Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010."— Előadás másolata:

1 „ Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010

2 Pályázat életútja Benyújtás dátuma: 2009.06.30. Támogatói döntés: 2009.12.10. Szerződés hatályba lépése: 2010.04.01. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

3 A pályázati adatok Főpályázó: Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda Konzorciumi partnerek: Nyugat-magyarországi Egyetem Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János ÁMK Apáczai Csere János ÁMK Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

4 A pályázati adatok Időtartama: 2010.01.01.-2011.06.30 Elnyert támogatás: 32 397 140 Ft. Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda: 25 997 340 Ft. Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda: 25 997 340 Ft. Nyugat-magyarországi Egyetem:4 399 800 Ft. Nyugat-magyarországi Egyetem:4 399 800 Ft. Apáczai Csere János ÁMK: 1 000 000 Ft. Apáczai Csere János ÁMK: 1 000 000 Ft. Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 1 000 000 Ft. Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 1 000 000 Ft. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

5 A pályázat céljai A konzorciumi partnerség távlati célja a nyitott kirekesztéstől mentes közoktatási szolgáltatás megteremtése, befogadó intézményi környezet kialakítása, elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak nyújtott oktatási szolgáltatások minőségi javítása, a szociális és gazdasági háttér eltéréseiből adódó esélykülönbségek csökkentése az oktatásban, a továbbtanulási esélyek kiegyenlítése. A konzorciumi partnerség által kialakított „hálózat” eredményeinek elterjesztése a kistérségben és a régióban. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

6 A pályázat céljai A program közvetlen célja egy olyan referencia intézmény kialakítása, mely hálózati együttműködés keretében elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási, továbbtanulási esélyeinek javítását célozza meg. A program közvetlen célja egy olyan referencia intézmény kialakítása, mely hálózati együttműködés keretében elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulási, továbbtanulási esélyeinek javítását célozza meg. Intézményi,kistérségi és regionális szakmai műhelyekben az intézményünk és a partnerintézmények pedagógusai, képviselői olyan modell értékű fejlesztéseket dolgozzanak ki, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez. Jól bevált, a hátrányok kezelésében, az alapkompetenciák fejlesztésében, és az IPR-ben hatékonyan alkalmazható jó gyakorlatok kifejlesztésével, adaptációjával modellértékű gyakorlóhelyet alakítsunk ki a pedagógusképző intézmények hallgatói számára. A projekt eredményeként szolgáltató intézményként hozzájárulunk az integrált oktatást segítő módszertani kultúra elterjesztéséhez, az integrációs eszközrendszer továbbfejlesztéséhez a társadalmi környezet széleskörű bevonásával. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

7 Megvalósítandó tevékenységek főbb területei: 1.IPR alapú intézményfejlesztés 2.Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek 3.Szolgáltatói tevékenységek 4.Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek 5.A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

8 1. IPR alapú intézményfejlesztés Hiányzó IPR elemek bevezetése, adaptációja Hiányzó IPR elemek bevezetése, adaptációja - Projektmódszer - Multikulturális tartalmak - Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés - Kommunikációs képességeket fejlesztő programok - Tanulási képességeket fejlesztő és motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek fenntartó tevékenységek 3 fős IPR, fejlesztő és szolgáltató munkacsoportok működtetése 3 fős IPR, fejlesztő és szolgáltató munkacsoportok működtetése Jó gyakorlat megismerése, adaptációja, disszeminációja Jó gyakorlat megismerése, adaptációja, disszeminációja Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program (Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés) TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

9 1. IPR alapú intézményfejlesztés Továbbtanulásra, pályaorientációra felkészítő éves program kidolgozása, működtetése, adaptációja –Apáczai ÁMK Továbbtanulásra, pályaorientációra felkészítő éves program kidolgozása, működtetése, adaptációja –Apáczai ÁMK + Általános iskola-középiskola átmeneteket segítő mentori rendszer kidolgozása, működtetése 3 fős IKCS csoport működtetése - CKÖ 3 fős IKCS csoport működtetése - CKÖ - nyitott iskola modell kidolgozása, működtetése - IPR kerekasztal szervezése - szabadidős programszervező tevékenység integrációs stratégiához kapcsolódó illetve a hátránykompenzációt célzó eszközbeszerzések integrációs stratégiához kapcsolódó illetve a hátránykompenzációt célzó eszközbeszerzések TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

10 2. Szolgáltatóvá válást elősegítő tevékenységek Felkészülés a pedagógushallgatók fogadására, hospitációkra és konzultációkra, próba - és vizsgatanításokra - NymE Felkészülés a pedagógushallgatók fogadására, hospitációkra és konzultációkra, próba - és vizsgatanításokra - NymE - Éves hospitációs és konzultációs terv kidolgozása - Mentorpedagógusok felkészítése - Integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása rendszer fenntartható modelljének kidolgozása IPR fejlesztéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele: tantestületi módszertani képzés IPR fejlesztéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások igénybevétele: tantestületi módszertani képzés HEFOP 2.1.1 „A” integrációt támogató programcsomag bevezetése – NymE –multikulturális tartalmak HEFOP 2.1.1 „A” integrációt támogató programcsomag bevezetése – NymE –multikulturális tartalmak TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

11 3. Szolgáltatói tevékenységek Referenciaintézményi találkozók szervezése, azokon való részvétel Referenciaintézményi találkozók szervezése, azokon való részvétel - Söjtör, Dég Kistérségi tematikus szakmai műhely működtetése 6 alkalommal Kistérségi tematikus szakmai műhely működtetése 6 alkalommal - multikulturális tartalmak - NymE - kooperatív tanulásszervezés - egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés 2010. április 21. 2010. június 1. 2010. október 2010. december 2010. október 2010. december 2011. február 2011. április 2011. február 2011. április TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

12 3. Szolgáltatói tevékenységek Hallgatói hospitációk, konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próba-és vizsgatanítások biztosítása. Hallgatói hospitációk, konzultációk, egyéni és csoportos gyakorlatok, próba-és vizsgatanítások biztosítása. Honlap, online fejlesztési platform kialakítása és működtetése elsősorban a régió intézményei számára. Honlap, online fejlesztési platform kialakítása és működtetése elsősorban a régió intézményei számára. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

13 4. Közoktatási fejlesztési hálózatokhoz történő kapcsolódást, a hálózati- és horizontális tanulást segítő tevékenységek Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP 3.2.2.) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel. Együttműködés kialakítása a régióban működő (TÁMOP 3.2.2.) fejlesztési koordinációt végző szervezettel, valamint a régióban az NFT 1. HEFOP 2.1. és 3.1. pályázati programok sikeres megvalósításában referenciával rendelkező, legalább 5, a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program specifikációja alapján referencia hellyé váló intézménnyel. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

14 Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése 8 alkalommal: Referenciaintézménnyé válást segítő szakmai műhely működtetése 8 alkalommal: Kínálatunk: - kooperatív és differenciált tanulásszervezés - projektmódszertan, - multikulturális tartalmak - etnikai kisebbségi oktatás, nevelés - hatékony együttnevelés, - egyéni fejlesztés - SNI tanulók együttnevelése, - árnyalt értékelés - nem szakrendszerű oktatás - kompetencia alapú oktatás (matematika-logika 1-4., szövegértés-szövegalkotás 1-4., szociális és életviteli komp.1-6.) - tantárgytömbösítés, témahét 2010. április 9. 2010. május 11. 2010. október 2010. december 2010. október 2010. december 2011. február 2011. március 2011. április 2011. június TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

15 5. A támogatható tevékenységek minőségbiztosítással minőségirányítással összefüggő elemei Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR központú működést biztosító vezetési, tervezési feladatok és a végrehajtási folyamat megjelenítése az intézményi minőségpolitikában és a minőségfejlesztési rendszerben. Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes Az IPR alapú önértékelés megjelenítése a teljes körű intézményi önértékelés rendjében. TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

16 Köszönöm a figyelmüket! Készítette: Fehér Attila TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában


Letölteni ppt "„ Karöltve” Integrációs közoktatási referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések