Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. téma: A hatóság döntései 71.-86.§. 2 6.1. A hatóság döntései A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz A döntések lehetnek:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. téma: A hatóság döntései 71.-86.§. 2 6.1. A hatóság döntései A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz A döntések lehetnek:"— Előadás másolata:

1 6. téma: A hatóság döntései 71.-86.§

2 2 6.1. A hatóság döntései A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz A döntések lehetnek: Határozat (egyszerűsített határozat) – ügyben érdemben dönt Végzés – eljárási kérdésekben dönt Ideiglenes intézkedés Egyezség jóváhagyása Hatósági szerződés Határozat jellegű okirat (pl. hatósági bizonyítványok) Jogszerű hallgatással „létrehozott” határozat

3 3 6.1.1. A határozat felépítése 72. § Fejléc A hatósági jogviszonyban résztvevők és a hatósági ügy legfontosabb adatai: - a hatóság megnevezése, ügyintéző neve; - az ügy száma, tárgyának megnevezése; - az ügyfél megnevezése, lakó-, tartózkodási hely (telephely). Rendelkező rész A döntést és az ahhoz kapcsolódó tartalmi elemeket foglalja magában Indokolás A döntés ténybeli és jogi megalapozása és elfogadtatása Zárórész - a döntéshozatal helye, ideje; - a kiadmányozó neve, hivatali beosztása, aláírása; - a hatóság bélyegzőlenyomata (minősített elektronikus aláírás).

4 4 6.1.1. A határozat felépítése 72.§ A rendelkező rész tartalmi elemei - a hatóság döntésével az ügyfél számára meghatározott jogokat és kötelességeket; - az ügyfél jogainak védelmét segítő tájékoztatást; - kikötéseket is tartalmazhat; - tájékoztatás a jogorvoslat, fellebbezés, keresetindítás lehetőségéről; - a szakhatóság megnevezése, szakhatósági állásfoglalás; - a kötelezettség teljesítésének határnapja; - az eljárási költségek viselése; - tájékoztatás az esetleges fizetési kötelezettség elektronikus úton való teljesítéséről.

5 5 6.1.1. A határozat felépítése 72.§ Az indokolás tartalmi elemei - a tényállás megállapítása, annak tisztázása; - az ügyfél által előterjesztett, de mellőzött bizonyítást, a mellőzés indokaival; - a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyekre utalás; - a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályokra utalás.

6 6 6.1.2. A végzés 72.§ (2)-(6) Tartalmi elemei Fejléc: a határozat tartalmi elemei irányadóak Rendelkező rész tartalmazza - a döntést; - a fellebbezés, vagy a keresetindításra való figyelmeztetést; - tájékoztatást a fellebbezés elektronikus úton való benyújtás lehetőségéről. Indokolás - a döntés alapjául szolgáló jogszabályhelyek; - a hatóság hatáskörét, illetékességét megállapító jogszabályhelyek. Zárórész: a határozat tartalmi elemei irányadóak

7 7 6.1.3. Az egyszerűsített döntés Kérelemre indult ügyben, ha: - ezt jogszabály megengedi; - a hatóság az ügyfél kérelmének helyt ad; - nincsen ellenérdekű ügyfél. Nem kell tartalmaznia: - a jogorvoslatról szóló tájékoztatót; - az indokolást.

8 8 6.1.4. Egyezség jóváhagyása 75.§  Az ellenérdekű felek megállapodhatnak az ügy kimenetelét illetően  A megállapodás érvényességéhez a hatóság jóváhagyása és határozatba foglalása szükséges  A jóváhagyás ellen nincsen helye fellebbezésnek

9 9 6.1.5. A hatósági szerződés (76.-77.§) szemléletváltás: mellérendeltség hatóság és ügyfél között; kölcsönös előnyökkel jár a hatóság és az ügyfél számára; jogszabályi felhatalmazással köthető, írásba kell foglalni; a szerződés megkötésének előfeltételei lehetnek, nincs szerződési kényszer. Szerződésszegés következményei Az ügyfél oldalánA hatóság oldalán A szerződés jogerős végrehajtható határozatnak minősül A hatóság hivatalból végrehajtást rendel el Az ügyfél teljesítésre irányuló kérelmet juttat el a hatósághoz Bírói út A szerződés módosítása - az ügy szempontjából új tények merülnek fel; - a szerződéskötéskor fennálló körülmények lényegesen megváltoztak. Új jogintézmény

10 10 6.1.6. A döntés közlése (78-81.§) A döntés megismerése érdekében a hatóság közli az érintettekkel Joghatás a döntés közlésének időpontjában veszi kezdetét A közlés módjai: postai úton; személyesen írásban, vagy szóban; elektronikusan, illetve távközlési úton; hirdetmény útján; kézbesítési meghatalmazott, vagy ügygondnok útján; hatósági kézbesítő útján.

11 11 A hatósági bizonyítványra, igazolványra és nyilvántartásra vonatkozó közös szabályok 82.§ Határozatnak minősül Kérelemre indult eljárásban, ha a hatóság elutasító döntést hoz, azt alakszerű határozatban kell közölni az ügyféllel Az adattartalomról, a kiállításról, továbbá a bejegyzés, javítás, módosítás, törlés módjáról jogszabály rendelkezik 6.2. A hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás

12 12 6.2.1. A hatósági bizonyítvány 83-84.§ Az ügyfelet érintő: adat, tény, jogosultság igazolására Közokirat, amelyet: -jogszabály ír elő, vagy kiadásának szükségességét az ügyfél valószínűsíti -a hatóság az ügyfél kérelmére illetve kivételesen hivatalból ad ki

13 13 6.2.1. A hatósági bizonyítvány 83-84.§ Illetékességi okok (a 4 általános illetékességi ok mellett) Kiállítására olyan hatóság is illetékes: Melynek területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, Területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy volt Nyilvántartása az adatot tartalmazza

14 14 6.2.1. A hatósági bizonyítvány 83-84.§ Kiadását meg kell tagadni: kiadása jogszabályba ütközik az igazolni kívánt tény, állapot vagy egyéb adat más okirattal bizonyítható az ügyfél a hatósági bizonyítvány felhasználásának célját nem jelöli meg az ügyfél a hatósági bizonyítvány szükségességét nem tudja valószínűsíteni az ügyfél valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri

15 15 6.2.1. A hatósági bizonyítvány 83-84.§ A bizonyítvány tartalmi kellékei: Eljáró hatóság megnevezése Ügyszám, eljáró ügyintéző megnevezése Döntéshozatal helye és ideje Kiadmányozó neve és beosztása

16 16 6.2.2. A hatósági igazolvány 85.§ Törvény, kormányrendelet, vagy helyi önkormányzati rendelet írja elő Az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására A hatóság az ügyfél kérelmére adja ki Meghatározott alakban és adattartalommal megjelenő közokirat

17 17 6.2.2. A hatósági igazolvány 85.§ Csak az ügyfélhez kötődő adatokra illetve jogosultságokra terjed ki, amelyeket rendszeres jelleggel igazol Jogszabályban meghatározott tartalmú bejegyzést csak a jogszabályban erre feljogosított hatóság tehet

18 18 6.2.3. A hatósági nyilvántartás 86.§ Közhitelű adatbázis, amelyet: jogszabály rendszeresít, a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza a hatóság hivatalból vezeti, karbantartja a hatóság az ügyfél kérelmére vagy hivatalból adatokat jegyez be, javít, módosít vagy töröl.


Letölteni ppt "6. téma: A hatóság döntései 71.-86.§. 2 6.1. A hatóság döntései A tényállás tisztázása során, illetve ezt követően a hatóság döntést hoz A döntések lehetnek:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések