Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az orvos szabálysértési felelőssége

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az orvos szabálysértési felelőssége"— Előadás másolata:

1 Az orvos szabálysértési felelőssége
Dr. Sótonyi Gergely

2 Orvosi felelőségi jogi formái
Polgári jogi felelősség Büntető jogi felelősség Munkajogi (fegyelmi) felelősség Etikai felelősség Szabálysértési felelősség

3 Szabálysértési jog bagatell-bűncselekmények joga illetve a közigazgatás büntetőjogának is szokták nevezni a szabálysértési jog két jogág a büntetőjog és a közigazgatási jog határán helyezkedik el és meglehetősen vegyes karakterű

4 1999. évi LXIX törvény a szabálysértésekről
A törvény célja gyors és eredményes fellépést biztosítson azokkal a jogsértő magatartásokkal szemben, melyek a bűncselekményekhez képest enyhébb fokban sértik vagy veszélyeztetik a társadalom általánosan elfogadott együttélési normáit, akadályozzák vagy zavarják a közigazgatás működését, illetve meghatározott tevékenység vagy foglalkozás gyakorlására vonatkozó jogszabályokba ütköznek. E célok megvalósítása érdekében a törvény meghatározza a szabálysértések elkövetése miatt alkalmazható joghátrányokat, e cselekmények elbírálásának rendjét, s ennek keretében azt a jogot, hogy az érintettek az e törvényben meghatározott feltételek mellett bírósághoz fordulhatnak

5 Szabálysértés fogalma
Szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget

6 EÜ specifikus szabálysértések
Nincs speciálisan az orvosokra vonatkozó szabálysértési tényállás Vannak a az egészségügyi ellátáshoz szorosan kapcsolódó szabálysértési tényállások, így a kábítószer-rendészeti szabálysértés, ill. a külön nevesített egészségügyi és szociális szabálysértések

7 Kábítószer-rendészeti szabálysértés
Aki a) a kábítószerek, illetőleg a pszichotróp anyagok rendelésére, kiadására, forgalmazására, nyilvántartására, tárolására, illetőleg elszámolására, valamint ezek gyártására, exportálására, importálására, tranzitálására, az ilyen anyagokkal végezhető kutatásra, továbbá az ezen anyagokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szabályokat megszegi, b) kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal (ellenőrzött anyagok) végezhető egyes tevékenységek végzésének szabályait megszegi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség, illetőleg az ÁNTSZ hatáskörébe is tartozik.

8 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZABÁLYSÉRTÉSEK EÜ tevékenység jogosulatlan végzése
Aki a) külön jogszabályban meghatározott működési engedély hiányában egészségügyi szolgáltatást, személyes gondoskodással járó gyermekjóléti, gyermekvédelmi, illetőleg szociális szolgáltatást nyújt, b) az a) pontban meghatározott ellátásban részesülő személyt neme, nemzetisége, etnikai csoporthoz való tartozása, lelkiismereti, vallási vagy politikai meggyőződés, származása, vagyoni helyzete, cselekvőképességének hiánya vagy korlátozottsága miatt hátrányos helyzetbe hoz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Az az egészségügyi képesítéssel rendelkező személy, aki képesítésének megfelelő tevékenységet jogosulatlanul végez, illetve tevékenységét a jogszabályokban (működési engedélyben) foglaltaktól eltérően végzi, százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás az ÁNTSZ hatáskörébe is tartozik.


Letölteni ppt "Az orvos szabálysértési felelőssége"

Hasonló előadás


Google Hirdetések