Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2012/2013. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2012/2013. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: "— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2012/2013. tanévi beiskolázásról

2 Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről:   Vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján,   Vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján,   Vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönthet az intézmény.

3  A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg.  A jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után (2013.02.18-03.08. között) tartható meg.  Az úgynevezett tehetséggondozó középiskolák előírhatják a jelentkezők számára a tehetséggondozó írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból az általános vizsga helyett. (www.nemfi.gov.hu) www.nemfi.gov.hu

4  A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára. (Lehetséges, hogy egyik tárgy eredményét számítják be, de az is hogy a két tárgy eredményét különböző súllyal számítják be. Az írásbeli az elérhető összpontszám min.50% kell legyen.)

5  Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja.  A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

6 Írásbeli vizsga időpontja A tanév rendje szerint az írásbeli vizsgák időpontjai:  9. évfolyamra: 2013. január 19. 10 órától  Pótló írásbeli vizsga: 2013. január 24. 14 óra (Azok a tanulók, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.)

7 Írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke  A középfokú iskoláknak 2012.10. 31. felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét.  Ennek része az írásbeli vizsga szervezése, a vizsga eredményeinek az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk közzététele is. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatónak.  Az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2012. nov.18-ig közzéteszi honlapján: www.oktatas.hu www.oktatas.hu

8 A tanuló jelentkezése az írásbeli vizsgára  A tanulóknak december 10-ig kell jelentkezni a „Tanulói jelentkezési lap” beadásával az írásbeli vizsgára.  Ez a lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelentkezési lap.  Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.  Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. (Kivétel, ha tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát is kíván írni.)

9  A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.  Fontos! Az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal (diákigazolvány, személyigazolvány), valamint a felvételi során –körzőn, vonalzón, szögmérőn és szükség esetén, ceruzán kívül- semmiféle segédeszköz (számológép) nem használható.  A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

10  A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. Fontos, hogy jóval a vizsga előtt juttassák el az iskolához! A kérelmet a vizsgát szervező intézmény bírálja el.

11 A vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma  A központi írásbeli vizsgák elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes tanuláshoz szükségesek.  Feladatlaponként 45 percet vesz igénybe a vizsga, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak.  Az előző tanévek feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai és javítókulcsai menüpontban tekinthetők meg www.oktatas.hu

12 A kiértékelt feladatlapok megtekintése  A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. ( Az írást követően 8 napon belül, egy munkanapon 8 órát kell biztosítani erre.)  A szülők kérésére és költségére az iskola másolatot készíthet. Lehetséges digitális másolat készítése.  A megtekintéskor a szülő a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, a megtekintést követően az első munkanap végéig (16 óra) Felülvizsgálat következik.  Az egyes iskolák a felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

13 Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás menete  Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2013. 02. 07-ig tájékoztatja a vizsgázókat, és a hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját és vesz részt a felvételi eljáráson.  Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.  A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2013. 02. 15.

14  A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad.

15  02.18-03.08. szóbeli meghallgatások  03.13. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala  03.18-19. tanulói adatlapok módosításának lehetősége az iskolákban  03.20. módosító adatlapok megküldése a felvételi kp-nak  04.25. a középfokú iskolák megküldik a felvételről/elutasításról az értesítést a jelentkezőnek/iskolának

16  2013.05.02-08. a középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki  2013-05-15-ig a megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről  06.01. jogorvoslati eljárás a benyújtott kérelmek alapján  06.20. az iskola értesíti a jegyzőt, ha valakit nem vettek fel  06.26-28. beiratkozás a középfokú iskolába

17 Köszönöm a figyelmet!  Köszönöm a figyelmet!  Török I.


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2012/2013. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: "

Hasonló előadás


Google Hirdetések