Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2011/2012-es tanév legfontosabb feladatairól

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2011/2012-es tanév legfontosabb feladatairól"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2011/2012-es tanév legfontosabb feladatairól
A TKVSZRB működése Tájékoztató a 2011/2012-es tanév legfontosabb feladatairól

2 A TKVSZRB működése Személyi változások Jogszabályi változások Egyéb

3 1. A TKVSZRB működése: Szakértői bizottságok rendszere: Országos szakértői és Tanulási képességet rehabilitációs vizsgáló szakértői és bizottságok rehabilitációs bizottságok

4 1. A TKVSZRB működése: Vonatkozó jogszabályok:
évi LXXIX. Törvény a közoktatásról -4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról

5 1. A TKVSZRB működése: A, Feladataink:
Értelmi fogyatékosság megállapítása, kizárása, Autizmus spektrum zavarok megállapítása vagy kizárása,

6 1. A TKVSZRB működése: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességének ( továbbiakban: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége) megállapítása vagy kizárása A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos ( továbbiakban: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége)

7 1. A TKVSZRB működése: B, A jelentkezés módja: Szülő
A TKVSZRB eljárása központilag kiadott kérelemnyomtatványon kezdeményezhető! TKVSZRB Szülő Közoktatási intézmény Pedagógiai szakszolgálat

8 1. A TKVSZRB működése: C, Határidők:
Az értékelés-minősítés alóli mentesítés céljából: 1-6 évfolyamon január 31-ig bármikor, ezt követően annak a tanévnek március 31. napjáig, amely tanévben az adott tantárgy tanulását a tanuló megkezdte, fenti időszaknál későbbi időpontban csak a szülő kezdeményezheti, melyhez csatolni kell az adott iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozatát - kontrollvizsgálat

9 2. Személyi változások: Vezető Logopédus Ügyviteli munkatárs:
Majoros Eszter

10 3. Jogszabályi változások:
A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rendellenessége okán a differenciálás a csoporton belül súlyos és tartós súlyos kategóriába történik. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: A PSZ megküldi a kérelmet az Oktatási Hivatalnak A z Oktatási Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie a vizsgálaton

11 3. Jogszabályi változások:
Kontrollvizsgálat: Valamennyi SNI-s tanulót a vizsgálatot követő egy tanév eltelte után hivatalból felül kell vizsgálni. Az enyhe értelmi fogyatékos, illetve a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos illetve súlyos rendellenességével küzdő tanuló esetében az első felülvizsgálatot követően 12 éves korig minden második, azt követően és egyéb fogyatékosság esetén minden harmadik évben felül kell vizsgálni. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő tanuló esetében a tanuló második felülvizsgálatát az Oktatási Hivatal felkérésére a KT 101.§-a szerinti szakértőkből álló bizottság vagy a Szakmai Szolgáltató Intézmény végzi el.

12 4. Egyéb: Folyamatos figyelemmel kísérés: Enyhe értelmi fogyatékosság megállapítása: - 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 7.melléklet szerint kiállított orvosi adatlap adatai - TKVSZRB vizsgálatának eredménye FFK

13 4. Egyéb: Intézményi változások Kérelem-nyomtatvány
A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenléte szükséges! Köszönjük és egyben kérjük a következő tanévben is az intézmények támogatását, segítségét!

14 Köszönöm a figyelmet!

15 Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: Kt. 121.§ (1) 14.
az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek;

16 Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: Kt. 121.§ (1) 29.
az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2011/2012-es tanév legfontosabb feladatairól"

Hasonló előadás


Google Hirdetések