Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© dr. Horváth Zsófia- Ujváriné dr. Antal Edit. Fogyasztói igények érvényesítésének eszközei A) Bíróságon •Általános eszközök •Közérdekű kereset Ptk.-ban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© dr. Horváth Zsófia- Ujváriné dr. Antal Edit. Fogyasztói igények érvényesítésének eszközei A) Bíróságon •Általános eszközök •Közérdekű kereset Ptk.-ban."— Előadás másolata:

1 © dr. Horváth Zsófia- Ujváriné dr. Antal Edit

2 Fogyasztói igények érvényesítésének eszközei A) Bíróságon •Általános eszközök •Közérdekű kereset Ptk.-ban Fvtv.-ben Tpvt.-ben Ktv.-ben B) Bíróságon kívül Békéltetés © Horváth Zsófia

3 A fogyasztói igényérvényesítés bírósági eszközei I. Általános eljárási eszközök Főszabály: a bíróság a felek által előterjesztett kérelmekhez, jognyilatkozatokhoz kötve van. Rendelkezések a Pp-ben: •kérelem, jognyilatkozat tartalom szerinti elbírálás elve •eljárás tisztességes és ésszerű határidőn belül történő lefolytatásának elve •egyfokú eljárás kis perértékű ügyekben •per megindítását megelőző kérelem, kereset jegyzőkönyvbe mondása •alanyi, tárgyi költségmentesség

4 A fogyasztói igényérvényesítés igazságszolgáltatási eszközei II. Közérdekű kereset I. (popularis actio) Kik indíthatják? állami vagy érdekvédelmi szervezetek (csak azok, akiket a tv. erre feljogosított!) Tárgya: közérdek vagy közösségi érdek érvényesítése (az ilyen keresetnek helyt adó bírósági ítélet erga omnes hatályú, azaz mindenkire kiterjed!)

5 Közérdekű kereset II. Közérdekű kereset* megindításának esetei: a)Tisztességtelen szerződési feltételek (Ptk.) b)Versenytörvény fogyasztókra kiható megsértése (Tpvt.) c)Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése (Fvtv.) * A fogyasztó érdekében.

6 Közérdekű kereset IV. a)Tisztességtelen szerződési feltételek megtámadása közérdekű keresettel •Ptk.209.§ •Megtámadásra jogosult: (Ptké.5.§) –ügyész, –miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, központi hivatal vezetője, –jegyző, főjegyző, –gazdasági-, szakmai kamara, érdek-képviseleti szervezet, –fogyasztói érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezet. –Európai Unión (vagy EGT-n) belül bejegyzett minősített szervezet külön jogszabály alapján •Lásd….anyag

7 Közérdekű kereset V. b) Közérdekű kereset a Fogyasztóvédelmi törvényben •Megtámadásra jogosult: –fogyasztóvédelmi hatóság –fogyasztói érdekek képviseletét ellátó szervezetek –ügyész –PSZÁF ( csak biztosítási, valamint pénzügyi és nyugdíjpénztári szolgáltatásnál) •nem szükséges a sérelmet szenvedett fogyasztó kilétének ismerete •keresetindítás határideje: jogsértés bekövetkezte + 1 év •az ítélet országos napilapban nyilvánosságra hozható Ha: a jogszabályba ütköző tevékenység fogyasztók széles körét érinti jelentős nagyságú hátrányt okoz

8 Közérdekű kereset VI. c) Versenytörvényben szabályozott közérdekű kereset Ha: a törvénybe ütköző tevékenység fogyasztók széles körét érinti jelentős nagyságú hátrányt okoz •Megtámadásra jogosult: –fogyasztók érdekvédelmét ellátó társadalmi szervezet –GVH (csak a hatáskörébe tartozó ügyben, ha a jogsértést megállapította) –Gazdasági kamarák •nem szükséges a sérelmet szenvedett fogyasztó kilétének ismerete •keresetindítás határideje: hátrány bekövetkezte + 1 év •az ítélet országos napilapban közzétehető

9 A fogyasztói igényérvényesítés bírósági eljáráson kívüli eszköze Békéltető testület I. Békéltető testület: „területi gazdasági kamarák mellett működő független testület” fogyasztói jogvita rendezése egyezséggel az ügy eldöntése (ha nem jön létre egyezség) Cél

10 Békéltető testület II. •Hatáskörébe tartozó jogviták tárgya: 1. az áruk és szolgáltatások minősége, biztonságossága 2. termékfelelősségi szabályok alkalmazása 3. szerződések megkötése és teljesítése •Illetékesség alapja: a)fogyasztó lakóhelye, tartózkodási helye vagy b)a szerződés teljesítésének helye

11 Békéltető testület III. •Szervezete (10 - 30 fő) elnök elnök- helyettes tagok • teljes jogkörrel képviseli a testületet • a tagok maguk közül választják • az elnök munkáját segíti • követelmény: felsőfokú végzettség és legalább 2 éves szakmai gyakorlat • 3 évre szóló megbízatás • újraválasztás lehetősége • függetlenség, pártatlanság, titoktartás • gazdasági kamara, fogyasztói érdekvédelmi szervezet – 50-50%-ban – jelöli ki őket

12 Békéltető testület IV. •Eljárása: a kijelölt 2 tag jelöli ki (Egyszerűnek tartott ügyben a felek megegyezése esetén a 1 tagra is eljárhat) a fogyasztó, ill. a fogyasztó érdekvédelmi szervezet jelöl ki a gazdasági kamara jelöl ki 1 tagot elnököt 3 tagú tanácsban

13 Békéltető testület V. Előzetes egyeztető eljárás: –eljárás megindításának előzménye –a fogyasztó a panasz rendezését közvetlenül az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte Eljárás megindítása: a) a fogyasztó b) a fogyasztói érdekek képviseletére jogosult társadalmi szervezet (több fogyasztót érintő vitás ügyben, az érintettek felhatalmazása alapján) kérelemére (az eljárás megindítása az elévülést megszakítja!)

14 Békéltető testület VI. –a felek meghallgatása: eljárás megindításától számított 30 napon belül (elnök kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását) –az eljárás időtartama: az eljárás megindítását követő 60 nap (max. + 30 nap) –ha a megkötött egyezség megfelel a jogszabálynaknem felel meg a jogszabálynak a tanács jóváhagyó határozatot hoz a tanács lefolytatja az eljárást

15 Békéltető testület VII. a tanács határozata érdemi döntés nem érdemi döntés. ajánláskötelezés a gazdálkodó szervezet a tanács döntését kötelezőnek fogadja el a gazdálkodó szervezet a tanács döntését nem fogadja el kötelezőnek Például: a fogyasztó kérelmét visszavonja egyezség jóváhagyása

16 Békéltető testület VIII. –a határozata ellen fellebbezésnek nincs helye –ha: az eljárási, ill. hatásköri szabályokat megsértették a határozat érvénytelenítése kérhető a békéltető testület székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól –az érdemi határozat végrehajtásának ellenőrzése: kamara és a fogyasztóvédelmi felügyelőség végzi –végrehajtás foganatosítása (kötelezést tartalmazó határozat, egyezség esetén)

17 Ügyfélszolgálat a fogyasztói bejelentések és panaszok kivizsgálására és orvoslására; a fogyasztók tájékoztatására az ügyfelek részére nyitva álló helyiséget kötelesek működtetni Közüzemi,pénzügyi, nyugdíjpénztári,biztosítási, távközlési szolgáltatási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek


Letölteni ppt "© dr. Horváth Zsófia- Ujváriné dr. Antal Edit. Fogyasztói igények érvényesítésének eszközei A) Bíróságon •Általános eszközök •Közérdekű kereset Ptk.-ban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések