Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus eljárás a polgári perben A „Koncepció a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a gazdasági perek gyorsítását célzó módosításáról”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus eljárás a polgári perben A „Koncepció a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a gazdasági perek gyorsítását célzó módosításáról”"— Előadás másolata:

1 Elektronikus eljárás a polgári perben A „Koncepció a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a gazdasági perek gyorsítását célzó módosításáról” elektronikus eljárásra vonatkozó szabályainak bemutatása László Áron PPKE – 2007. március 31.

2 A Koncepció célja és főbb eszközei Főcél: a perhatékonyság növelése –Idő- és költségtakarékos eljárás –Az eljárások elhúzódása gazdasági kárt okoz –Körbetartozások –Strasbourg-i elmarasztaló ítéletek Eszközök: –Az elektronikus eljárás bevezetése, mint megtérülő beruházás (!) –Bírói pervezető magatartás erősítése –Fizetési meghagyásos eljárás automatizálása –Kötelező mediáció Tervezett hatályba lépés: 2008. július 1.

3 A Koncepció tárgyi hatálya Általános érvényű módosítások Gazdasági perekre vonatkozó speciális szabályok Kisperértékű és más, csekélyebb súlyú perek –Permegelőzés, elterelés –Birtokvédelem –Fellebbezés kis perértékű ügyekben –Fizetési meghagyásos eljárás átfogó reformja

4 Általános érvényű módosítások (releváns javaslatok) Elektronikus kommunikáció a perben –Kötelező alkalmazás először a gazdasági perekben –Egyéb perekben először opcionálisan (esetleg a bíróság elnökének döntése alapján) Keresetlevél kellékeinek kiegészítése –Felek, képviselők e-mail címe, telefon és telefax számának feltüntetése (opcionális, gazdasági perekben kötelező)

5 Gazdasági perekre vonatkozó speciális szabályok I. Első fokon a megyei bíróság hatáskörébe tartozó gazdasági perek új cím alatti speciális szabályozása –Gazdálkodó szervezetek egymás közötti perei 5 millió forint pertárgyérték fölött –Peres ügyek 2%-a (2005-ben) –Az új szabályok fokozatos kiterjesztése egyéb ügyekre is Kötelező jogi képviselet –Jelenleg is a felek 90%-a jogi képviselővel jár el –Felek teherbíró képessége –Elektronikus eljárás technikai háttere

6 Gazdasági perekre vonatkozó speciális szabályok II. Elektronikus eljárás (I.) –Lassan teret nyer az elektronikus eljárás a közigazgatási és egyéb eljárásokban –Gazdasági perekben kötelező elektronikus eljárás –Nem jelent indokolatlan többletterhet Gazdasági szervezeteknek úgyis 2007. január 1-ig regisztráltatnia kell magát az ügyfélkapun (?) Ügyvédkényszer – egyre több ügyvéd rendelkezik elektronikus aláírással Permegelőző eljárás alkalmas lehet az elektronikus címek beszerzésére

7 Gazdasági perekre vonatkozó speciális szabályok III. Elektronikus eljárás (II.) –Postai kézbesítés kiváltása A kézbesítés hatályai az elektronikus visszaigazolás automatikus megküldésével beállnának Drasztikus határidő csökkenés (pl. ítélet közlése) Paperless office –Első-, másod- és harmadfokú bíróságok között elektronikus irattovábbítás, vagy egy közös számítógépes rendszer –Először csak 20+5+1 bíróságon kellene bevezetni –Tárgyalás videokonferencia segítségével

8 Kisperértékű és más, csekélyebb súlyú perek I. Elektronikus (automatizált) eljárás bevezetése fizetési meghagyásos ügyekben I. –Németországban a 70-es évek óta lényegében automatikus kibocsátás –Kérelem benyújtása az Interneten letölthető formanyomtatványon vagy elektronikus úton –FMH kibocsátása bírói közreműködés nélkül, szoftver ellenőrzése mellett, automatizált rendszerben –Ellentmondás benyújtása elektronikus úton –Jogerősítő záradék elektronikus formában –Első papíralapú dokumentum a VH-lap

9 Kisperértékű és más, csekélyebb súlyú perek II. Elektronikus (automatizált) eljárás bevezetése fizetési meghagyásos ügyekben II. –Ha a kötelezett nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, papíralapú FMH kibocsátása –Ha egyik fél sem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, a formanyomtatvány leolvasása és a papíralapú FMH kibocsátása történik számítógép segítségével –Okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása –Illetékességi szabályok módosítása?

10 Köszönöm a figyelmet! László Áron


Letölteni ppt "Elektronikus eljárás a polgári perben A „Koncepció a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a gazdasági perek gyorsítását célzó módosításáról”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések