Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA. 2001.09.01-jétől  A zálogjog érvényesítésének szabályai a Ptk. szerint  Bírósági végrehajtás útján  Végrehajtási.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA. 2001.09.01-jétől  A zálogjog érvényesítésének szabályai a Ptk. szerint  Bírósági végrehajtás útján  Végrehajtási."— Előadás másolata:

1 A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

2 2001.09.01-jétől  A zálogjog érvényesítésének szabályai a Ptk. szerint  Bírósági végrehajtás útján  Végrehajtási záradék  Bírósági eljárás nélküli kielégítés minden vagyontárgy esetére  Közös értékesítés  A jogosult maga értékesíthet az alábbi esetekben  Jegyzett paci ár  Ha záloghitelnyújtásával üzletszerűen foglalkozik  Megállapodhatnak abban, hogy a jogosult záloghitel nyújtásával, illetve árverés szervezésével üzletszerűen vagy hivatalból foglalkozó személynek ad megbízást az értékesítésére.  A korábbi feltételek mellett meghatározásra kerül az értékesítésre feljogosított átruházási joga, valamint annak tartalma  Felhatalmazás az értékesítés részletes szabályait tartalmazó kormányrendelet megalkotására ( 12/2003 (I.30) számú kormányrendelet)

3  A Ptké. szabályai  MOKK zálogjogi nyilvántartás alapvető szabályainak megalkotása, felhatalmazás a részletes szabályok kidolgozására  Szabályozásra kerül a bírósági végrehajtáson kívüli értékesítés viszonya a bírósági végrehajtási, illetve felszámolási eljárásokkal  A felszámoló és az önálló bírósági végrehajtó árverés szervezésével hivatalból foglalkozó személynek minősül  12/2003 (I.30) számú kormányrendelet  Csak keretszabályozás, „zsinórmérce”  Értesítési kötelezettség a kielégítési jog gyakorlásáról  Nyilatkozattételi kötelezettség  Értesítési kötelezettség  Az értékesítés módjáról, helyéről, idejéről  Az értékesítést végző személyéről  Felhívás zálogtárgy átadására  Ingatlan birtokba bocsátás (3 hónap)  Eljárás több zálogjogosult esetén  Leltár készítése  Értékesítési napló  Elszámolási kötelezettség, kifogásolási lehetőség

4 Az értékesítés jelenlegi formái •Hatósági kényszer •Az adós nem kíván együttműködni Bírósági végrehajtás útján Ptk. 255.§ (1) bekezdés Vht.22.§ (c) pont szerinti végrehajtási záradék. •Közös megállapodás •Együttműködő adós Közös értékesítés Ptk. 257.§ (1) bekezdése szerint •Közös megállapodás •Az adós az értékesítés során vélhetőleg már nem kíván együttműködni •12/2003 (I.30.) kormányrendelet A zálogtárgyat a jogosult maga is értékesítheti a Ptk. 257.§ (2) bekezdése szerint •Közös megállapodás •Az adós az értékesítés során vélhetőleg már nem kíván együttműködni •12/2003 (I.30.) kormányrendelet Zálogtárgy értékesítése harmadik személy által Ptk. 257.§ (3) bekezdés

5 Összehasonlítás a jelenlegi értékesítési formák között JellemzőkBírósági végrehajtás Ptk. 257.§ (1)Ptk. 257.§ (2)Ptk. 257.§ (3) Megtérülés időtartama Az esetek egy részében hosszadalmas GyorsViszonylag gyors Hitelező felelőssége Nincs Van Tulajdonszerzés módja Eredeti szerzésSzármazékos szerzés A vevő birtokba kerülése Az eljárás keretében megoldott Az esetek többségében megoldott Külön eljárást igényel Kényszer alkalmazása az eljárás során LehetségesNem lehetséges

6 ZÁLOGTÁRGY EGYSZERŰSÍTETT VÉGREHAJTÁSI ÉRTÉKESÍTÉSE

7 A következő táblázatok kizárólag az eljárások alapeseteire vonatkoznak. Speciális ügyekben ettől lehet eltérés. Összehasonlítás

8 Összehasonlítás az egyszerűsített végrehajtási értékesítéssel JellemzőkEgyszerűsített végrehajtási értékesítés Ptk. 257.§ (1)Ptk. 257.§ (2)Ptk. 257.§ (3) Megtérülés időtartama Viszonylag gyors GyorsViszonylag gyors Hitelező felelőssége Nincs Van Tulajdonszerzés módja Eredeti szerzésSzármazékos szerzés A vevő birtokba kerülése Az eljárás keretében megoldott Az esetek többségében megoldott Külön eljárást igényel Kényszer alkalmazása az eljárás során LehetségesNem lehetséges

9 Összehasonlítás a hagyományos bírósági végrehajtással – alapesetben - ingatlan Végrehajtási cselekmények Egyszerűsített végrehajtási értékesítés Hagyományos bírósági végrehajtás Végrehajtás elrendelése, okirat kézbesítése Van Végrehajtási jog bejegyzése NincsVan Becsérték megállapításaNincsVan Árverés kitűzéseVan ÁrverésVan

10 Jogorvoslati lehetőségek ingatlan-végrehajtás esetében Végrehajtási cselekmények Egyszerűsített végrehajtási értékesítés Hagyományos bírósági végrehajtás Végrehajtás elrendelése,Van Okirat kézbesítése, felszólítás a teljesítésre NincsVan Végrehajtási jog bejegyzése NincsVan Becsérték megállapításaNincsVan Árverés kitűzéseNincsVan ÁrverésVan

11 Összehasonlítás a hagyományos bírósági végrehajtással – alapesetben - ingóság Végrehajtási cselekmények Egyszerűsített végrehajtási értékesítés Hagyományos bírósági végrehajtás Végrehajtás elrendelése, okirat kézbesítése Van FoglalásNincsVan Becsérték megállapításaNincsVan Ingóságok elszállítása, tárolása Egyes esetekben Árverés kitűzéseVan ÁrverésVan

12 Jogorvoslati lehetőségek ingóvégrehajtás esetében Végrehajtási cselekmények Egyszerűsített végrehajtási értékesítés Hagyományos bírósági végrehajtás Végrehajtás elrendeléseVan Okirat kézbesítése, felszólítás a teljesítésre NincsVan FoglalásNincsVan IgényperNincsVan Becsérték megállapításaNincsVan Ingóságok elszállítása, tárolása NincsVan Árverés kitűzéseNincsVan ÁrverésVan

13 Általános szabályok Részletes szabályok

14 A végrehajtás elrendelése  Végrehajtási záradékkal történik a Vht. 22.§ c) pontja alapján  A már létező szerződéseknél  A Ptk. 257.§ (2)-(3) bekezdése szerinti esetekben akkor, ha az értékesítésre meghatározott határidő még nem telt le  A 2009. január 1-jétől hatályos Ptk. 257.§ (4) bekezdése alapján a feleknek lehetőségük lesz megállapodni az egyszerűsített végrehajtási értékesítésben

15 Pénzkövetelésre irányuló végrehajtás szabályainak alkalmazása  A végrehajtás kizárólag a zálogtárgy értékesítésére irányulhat  Az értékesítést követően az összeg kiutalásával és az értékesített ingatlan kiürítésével az eljárás befejeződik  Speciális eset, ha az adóssal szemben más követelés behajtására is elrendelnek végrehajtást, ekkor azt az általános szabályok szerint kell lefolytatni, azonban a zálogtárgy tekintetében nem érvényesül a fokozatosság elve, azt értékesíteni kell

16 Az okirat kézbesítése  A költségrész megfizetését követő 8 munkanapon belül kell megtörténnie az alábbiak szerint  Személyesen  Postai úton  Az adóst az okirat kézbesítésével egyidejűleg fel kell szólítani a tartozás megfizetésére  Ha az adós nem fizette meg a tartozást, az árverést ki kell tűzni  Személyes kézbesítés során akár azonnal  Postai kézbesítés esetén a kézbesítést követő 15 nap eltelte után

17 Jogorvoslatok eltérő szabályai  Jogorvoslattal csak a jogszabályban meghatározott körben lehet élni az alábbi esetekben  A zálogtárgy becsértékének 204/E.§ (3) bekezdése szerinti megállapítása  Az ingatlan legkisebb vételárának, vagy becsértékének 204/E.§ (4) bekezdés szerinti közlése  A zálogtárgy árverése  Ebben az esetben a bíróság a kérelem alapján vizsgálhatja a végrehajtó összes olyan intézkedését, amely ellen nem lehetett kifogást benyújtani, azonban még a jogszabálysértés megállapítása sem feltétlenül vezet az árverés megsemmisítéséhez  Az értékesített ingatlan kiürítése  A végrehajtói költség megállapítása és a vételár felosztása  Késedelmes végrehajtói intézkedés

18 Az eljárás ingóság esetén

19 Az adós kötelezettségei  Nyilatkozat az ingóságok tárolási helyéről  Nyilatkozat arról, hogy vállalja-e a megőrzésüket  Természetesen arról is nyilatkoznia kell, hogy terheli-e az ingóságokat más zálogjog  Ha nem vállalja a megőrzésüket, akkor köteles tűrni az elszállításukat  Köteles az ingóságok rendelkezésre bocsájtására

20 A végrehajtó feladatai  Ha a zálogszerződés nem tartalmazza az ingóságok árverezésének sorrendjét, akkor arról nyilatkoztatni kell a végrehajtást kérőt  Ha az adós nem vállalja a tárolást, akkor a költségek megelőlegezését követően köteles az ingóságok elszállításáról és tárolásáról gondoskodni  Ha van másik zálogjogosult, akkor a Vht.114.§ szerinti eljárást kell lefolytatnia.  A bíróság ekkor nem a foglalás, hanem a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtásának elrendelése alapján állapítja meg a zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltát

21 Hatósági kényszer  Kényszercselekmények  Vht.43.§ szerinti átvizsgálás  Vht.44.§ szerinti helyiség felnyitás  Vht.45.§ szerinti eljárás ellenszegülés esetén  Az adós lakcímének felkutatása  Szankció  Ha az adós elmulasztja a Vht.204/D.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, a végrehajtó a Vht.45/A.§ szerinti rendbírság kiszabására tehet közvetlenül javaslatot.  Természetesen az eljárás során a szankció az általános szabályok szerint alkalmazható

22 Az árverés eltérő szabályai  A zálogtárgyak árverezésének sorrendjére a zálogszerződésben foglalt megállapodás az irányadó  Megállapodás hiányában, azt a végrehajtást kérő határozhatja meg  Természetesen, ha ezt nem teszi, akkor a sorrendet a végrehajtó fogja meghatározni  A kikiáltási ár az ingóság legalacsonyabb vételára  Az árverésen a kikiáltási ár nem szállítható le  Az ingóságot a második sikertelen árverést követően legalább a legalacsonyabb vételárnak megfelelő összegen veheti át a végrehajtást kérő

23 Ingóságok elszállítása, tárolása Árverés kitűzése Árverés Vételár kiutalása Az okirat kézbesítése, felszólítás teljesítésre, nyilatkozattételre Az adós nyilatkozik Vállalja a tárolást Nem vállalja a tárolást A végrehajtó megtudja, hol vannak az ingóságok Az adós nem nyilatkozik Rendbírság Büntető eljárás Az adós fizet A költségeket kiegyenlítik Az eljárás befejeződik

24 Az eljárás ingatlan esetén

25 A végrehajtó feladatai  Ha van másik zálogjogosult, akkor a Vht.114.§ szerinti eljárást kell lefolytatnia.  A bíróság ekkor nem a foglalás, hanem a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtásának elrendelése alapján állapítja meg a zálogjogosult kielégítési jogának megnyíltát  Az árverés kitűzése

26 Hatósági kényszer  Kényszercselekmények  Vht.44.§ szerinti helyiség felnyitás  Vht.45.§ szerinti eljárás ellenszegülés esetén  Az adós lakcímének felkutatása  Szankció  Természetesen itt is alkalmazható a Vht.45/A.§ szerinti rendbírság kiszabása, de az általános szabályok szerint

27 Az árverés eltérő szabályai  A kikiáltási ár az ingatlan legalacsonyabb vételára  Az árverésen a kikiáltási ár nem szállítható le  Az ingatlant a második sikertelen árverést követően legalább a legalacsonyabb vételárnak megfelelő összegen veheti át a végrehajtást kérő  A kiköltözési kötelezettség teljesítésére halasztás nem adható  Az adós kiköltözési kötelezettsége módosul. Az általános szabályoktól eltérően 90 nap

28 Az adós fizet A költségeket kiegyenlítik Az eljárás befejeződik Az okirat kézbesítése, felszólítás teljesítésre, Árverés kitűzése Árverés •A kikiáltási ár nem szállítható le •Az ingatlan kizárólag a legalacsonyabb vételáron vehető át Az ingatlan kiürítése •Nem lehet halasztást adni •A határidő 90 nap A vételár kiutalása •A költségek levonása után

29 Speciális esetek  Ezek azok az esetek, amikor a zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése általában nehézkes, illetve tilos  Több egyszerűsített végrehajtás elrendelése  Egyéb zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtásba  Ha más követelés behajtására is végrehajtást rendelnek el

30 Több ügyben is elrendelték a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítését

31 Az első lépések  A végrehajtó a zálogtárgy legalacsonyabb értékéről tájékoztatja a később indult végrehajtási ügy jogosultját  A jogosult lehetőségei  15 napon belül jelzi egyet nem értését a végrehajtó felé  Megállapodhat a korában indult ügy jogosultjával az eredeti okiratokban megjelölt megállapodásban rögzített legkisebb vételárak közötti összegben

32 A végrehajtó feladatai  Ha a jogosult nem tesz észrevételt, akkor kitűzi az árverést a közölt legalacsonyabb vételáron  Ha 15 napon belül közlik a jogosultak a megállapodásban foglalt vételárat, akkor azt tünteti fel legkisebb vételárként  A kötelezett külön tájékoztatása erről az árról nem szükséges, hiszen mind a két legalacsonyabb vételár tekintetében kötelezettséget vállalt, tehát nem kerül hátrányosabb helyzetbe  Egyetértés és megállapodás hiányában az általános szabályok szerint állapítja meg a becsértéket

33 Következmények  Abban az esetben, ha a legkisebb vételár elfogadott, akkor nincs változás  Ha az általános szabályok szerint kell megállapítani a becsértéket, akkor  Természetesen az általános szabályok szerint kell a becsértéket közölni  A becsérték ellen az általános szabály szerint van helye kifogásnak is  A Vht.204/F. § (7) bekezdése értelmében az árverést az általános szabályok szerint kell megtartani  Az általános szabályok alapján adható halasztás a kiköltözésre  Természetesen a kiürítési kötelezettség is az általános szabályok szerint történik

34 Árverés •Az árverést az általános szabályok szerint kell lefolytatni Az ingatlan kiürítése •Lehet halasztást adni •A határidő 30 illetve 15 nap Felosztási terv A vételár kiutalása Legalacsonyabb vételár közlése az utóbb elrendelt ügy jogosultjával Nem nyilatkozikMegállapodnak Nem ért vele egyet Becsérték megállapítása az általános szabályok szerint Árverés •A kikiáltási ár nem szállítható le •Az ingatlan kizárólag a legalacsonyabb vételáron vehető át Az ingatlan kiürítése •Nem lehet halasztást adni •A határidő 90 nap Felosztási terv A vételár kiutalása

35 Másik zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba

36 Az első lépések  A végrehajtó a Vht.114.§ megfelelő alkalmazásával értesíti a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás lehetőségéről  A bíróság engedélyezi a bekapcsolódást  A 204/E.§ (4) bekezdése alapján a végrehajtó a bekapcsolódott zálogjogosultat tájékoztatja a legalacsonyabb vételár összegéről  Az adóst természetesen nem kell, mert ez nem általános szabályok szerinti becsértékközlés

37 Következmények  Ha a bekapcsolódott zálogjogosult nem élt a Vht.204/H.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti kifogással, a végrehajtó kitűzi az árverést  Kifogás esetén a legalacsonyabb vételárat a bíróság állapítja meg  Az árverés az egyszerűsített értékesítés szabályai szerint történik

38 Legalacsonyabb vételár közlése a bekapcsolódott zálogjogosulttal Nem nyilatkozik Végrehajtási kifogást nyújt be A legalacsonyabb vételárat a bíróság állapítja meg Árverés •A kikiáltási ár nem szállítható le •Az ingatlan kizárólag a legalacsonyabb vételáron vehető át Az ingatlan kiürítése •Nem lehet halasztást adni •A határidő 90 nap Felosztá si terv A vételár kiutalás a

39 Több egyszerűsített értékesítés és bekapcsolódás

40 Az első lépések  A végrehajtó a zálogtárgy legalacsonyabb értékéről tájékoztatja a később indult végrehajtási ügy jogosultját  A Vht.114.§ megfelelő alkalmazásával értesíti a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás lehetőségéről  A jogosult lehetőségei  15 napon belül jelzi egyet nem értését a végrehajtó felé  Megállapodhat a korábban indult ügy jogosultjával az eredeti okiratokban megjelölt megállapodásban rögzített legkisebb vételárak közötti összegben

41  A bíróság engedélyezi a bekapcsolódást  Ha az utóbbi egyszerűsített értékesítés jogosultja nem tesz észrevételt, illetőleg 15 napon belül közlik a jogosultak a megállapodásban foglalt vételárat, akkor 204/E.§ (4) bekezdése alapján a végrehajtó a bekapcsolódott zálogjogosultat tájékoztatja a legalacsonyabb vételár összegéről  Ha a bekapcsolódott zálogjogosult nem élt a Vht.204/H.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti kifogással, a végrehajtó kitűzi az árverést

42 Lehetőségek  Az egyszerűsített értékesítés jogosultjainak megállapodása és egyetértés hiányában a végrehajtó az általános szabályok szerint állapítja meg a becsértéket  A bekapcsolódott zálogjogosult kifogása esetén a legalacsonyabb vételárat a bíróság állapítja meg

43 Következmények  Egyetértés esetén, kifogás hiányában az árverés az egyszerűsített értékesítés szabályainak megfelelően kerül megtartásra  A becsérték végrehajtó általi, az általános szabályok szerinti megállapítása esetén az árverés az általános szabályok alapján zajlik le.  Ha a legkisebb vételárat a bíróság állapítja meg, az árverés az egyszerűsített értékesítés szabályainak megfelelően kerül megtartásra

44 Árverés •Az árverést az általános szabályok szerint kell lefolytatni Az ingatlan kiürítése •Lehet halasztást adni •A határidő 30 illetve 15 nap Felosztási terv A vételár kiutalása Legalacsonyabb vételár közlése az utóbb elrendelt ügy jogosultjával Nem nyilatkozik MegállapodnakNem ért vele egyet Becsérték megállapítása az általános szabályok szerint Árverés •A kikiáltási ár nem szállítható le •Az ingatlan kizárólag a legalacsonyabb vételáron vehető át Az ingatlan kiürítése •Nem lehet halasztást adni •A határidő 90 nap Felosztási terv A vételár kiutalása Legalacsonyabb vételár közlése a bekapcsolódott zálogjogosulttal Nem nyilatkozik Végrehajtási kifogást nyújt be A legalacsonyabb vételárat a bíróság állapítja meg

45 Egyszerűsített értékesítés és egyéb végrehajtás  A végrehajtás ebben az esetben az általános szabályok szerint zajlik  A zálogtárgy tekintetében azonban nem kell a 7.§ (1)- (2) bekezdése szerinti fokozatos eljárás elvét érvényesíteni, a zálogtárgyat erre tekintet nélkül értékesíteni kell  Az egyszerűsített értékesítés ügye ebben az esetben a zálogtárgy értékesítésével és a befolyt összeg kiutalásával befejeződik  Mondhatjuk azt is, hogy egy fordított bekapcsolódás  A különbség az, hogy ott a fokozatos eljárás elvét be kell tartani

46 Legalacsonyabb vételár  A végrehajtás elrendelésére irányuló kérelem benyújtása előtt célszerű a legalacsonyabb vételár aktualizálását elvégezni  A kérelem mellé célszerű becsatolni az erre vonatkozó iratokat (szakvélemény stb.)  A megállapítással kapcsolatban felmerült költséget a záradékon fel kell tüntetni


Letölteni ppt "A ZÁLOGJOG ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA. 2001.09.01-jétől  A zálogjog érvényesítésének szabályai a Ptk. szerint  Bírósági végrehajtás útján  Végrehajtási."

Hasonló előadás


Google Hirdetések