Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Etikai szempontok a szakértői tevékenységben A szakértő és az intézmény kapcsolatrendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Etikai szempontok a szakértői tevékenységben A szakértő és az intézmény kapcsolatrendszere."— Előadás másolata:

1 Etikai szempontok a szakértői tevékenységben A szakértő és az intézmény kapcsolatrendszere

2 Etikához kapcsolódó fogalmak  Kompetenciák/referenciák  Konfliktusok  Szerepek és szerepzavarok, identitás  Függetlenség  Összeférhetetlenség  Díjazás  Jogszerűség/tényszerűség/objektivitás  Bizalmas információ kezelés

3 De ki is az a szakértő? „Aki egy másik városból jött”

4 A felnőttképzési szakértő  A felnőttképzés ügykörét érintő szakterületen az a természetes személy működhet szakértőként, aki:  a Munkaügyi Szakértők Országos névjegyzékének „j) Felnőttképzés” pontja alatti listán bejegyzésre került,  és rendelkezik a minisztérium által kiadott felnőttképzési szakértői igazolvánnyal.  A felnőttképzési szakértői igazolvány a 10/2003. (VII.31.) FMM rendelet alapján adható ki.

5 Felnőttképzés területen az alábbi működési szakterületeket találjuk  felnőttképzés igazgatás,  felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztés,  andragógia,  felnőttképzési intézményi akkreditáció,  felnőttképzési programakkreditáció,  felnőttképzési szolgáltatások,  rehabilitációs felnőttképzés, szolgáltatás,  nyitott képzés, távoktatás

6 Csak szakértői igazolvánnyal  Intézményi akkreditációs szakértői bírálat,  programakkreditációs szakértői bírálat,  akkreditációs ellenőrzési eljárás,  szakértői közreműködés felnőttképzési hatósági ellenőrzésben,  szakértői vélemény készítése ügyészségi, bírósági, és más hatósági felkérésre.

7 A gyakorlati etika területei1  Individuáletika (egyéni etika)  Személyes felelősség  Egyéni gyakorlat  Motiváció és viselkedés  Jó és rossz kérdései

8 A gyakorlati etika területei2  Társadalometika  Társadalmi adottságok, intézmények, viszonyok  Igazságos és igazságtalan

9 A szakértői etika keretei  Egyéni és társadalometikai összefüggések  Etikai kódex  Jogszabályok

10 Az FSZOE (Felnőttképzési Szakértők Egyesülete) etikai kódexének alapelvei  Függetlenség  Objektivitás  Szakmaiság, jogszerűség  Tárgyközpontúság  Igényesség, eredményesség  Kollegialitás  Fejlesztő, építő jelleg  Önálló fejlődés

11 Elvárások a szakértővel szemben  Tárgyilagosság, partnerközpontúság (szakmai autonómia, elfogulatlanság, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, hatalommentes párbeszéd, segítőkészség)  Személyes készségek fejlesztése (határozottság, rugalmasság, empátia, konfliktuskezelés, diszkréció, igényes kifejezésmód)

12 Illetéktelen vagyoni előnyszerzés tilalma  A szakértő nem fogadhat el kedvezményt, előnyt a kérelmezőtől  A megbízatás nem használható fel illetéktelen előny szerzésére  A titkot meg kell őrizni

13 Összeférhetetlenség  Szubjektív: tudás, idő, elfogultság  Objektív: korábbi munkaviszony, jogszabályi kizártság, rokonság

14 Etikai vétség és eljárás  Alapvető eljárási szabályok  Megfelelő testület, megfelelő módon, időben jár el  Védekezés joga, ártatlanság vélelme  Felülvizsgálat lehetősége  Szankciók alkalmazása

15 A szakértői tevékenység etikai szempontjai Ket. 1.  1. § (1) …Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.  (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni.  2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni.  (2)…. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.  (3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza.

16 Etikai elvek Ket. 2.  4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog  5. § (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  (4) …A hatóság gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről.  6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.  Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.  7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében … szervezi meg a tevékenységét…

17 Szókratész-etika Mert nem másban fáradozom, … mint abban, hogy ifjatokat-öregeteket meggyőzzem … nem a vagyonból lesz az erény, hanem az erényből a vagyon és minden más jó az ember számára, a magánéletben és a közéletben is.

18 Köszönöm a figyelmet! bertalan@mertek.ehc.hu


Letölteni ppt "Etikai szempontok a szakértői tevékenységben A szakértő és az intézmény kapcsolatrendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések