Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

JUHÁSZ LÁSZLÓ A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó peres eljárások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "JUHÁSZ LÁSZLÓ A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó peres eljárások."— Előadás másolata:

1 JUHÁSZ LÁSZLÓ A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó peres eljárások

2 A csőd- és felszámolási eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó peres eljárások  A.) A vagyonfelügyelő által indítható per a csődeljárásban (Cstv. 13.§ (3) bek. e.) pont)  B.) A vezetői felelősséggel kapcsolatos per (Cstv. 33/A.§)  C.) A megtámadási per (Cstv. 40.§)  D.) Az értékesítéssel kapcsolatos per (Cstv. 49.§ (5) bek.)

3 A felszámolási eljáráshoz közvetve kapcsolódó perek  A.) A felszámolási eljárásban történő értékesítés és a közös tulajdon megszüntetése (Cstv. 49.§-Ptk. 147- 148.§)  B.) A megtámadási per és a hatálytalansági per kollíziója (Cstv. 40.§ Ptk. 203.§)

4 1/a. A vagyonfelügyelő által indítható perek  Cstv. 13.§ (3) A vagyonfelügyelő - a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával, és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében - figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek keretében  e) megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket, amelyeket az adós a c) pontban megkövetelt jóváhagyása vagy ellenjegyzése nélkül tett, illetve kötött, kezdeményezi vagy megindítja a 11. § (2) bekezdésének e) pontjába ütközően - jogellenesen teljesített vagy jogellenes igényérvényesítésből származó - kifizetések visszakövetelésére irányuló eljárásokat,

5 A vagyonfelügyelő által indítható perek A perek két kategóriába tartoznak:  A.) megtámadási perek  B.) Visszakövetelési perek Közös szabály:  Az általános hatáskörű és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítható meg a per.  A felperes a vagyonfelügyelő

6 A megtámadási per Megindításának feltétele:  A Cstv. 13.§ (3) bek. c.) pont és 13.§ (5) bek. megsértése  Az eredményes megtámadás következménye: az érvénytelenség szabályainak alkalmazása (Cstv. 13.§ (4) bek.) az érvénytelenség szabályainak alkalmazása (Cstv. 13.§ (4) bek.)  1/2010. – 2/2010.(VI.28.) PK vélemény alkalmazása

7 A visszakövetelési per A per megindításának feltétele :  Cstv 11.§ (2) bek. e.) pont megsértése  A sikeres perindítás következménye: Marasztaló határozat Marasztaló határozat

8 A vagyonfelügyelő által indítható perek  A vagyonfelügyelői tisztség megszűnése esetén követendő eljárás

9 1/B. A vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos perek  A 2006. és 2009. évi módosítás jelentősége  Háromféle per indítható  a megállapítási perrel kapcsolatos kérdések:  pertárgy érték-illeték, FIT Gf.13. 40.249/2010)  felperesi pozíció változása  Biztosíték nyújtása

10 A vezető felelősségével kapcsolatos kérdések  A marasztalási per  Új problémák a korábbi szabályozáshoz képest (a perek egyesítésével kapcsolatos kérdések)  a bizonyítási teher PIT Gf. IV. 30.248/2010/5, BDT. 2010/12/207.)

11 1/C. A megtámadási per  A Cstv. 40.§ módosításai, 3/2008. PJE  A hatáskör  A megtámadási határidő (FIT Gf.11.40.259/2008/5. Gf. 11. 40.445/2009)  A megtámadásra jogosultak BDT. 2010/2292  a keresethalmazat (2/2010.PK vélemény)  az érvénytelenség következménye 3/2008.PJE  A megtámadási okokkal kapcsolatos egyes kérdések

12 A megtámadási per  A csalárd ügyletek 3/2008 PJE  A feltűnő aránytalanság FIT Gf.11. 40.166/2008/4.  Ingyenes elidegenítés  A hitelező előnyben részesítése FIT Gf.11. 40.285/2008/7.  A szolgáltatás visszakövetelése PIT Gf.IV. 30.330/2010/7.  A 3/2010. PK vélemény és a megtámadási per

13 1/D Az értékesítéssel kapcsolatos perek  Kifogás vagy per  A megtámadási határidő  Az igényérvényesítés jogcíme  A feltűnő aránytalanság címén történő megtámadás lehetősége (LB. Gfv. X. Elvileg nem kizárt)

14 2. rész  2/A A közös tulajdon megszüntetése és a felszámolási értékesítés  A Cstv. 40.§ és a Ptk. 213.§ kollíziója

15 2/A A közös tulajdon megszüntetése és a felszámolási értékesítés  A Pécsi ítélőtábla kollégiumi véleményei  (1/2008.(X.10.) és 1/2010. (X.22.) PK vélemény)  LB Gfv. X. 30.225/2009/7. sz határozat  Eljárási kérdések, perindítási lehetőség  LB 2/2009. (VI.24.) PK vélemény (vagyonösszesség értékesítése)

16 2/B. A Cstv. 40.§ és a Ptk. 203.§ kollíziója  A 40.§ hatálytalanság/érvénytelenség  A speciális és az általános szabály kapcsolata  Közzétett döntések alapján eldöntendő kérdés: milyen szerepe van a felszámolás elrendelésének a hatálytalansági per elbírálására

17 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "JUHÁSZ LÁSZLÓ A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó peres eljárások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések