Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei 1.) alapmodellek 2.) a modellek történet íve.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei 1.) alapmodellek 2.) a modellek történet íve."— Előadás másolata:

1 A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei 1.) alapmodellek 2.) a modellek történet íve

2 A büntetőeljárás történetének alapmodelljei ► ősi – nemzetségi társadalom: közösségi igazságszolgáltatás ► vádelvű (accusatorius) eljárási modell ► nyomozó elvű (inquisitorius) modell ► vegyes rendszerű modell

3 Az ősi – nemzetségi ( közösségi) modell ÉN - KÖZÖSSÉGIDEGEN - KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG VÉNEK, VEZET Ő K SÉRTŐ SÉRTETT VÉRBOSSZÚ

4 VÁDELVŰ MODELL K Ö Z Ö S S É G S É R T Ő S É R T E T T B Í R Ó ÁLLAM

5 NYOMOZÓ ELVŰ MODELL NYILVÁNOSSÁG INKVIRENS + SZAKBÍRÓSÁG V Á D L O T T Á L L A M

6 VEGYES - MODELL ÁLLAM SZAKBÍRÓSÁG + LAIKUSOK VÁDLÓ VÁDLOTT és védője NYILVÁNOSSÁG

7 Az eljárási modellek történeti íve ● az ókori görög büntető igazságszolgáltatás ● az antik Róma büntető eljárása ● barbár jogok ( pl. Lex Salica) és szerinti eljárás ●Rüge eljárás ( az accusatorius és az inquisitorius eljárások közös gyökere) ● kánonjogi ( és az olasz praktikusok) nyomozó eljárása ● a 16. -17. század (klasszikus) nyomozó elvű eljárása ● eljárási reformok a kontinensen a 18. században ● a francia – vegyes rendszer létrejötte ► ÖSSZEFOGLALÁS: - a nyomozó, a vádelvű és vegyes eljárások sajátosságai

8 Az ókori görög büntetőeljárás Lényeg: a népbíráskodás és vádrendszer ősi alakjai ♦ a népgyűlés ítélkező tevékenysége, illetve az által választott bíróságok (Areiospagos, Helieia ) ♦ a bíróság előtt minden polgár vádat emelhetett ♦ a vádlott személyesen, vagy védő segítségével védekezhetett ♦ A bíróság „esküdtszék” módjára, a bizonyítékok alapján, szabad meggyőződése szerint – szavazattöbbséggel döntött, szavazategyenlőség estén a vádlottat felmentették (Votum Minervae)

9 Az antik Róma büntető eljárása 1. A KÖZTÁRSASÁG KORA ■ NÉPVÁD ( ACTIO POPULARIS) ■ VÁDLÓI (VÁDELEJTÉS – CALUMNIA) ÉS VÁDLOTTI (ÖNKÉNTES SZÁMŰZETÉS RENDELKEZÉSI ELV ■ SZABAD VÉDELEM ■ A BIZONYÍTÉKOK SZABAD ÉRTÉKELÉS ELVE ■ A QUESTIOK TAGJAIT A PRAETOR SORSOLJA ( 32,60,75 TAG) AKIK KÖZÜL A VÁD ÉS VÉDELEM EGYENLŐ SZÁMÚT TÖRÖLTETHET ■ A TÁRGYALÁS NYILVÁNOS, S ITT TÖRTÉNIK A BIZONYÍTÁS ■ HATÁROZATHOZATAL: absolvo-condemno/abszolút büntetési tételek/ - non liquet,

10 Az antik Róma büntető eljárása 2. A CSÁSZÁRKOR ▪ JÓ IDEIG MŰKÖDTEK A QUESTIOK, DE AZ ÍTÉLKEZÉST ÁTVETTÉK A CSÁSZÁRI HIVATALNOKOK – VISZONT VAN FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉG ▪ MEGJELENIK A TORTÚRA ( KEZDETBEN CSAK A RABSZOLGÁKRA, KÉSŐBB A SZABADOKRA, A VÁDLOTTRA ÉS TANÚRA EGYARÁNT) ▪AZ ELJÁRÁS FORMAILAG ŐRZI A VÁDELVET, DE „KÖZBEN” - TITKOS - IRÁSBELI LÉNYEGÉBEN A NYOMOZÓ RENDSZER ELŐDJE!

11 A BARBÁR-JOG SZERINTI BÜNTETŐ ELJÁRÁS LEX SALICA ♦ A BÜNTETŐ HATALOM MEGOSZLIK: - KIRÁLY - A KIRÁLY HIVATALNOKAI - S A NÉP KÖZÖTT ♦ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTTE: - MAGA KÖRÉ GYŰJTI A KÖZSÉG LAKOSAIT, - A TÖRVÉNYBEN JÁRTAS EGYÉNEKET - KIHALLGATJA A VÁDLOTTAT - FELVESZI A BIZONYÍTÁST (eskü, eskütársak, ennek hiányában istenítélet ♦ A KÖZSÉG (TANÁCSA) ÍTÉL ♦ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTT VÉGREHAJTJA AZ ÍTÉLETET

12 A RÜGE ELJÁRÁS 1. A.) A FRANK RÜGE ELJÁRÁS ▪ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTT ELŐTT A A SZAVAHIHETŐ ÉS ÉRTELMES FÉRFIAK ESKŰ ALATT KÖTELE- SEK VOLTAK AA TUDOMÁSUKRA JUTOTT BŰN- TETTEKRŐL AZ IGAZSÁGOT ELŐADNI, ILL. A KIKÜLDETTEK ( EGY VILÁGI EGY EGYHÁZI SZEMÉLY) KÉRDÉSEIRE FELELNI, TEHÁT ▪ MAGÁNVÁDLÓ HIÁNYÁBAN IS EL LEHETETT JÁRNI Az inquisitos eljárás kezdete

13 A RÜGE ELJÁRÁS 2. B.) A NORMAN RÜGE ELJÁRÁS ►A SHERIFF „KÖRÜJÁRJA” AZ ORSZÁGOT ▪ ÉS FELSZÓLÍTJA A SZAVAHIHETŐ EMBEREKET, HOGY EMELJENEK PANASZT A BŰNTETTEK MIATT ▪ FELHÍVJA A GYANÚSITOTTAT A MAGA TISZTÁZÁSÁRA - AKI VAGY ISTENÍTÉLETET KÉR, - VAGY AZT KÉRI, HOGY 24 ESKÜDT NYILATKOZZÉK ÜGYÉBEN ▪ FELHÍVJA A „SZOMSZÉDOKAT” AZ IGAZMONDÁSRA ez még csak VÁDJURY – KÉS Ő BB (MAGNA CHARTA) A RÜGE-ESKÜDTEK – VALÓSÁGOS BÍRÓSÁGGÁ LETT

14 A KÁNONJOGI ÉS AZ OLASZ PRAKTIKUSOK NYOMOZÓ ELV Ű ELJÁRÁSI MODELLJE ♦ III. INCE IV. LATERANI ZSINAT (1215): - HIVATALBÓL VALÓ ELJÁRÁS, - ÍRÁSBELISÉG, - TITKOS VIZSGÁLAT, - TÖRVÉNYES BIZONYÍTÁS, - KÍNVALLATÁS ( EREDETILEG CSAK ERETNEKEK ELLEN) ♦ A VALÓDI NYOMOZÓ ELJÁRÁST AZ OLASZ GLOSSZATOROK DOLGOZTÁK RENDSZERRÉ ÉS VITTÁK ÁT A VILÁGI TÖRVÉNYEKBE …

15 AZ ÚJKORI (16.-17.sz.) NYOMOZÓ ELVŰ ELJÁRÁSI MODELLJE ► AZ ABSZOLUTISTA ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS ELJÁRÁSI FORMÁJA ( 1532 Constitutio Criminalis Carolina; I. Ferenc 1539-i, XIV Lajos 1670-i Ordonance Criminelle; II. Ferdinánd 1656-os Praxis Criminalis, stb.) ► AZ ELJÁRÁS JELLEGZETESSÉGEI: - HIVATALBÓLISÁG ( NÉVTELEN FELJELENTÉS); - HOSSZADALMAS, TITKOS, ÍRÁSBELI VIZSGÁLAT; - A VÉDELEM KIZÁRÁSA; - TORTÚRA; - TÖRVÉNYES BIZONYÍTÁS; - DÖNTÉS AZ IRATCSOMÓ ALAPJÁN - A KÖZVTLENSÉG KIZÁRÁSA - ÍRÁSBELI PERORVOSLATOK

16 A KÍNVALLATÁS 1.) BÍRÓI FENYEGETÉS 2.) HÓHÉR ÁLTALI FENYEGETÉS 3.) A HÓHÉR ELŐKÉSZÜLETEI 4.) KEZEK ÉS UJJAK ÖSSZESZORÍTÁSA VÉKONY ZSINEGGEL 5.) LÉTRÁRA FEKTETÉS ÉS A TEST NYÚJTÁSA 6.) FORRÓ VASSAL ÉGETÉS 7.) AZ UJJAK ÖSSZEPRÉSELÉSE, ÉLES VASNAK A NYELV ALÁ… 8.) A TEST ÉGETÉSE 9.) A LEBOROTVÁLT FEJBŐRRE HIDEG VÍZ CSEPEGTETÉSE 10.) A TEST FORRÓ FÉMMEL, VAGY SZUROKKAL ÉGETÉSE 11.) A LÁBSZÁRAK ÖSSZEPRÉSELÉSE Bodó Mátyás szerint (1751)

17 A BÜNTETŐ ELJÁRÁS REFORMJA A FELVILÁGOSODÁS TÜKRÉBEN ►CALAS ESET- BECCARIA – MONTESQUIEU ►FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS (A TORÚRA ELTÖRLÉSE 1776 MÁRIA TERÉZIA; 1788 II. JÓZSEF; XVI. LAJOS 1780-ban eltörli a „question préparatoire”-t) ►”torz-szüleményei”: - szelíd torúra; - negatíve kötött bizonyítási rendszer

18 A francia forradalmi út ■ a bírói függetlenség megteremtése ■ 1790 esküdtszék (angol – minta) ■ 1791 új bűnvádi perrendtartás ( angol – minta) ---------------- ►1808 vegyes rendszerű perrendtartás „megszelídített” inqisitorius

19 A vádelvű modell sajátosságai összefoglalás -Vádra indul; -Az eljárási feladatok megosztása – „hit” a közösség (meggy ő z ő désének) erejében; -Cél: perbevitt (jogi) igazság megállapítása – A szabad bizonyítás elve; -Az ártatlanság vélelme; védelem joga -Lényegében egy szakasza van: a bírósági tárgyalás; -Nyilvános, szóbeli és közvetlen; -Elvben nincs, legfeljebb a jog- kérdésben van perorvoslat.

20 A nyomozó elvű modell sajátosságai - összefoglalás - Hivatalból ( ex officio) indul; -A funkciók egysége – szakmaiság; -Az objektív igazság megállapítása a cél; -Kötött bizonyítás - kínvallatás -A bűnösség vélelme; -Az eljárás= egységes folyamat -Írásbeli( akta- iratcsomó), titkos, közvetett; -Több fokú fellebbezés lehetősége

21 A „VEGYES” RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI TÖRTÉNELMI KOMPROMISSZUM ELLENTÉT-PÁROK: -Cél az anyagi igazság kiderítése, de törvényes jogi keretek között; -Indulhat hivatalból, de kérelemre is; -Döntő részben hivatásos szakapparátus végzi, de helyet kap a laikus elem is; -Az eljárás funkciók elkülönülnek, de az ügyész és bíróság is ellát „védelmi” feladatokat; -A bírósági eljárásban a felek aktivitása nő, de a bíró nem passzív; -Az alapelvek nem egyforma súllyal érvényesülnek a két fő szakaszban; -A bizonyítás szabad, de érvényesül a törvényesség elve és a tilalmak rendszere; -Megmarad a közhatalmi(közjogi) jellege, de szerepet kap a felek rendelkezési joga is


Letölteni ppt "A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei 1.) alapmodellek 2.) a modellek történet íve."

Hasonló előadás


Google Hirdetések