Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csőd- és felszámolási eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó peres eljárások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csőd- és felszámolási eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó peres eljárások"— Előadás másolata:

1 JUHÁSZ LÁSZLÓ A csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó peres eljárások

2 A csőd- és felszámolási eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó peres eljárások
A.) A vagyonfelügyelő által indítható per a csődeljárásban (Cstv. 13.§ (3) bek. e.) pont) B.) A vezetői felelősséggel kapcsolatos per (Cstv. 33/A.§) C.) A megtámadási per (Cstv. 40.§) D.) Az értékesítéssel kapcsolatos per (Cstv. 49.§ (5) bek.)

3 A felszámolási eljáráshoz közvetve kapcsolódó perek
A.) A felszámolási eljárásban történő értékesítés és a közös tulajdon megszüntetése (Cstv. 49.§-Ptk §) B.) A megtámadási per és a hatálytalansági per kollíziója (Cstv. 40.§ Ptk. 203.§)

4 1/a. A vagyonfelügyelő által indítható perek
Cstv. 13.§ (3) A vagyonfelügyelő - a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával, és a hitelezőkkel kötendő egyezség előkészítése érdekében - figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek keretében e) megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket, amelyeket az adós a c) pontban megkövetelt jóváhagyása vagy ellenjegyzése nélkül tett, illetve kötött, kezdeményezi vagy megindítja a 11. § (2) bekezdésének e) pontjába ütközően - jogellenesen teljesített vagy jogellenes igényérvényesítésből származó - kifizetések visszakövetelésére irányuló eljárásokat,

5 A vagyonfelügyelő által indítható perek
A perek két kategóriába tartoznak: A.) megtámadási perek B.) Visszakövetelési perek Közös szabály: Az általános hatáskörű és illetékességgel rendelkező bíróság előtt indítható meg a per. A felperes a vagyonfelügyelő

6 A megtámadási per Megindításának feltétele:
A Cstv. 13.§ (3) bek. c.) pont és 13.§ (5) bek. megsértése Az eredményes megtámadás következménye: az érvénytelenség szabályainak alkalmazása (Cstv. 13.§ (4) bek.) 1/2010. – 2/2010.(VI.28.) PK vélemény alkalmazása

7 A visszakövetelési per
A per megindításának feltétele: Cstv 11.§ (2) bek. e.) pont megsértése A sikeres perindítás következménye: Marasztaló határozat

8 A vagyonfelügyelő által indítható perek
A vagyonfelügyelői tisztség megszűnése esetén követendő eljárás

9 1/B. A vezető tisztségviselő felelősségével kapcsolatos perek
A és évi módosítás jelentősége Háromféle per indítható a megállapítási perrel kapcsolatos kérdések: pertárgy érték-illeték, FIT Gf /2010) felperesi pozíció változása Biztosíték nyújtása

10 A vezető felelősségével kapcsolatos kérdések
A marasztalási per Új problémák a korábbi szabályozáshoz képest (a perek egyesítésével kapcsolatos kérdések) a bizonyítási teher PIT Gf. IV /2010/5, BDT. 2010/12/207.)

11 1/C. A megtámadási per A Cstv. 40.§ módosításai, 3/2008. PJE
A hatáskör A megtámadási határidő (FIT Gf /2008/5. Gf /2009) A megtámadásra jogosultak BDT. 2010/2292 a keresethalmazat (2/2010.PK vélemény) az érvénytelenség következménye 3/2008.PJE A megtámadási okokkal kapcsolatos egyes kérdések

12 A megtámadási per A csalárd ügyletek 3/2008 PJE
A feltűnő aránytalanság FIT Gf /2008/4. Ingyenes elidegenítés A hitelező előnyben részesítése FIT Gf /2008/7. A szolgáltatás visszakövetelése PIT Gf.IV /2010/7. A 3/2010. PK vélemény és a megtámadási per

13 1/D Az értékesítéssel kapcsolatos perek
Kifogás vagy per A megtámadási határidő Az igényérvényesítés jogcíme A feltűnő aránytalanság címén történő megtámadás lehetősége (LB. Gfv. X. Elvileg nem kizárt)

14 2. rész 2/A A közös tulajdon megszüntetése és a felszámolási értékesítés A Cstv. 40.§ és a Ptk. 213.§ kollíziója

15 2/A A közös tulajdon megszüntetése és a felszámolási értékesítés
A Pécsi ítélőtábla kollégiumi véleményei (1/2008.(X.10.) és 1/2010. (X.22.) PK vélemény) LB Gfv. X /2009/7. sz határozat Eljárási kérdések, perindítási lehetőség LB 2/2009. (VI.24.) PK vélemény (vagyonösszesség értékesítése)

16 2/B. A Cstv. 40.§ és a Ptk. 203.§ kollíziója
A 40.§ hatálytalanság/érvénytelenség A speciális és az általános szabály kapcsolata Közzétett döntések alapján eldöntendő kérdés: milyen szerepe van a felszámolás elrendelésének a hatálytalansági per elbírálására

17 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "A csőd- és felszámolási eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó peres eljárások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések