Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Etikai szempontok a szakértői tevékenységben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Etikai szempontok a szakértői tevékenységben"— Előadás másolata:

1 Etikai szempontok a szakértői tevékenységben
A szakértő és az intézmény kapcsolatrendszere

2 Etikához kapcsolódó fogalmak
Kompetenciák/referenciák Konfliktusok Szerepek és szerepzavarok, identitás Függetlenség Összeférhetetlenség Díjazás Jogszerűség/tényszerűség/objektivitás Bizalmas információ kezelés

3 „Aki egy másik városból jött”
De ki is az a szakértő? „Aki egy másik városból jött”

4 A felnőttképzési szakértő
A felnőttképzés ügykörét érintő szakterületen az a természetes személy működhet szakértőként, aki: a Munkaügyi Szakértők Országos névjegyzékének „j) Felnőttképzés” pontja alatti listán bejegyzésre került, és rendelkezik a minisztérium által kiadott felnőttképzési szakértői igazolvánnyal. A felnőttképzési szakértői igazolvány a 10/2003. (VII.31.) FMM rendelet alapján adható ki.

5 Felnőttképzés területen az alábbi működési szakterületeket találjuk
felnőttképzés igazgatás, felnőttképzés szakmai, módszertani fejlesztés, andragógia, felnőttképzési intézményi akkreditáció, felnőttképzési programakkreditáció, felnőttképzési szolgáltatások, rehabilitációs felnőttképzés, szolgáltatás, nyitott képzés, távoktatás

6 Csak szakértői igazolvánnyal
Intézményi akkreditációs szakértői bírálat, programakkreditációs szakértői bírálat, akkreditációs ellenőrzési eljárás, szakértői közreműködés felnőttképzési hatósági ellenőrzésben, szakértői vélemény készítése ügyészségi, bírósági, és más hatósági felkérésre.

7 A gyakorlati etika területei1
Individuáletika (egyéni etika) Személyes felelősség Egyéni gyakorlat Motiváció és viselkedés Jó és rossz kérdései

8 A gyakorlati etika területei2
Társadalometika Társadalmi adottságok, intézmények, viszonyok Igazságos és igazságtalan

9 A szakértői etika keretei
Egyéni és társadalometikai összefüggések Etikai kódex Jogszabályok

10 Az FSZOE (Felnőttképzési Szakértők Egyesülete) etikai kódexének alapelvei
Függetlenség Objektivitás Szakmaiság, jogszerűség Tárgyközpontúság Igényesség, eredményesség Kollegialitás Fejlesztő, építő jelleg Önálló fejlődés

11 Elvárások a szakértővel szemben
Tárgyilagosság, partnerközpontúság (szakmai autonómia, elfogulatlanság, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, hatalommentes párbeszéd, segítőkészség) Személyes készségek fejlesztése (határozottság, rugalmasság, empátia, konfliktuskezelés, diszkréció, igényes kifejezésmód)

12 Illetéktelen vagyoni előnyszerzés tilalma
A szakértő nem fogadhat el kedvezményt, előnyt a kérelmezőtől A megbízatás nem használható fel illetéktelen előny szerzésére A titkot meg kell őrizni

13 Összeférhetetlenség Szubjektív: tudás, idő, elfogultság
Objektív: korábbi munkaviszony, jogszabályi kizártság, rokonság

14 Etikai vétség és eljárás
Alapvető eljárási szabályok Megfelelő testület, megfelelő módon, időben jár el Védekezés joga, ártatlanság vélelme Felülvizsgálat lehetősége Szankciók alkalmazása

15 A szakértői tevékenység etikai szempontjai Ket. 1.
1. § (1) …Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. (2)…. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. (3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza.

16 Etikai elvek Ket. 2. 4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog 5. § (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás más résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. (4) …A hatóság gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében … szervezi meg a tevékenységét…

17 Szókratész-etika Mert nem másban fáradozom, … mint abban, hogy ifjatokat-öregeteket meggyőzzem … nem a vagyonból lesz az erény, hanem az erényből a vagyon és minden más jó az ember számára, a magánéletben és a közéletben is.

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Etikai szempontok a szakértői tevékenységben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések