Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogerős ítélet kikényszeríthetősége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogerős ítélet kikényszeríthetősége"— Előadás másolata:

1 A jogerős ítélet kikényszeríthetősége

2 A munkabér védelme A bírósági ítélet A bírósági végrehajtás

3 A munkabér védelme A munkabérből való levonás (Mt.161.§) a) jogszabály (pl.: járulék, adó) b) végrehajtható határozat (munkáltatói határozat, hatósági határozat, bírósági határozat) c) A munkavállaló hozzájárulása DE Mt.8.§, Mt. 163.§ Figyelem! A levonásra a bírósági végrehajtási jogszabályok irányadók

4 A munkáltatói határozat
Fizetési felszólítás (Mt.162.§) - jogalap nélküli munkabér kifizetés (60 napon belül v. 3 éven belül) Munkaviszonnyal összefüggő egyéb tartozás (nem kártérítés!) B) Kártérítési határozat (Mt. 173.§) – KSZ rendelkezése estén

5 A munkáltatói határozat
Kellékei (Mt.3.§, 4.§, 6.§): - a munkáltató és munkavállaló megnevezése - a követelés összegének, jogcímének és a teljesítési határidőnek a meghatározása a jogorvoslati lehetőségéről való tájékoztatás a követelés jogalapjára, összegszerűségére vonatkozó indokolás

6 A munkáltatói határozat
Közlése (Mt.6.§): érdekeltnek, átvételre jogosultnak átadás ( átvétel megtagadásáról jegyzőkönyv!) postai úton tértivevénnyel

7 A bírósági ítélet Lehetséges tartalma: megállapító/marasztaló
a marasztaló ítélet rendelkező része: Milyen címen, Mekkora összeget (késedelmi kamat) Mennyi időn belül (előzetes végrehajthatósága) A teljesítési határidő (Pp.217.§) 15 nap vagy hosszabb/rövidebb részletekben való teljesítés a határidő kezdő napja=a határozat kézbesítésének a napja

8 A bírósági ítélet Jogereje és végrehajthatósága (pp.227.§-230/A.§), ha
- nem terjesztenek elő fellebbezést a fellebbezési idő alatt a fellebbezési jogról lemondanak a fellebbezést elutasítják a fellebbezést visszavonják DE ! Előzetes végrehajthatóság (pl.: járadék, elismert követelés) A bíróság a jogerőre emelkedésről értesíti a feleket

9 A bírósági végrehajtás
Vonatkozó szabályok: évi LII. törvény a bírósági végrehajtásról (Vht.) évi II. törvény a Polgári perrendtartásról (Pp.) Vigyázat! Felszámolás alatt álló cég vagyonával kapcsolatos rendelkezés a felszámolási eljárásra tartozik

10 A bírósági végrehajtás
szereplői: - végrehajtást kérő ↔ adós - elrendelő bíróság (végrehajtható okirat kiállítása stb.) - foganatosító bíróság (megszüntetési, korlátozási per stb) végrehajtó Vigyázat! A munkaügyi bíróság csak elrendelő bíróság lehet

11 A bírósági végrehajtás
alá vonható vagyon (Vht.7.§): - pénzügyi intézménynél kezelt összeg munkabér, illetmény, munkadíj lefoglalható vagyontárgy (lefoglalt ingatlant csak akkor lehet értékesíteni, ha nincs teljes fedezetre egyéb vagyontárgy)

12 A bírósági végrehajtás
végrehajtható okirata (Vht.10.§): bíróság által kiállított végrehajtási lap végrehajtási záradékkal ellátott okirat (munkáltatói határozat) közvetlen bírósági letiltás (ha kizárólag az adós munkabéréből) közvetlen bírósági felhívás (Vht.28.§ - tartásdíjról rendelkező ítélet)

13 A bírósági végrehajtás
- végrehajtási kérelemmel indul (Vht.11.§-12/A.§), amelyet a végrehajtható okirat nyomtatványon (végrehajtási lap) kell előterjeszteni DE, ha a jogosult átutalási végzés (Vht.80.§) kiadását kéri, ezt a formanyomtatvány mellőzésével teheti meg ! alapjául szolgáló vh-lap kiállításának a feltétele (Vht.13.§), hogy a végrehajtandó határozat - kötelezést tartalmazzon - jogerős vagy előzetesen végrehajtható legyen - a teljesítési határideje letelt

14 A bírósági végrehajtás
alapjául szolgáló vh-lap útja: bíróság vh. Kérő adós lakóhelye szerint illetékes végrehajtó foganatosításkor (jegyzőkönyv) vagy postán adós Biztosítási intézkedés – a végrehajtási eljárás előtt

15 A bírósági végrehajtás
- felfüggesztése (ha a vh-kérő ezt kéri) – foganatosító bíróság, vagy az alap határozattal szemben előterjesztett jogorvoslatot elbíráló bíróság (Vht.49.§) szünetelése (ha az adós meghal, ismeretlen stb.) – végrehajtó (Vht.52.§) megszüntetése és korlátozása (ha a vh-kérő ezt kéri stb.) – foganatosító bíróság (Vht. 55.§)

16 A bírósági végrehajtás
folytatható a következőkre: - munkabérre és egyéb járandóságra (Vht §) - az alapul szolgáló munkabér a nettó összeg - max. a nettó összeg 30%-a, kivételesen 50% - a munkáltató készfizető kezesként felel - pénzügyi intézménynél kezelt összegre - ingóságra - ingatlanra

17 A bírósági végrehajtás
meghatározott cselekményre (Vht. 172.§-184/A.§): - a bíróság önkéntes teljesítésre hívja fel a kötelezettet - a teljesítést a végrehajtó ellenőrzi - a bíróság végzést hoz: - pénzbeli egyenérték - bírság - rendőrségi közreműködéssel való kikényszerítés


Letölteni ppt "A jogerős ítélet kikényszeríthetősége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések