Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2009/2010. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: Vagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2009/2010. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: Vagy."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2009/2010. tanévi beiskolázásról

2 Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: Vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, Vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, Vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönthet az intézmény.

3 A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg. A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg. A jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után (2010.02.22-03. 12. között) tartható meg. A jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után (2010.02.22-03. 12. között) tartható meg. Az úgynevezett tehetséggondozó középiskolák előírhatják a jelentkezők számára a tehetséggondozó írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból az általános vizsga helyett. (www.okm.gov.hu) Az úgynevezett tehetséggondozó középiskolák előírhatják a jelentkezők számára a tehetséggondozó írásbeli vizsgán való részvételt egyik vagy mindkét tantárgyból az általános vizsga helyett. (www.okm.gov.hu)www.okm.gov.hu

4 Az általános és tehetséggondozó írásbeli feladatlapok eredményei egymásba nem számíthatóak át. Az általános és tehetséggondozó írásbeli feladatlapok eredményei egymásba nem számíthatóak át. A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára. A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára. Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja.

5 A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

6 Írásbeli vizsga időpontja A tanév rendje szerint az írásbeli vizsgák időpontjai: 9. évfolyamra: 2010. január 23. 10 órától 9. évfolyamra: 2010. január 23. 10 órától Pótló írásbeli vizsga: 2010. január 28. 14 óra (Azok a tanulók, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.) Pótló írásbeli vizsga: 2010. január 28. 14 óra (Azok a tanulók, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.)

7 Írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke A középfokú iskoláknak 2009. október 31-ig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. A középfokú iskoláknak 2009. október 31-ig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. Az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2009. nov.20-ig közzéteszi honlapján: www.oh.gov.hu Az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2009. nov.20-ig közzéteszi honlapján: www.oh.gov.hu www.oh.gov.hu Ennek része az írásbeli vizsga szervezése, a vizsga eredményeinek az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk közzététele is. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatónak. Ennek része az írásbeli vizsga szervezése, a vizsga eredményeinek az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk közzététele is. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatónak.

8 A tanuló jelentkezése az írásbeli vizsgára A tanulóknak december 11-ig kell jelentkezni a A tanulóknak december 11-ig kell jelentkezni a „Tanulói jelentkezési lap” beadásával az írásbeli vizsgára. Ez a lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelentkezési lap. Ez a lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelentkezési lap. Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.

9 A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Fontos! Az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal (diákigazolvány, személyigazolvány), valamint a felvételi során- körzőn és vonalzón kívül- semmiféle segédeszköz (számológép)nem használható. Fontos! Az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal (diákigazolvány, személyigazolvány), valamint a felvételi során- körzőn és vonalzón kívül- semmiféle segédeszköz (számológép)nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

10 A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény bírálja el. A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény bírálja el.

11 A vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma A központi írásbeli vizsgák elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes tanuláshoz szükségesek. A központi írásbeli vizsgák elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes tanuláshoz szükségesek. Feladatlaponként 45 percet vesz igénybe a vizsga, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak. Feladatlaponként 45 percet vesz igénybe a vizsga, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak. Az előző tanévek feladatlapjai és megoldásai a www.oh.go.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai és javítókulcsai menüpontban tekinthetők meg Az előző tanévek feladatlapjai és megoldásai a www.oh.go.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú beiskolázás/korábbi beiskolázási időszakok adatai, írásbeli felvételi feladatsorai és javítókulcsai menüpontban tekinthetők meg www.oh.go.hu

12 A kiértékelt feladatlapok megtekintése A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. ( Az írást követően 8 napon belül, egy munkanapon 8 órát kell biztosítani erre.) A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. ( Az írást követően 8 napon belül, egy munkanapon 8 órát kell biztosítani erre.) A szülők kérésére és költségére az iskola másolatot készíthet. A szülők kérésére és költségére az iskola másolatot készíthet. A megtekintéskor a szülő a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, a megtekintést követően az első munkanap végéig (16 óra) Felülvizsgálat következik. A megtekintéskor a szülő a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, a megtekintést követően az első munkanap végéig (16 óra) Felülvizsgálat következik. Az egyes iskolák a felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. Az egyes iskolák a felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

13 Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás meneti Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2009. február 11-ig tájékoztatja a vizsgázókat, és a hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját és vesz részt a felvételi eljáráson. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2009. február 11-ig tájékoztatja a vizsgázókat, és a hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját és vesz részt a felvételi eljáráson. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2009. február 19. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2009. február 19.

14 A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad.

15 02.22-03.12. szóbeli meghallgatások 02.22-03.12. szóbeli meghallgatások 03.16. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 03.16. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 03.18-19. tanulói adatlapok módosításának lehetősége 03.18-19. tanulói adatlapok módosításának lehetősége 04.26. a középfokú iskolák megküldik a felvételről/elutasításról az értesítést a jelentkezőnek/iskolának 04.26. a középfokú iskolák megküldik a felvételről/elutasításról az értesítést a jelentkezőnek/iskolának

16 05.28. jogorvoslati eljárás a benyújtott kérelmek alapján 05.28. jogorvoslati eljárás a benyújtott kérelmek alapján 06.15. az iskola értesíti a jegyzőt, ha valakit nem vettek fel 06.15. az iskola értesíti a jegyzőt, ha valakit nem vettek fel 06.23-25.beíratkozás a középfokú iskolába 06.23-25.beíratkozás a középfokú iskolába 08.23-24. beiratkozás a kötelező felvételt biztosító iskolába (ha elmarad, a jegyzőt értesítik) 08.23-24. beiratkozás a kötelező felvételt biztosító iskolába (ha elmarad, a jegyzőt értesítik)

17 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Török I.


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2009/2010. tanévi beiskolázásról. Írásbeli felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: Vagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések