Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógusok előmeneteli rendszere - minősítés 2013. október 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógusok előmeneteli rendszere - minősítés 2013. október 16."— Előadás másolata:

1 Pedagógusok előmeneteli rendszere - minősítés 2013. október 16.

2 Megújuló köznevelési rendszer

3 Jogszabályi háttér Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet

4 A minősítési rendszer célja A rendszer célja: A pálya vonzóvá tétele. A jó pedagógusok megtartása. Kiszámítható életpálya. Várt előnyei: Emelkedhet a pedagógus pályára jelentkezők száma. (kiválasztás) Növekedhet a pálya presztízse a teljesítmény-elv érvényesülése miatt. Az egyéni érdemeket honorálja. Motiválhat a magas szintű tevékenységre.

5 Az életpálya fokozatok 1. fokozat: Gyakornok (2-4 év) 2. fokozat: Pedagógus I. (6-9 év) 3. fokozat: Pedagógus II. (min. 6 év) 4. fokozat: Mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, 2. minősítés 5. fokozat: Kutatótanár feltétele: PhD, rendszeres publikáció,14 év gyakorlat, 2. minősítés

6

7 Gyakornokból Pedagógus I. A rendelet a 2013. 09. 01-től pályát kezdőkre érvényes. Minősítő vizsga Vizsga eredménye: megfelelt, nem felelt meg Megfelelt: Pedagógus I. Nem felelt meg: újabb két év gyakornoki idő Újra nem felelt meg: eredmény közlésétől számított 10. napon megszűnik a munkaviszony. Új jogviszony létesítés (pedagógus munkakör): újra indul a gyakornoki idő

8 Gyakornok Munkáját szakmai vezető, mentor támogatja. Miben segít? Munkaköri feladatok teljesítése Alapdokumentumok értelmezése, alkalmazása Tanórák/foglalkozások megtervezése Módszerek, eszközök, segédletek megválasztása Pedagógiai dokumentáció vezetése Felkészülés a minősítő vizsgára A mentor támogató módszerei: Negyedévenként 1-4 óra/foglalkozáslátogatás, és megbeszélés Hetente konzultációs lehetőség

9 Pedagógus I.-ből Pedagógus II. Minősítési eljárás Az I. fokozatban eltöltött 6 év után kezdeményezhető Az I. fokozatban eltöltött 9 év után kötelező Eljárás eredménye: megfelelt, újabb minősítés szükséges Legfeljebb egy alkalommal ismételhető, leghamarabb újabb 2 év szakmai gyakorlat után. Újra nem felelt meg: eredmény közlésétől számított 10. napon megszűnik a munkaviszony.

10 Pedagógus II.-ből Mesterpedagógus Nem kötelező Minősítési eljárás Az II. fokozatban eltöltött 6 év után kezdeményezhető Szakvizsga szükséges Eljárás eredménye: mesterfokozatba lép, pedagógus II. fokozatban marad Legfeljebb egy alkalommal ismételhető, leghamarabb újabb 2 év szakmai gyakorlat után.

11 A mester – és kutató pedagógus lehetőségei-kötelezettségei Szakértőként ellenőrzésben, minősítésben, vagy szaktanácsadásban részt vesznem vesz részt, heti 2 órában Munkaidő kedvezmény (18/25)Gyakornok támogatása 1 nap mentesítésFejlesztésekben, kutatásokban, belső képzések szervezésében részvétel Évente maximum 25 feladatOrszágos, nemzetközi versenyekre felkészítés 10000/alkalom költségtérítés

12 A minősítés módszerei Portfólió értékelése Portfólió védés értékelése 50% 2 szakóra/foglalkozás meglátogatása, elemzése, értékelése 20% Külső szakmai ellenőrzés megállapításainak értékelése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelése 30%

13 A portfólió Dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézsége, sikerei egyrészt a tények, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.

14 Portfólió tartalma Szakmai önéletrajz Nevelő-oktató munka dokumentumai (10 tanóra terve+reflexió) A pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, annak dokumentumai Alkotói művészeti tevékenység dokumentumai Intézmény környezetének bemutatása Szakmai életút értékelése (önértékelés)

15 Az értékelés területei

16 Pedagógus kompetenciák – értékelési szempontok/indikátorok pl.

17 Egyéni reflexiók várható értékelési szempontjai Problémaérzékenység Lényeglátás Elvekre, elméletekre támaszkodó elemzés, értékelés Tudatosság, önkritikusság Fejlődést segítő további feladatok megfogalmazása Szakszerű nyelvezet

18 Lehetséges értékelési skála Az adott terület/tevékenység nem jellemző, esetleges, általában jellemző, többnyire jellemző, jellemző, tudatosan átgondolt.

19 Pedagóguskompetenciák - szintek Komponensek: tudás, készség/képesség, attitűd Szerkezet: Az adott kompetencia értelmezése Az egyes kompetenciaelemek megfogalmazása munkakörönként (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, kollégiumi nevelő) és szintenként

20 Értékelés eredményessége

21 Nyilvánosság Egységes és nyilvános: Kérdőívek Értékelőlapok Megfigyelési szempontok Önértékelési szempontok Feldolgozási segédletek

22 A minősítő bizottság Elnök: mesterpedagógus szakértő GyakornokFelsőoktatási intézmény tanára, vagy gyakorló intézmény pedagógusa (ped. II) Intézmény vezetője A minősített pedagógusnál csak magasabb fokozatú pedagógus Egyik tag a minősített pedagógussal azonos szakos Pedagógus I. II.Szakértő, vagy felsőoktatási intézmény tanára, vagy gyakorló intézmény pedagógusa (ped. II) Intézmény vezetője Kutatótanár+ MTA delegáltja

23 Jogorvoslat A pedagógus a minősítő vizsga és a minősítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

24 Egyszerűsített eljárás Pedagógus II. fokozat eléréséhez - 2014. Feltétel:  14 év gyakorlat és pedagógus szakvizsga megléte (326/2013.Korm.r. 36.§ (3)  E - Portfolió feltöltése az OH informatikai rendszerébe 2014. 04 30-ig  A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig rendes minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha a pedagógus a rendeletben foglaltakat nem teljesíti, 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni.  2015. jan. 1-jén kb. 20.000 fő kerül Pedagógus II. fokozatba a tervek szerint.

25 Egyszerűsített eljárás Pedagógus II. fokozat eléréséhez – 2014. 2014. szeptember 1-től Pedagógus II. fokozatba sorolását kérheti, aki:  A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Nincs kötelező minősítése a annak aki 2013.09.01. -től számított 10. tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. Nkt. 97.§ (21)

26 Egyszerűsített eljárás Mesterpedagógus fokozat eléréséhez Mesterfokozatot 2013-ban az OH és az OFI által meghirdetett pályázaton való részvétellel lehet elérni. A részvétel feltételei:  15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga  szerepel az Országos szakértő i névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,  vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen,  vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.  2015. január 1-jétől legfeljebb 2.000 pedagógus kerülhet mesterfokozatba

27 További átmeneti rendelkezés 36.§ (8) A 2015. december 31-ig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, …lásd, mint a mesterpedagógusnál.

28 A rendes minősítési eljárás Minősítési terv (keretszám) : 02. 28. Minősítés kezdeményezése: 03. 31. Döntés: május 31. Elsőbbséget élveznek, akiknek minősítése kötelező Eljárás díja: o Kötelező minősítés esetén díjtalan o Megismételt eljárás, vagy nem kötelező minősítés esetén a minimálbér 70%-a. (68 600)

29 Köszönöm a figyelmet. Herczeg Katalin herczeg.kati@xpszk.hu


Letölteni ppt "Pedagógusok előmeneteli rendszere - minősítés 2013. október 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések