Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Nyilas Anna.  1. Az elsőfokú bíróság határozatai  Ítélet Marasztaló Megállapító Jogalakító  Végzések Pervezető Eljárást befejező  Ítélet részei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Nyilas Anna.  1. Az elsőfokú bíróság határozatai  Ítélet Marasztaló Megállapító Jogalakító  Végzések Pervezető Eljárást befejező  Ítélet részei."— Előadás másolata:

1 Dr. Nyilas Anna

2  1. Az elsőfokú bíróság határozatai  Ítélet Marasztaló Megállapító Jogalakító  Végzések Pervezető Eljárást befejező  Ítélet részei Fejrész Rendelkező rész Jogorvoslati záradék Indokolás Zárórész  Végzés részei  A határozatok közlése  A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő

3  Fellebbezés  hivatalból elutasítás  Felterjesztés  Másodfokú bíróság: tárgyaláson/ tárgyaláson kívül a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között, két kivétellel 1. hatályon kívül helyezi: Kötelező: – permegszüntetés okából - nem mérlegelhető eljárási szabálysértés miatt (kizárt bíró, bíróság összetétele) Mérlegelhető: - mérlegelhető eljárási szs: lényeges eljárási szabálysértés miatt - megalapozatlanság miatt,vagyis a bizonyítási eljárás nagyterjedelmű v. teljes megismétlése szükséges (feltáratlan a tényállás, okszerűtlen, iratellenes) 2. érdemi ítéletet hoz: helyben hagyja/ egészben v. részben megváltoztatja  Végzések fellebbezhetősége

4

5  az ügy érdemében határozatot hoz,  az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést  - hallgatással szerzett jog

6  A határozat tartalma  Fejrész  Rendelkező rész  Jogorvoslatról tájékoztatás  Indokolás  Keltezés, aláírás  Végzések tartalma  Egyszerűsített döntés

7  A döntések jogereje  Alaki jogerő – a jogerőre emelkedés időpontja  a) ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,  c) ha fellebbezésnek nincs helye, a közléssel válik jogerőssé.  d) ha a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta - az első fokú döntés a másodfokú döntés közlésével válik jogerőssé.  (2) A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén jogerőre emelkedik a döntés:  előzetes lemondás: a) az első fokú döntés közlésekor  a fellebbezési határidő alatt: b) az utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy visszavonja fellebbezését.  (5) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján válik jogerőssé.  (6) Az első fokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései jogerőssé válnak, ha  a) csak az eljárás egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen,  b) ha kizárólag a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

8  a) a magyar hatóság joghatósága kizárt,  b) az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe,  c) a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül vagy a szakhatóság állásfoglalásának figyelmen kívül hagyásával hozták meg,  d) a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve hogy a bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki,  e) a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati arány,  f) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, és ennek ellenére hozott határozatot a szerv.  (2) Törvény valamely meghatározott forma mellőzését, illetve valamely súlyos eljárási jogszabálysértést is semmisségi okká minősíthet.

9  határozatnak kell tekinteni  hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést  A kiállítás megtagadásáról a hatóság határozatot hoz

10  Hatósági bizonyítvány  a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni  Bizonyító ereje  Megtagadja: ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri, vagy olyanét, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

11  Hatósági igazolvány  Adatok rendszeres igazolására  Bizonyító ereje  Hatósági nyilvántartás  a döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik  a hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést javítani vagy az elmulasztott bejegyzést pótolni/ az ügyfél is kérheti.

12  az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügy rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést köthet  Ha a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös  Tartalma:  csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat.  A hatósági szerződés tartalmazza a) a szerződő felek adatait, b) a szerződés tárgyát, c) a felek közötti kapcsolattartás módját, d) a felmondási okokat, e) a szerződésszegésnek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit, f) ha a szerződés tárgya ezt indokolttá teszi, a tevékenység ellenőrzésének gyakoriságát és rendjét. + szakhatóság hozzájárulása + harmadik személy írásos hozzájárulása + felügyeleti szerv hozzájárulása  Módosítása  Megszegése  Ügyfél  Hatóság


Letölteni ppt "Dr. Nyilas Anna.  1. Az elsőfokú bíróság határozatai  Ítélet Marasztaló Megállapító Jogalakító  Végzések Pervezető Eljárást befejező  Ítélet részei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések