Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Modern magyar polgári eljárásjog vázlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Modern magyar polgári eljárásjog vázlata"— Előadás másolata:

1 Modern magyar polgári eljárásjog vázlata
dr. Farkas Ádám egyetemi tanársegéd SZE DFK JTT

2 Mi az eljárásjog? Az anyagi jog szabályainak érvényesítését garantáló eljárásrend szabályainak összessége. Lényegét tekintve az anyagi jog érvényesülésének garanciája. Az eljárásjog szabályai határozzák meg, hogy az anyagi jogi normákat mely szervek, vagy hatóságok, milyen eljárásban, milyen eljárási cselekmények alkalmazásával, milyen rendben, milyen személyi kör közreműködésével biztosítják.

3 Magánjogi anomáliák? A polgári eljárás és a magánjog kodifikációja a reformkor óta napirenden volt. A szocialista időszakig anyagi magánjogi kódex nem született. Előzmények, kísérletek: 1848. évi 25. tc. az ősiség eltörlése miatt deklarálja a polgári kodifikáció szükségességét 1852. OPTK 1869 után résztervezetek 1900 évi javaslat 1913. évi tervezet 1928 évi javaslat (MTJ) – bírói jogalkalmazás

4 Magánjogi anomáliák? Ezzel szemben a perjog terén érdemi kodifikáció indul. Polgári törvénykezési rendtartásról szóló évi 54. tc.: írásbeliség, periratok szerinti pertagolás, iratok alapján ítélt a bíróság, felek kérelmére indul, előzetes – büntető kérdés esetén – felfüggesztik az eljárást, Jogegyenlőség (nincs rendi tagozódás), sommás – egyesbírói – vagy rendes – tanácsi – eljárás, nyilvános eljárás, fellebbezés mellett semmisségi panasz, stb.) Számos különös per (váltó, kereskedelem, házasság, bányajog külön rendeletekben, vagy idejétmúlt szabályokban rendezve).

5 1911-es polgári perrendtartás
1911-ben ezért lesz szükséges új perrendtartás megalkotása (1911. évi 1. tc. PP.) Közvetlenség, Szóbeliség Nyilvánosság Rendelkezési elv (felek kérelméhez kötött, fő szabály szerint nincs hivatalbóliság) Tárgyalási elv Bizonyítékok szabad mérlegelésének elve Per szakaszai: (1) perfelvételi tárgyalás (2) érdemi tárgyalás.

6 1911-es polgári perrendtartás
A közvetlen bizonyítás eszközei (1) tanúk, (2) okiratok, (3) szakértők, (4) szemle, (5) eskü alatti kihallgatás, (6) fél esküje. Ítéletformák: (1) végítélet (minden kérdésre) (2) elkülönített végítélet (egy fél kérdései) (3) részítélet (egyes követelésekre) (4) közbenső ítélet (egész kereset egyes kérdéseiről)

7 1911-es polgári perrendtartás
Jogorvoslatok: (1) felfolyamodás (egyes bírósági végzések ellen) (2) fellebbezés (járásbírósági és törvényszéki ítéletek ellen) (3) felülvizsgálat (a fellebbezési fórum nem jogerős ítélete elleni perorvoslat) (5) perújítás (meghatározott törvényességi okok miatt) Különleges perek: (1) telekkönyvi per (2) bányaper, (3) választottbíráskodási perek, (4) községi bíráskodás

8 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Modern magyar polgári eljárásjog vázlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések