészítő építési beruházás KIFIZETÉSEK KIFIZETÉSEK VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK VÉG TELJESÍTÉS, BIZTOSÍTÉKOK

7 KÖZBESZERZÉS „ELINDÍTÁSA” Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról Vizsgálat a Kbt. hatálya alá tartozásról Szabályzat Szabályzat Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás Ajánlatkérői listára jelentkezés, megújítás Közbeszerzési terv év március 31-ig Közbeszerzési terv év március 31-ig Jogerős engedélyek Jogerős engedélyek Pénzügyi fedezet Pénzügyi fedezet Kiviteli terv, részletes költségvetés (1 évnél nem régebbi, vagy aktualizált) Kiviteli terv, részletes költségvetés (1 évnél nem régebbi, vagy aktualizált)

8 Közbeszerzési eljárások fajtái Eljárás fajták értékük szerint: –Nemzeti értékhatárokat elérő értékű –Közösségi értékhatárokat elérő értékű Eljárás tárgya szerint: -Árubeszerzés -Építés -Szolgáltatás

9 Eljárás elindítása Mit akarok megvalósítani? Mit akarok megvalósítani? Előzmények rendelkezésre állnak? Előzmények rendelkezésre állnak? Közbeszerzés értéke, bekerülési összeg? Közbeszerzés értéke, bekerülési összeg? Időütemezés Időütemezés Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? Kit lehet az eljárás bonyolításba belevonni? Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)? Ki tudja megvalósítani a közbeszerzés tárgyát (piacfelmérés)?

10 Eljárási események minden eljárás esetén –Ajánlati felhívás összeállítása: Beszerzés tárgyának meghatározása, részajánlat Beszerzés tárgyának meghatározása, részajánlat Alkalmassági feltételek ajánlattevőre: Alkalmassági feltételek ajánlattevőre:  Jogi (kötelező elemek):  - ADÓHATÓSÁG és MUNKAÜGYI, vagy BÁNYAHATÓSÁGI nyilvántartásban ellenőrizni!  - KÖZJEGYZŐ, vagy GAZDASÁGI, vagy SZAKMAI kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okokról (nem szolgáltatott hamis adatot és alvállalkozó felé fizetett)  - Ajánlattevő nyilatkozata hogy a 25%-nál nagyobb tulajdonosa nem adóparadicsomban van bejegyezve  Alvállalkozóról Ajánlattevő nyilatkozata (amennyiben alkalmasságot nem igazol)

11  Egyéb (Ajánlatkérő által választható elem):  - szakmai tapasztalat, képzettség  - műszaki, technikai felszereltség  - minőség bizt., környezetgazd. szabványok  - gazdasági és pénzügyi helyzet  Benyújtandó dokumentumok Alvállalkozóról amennyiben az alkalmasságot kívánják igazolni ugyan az, mint Ajánlattevő esetében  Meg kell jelölni azt a pontot mely feltételt kívánja Alvállalkozó alkalmazásságával teljesíteni  25% alatti teljesítésig lehet Alvállalkozó, ez fölött közös Ajánlattevő  Alvállalkozó azonosítói (név, cím), mit végez (tevékenység) és hány %-ban teljesít

12 Bírálati szempontok Bírálati szempontok: Bírálati szempontok:  legalacsonyabb ár  összességében legelőnyösebb ajánlat résszempontok:ár stb.

13 –Ajánlati felhívás meghirdetése/megküldése (közzétételi díj, elektronikus regisztrációt követően) –Ajánlati Dokumentáció: felolvasó lap felolvasó lap kiviteli terv kiviteli terv engedélyek engedélyek extra körülmények ismertetése extra körülmények ismertetése árazatlan költségvetés (építésnél kötelező) árazatlan költségvetés (építésnél kötelező) szerződés tervezet (építésnél kötelező), vagy szerződéses feltételek szerződés tervezet (építésnél kötelező), vagy szerződéses feltételek –Helyszíni bejárás (jkv), –Kiegészítő tájékoztató (válaszoknál nem tudhatnak Ajánlattevők egymásról!!!)

14 –Ajánlattevői kérdések benyújtásának korlátozására nincs konkrét határidő, Ajánlattevői válaszok 3 munkanap, ill. 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően –Ajánlattételi határidő: min. 20, ill. 45 nap és hosszabb (nagy terjedelmű dokumentáció, nagy volumenű munka, helyszíni bejárás) –Borítékbontás: Rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét ismertetni kell, felolvasó lapot ismertetni, felolvasó lapba betekintési lehetőség, jegyzőkönyv készítés, nem jelenlévőknek megküldeni 5 napon belül.

15 -Bírálat(ok), esetleges hiánypótlási felhívás, nem egyértelmű kijelentés magyarázata, ismételt bírálat, kizárás -Számítási hiba javítása -Egyenértékűség megállapítása -Irreálisan alacsony ár megállapítása (rendelkezésre álló anyagi fedezettől 20% az eltérés), magyarázat értékelése

16 –Nyilvános eredményhirdetés NINCS „összegezés” készítése, minden Ajánlattevőnek megküldeni azonnal elektronikusan (e-mail, vagy fax) –Az eredményről, szerződéskötésről „tájékoztató” közzététele –Eredményhirdetést követő 10-ik napig szerződéskötési tilalom –Egy éven túli szerződés esetén szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS –A szerződés teljesítéséről tájékoztató közzététele NINCS

17 3 árajánlatkéréses tárgyalásos eljárás különös szabályai: Eljárás szabályait Ajánlatkérő választja meg Nincs nyilvános ajánlati felhívás Min. 3 céget hív meg Ajánlatkérő (csak közép-, kis-, vagy mikro vállalkozás lehet, alvállalkozó is ) Ajánlattételi határidő szabadon választott Ajánlattevő alkalmasságával kapcsolatban mindenről csak nyilatkozik, amennyiben ez Ajánlatkérő lehetővé tette (Ajánlatkérő ezt ellenőrizheti) Kötelező tárgyalás!!!

18 Közbeszerzési Döntőbizottság

19 Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye Közbeszerzésekkel kapcsolatos jogsértő, vagy vitás ügyek jogorvoslati intézménye Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tr. (Ket.) Mögöttes jogszabály: a közigazgatási hatósági eljárás és szolg. általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tr. (Ket.)

20 Döntőbizottsági eljárás DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben (2011 még nincs adat): DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK SZÁMA 2010 évben (2011 még nincs adat): 1007 db, az össz eljárások kb 1/5-e, ebből: jogsértéskb 1/3 több száz millió Ft bírság elutasítottközel a fele eljárást megszüntette közel az 1/5 folytatása Fővárosi Bíróságon:kb 20 % folytatása Fővárosi Bíróságon:kb 20 % ennek folytatása Főv. Itélőtábla:kb 15 % ennek folytatása Főv. Itélőtábla:kb 15 %

21 Döntőbizottsági eljárás DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK MENETE: DÖNTŐ BIZOTTSÁGI ELJÁRÁSOK MENETE: –Kérelem benyújtása, érintett teheti meg, ill. hivatalból –Igazgatási szolgáltatási díj (becsült érték 1%-a, min 200 eFt, de max 25 ill. 6 MFt) + kérelmi elemek számától függően 1,0-1,75-ös szorzók –Nagyon szoros határidők –Határozat: Jogsértés megállapítása Elutasítás Ajánlatkérő döntéseinek részbeni megsemmisítése Szankciók:- bírság (becsült érték max 15%-a) - eltiltás hamis adatszolgáltatás, vagy ismételt jogsértés(0,5-3 év) Határozat keresettel támadható megyei, fővárosi bíróságokon (nem peres eljárásban soron kívül). A bíróág végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye! Határozat keresettel támadható megyei, fővárosi bíróságokon (nem peres eljárásban soron kívül). A bíróág végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye!

22 EXTRÁK ÁR AZONOSSÁG sorsolás ÁR AZONOSSÁG sorsolás DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások: DÖNTŐBIZOTTSÁGI eljárások: Amikor a több problémás (refrencia) A helyszín megtekintésének hiánya Amikor a nyertes nem akar szerződni Amikor a nyertes nem akar szerződni ADÓZÁS RENDJE 36/A § 2009.02.15-től ADÓZÁS RENDJE 36/A § 2009.02.15-től FORDÍTOTT ADÓZÁS FORDÍTOTT ADÓZÁS

23


Letölteni ppt "Közbeszerzési eljárások Műszaki ellenőr megújító tanfolyam Pirossal kiemelve az új elemeket és az építési beruházásra vonatkozó részeket 2012. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések