Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az írott magyar büntető eljárás történeti vázlata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az írott magyar büntető eljárás történeti vázlata."— Előadás másolata:

1 Az írott magyar büntető eljárás történeti vázlata

2 A vádelvű modell sajátosságai összefoglalás ➲ Vádra indul; ➲ Vádra indul; ➲ Az eljárási feladatok megosztása – a közösség részvétele az igazságszolgáltatásban; ➲ Az eljárási feladatok megosztása – a közösség részvétele az igazságszolgáltatásban; ➲ Cél: perbevitt (jogi) igazság megállapítása ➲ Cél: perbevitt (jogi) igazság megállapítása ➲ A szabad bizonyítás elve; ➲ A szabad bizonyítás elve; ➲ Az ártatlanság vélelme; védelem joga ➲ Az ártatlanság vélelme; védelem joga ➲ Lényegében egy szakasza van: a bírósági tárgyalás; ➲ Lényegében egy szakasza van: a bírósági tárgyalás; ➲ Nyilvános, szóbeli és közvetlen; ➲ Nyilvános, szóbeli és közvetlen; ➲ Elvben nincs perorvoslat, legfeljebb a jog- kérdésben van; ➲ Elvben nincs perorvoslat, legfeljebb a jog- kérdésben van;

3 A „VEGYES” RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI TÖRTÉNELMI KOMPROMISSZUM ELLENTÉT-PÁRJAI: ➧ Cél az anyagi igazság kiderítése, de törvényes jogi keretek között; ➧ Indulhat hivatalból, de kérelemre is; ➧ Döntő részben hivatásos szakapparátus végzi, de helyet kap a laikus elem is; ➧ Az eljárás funkciók elkülönülnek, de az ügyész és bíróság is ellát „védelmi” feladatokat; ➧ A bírósági eljárásban a felek aktivitása nő, de a bíró nem passzív; ➧ Az alapelvek nem egyforma súllyal érvényesülnek a két fő szakaszban; ➧ A bizonyítás szabad, de érvényesül a törvényesség elve és a bizonyítási tilalmak rendszere; ➧ Megmarad a közhatalmi(közjogi) jellege, de szerepet kap a felek rendelkezési joga is

4 Fejezetek a honi büntetőeljárás történetéből ►1896.évi XXXIII.tc. Bvp /1900-1951/ ■A büntető eljárás „megtöbbszöröződése”(1945-53) ►1951:III (I. szoc. Bp)/ 1951 – 1962/ ■ A büntető eljárás második „megtöbbszöröződése” (1956- 1963) ►1962. évi 8. tvr. ( I. Be.) /1962-1973/ ►1973:I. tv. (II. Be.) /1974 – 2003.VI./ ►1998:XIX. tv (III.Be.) /2003. július 1-

5 Az első Bűnvádi perrendtartás 1. A törvényszék előtti eljárás ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK a.)nyomozás: c.)vádemelés e.) az eljárás f.) rendes: A vádló tájékoz- pmv.fellép súlypontja - fellebbezés tatása – NYH - semmisségi d.) kifogás- marasztaló v. panasz d.) kifogás- marasztaló v. panasz b.)vizsgálat: VT döntése felmentő VB eljárása, az FAKULTATIV ítélet, ill. g.) rendkívüli: ügy főtárgya- /ha nincs ki- megsz. - újrafelvétel lásra érett-e fogás – az végzés - po. A jogegy- FAKULTATIV IT bíróság ség érdekében dönt dönt

6 Az első Bűnvádi perrendtartás 2. AZ ESKÜDTSZÉKI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK I.AZ ESKÜT- I.AZ ESKÜT- MEGEGYEZIK SZÉK MEG- CSAK SEMMISSÉGI MEGEGYEZIK SZÉK MEG- CSAK SEMMISSÉGI A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTTI ALAKÍTÁSA PANASZ VAN: A TÖRVÉNYSZÉK ELŐTTI ALAKÍTÁSA PANASZ VAN: ELJÁRÁS SZABÁLYAIVAL II. bizonyítás a.) fm esetén -alaki III. kérdések b.) bűnösség esetén- III. kérdések b.) bűnösség esetén- összeállítása alaki és anyagi ok- összeállítása alaki és anyagi ok- IV. perbesz. ból IV. perbesz. ból V. elnöki fejte- V. elnöki fejte- getések getések VI. esküdtekRENDÍVÜLI VI. esküdtekRENDÍVÜLI verdiktje PERORVOSLATOK verdiktje PERORVOSLATOK VII. szakbírói A RENDES ELJ. VII. szakbírói A RENDES ELJ. döntés SZERINT döntés SZERINT

7 Az első Bűnvádi perrendtartás 3. A JÁRÁSBÍRÓSÁG ELŐTTI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozás: vádemelés EGYESBÍRÓ nyomozás: vádemelés EGYESBÍRÓ csak a mellőz- VÁDINTDÍT- + RENDES: hetetlenül VÁNNYAL BÜNTETŐ- - FELLEBEZÉS hetetlenül VÁNNYAL BÜNTETŐ- - FELLEBEZÉS szükséges.. PARANCS - SEMMISSÉGI szükséges.. PARANCS - SEMMISSÉGI PANASZ PANASZ NINCS NINCS KORLÁTOZVA NINCS NINCS KORLÁTOZVA VIZSGÁLAT KIFOGÁS, VIZSGÁLAT KIFOGÁS, NINCS VT. RENDKÍVÜLI: NINCS VT. RENDKÍVÜLI: ELJÁRÁS ELVBEN VÁLTO- ELJÁRÁS ELVBEN VÁLTO- ZATLAN ZATLAN

8 Az első Bűnvádi perrendtartás 4. A BVP SORSA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozást vádemelés a törvényszék - csatlakozó nyomozást vádemelés a törvényszék - csatlakozó átveszi az marad egyesbíróként fellebbezés átveszi az marad egyesbíróként fellebbezés az ügyész is eljárhat az ügyész is eljárhat kifogás- - a semmisségi kifogás- - a semmisségi a vizsgálat korlátozása, + panasz köre a vizsgálat korlátozása, + panasz köre köre folya- végül. BÍRÓSÁG ELÉ tovább matosan taxatíve ÁLLÍTÁS szűkül matosan taxatíve ÁLLÍTÁS szűkül szűkül meghatáro- szűkül meghatáro- rozott ese- rozott ese- tekre szorít- tekre szorít- va va 1921:19 tc. a büntető igazságszolgáltatás egyszerűsítéséről 1928:10 tc. a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról 1930:24 tc. a törvénykezés egyszerűsítéséről.

9 Az első Bűnvádi perrendtartás 5. A Bvp. sorsa beteljesedett ELŐKÉSZÍTŐ KÖZBENSŐ FŐTÁRGYALÁS PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK ELJÁRÁS ELJÁRÁS ELJÁRÁSOK nyomozás: 1946: a VT 1949: ülnök- 1949: nyomozás: 1946: a VT 1949: ülnök- 1949: marad megszűnik, rendszer, -egyfokú fellebb- marad megszűnik, rendszer, -egyfokú fellebb- így vitel, így vitel, a vizsgálat nincs már le- hatásköri - másodfokú refor- a vizsgálat nincs már le- hatásköri - másodfokú refor- 1950-ben hetőség ki- változtatás: máció + a súlyo- 1950-ben hetőség ki- változtatás: máció + a súlyo- megszűnik fogásra általános a sítási tilalom meg- megszűnik fogásra általános a sítási tilalom meg- (VB -) az ügyész járásbíróság szüntetése (VB -) az ügyész járásbíróság szüntetése közvetlenül - po. A törvényes- közvetlenül - po. A törvényes- küldi a vádat ség érdekében a küldi a vádat ség érdekében a a bíróságra terhelt terhére is! a bíróságra terhelt terhére is!

10 A büntető eljárás megtöbbszöröződése (1945- 1953) A büntető utak különváltak politikai és „osztály” szempontok alapján: a.) népbíráskodás; b.) uzsorabíróságok un. munkástanácsai; c.) statáriális eljárás (rögtönbíráskodás); d.) a szovjet hatóságok büntető eljárásai

11 Az első szocialista Büntető perrendtartás 1951. évi III. törvény NYOMOZÁS ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS A törvény sem a.) az ítélőbíróság felada- rendes: fellebbezés a nyomozás ta a tárgyalás előkészí- - eljárási hiba: KASSZ. menetét, sem tés - tényállási hiba: Részl. a cselekmények + REFORMÁCIÓ alaki rendjétbüntető parancs - anyagi jog: REFORMATORIUS +Súlyosítási tilalom nem szabályá- HIÁNYA lyozta… b.) a tárgyalás rendje rendkívüli: hagyományos - perújítás hagyományos - perújítás - po. a tv.érdekében - po. a tv.érdekében (1949-es változat) (1949-es változat)

12 Az első szocialista Büntető perrendtartást módosító 1954. évi V. törvény, az I. BPN. „egy Novella, ami felért egy új törvénnyel” NYOMOZÁS ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI PERORVOSLATI ELJÁRÁS ELJÁRÁS - a nyomozási - a tárgyalás előkészítés - másodfokon meg- - a nyomozási - a tárgyalás előkészítés - másodfokon meg- határidő megha- alapvetően átalakul: szűnik a néprészvétel tározása „kötelező” előkészítő - szűkül: a REF. jogkör ülés - bővül: a KASSZ. jog- ülés - bővül: a KASSZ. jog- - a terheltté - a bírói vád(!) kör, nyilvánítás, - a tárgyalás rendje - ABSZOLÚT SÚLYOSÍ- változatlan, de TÁSI TILALOM változatlan, de TÁSI TILALOM -iratismerte- megszűnt a büntető- tés parancs tés parancs

13 A büntető eljárás újbóli megtöbbszöröződése (1956-1963) 1.) Statáriális eljárás; 2.) Népbírósági eljárás.

14 Az első büntető eljárási kódex az 1962. évi 8. tvr. ► AZ EGÉSZ ELJÁRÁST szabályozta, bár tartalmilag nem volt egy új jogszabály- nagyobb részt a szoc. Bp.-t szó szerinti átvette; ► Az újraszerkesztés lehetőségével élve több GARANCIÁLIS is bekerült: a védelem jogait „helyreállították, ► bürokratikus elemek felszámolása ( terheltté nyilvánítás és a tárgyalás előkészítés módosítása, a formalizmus enyhítése) ► a „bírói vád” korlátozása – a VISSZAFORDULÁS A VÁDELV FELÉ ►a másodfokú eljárásban van lehetőség részbizonyításra ► EGYSÉGES + KÜLÖN ELJÁRÁSOK:tárgyalás mellőzése pénzbüntetés kiszabása estén (1966-os Novella „visszahozza” a bíróság elé állítást)

15 A MÁSODIK BE. (1973.évi I. törvény) ➧ A nyomozás az egységes büntető eljárás viszonylag önálló része; ➧ A nyomozás során erősödik a védelem joga, és a terhelt vallomásmegtagadási joga is „impilcite” elismert ➧ Viszonylag töretlenül érvényesül a vádelv (a tárgyalás előkészítés, és a törvényességi óvás bizonyos eseteit kivéve) ➧ Az ügyféli jogok elismerése ➧ A tárgyalás rendjében nincs lényegi változás ➧ Az egyfokú perorvoslati rendszerben „kényes” egyensúly a kasszatórius és reformatórius döntések között ➧ A rendkívüli perorvoslatok lényegében változatlanok ➧ Új: öt különeljárás

16 A harmadik Be. (1998. évi XIX. törvény) 2006. július 1. utáni állapot A VÁLTOZÁSI IRÁNYOK JELZÉSE ➨ Az alapelvek átrendezése ➨ A kényszerintézkedések átformálása, bővítése ➨ A nyomozás előkészítő jellegű, a nyomozó hatóság és az ügyész megváltozott szerepe, a nyomozási bíró megjelenése ➨ A tárgyalás előkészítés elvi megtisztítása ➨ A tárgyalás lényegében változatlan, tétova keresztkérdezés ➨ Lényegi változás: a kétfokú rendes perorvoslati rendszer ➨ A rendkívüli perorvoslatok kissé kazuisztikus formái ➨ A különeljárások megtöbbszöröződése részint elvi, részint gyakorlati okokból

17 Az „új” magyar Be hányatatott sorsa ■KEZDETEK ➧ 1994 Korm. határozattól az 1997-es ún. professzori Be.-ig; ■ HIVATÁSRENDI- ÉS JOGPOLITIKAI ÉRDEKEK ÉRVÉNYESÍ- TÉSÜLÉSE: ➧ „Nem hatálybalépés: 2000-2003, de időközben módosították a „régit” ( 1973. I. törvényt) ➧ „Nem hatálybalépés: 2000-2003, de időközben módosították a „régit” ( 1973. I. törvényt) ➧ „Félig” - hatálybalépés: 2003 július ➧ „Félig” - hatálybalépés: 2003 július ➧ Be. Nagy Novella: 2006 LI törvény ➧ Be. Nagy Novella: 2006 LI törvény - kétfokú rendes perorvoslat - kétfokú rendes perorvoslat - közvetítői eljárás (2007-től) - távoltartás

18 A Be. koncepciója [2002/1994.(I.7.) Korm.hat.] ➧ világosan el kell különíteni az eljárási feladatokat (funkciókat); ➧ alaptípus= kontradiktórius tárgyalás, amelyen belül érvényesül a a felek rendelkezési joga; ➧ társasbíráskodás < egyesbírói jogkör ➧ bírói alapjogi védelem a nyomozás során is; ➧ kétfokú rendes jogorvoslati rendszer; ➧ bővítendők a sértett eljárási jogosítványai; ➧ az alaptípus mellett a differenciálás biztosító egyszerűsített eljárásokat; ➧ igazságügyi szervezet egészének reformja

19 Néhány jogi norma, amely a Be sorsát befolyásolta törvények: Három Novella: 2002:I; 2003:II; 2006:LI + 14 több, kisebb terjedelmű módosítás; alkotmánybírósági határozatok(néhány példa): 17/2005 (IV.28) ➮ ingyenes iratmásolat a védelemnek … 20/2005 (V.26.) ➮ a másodfokú tanácsülés hatásköre … 104/2007(XII.13.) ➮ az őrizet eltörlése a tárgyalás rendfenntartó eszközei közül … eszközei közül … országgyűlési határozat: 115/2003 (X.28) bűnmegelőzési nemzeti stratégia ( családon belüli erőszak ellen …. erőszak ellen ….kormány-határozatok: 1191/2002 (XI.7) jogorvoslati rendszer felülvizsgálata 1036/2005 (IV.21) helyreállító igazságszolgáltatás(mediáció)


Letölteni ppt "Az írott magyar büntető eljárás történeti vázlata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések