Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cselekvőképesség fajtái

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cselekvőképesség fajtái"— Előadás másolata:

1 Cselekvőképesség fajtái
Személyek joga Cselekvőképesség fajtái

2 Cselekvőképesség Ember teljes cselekvőképessége a főszabály, kivétel:
korlátozott cselekvőképesség cselekvőképtelenség

3 Cselekvőképtelenség Okai:
14. életévét el nem ért kiskorú (Ptk. 12/B. § (1) bek.) 18. életévét be nem töltött kiskorú, akit ítélet cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett (Ptk. 12/B. § (2) bek.) Nagykorú, akit ítélet cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett (Ptk. 15. § (1) bek.) Gondnokság alá helyezés nélkül is az a személy, aki olyan állapotban van, hogy ügyeinek viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (Ptk. 17. §)

4 Korlátozott cselekvőképesség
Okai: - életkor miatti korlátozás ( év) - Szellemi fogyatkozás miatti korlátozás

5 Életkor miatt korlátozott cselekvőképesség
Főszabály: 14. életévét már betöltött kiskorú, ha egyébként nem cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes (naptár szerinti születésnap 0. órájától)

6 Életkor miatt korlátozott cselekvőképesség
Kivétel: Kiskorú házasságkötése (gyámhatóság engedélyével, 16. életév betöltésével) Kivétel a kivétel alól: - bíróság a házasságot utólag érvényteleníti - gyámhatósági engedély hiánya miatt - cselekvőképesség hiánya miatt Bármilyen más eset nem érinti a cselekvőképesség megszerzését

7 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatai
Korlátozottan cselekvőképes személy helyett törvényes képviselője tesz meg Kizárólag a korlátozottan cselekvőképes kiskorú tehet meg Korlátozottan cselekvőképes kiskorú maga tesz meg, de érvényességükhöz a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges Azon jognyilatkozatok, melyek érvényességéhez – az előbbieken túlmenően – a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges

8 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatai
Főszabály: Ptk. 12/A. § (2) bek.: korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatát törvényes képviselője teszi meg Beleegyezés – utólagos jóváhagyás

9 Korlátozottan cselekvőképes kiskorú önállóan megtehető jognyilatkozatai
Személyes jellegű jognyilatkozatok Bagatell szerződések megkötése Munkával szerzett keresménnyel történő rendelkezés Kizárólag előnyt nyújtó szerződések megkötése

10 Személyes jellegű jognyilatkozatok
Csak és kizárólag a k. cs. kiskorú teheti meg: Képviselőként eljárva (Ptk § (1) bek.) Végrendelkezés Házasságkötés Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

11 Személyes jellegű jognyilatkozatok
K. cs. kiskorú is és törvényes képviselője is megteheti önállóan: Személyhez fűződő jogok érdekében történő fellépés (Ptk. 85. §) Speciális szabályozás: Abortuszkérelem – személyesen kell előterjeszteni, de érvényességéhez a törvényes képviselő beleegyezése, illetve hozzájárulása is szükséges Orvosi kezelésbe beleegyezés – 16. életévét betöltött kiskorú már gyakorolhatja, ellátás elutasítását csak nagykorú személy

12 Bagatell szerződések Ptk. 12/A. § (3) bek. b) pont:
megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket.

13 Életkor miatti cselekvőképtelenség
14. életévét be nem töltött kiskorú De! őt is lehet cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezni

14 Cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
Főszabály: semmisség, nevében a törvényes képviselője jár el (végrendeletet sem tehet) Kivétel: Ptk. 12/C. § (2) bek.: cselekvőképtelen kiskorú által kötött és már teljesített csekély jelentőségű szerződést, amelyek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel.

15 Cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozatai
Nem teljesen cselekvőképes kiskorú véleményét ki kell kérni: - a törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során (Ptk. 12/D. §) (bírói gyakorlat)

16 Törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességére vonatkozó speciális szabály minden kiskorú esetében Törvényes képviselő jognyilatkozatának érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulás szükséges: Lemondás a kiskorút megillető tartásról Kiskorú öröklésével kapcsolatos jognyilatkozat Kiskorú ingatlantulajdonának átruházása, megterhelése Kiskorú beszolgáltatott vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatok Kiskorú nagy értékű vagyontárgyára, vagyoni értékű jogára vonatkozó jognyilatkozat

17 Kiskorú feltétlenül érvénytelen jognyilatkozatai
Még a gyámhatóság jóváhagyásával sem! Ő ajándékoz Idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélkül felelősséget vállal Jogokról ellenérték nélkül lemond

18 Életkor miatti fogyatékos cselekvőképesség jogkövetkezményei
Relatív semmisség - csak az ő érdekükben lehet rá hivatkozni - ha az ő érdekeinek megfelel, akkor érvényben marad

19 Életkor miatti fogyatékos cselekvőképesség jogkövetkezményei
Relatív semmisség alóli kivétel: Kiskorú a másik felet a cselekvőképességét illetően megtévesztette – ezért felelőséggel tartozik, a szerződés teljesítésére kötelezhető (bírói mérlegelés – megtévesztés nem olyan súlyos)

20 Fogyatkozás miatti korlátozott cselekvőképesség
Jogerős bírósági ítélet alapján, gondnokság alá helyezéssel Ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik

21 Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés
Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés

22 Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránti eljárás
- Perindításra jogosultak köre - Szakértői kérdés – de bírói mérlegelés - kötelező rendelkezés a felülvizsgálatról (max. 5 év) - kötelező rendelkezés az ügycsoportokról - ideiglenes intézkedés

23 Ügycsoportok TB., szociális ellátás, munkaviszonyból származó meghatározott összeget meghaladó rendelkezés Ingó és ingatlan vagyonnal kapcsolatos rendelkezés Családjogi jognyilatkozatok megtétele (házassági vagyonjog, származás megállapítása, gyermek nevének meghatározása, örökbefogadás) 4. Tartási kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat

24 Ügycsoportok 5. Lakásbérlettel kapcsolatos jognyilatkozat
6. Örökösödési ügyek 7. Bentlakásos szociális intézményben történő elhelyezés 8. Egészségügyi ellátással kapcsolatos jogok 9. Tartózkodási hely meghatározása (példálózó felsorolás, korlát a Ptk. 1. §)

25 Korlátozottan cselekvőképes gondnokolt jognyilatkozatai
Főszabály: K. cs. gondnokolt maga teszi jognyilatkozatait, amelyek érvényességéhez a gondnok beleegyezése vagy jóváhagyása szükséges

26 Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezés
Feltétel: Ügyei viteléhez szükséges belátási képessége állandó jelleggel és tartósan hiányzik (k. cs. feltétele: ügyei viteléhez szükséges belátási képessége tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent)

27 Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett jognyilatkozatai
Főszabály: Semmis – nevében gondnoka jár el Kivétel: Csekély jelentőségű szerződés, amely a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel

28 Gondnokrendelés Gyámhatóság rendeli ki Gondnok lehet:
cselekvőképes, nagykorú személy Vállalja Sorrend: - nevezett gondnok - együttélő házastárs - más hozzátartozó - ellátására alkalmas más személy - hivatásos gondnok


Letölteni ppt "Cselekvőképesség fajtái"

Hasonló előadás


Google Hirdetések