Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kényszer-végelszámolással kapcsolatos módosítások és a kényszertörlési eljárás Budapest, 2012. január 26.dr. Kaszó Éva FOE Elnökségi tag 2011. Évi CXCVII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kényszer-végelszámolással kapcsolatos módosítások és a kényszertörlési eljárás Budapest, 2012. január 26.dr. Kaszó Éva FOE Elnökségi tag 2011. Évi CXCVII."— Előadás másolata:

1 A kényszer-végelszámolással kapcsolatos módosítások és a kényszertörlési eljárás Budapest, 2012. január 26.dr. Kaszó Éva FOE Elnökségi tag 2011. Évi CXCVII. törvény alapján 1

2 Kényszer-végelszámolással kapcsolatos módosítások A módosítás a jogintézmény megszüntetése Helyette: Kényszertörlési eljárás Ctv. VIII/A Fejezet 116-118/A. § 2

3 A kényszertörlési eljárás Elrendelésének esetei Ctv. 116. § (1): -Törvényességi hatáskörben eljárva a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. - A cég végelszámolását 3 éven belül nem fejezte be. - A cég a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem hajtotta végre. - Jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárásnak nincs helye. 3

4 A kényszertörlési eljárás menete A cégbíróság: -a végzést a Cégközlönyben közzéteszi, melyben -felhívást tesz közzé, hogy 30 napon belül jelentse be a cégbíróságnak, aki: - követeléssel rendelkezik a céggel szemben - tudomással bír a cég ellen bírósági, közjegyzői, hatósági eljárás folyamatban létéről - birtokában van a cég tulajdonát képező eszköz, - jogosultként van bejegyezve a cég vagyontárgyára, - javára vagy érdekében tény van feljegyezve vagy a vagyontárgyra igényt tarthat -felhívja a tagokat és a vezető tisztségviselőket a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozó információk közlésére -felhívja a vezető tisztségviselőket az iratok elhelyezésére, az Art. szerinti kötelezettségek teljesítésére és ezek igazolására Amennyiben határidőben nem történik meg a cégbíróság értesíti az állami adóhatóságot. 4

5 A cégbíróság -Amennyiben a követelés bejelentése nem történt, vagyonra vonatkozó információ nem érkezett A céget törli a cégjegyzékből, és a Gt. 5. § és 23. § alapján az egyedüli vagy többségi befolyással rendelkező tagot és a vezető tisztségviselőt eltiltja (5 évre). -Amennyiben a követelés bejelentésre került sor, vagyon fellelhető: -A cég vagyona a felszámolási költségeket valószínűleg fedezi vagy feltehetőleg fedezetelvonó ügylet miatt nincs vagyon A kényszertörlési eljárást megszűnteti, kezdeményezi a felszámolási eljárást. - A cég vagyona nem fedezi a feltételezett felszámolási költségeket vagy a cég vagyona nem fellelhető A céget törli a cégjegyzékből, a vezető tisztségviselőt, tagot eltiltja, a vezető tisztségviselőt felhívja, hogy gondoskodjon az iratok elhelyezéséről, az Art. szerinti kötelezettségek teljesítéséről és ezt a cégbíróságnál igazolja. 5

6 Jogkövetkezmények A Cégbíróság a törlési végzést közzéteszi a Cégközlönyben. A hitelező jogosult a 118/A § szerinti perek megindítására: -Kényszertörlést követően ki nem elégített tartozás maradt hátra, a bíróság megállapítja, hogy a tag korlátlanul felel a tartozásokért. -Kényszertörlést követően ki nem elégített tartozás maradt hátra, a bíróság megállapítja, hogy az eljárást megelőző 3 éven belül részesedését átruházó tag korlátlanul felel a tartozások megfizetéséért. -Kényszertörlést követően ki nem elégített tartozás maradt hátra, a hitelező kérheti annak megállapítását, hogy a vezető tisztségviselők nem a hitelezők érdekében jártak el és kötelezésüket a meg nem térült követelések megfizetésére. A kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tag, tisztségviselő eltiltása a Gt. alapján. 6

7 Néhány nyitott kérdés a kényszertörlési eljárásnál -A bejelentett követeléseket ki veszi nyilvántartásba, a cégbírósághoz bejelentettek viszonya a felszámolási eljáráshoz? -A nyitott munkajogi jogviszonyok kezelése, adatszolgáltatás, ki nem fizetett munkabér és egyéb követelések kezelése kinek a feladata? -Mi a sorsa a nyitott szerződéseknek? -A folyamatban levő peres eljárások kezelésének módja és feladata kit terhel a cég törléséig, illetőleg a felszámolás jogerős elrendeléséig? -Mit tesz az állami adóhatóság ha a Cégbíróság értesíti, hogy a vezető tisztségviselő nem teljesítette a 117. § (4) szerinti irat elhelyezési és az Art. Szerinti kötelezettségeit? 7

8 Összegzés Megalkotásra került egy új jogintézmény, mely a feladatok zömét a cégbírósághoz telepítette, sok rendelkezést átvett a kényszer- végelszámolási eljárásból. Célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, a vagyontalan cégek felszámolásának elkerülése,a bíróságok tehermentesítése eredményére a gyakorlat ad választ. Hatálybalépés 2012. március 1. (a 116. § (1) – (3) – (5) kivételével A folyamatban levő kényszer-végelszámolások kényszertörléssé fordulnak át! Feladatok a kényszer-végelszámolókra Ctv. 131/A § alapján: -A végelszámoló a hatálybalépést követő 1 éven belül kezdeményezi a kényszertörlési eljárást. -Egyidejűleg tájékoztatja a cégbíróságot a megtett intézkedésekről, a cég vagyonára és követeléseire vonatkozó információkról. -A cégbíróság a kényszer-végelszámolást megszünteti, a végelszámolói díj megfizetésére a vezető tisztségviselőt és a legalább többségi befolyással rendelkező tagot egyetemesen kötelezi, szükség esetén az állam megelőlegezi!? -A 117. § (4) szerinti kötelezettség a végelszámolót is terheli! 8


Letölteni ppt "A kényszer-végelszámolással kapcsolatos módosítások és a kényszertörlési eljárás Budapest, 2012. január 26.dr. Kaszó Éva FOE Elnökségi tag 2011. Évi CXCVII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések