Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei"— Előadás másolata:

1 A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei
1.) alapmodellek 2.) a modellek történet íve

2 A büntetőeljárás történetének alapmodelljei
►ősi – nemzetségi társadalom: közösségi igazságszolgáltatás ►vádelvű (accusatorius) eljárási modell ► nyomozó elvű (inquisitorius) modell ► vegyes rendszerű modell

3 Az ősi – nemzetségi ( közösségi) modell
ÉN - KÖZÖSSÉG IDEGEN KÖZÖSSÉG KÖZÖSSÉG SÉRTŐ SÉRTETT VÉRBOSSZÚ VÉNEK, VEZETŐK

4 VÁDELVŰ MODELL K Ö Z Ö S S É G S É R T E T T S É R T Ő B Í R Ó ÁLLAM

5 NYOMOZÓ ELVŰ MODELL ÁLLAM Á L L A M NYILVÁNOSSÁG V Á D L O T T
INKVIRENS SZAKBÍRÓSÁG V Á D L O T T NYILVÁNOSSÁG

6 VEGYES - MODELL ÁLLAM VÁDLÓ NYILVÁNOSSÁG SZAKBÍRÓSÁG + LAIKUSOK
VÁDLOTT és védője VÁDLÓ NYILVÁNOSSÁG

7 Az eljárási modellek történeti íve
● az ókori görög büntető igazságszolgáltatás ● az antik Róma büntető eljárása ● barbár jogok ( pl. Lex Salica) és szerinti eljárás ●Rüge eljárás ( az accusatorius és az inquisitorius eljárások közös gyökere) ● kánonjogi ( és az olasz praktikusok) nyomozó eljárása ● a század (klasszikus) nyomozó elvű eljárása ● eljárási reformok a kontinensen a 18. században ● a francia – vegyes rendszer létrejötte ► ÖSSZEFOGLALÁS: - a nyomozó, a vádelvű és vegyes eljárások sajátosságai

8 Az ókori görög büntetőeljárás
Lényeg: a népbíráskodás és vádrendszer ősi alakjai ♦a népgyűlés ítélkező tevékenysége, illetve az által választott bíróságok (Areiospagos, Helieia ) ♦a bíróság előtt minden polgár vádat emelhetett ♦a vádlott személyesen, vagy védő segítségével védekezhetett ♦A bíróság „esküdtszék” módjára, a bizonyítékok alapján, szabad meggyőződése szerint – szavazattöbbséggel döntött, szavazategyenlőség estén a vádlottat felmentették (Votum Minervae)

9 Az antik Róma büntető eljárása 1.
A KÖZTÁRSASÁG KORA ■ NÉPVÁD ( ACTIO POPULARIS) ■ VÁDLÓI (VÁDELEJTÉS – CALUMNIA) ÉS VÁDLOTTI (ÖNKÉNTES SZÁMŰZETÉS RENDELKEZÉSI ELV ■ SZABAD VÉDELEM ■ A BIZONYÍTÉKOK SZABAD ÉRTÉKELÉS ELVE ■ A QUESTIOK TAGJAIT A PRAETOR SORSOLJA (32,60,75 TAG) AKIK KÖZÜL A VÁD ÉS VÉDELEM EGYENLŐ SZÁMÚT TÖRÖLTETHET ■ A TÁRGYALÁS NYILVÁNOS, S ITT TÖRTÉNIK A BIZONYÍTÁS ■ HATÁROZATHOZATAL: absolvo-condemno/abszolút büntetési tételek/ - non liquet,

10 Az antik Róma büntető eljárása 2.
A CSÁSZÁRKOR ▪ JÓ IDEIG MŰKÖDTEK A QUESTIOK, DE AZ ÍTÉLKEZÉST ÁTVETTÉK A CSÁSZÁRI HIVATALNOKOK – VISZONT VAN FELLEBBEZÉSI LEHETŐSÉG ▪ MEGJELENIK A TORTÚRA ( KEZDETBEN CSAK A RABSZOLGÁKRA, KÉSŐBB A SZABADOKRA, A VÁDLOTTRA ÉS TANÚRA EGYARÁNT) ▪AZ ELJÁRÁS FORMAILAG ŐRZI A VÁDELVET, DE „KÖZBEN” - TITKOS - IRÁSBELI LÉNYEGÉBEN A NYOMOZÓ RENDSZER ELŐDJE!

11 A BARBÁR-JOG SZERINTI BÜNTETŐ ELJÁRÁS LEX SALICA
♦ A BÜNTETŐ HATALOM MEGOSZLIK: - KIRÁLY - A KIRÁLY HIVATALNOKAI - S A NÉP KÖZÖTT ♦ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTTE: - MAGA KÖRÉ GYŰJTI A KÖZSÉG LAKOSAIT, - A TÖRVÉNYBEN JÁRTAS EGYÉNEKET - KIHALLGATJA A VÁDLOTTAT - FELVESZI A BIZONYÍTÁST(eskü, eskütársak, ennek hiányában istenítélet ♦ A KÖZSÉG (TANÁCSA) ÍTÉL ♦ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTT VÉGREHAJTJA AZ ÍTÉLETET

12 Az inquisitos eljárás kezdete
A RÜGE ELJÁRÁS 1. A.) A FRANK RÜGE ELJÁRÁS ▪ A KIRÁLYI KIKÜLDÖTT ELŐTT A A SZAVAHIHETŐ ÉS ÉRTELMES FÉRFIAK ESKŰ ALATT KÖTELE- SEK VOLTAK AA TUDOMÁSUKRA JUTOTT BŰN- TETTEKRŐL AZ IGAZSÁGOT ELŐADNI, ILL. A KIKÜLDETTEK ( EGY VILÁGI EGY EGYHÁZI SZEMÉLY) KÉRDÉSEIRE FELELNI, TEHÁT ▪ MAGÁNVÁDLÓ HIÁNYÁBAN IS EL LEHETETT JÁRNI Az inquisitos eljárás kezdete

13 A RÜGE ELJÁRÁS 2. B.) A NORMAN RÜGE ELJÁRÁS
►A SHERIFF „KÖRÜJÁRJA” AZ ORSZÁGOT ▪ ÉS FELSZÓLÍTJA A SZAVAHIHETŐ EMBEREKET, HOGY EMELJENEK PANASZT A BŰNTETTEK MIATT ▪ FELHÍVJA A GYANÚSITOTTAT A MAGA TISZTÁZÁSÁRA - AKI VAGY ISTENÍTÉLETET KÉR, - VAGY AZT KÉRI, HOGY 24 ESKÜDT NYILATKOZZÉK ÜGYÉBEN ▪ FELHÍVJA A „SZOMSZÉDOKAT” AZ IGAZMONDÁSRA ez még csak VÁDJURY – KÉSŐBB (MAGNA CHARTA) A RÜGE-ESKÜDTEK – VALÓSÁGOS BÍRÓSÁGGÁ LETT

14 A KÁNONJOGI ÉS AZ OLASZ PRAKTIKUSOK NYOMOZÓ ELVŰ ELJÁRÁSI MODELLJE
♦III. INCE IV. LATERANI ZSINAT (1215): - HIVATALBÓL VALÓ ELJÁRÁS, - ÍRÁSBELISÉG, - TITKOS VIZSGÁLAT, - TÖRVÉNYES BIZONYÍTÁS, - KÍNVALLATÁS (EREDETILEG CSAK ERETNEKEK ELLEN) ♦A VALÓDI NYOMOZÓ ELJÁRÁST AZ OLASZ GLOSSZATOROK DOLGOZTÁK RENDSZERRÉ ÉS VITTÁK ÁT A VILÁGI TÖRVÉNYEKBE…

15 AZ ÚJKORI (16.-17.sz.) NYOMOZÓ ELVŰ ELJÁRÁSI MODELLJE
► AZ ABSZOLUTISTA ÁLLAMI BERENDEZKEDÉS ELJÁRÁSI FORMÁJA (1532 Constitutio Criminalis Carolina; I. Ferenc 1539-i, XIV Lajos 1670-i Ordonance Criminelle; II. Ferdinánd 1656-os Praxis Criminalis, stb.) ►AZ ELJÁRÁS JELLEGZETESSÉGEI: - HIVATALBÓLISÁG ( NÉVTELEN FELJELENTÉS); - HOSSZADALMAS, TITKOS, ÍRÁSBELI VIZSGÁLAT; - A VÉDELEM KIZÁRÁSA; - TORTÚRA; - TÖRVÉNYES BIZONYÍTÁS; - DÖNTÉS AZ IRATCSOMÓ ALAPJÁN - A KÖZVTLENSÉG KIZÁRÁSA - ÍRÁSBELI PERORVOSLATOK

16 A KÍNVALLATÁS 1.) BÍRÓI FENYEGETÉS 2.) HÓHÉR ÁLTALI FENYEGETÉS
3.) A HÓHÉR ELŐKÉSZÜLETEI 4.) KEZEK ÉS UJJAK ÖSSZESZORÍTÁSA VÉKONY ZSINEGGEL 5.) LÉTRÁRA FEKTETÉS ÉS A TEST NYÚJTÁSA 6.) FORRÓ VASSAL ÉGETÉS 7.) AZ UJJAK ÖSSZEPRÉSELÉSE, ÉLES VASNAK A NYELV ALÁ… 8.) A TEST ÉGETÉSE 9.) A LEBOROTVÁLT FEJBŐRRE HIDEG VÍZ CSEPEGTETÉSE 10.) A TEST FORRÓ FÉMMEL, VAGY SZUROKKAL ÉGETÉSE 11.) A LÁBSZÁRAK ÖSSZEPRÉSELÉSE Bodó Mátyás szerint (1751)

17 A BÜNTETŐ ELJÁRÁS REFORMJA A FELVILÁGOSODÁS TÜKRÉBEN
►CALAS ESET- BECCARIA – MONTESQUIEU ►FELVILÁGOSULT ABSZOLUTIZMUS (A TORÚRA ELTÖRLÉSE 1776 MÁRIA TERÉZIA; 1788 II. JÓZSEF; XVI. LAJOS 1780-ban eltörli a „question préparatoire”-t) ►”torz-szüleményei”: - szelíd torúra; - negatíve kötött bizonyítási rendszer

18 A francia forradalmi út
■ a bírói függetlenség megteremtése ■ 1790 esküdtszék (angol – minta) ■ 1791 új bűnvádi perrendtartás ( angol – minta) ►1808 vegyes rendszerű perrendtartás „megszelídített” inqisitorius

19 A vádelvű modell sajátosságai összefoglalás
Vádra indul; Az eljárási feladatok megosztása – „hit” a közösség (meggyőződésének) erejében; Cél: perbevitt (jogi) igazság megállapítása – A szabad bizonyítás elve; Az ártatlanság vélelme; védelem joga Lényegében egy szakasza van: a bírósági tárgyalás; Nyilvános, szóbeli és közvetlen; Elvben nincs, legfeljebb a jog- kérdésben van perorvoslat.

20 A nyomozó elvű modell sajátosságai - összefoglalás
- Hivatalból ( ex officio) indul; A funkciók egysége – szakmaiság; Az objektív igazság megállapítása a cél; Kötött bizonyítás - kínvallatás A bűnösség vélelme; Az eljárás= egységes folyamat Írásbeli( akta- iratcsomó), titkos, közvetett; Több fokú fellebbezés lehetősége

21 A „VEGYES” RENDSZER SAJÁTOSSÁGAI
TÖRTÉNELMI KOMPROMISSZUM ELLENTÉT-PÁROK: Cél az anyagi igazság kiderítése, de törvényes jogi keretek között; Indulhat hivatalból, de kérelemre is; Döntő részben hivatásos szakapparátus végzi, de helyet kap a laikus elem is; Az eljárás funkciók elkülönülnek, de az ügyész és bíróság is ellát „védelmi” feladatokat; A bírósági eljárásban a felek aktivitása nő, de a bíró nem passzív; Az alapelvek nem egyforma súllyal érvényesülnek a két fő szakaszban; A bizonyítás szabad, de érvényesül a törvényesség elve és a tilalmak rendszere; - Megmarad a közhatalmi(közjogi) jellege, de szerepet kap a felek rendelkezési joga is


Letölteni ppt "A büntetőeljárás egyetemes történeti rendszerei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések