Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS"— Előadás másolata:

1 PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS
Továbbtanulási tájékoztató

2 Elérhetőségek Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Egységes Pedagógiai Szakszolgálata igazgató: Vámos Éva 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

3 Pályaválasztási Tanácsadó
Gedő Ágnes- pszichológus Nagy Lászlóné- pedagógus Vasas Lászlóné- általános intézményegységvezető- helyettes

4 Pályaválasztási Tanácsadó
Elérhetőségek: Tel.: 06 (22) Fax: 06 (22)

5 Pályaválasztással kapcsolatos szolgáltatásaink
Pedagógiai tanácsadás: Azoknak a tanulóknak, és szüleiknek, akik az iskolatípusokról, szakmákról, szakmacsoportokról, a továbbtanulás feltételeiről, követelményeiről szélesebb körű tájékoztatást szeretnének kapni.

6 Pályaválasztással kapcsolatos szolgáltatásaink
Pszichológiai tanácsadás: Azoknak a tanulóknak és szüleiknek, akik bizonytalanok képességeikben, úgy érzik, hogy a befektetett energia nem térül meg, nincs összhangban az elvégzett munka és a tanulmányi eredmény.

7 Pályaválasztással kapcsolatos szolgáltatásaink
Egészségügyi tanácsadás: Orvosi és pedagógiai tanácsadás keretében az egészségügyi problémákkal küzdő tanulók kapnak segítséget pályaválasztásukhoz.

8 Továbbtanulás céljából az alábbi iskolatípusokba lehet jelentkezni
Gimnázium: 4.; 6.; 8. osztály elvégzése után Szakközépiskola, szakiskola: betöltött 16. életév, 8. osztály befejezése után Speciális szakiskola: 8. osztályt végzett SNI tanulók részére

9 Gimnáziumok A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés, oktatás folyik. Lehet: 4 évfolyamos (9-12. osztály) 5 évfolyamos (nyelvi előkészítő, vagy két tanítási nyelvű; osztály) 6 évfolyamos (7-12. osztály) 8 évfolyamos (5-12. osztály)

10 Gimnáziumok Az általános képzés mellett emelt óraszámban taníthatnak különböző tantárgyakat, így lehet a gimnáziumi osztály nyelvi, humán, reál, ének-zene, természetismeret stb. irányultságú is.

11 Szakközépiskola A szakközépiskoláknak általános műveltséget megalapozó, érettségire, felsőfokú tanulmányokra, vagy OKJ szerinti szakképesítésre történő felkészítés folyik, melyre a felkészítési idő az egyes szakképesítésben eltérhet egymástól.

12 Szakiskola A szakiskolákban általános műveltség megalapozása, a szakképzésbe való felkészítés történik a évfolyamon. A szakképzési évfolyamokon való elméleti és gyakorlati felkészítés időtartama az egyes területeken eltérhet egymástól. Általában 2+2, vagy 2+3 évfolyam. Előrehozott szakképzés: 3 év

13 Speciális szakiskola A sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel a szakmai vizsgára, az életkezdéshez, munkába álláshoz szükséges ismereteket oktat.

14 Szakterületek, szakmacsoportok
Jelenleg államilag elismert 400 szakképesítést 4 szakterületbe, 21 szakmacsoportba sorolhatók. A szakképesítsek megszerzésének mintegy feléhez (gimnáziumi, szakközépiskolai) végzettség, illetve érettségi bizonyítvány szükséges. Részletes információ a szakmacsoportokról:

15 Humán szakterület Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás
Művészet, közművelődés, kommunikáció Egyéb szolgáltatások

16 Műszaki szakterület Gépészet Elektrotechnika- elektronika Informatika
Vegyipar Építészet Könnyűipar Faipar

17 Műszaki szakterület Nyomdaipar Közlekedés
Környezetvédelem- vízgazdálkodás

18 Gazdasági szolgáltatási szakterület
Közgazdaság Ügyvitel Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Vendéglátás, idegenforgalom

19 Agrár szakterület Mezőgazdaság Élelmiszeripar

20 Felvételi kérelemről való döntés
6; 8 évfolyamos gimnáziumokban Tanulmányi eredmény alapján, vagy Tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapok eredménye alapján.

21 Felvételi kérelemről való döntés
9. évfolyamra (4; 5 évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Tanulmányi eredmény, vagy Tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapok, vagy Tanulmányi eredmény, a központilag kiadott egységes kompetenciaalapú feladatlapok és szóbeli meghallgatás eredménye alapján.

22 Tanulmányi eredmény Tanulmányi eredmények alatt a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványát, az abban található minősítést kell érteni. (Nem számítható be, csak megegyező pontszámoknál- amennyiben erről a középiskola előzetesen tájékoztat- a tanulmányi versenyek eredményei, nyelvvizsga, sportteljesítmény… amennyiben ez elválasztható a tanuló tanulmányait dokumentáló bizonyítványban található minősítéstől.)

23 A központi írásbeli vizsga feladatlapjai
Külön készülnek magyar nyelvi és matematika kompetenciaterületen 8 évfolyamos gimnáziumba 6 évfolyamos gimnáziumba Általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskola 9. évfolyamára Tehetséggondozó iskola 9. évfolyamára

24 Írásbeli felvételi A középiskola csak akkor kötheti írásbeli felvételihez a kérelem elbírálását, ha ehhez a fenntartó hozzájárult, továbbá az adott területen a jelentkezők magas száma ezt indokolja.

25 Írásbeli felvételire való jelentkezés
A tanulóknak december 10-ig kell az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA

26 Írásbeli felvételire való jelentkezés
Ez a Jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik! A Jelentkezési lapot abba a középfokú iskolába kell benyújtani, ahol a tanuló a felvételit meg kívánja írni, ez független attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében hova nyújtja be a jelentkezési lapját. Az írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzéke az OH honlapján megtalálható.

27 Írásbeli felvételire való jelentkezés
A tanulónak figyelembe kell vennie, hogy az a középfokú oktatási intézmény, amelybe a későbbiekben jelentkezni kíván, kér- e írásbeli felvételi vizsgát, ha igen milyen területeken. (lásd: Pályaválasztási Útmutató 2011 kiadvány, vagy az iskolák honlapja)

28 Az írásbeli vizsga Időpontja 9. évfolyamra történő beiskolázás esetén: január óra Pótló felvételi vizsga: január óra (csak indokolt esetben!) A tehetséggondozó, valamint a 6 és 8 évfolyam írásbeli vizsgaidőpontjai ettől eltérnek!!

29 Az írásbeli vizsga A felvételi vizsgán a diákoknak mind a matematika, mind az anyanyelvi felvételi vizsgán a 10 feladatból álló feladatsor megoldására perc áll rendelkezésére, mely között 15 perc szünetet kell tartani. Az előző évek írásbeli feladatlapjai megtalálhatók: /oktatási hivatal/közoktatás/középfokú beiskolázás

30 Írásbeli vizsga Sajátos nevelési igényű, illetve tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottságnak, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének csatolása a jelentkezési laphoz.

31 Írásbeli vizsga Fontos, hogy a tanuló vigyen magával személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány, vagy személyi igazolvány) A felvételi során körzőn és vonalzón kívül semmiféle segédeszköz nem használható. A feladatlapokat tollal kell kitölteni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

32 A feladatlapok értékelése
Minden tanulónak az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámát valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, az egységes értékelést a a középiskolának biztosítania kell a központi javítókulcs alapján. Az elért eredményt más intézmény nem módosíthatja.

33 A kiértékelt feladatlapok megtekintése
A vizsgázó és szülője a kiértékelt feladatlapjait a megtekintheti az iskola képviselőjének jelenlétében. A megtekintéshez az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül egy munkanapot kell biztosítani. A feladatlapról másolat készíthető. A javítókulcstól eltérő értékelés esetén írásban kell észrevételt tenni, amelyet a szülő a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óra) adhat le az iskolában.

34 Az írásbeli eredmény közzététele
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola február 10-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. Hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját és adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

35 Szóbeli felvételi Amennyiben a középfokú oktatási intézmény kér szóbeli felvételi vizsgát, annak részleteiről a középiskolák honlapján, nyílt napokon, Pályaválasztási Útmutató 2011 kiadványban kaphatnak részletesebb tájékoztatást. között kerülhet lebonyolításra

36 „Egyéb” felvételi Művészeti vagy testkulturális tanulmányi területeken további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. Szakképző évfolyamokra, amennyiben szükséges pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági, egészségügyi követelményeknek való megfelelés. (Ez írásbeli vizsgáztatás nem lehet.)

37 A felvételi eljárás menete, határidők
2010. december 10. tanulók jelentkezése a központi írásbelikre, közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 2011. január óra központi írásbeli 2011. január óra pótló írásbeli 2011. február 10. írásbeli eredményiről értesítés

38 A felvételi eljárás menete, határidők
2011. február 21.- március 11. szóbeli felvételi. 2011. április 24. a középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

39 EREDMÉNYES FELVÉTELIT KÍVÁNOK!
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "PÁLYAVÁLASZTÁS- ISKOLAVÁLASZTÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések