Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális igazgatási munka segítése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális igazgatási munka segítése"— Előadás másolata:

1 Szociális igazgatási munka segítése
Tömöri Anna Szociális igazgatási szakreferens Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szociális Főosztály

2 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés f) pontja alapján: A Hivatal szociális, gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatkörében ellátja:a települési önkormányzatok szociális igazgatási - különös tekintettel az aktív korúak ellátásában részesültekkel kapcsolatos foglalkoztatás-szervezési és nyilvántartási - feladatai végrehajtásának segítésével összefüggő, külön jogszabályban meghatározott feladatokat.

3 Útmutatók, eljárásrendek I.
Elérhetősége: /„Út a munkához” program menüpont (tájékoztatók tematikusan, szakterületenként kerültek elhelyezésre, a tartalom folyamatosan bővül) Jegyző és Közigazgatási Szaklap januári számában megjelent a „Tájékoztató az önkormányzati feladatok ellátásához az Út a munkához program megvalósítása érdekében” című melléklet, amely jogszabályi változásokkal kapcsolatosan értelmezéseket, és útmutatást nyújt az önkormányzati/jegyzői feladatok végrehajtásához. Megjelent az Útmutató az „Út a munkához” program feladatainak ellátásához, Informatikai-Szakmai Felhasználói Kézikönyv az Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis alkalmazásához, amely tartalmazza az Adatbázisról szóló kormányrendeletet, valamint az Útmutatót az „Út a munkához” program feladatainak ellátásához „Út a munkához Fogalomtár” a programmal összefüggő legfontosabb fogalmakat, és az egységes értelmezést elősegítő magyarázatokat tartalmazza

4 Útmutatók, eljárásrendek II.
10 Tájékoztató füzet jelent meg, melynek részeként 1 az aktív korú ellátottakkal kapcsolatos információkról, lehetőségekről és kötelezettségekről szól Ügyfélszolgálati Centrum fél éves időtartamban nyújtott széleskörű tájékoztatást a szociális ellátások változásaival, valamint a munkához jutást segítő közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatban. A tájékoztatás kiterjedt a vonatkozó jogszabályi változásokkal kapcsolatosan felvetett problémákra, jogszabály értelmezésekre is. „Gyakran ismétlődő kérdések” segédanyag folyamatosan jelenik meg a honlapunkon, mely témakörönként került összeállításra „Út a munkához” program feladatairól, kiemelten a közcélú foglalkoztatás jó gyakorlatairól szóló kézikönyv gyakorlati tapasztalatot közvetít a program lebonyolítói számára, olvasmányos módon, amely az önkormányzatok megoldásait, helyi sajátosságait jeleníti meg, jó példákat mutatva a közcélú foglalkoztatásra, az együttműködés módjaira

5 Adatbázis felületén található segédanyagok
Adatbázis bejelentkező oldalán található információk Szakmai felhasználói kézikönyv Informatikai felhasználói kézikönyv GYIK Szociális regiszter 73/2009 (IV.8) Korm. rendelet Önkormányzatok oktatófilmje Kirendeltségek oktatófilmje Határozatminták Hibabejelentő űrlap

6 Képzések I. Önkormányzati ügyintézők képzésének első szakasza a Szociális Igazgatási Mintahely Egyesület szervezésében valósult meg. A képzések 61 helyszínen zajlottak párhuzamosan több helyszínen január 26. és február 28. között fő szociális ügyintéző felkészítése A képzés célja az önkormányzatok jegyzőinek, szociális ügyintézőinek ismeretbővítése, az aktív korúak ellátásával kapcsolatos új jogszabályi előírások és önkormányzati feladatok ellátásáról, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis nyilvántartási, ügyintézési folyamatainak elsajátításáról „Egy napos szakmai fórumok” 176 helyszínen, 6958 fő részvételével március és április hónapban A szakmai fórumok célja az „Út a munkához” program kapcsán a munkaügyi szervezetek és az önkormányzatok közötti feladatok szakmai egyeztetése, megbeszélése az eredményes és hatékony együttműködés kialakítása érdekében 2009. július hónapban ezen szakmai fórumok keretében négy alkalommal kerül sor szakmai fórum lebonyolítására 411 fő részvételével rendezvények célja az „Út a munkához” program eddigi tapasztalatainak értékelése, a gyakorlati megvalósítás áttekintése

7 Képzések II. Országos konferencia 2009. november 24. A képzés célja
az „Út a munkához” program eddigi tapasztalatainak értékelése, a gyakorlati megvalósítás áttekintése, a program évi működtetésének tervezett feltételei az új rendszer működése a településeken, a közfoglalkoztatási tervek értékelésének szempontjai megoldási módok és lehetőségek a közfoglalkoztatás szervezésére, „jó gyakorlatok” bemutatása a gyakorlatban jelentkező problémák megbeszélése konferencia résztvevői: munkaügyi szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (cigány kisebbség vezetői) szociális szolgáltatások, a programban résztvevő munkaszervezetek, közfoglalkoztatás szervezők, civil szervezetek, Munkaügyi Tanács képviselői, OFA, SZMI, társminisztériumok Önkormányzati ügyintéző képzésének második szakasza november, december szociális igazgatási, közfoglalkoztatás tervezési, közcélú foglalkoztatás szervezési, munkajogi ismereteinek elsajátítása, a Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis informatikai rendszerének oktatása különösen azoknak az ügyintézőknek, akik - az első képzési ciklusban (2009. február-március) nem vettek részt, vagy - az Adatbázist még nem használják/adatokat még nem rögzítettek, vagy - a cigány kisebbségi önkormányzatban szerepet vállalnak a program népszerűsítésében A konferencia résztvevői: az első képzési ciklusban (2009. február-március) nem vettek részt, vagy az Adatbázist még nem használják/adatokat még nem rögzítettek

8 Határozatminták Az alábbi határozat, illetve megállapodás minták találhatóak: AKE elutasítás - jövedelem, vagyon miatt, AKE elutasítás - kizáró okok, AKE megszüntetés - felülvizsgálat - jövedelem miatt, AKE megszüntetés - lakcímváltozás miatt, RÁT új kérelem alapján megállapító határozat, RÁT új kérelem alapján megállapító határozat 35 év alatti, képzésre kötelezett, RÁT új kérelem alapján megállapító határozat - hajléktalan, RSZ új kérelem alapján megállapító határozat 55 év feletti, RSZ új kérelem alapján megállapító határozat 55 év feletti - hajléktalan, RSZ új kérelem egészségkárosodás címén megállapító határozat, RSZ új kérelmező megállapító határozat 14 év alatti gyermek nevelése miatt, RSZ-RÁT hatósági szerződés közfoglalkoztatásra.

9 Határozatok felépítése
Fejléc A hatósági jogviszonyban résztvevők és a hatósági ügy legfontosabb adatai: a hatóság megnevezése, az ügyintéző neve, az ügy száma, a határozat tárgyának megnevezése, az ügyfél megnevezése, lakcíme vagy székhelye Rendelkező rész A döntést és az ahhoz kapcsolódó tartalmi elemeket foglalja magában jogorvoslati lehetőség teljesítés határideje illeték jogosultság megállapítása, megszüntetése, elutasítása kötelezettség megállapítása

10 Határozatok felépítése II.
Indokolás döntés megalapozása (ténybeli és jogi megalapozás) Záró rész A döntés ténybeli és jogi megalapozása és elfogadtatása a döntéshozatal helye, ideje a hatáskör birtokosának és a kiadmányozónak a neve, hivatali beosztása, kiadmányozó aláírása a hatóság bélyegzőlenyomata (minősített elektronikus aláírás)

11 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos határozatminták I.
RÁT megállapítása Rendelkező rész Ügyfél adatai, ellátás megállapítása AKE havi összege, tárgyhavi összege Ellátás utalásának módja: átutalással/postai úton/házi pénztári kifizetéssel RÁT folyósításának/közfoglalkoztatás esetei Együttműködési kötelezettség (kirendeltségnél való jelentkezés időpontja, együttműködési megállapodás, közfoglalkoztatásban való részvétel)

12 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos határozatminták II.
15 napos bejelentési kötelezettség (lakcímében, jövedelmi helyzetében, az egy háztartásban élő családtagok létszámának változását, a keresőtevékenység folytatását) elmaradásának jogkövetkezményei AKE megszüntetésének esetei Tájékoztatás: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, előleg kifizetésének lehetősége, módja Eljárás költség- és illetékmentes Fellebbezés határideje változás 10 munkanap, módja

13 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos határozatminták III.
Indokolás AKE való jogosultság (előzetes együttműködés, jövedelem, vagyon vizsgálata) Ellátás összegének kiszámítása, folyósítása RÁT, munkabér folyósítása Együttműködési kötelezettség, közfoglalkoztatásban való részvétel, megfelelő munka meghatározása Hatáskör, illetékesség, jogorvoslat jogszabályhelyei

14 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos határozatminták IV.
RÁT megállapításának speciális esetei: 35 év alatti általános iskolai végzettséggel nem rendelkező ügyfél Az Szt. 35.§ (4) bekezdése alapján együttműködési kötelezettségét az általános iskolai végzettség, vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben való részvétellel teljesíti Ha a képzés megkezdése és a jogosultság kezdő időpontja közötti időtartam 30 napot meghaladja, akkor közfoglalkoztatásban való részvétel Hajléktalan ügyfél Az ellátás hajléktalan személy által megadott címre való folyósítása Ellátás folyósításának szüneteltetése

15 Aktív korúak ellátásával kapcsolatos határozatminták V.
RSZS megállapító határozat 55. életévét betöltött, 14 éven aluli gyermek elhelyezése nem megoldott, egészségkárosodott Együttműködési kötelezettség szociális intézménnyel/családsegítő szolgálattal Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult Egészségkárosodott ügyfélnek együttműködési kötelezettsége nincs

16 Hatósági szerződés Amennyiben az RSZS ügyfél közfoglalkoztatásban kíván részt venni, az önkormányzat az ügyféllel hatósági szerződést köt. Határozathozatal helyett, ha az ügynek közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében szükséges Ügyfél általi megszegése esetén: jogerős és végrehajtható határozatnak minősül

17 Hatósági szerződés kötése RSZS-sel közfoglalkoztatásra
Hatósági szerződést kötők adatai Megállapodás időtartama: 1 év Önkormányzat kötelezettségei: 90 munkanapos foglalkoztatás, Ügyfél kötelezettsége: Ügyfél nyilatkozatában vállalta az Szt. 35. § (1) bekezdésében szabályozott együttműködést

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális igazgatási munka segítése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések