Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2013/2014. tanévi beiskolázásról. felvételi vizsgákról felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2013/2014. tanévi beiskolázásról. felvételi vizsgákról felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről:"— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2013/2014. tanévi beiskolázásról

2 felvételi vizsgákról felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről: Vagy kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, Vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, Vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönthet az intézmény.

3 A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg. A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhet meg. A jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után (2014. 02.18-03.07. között) tartható meg. A jelentkezők szóbeli meghallgatása az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után (2014. 02.18-03.07. között) tartható meg.

4 A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára. A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból jelentkezzen a központi írásbeli vizsgára. Lehetséges, hogy egyik tárgy eredményét számítják be, de az is hogy a két tárgy eredményét különböző súllyal számítják be. Lehetséges, hogy egyik tárgy eredményét számítják be, de az is hogy a két tárgy eredményét különböző súllyal számítják be. Az írásbeli az elérhető összpontszám min.50% kell legyen. Az írásbeli az elérhető összpontszám min.50% kell legyen. A szóbeli vizsga eredménye max. 25%-át teheti ki az összpontszámnak. A szóbeli vizsga eredménye max. 25%-át teheti ki az összpontszámnak. Magatartás, szorgalom jegyek nem számítanak be a értékelésbe. Magatartás, szorgalom jegyek nem számítanak be a értékelésbe.

5 Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. Ha a középfokú iskola a 9. évfolyamra művészeti vagy testkulturális tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a matematikai és a magyar nyelvi kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni.

6 Írásbeli vizsga időpontja A tanév rendje szerint az írásbeli vizsgák időpontjai: 9. évfolyamra: 2014. január 18.10 órától 9. évfolyamra: 2014. január 18.10 órától Pótló írásbeli vizsga: 2014. január 23. 14 óra (Azok a tanulók, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.) Pótló írásbeli vizsga: 2014. január 23. 14 óra (Azok a tanulók, akik az előző alkalommal nekik fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni az írásbeli vizsgán.)

7 Írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke A középfokú iskoláknak 2013.10. 31. felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. A középfokú iskoláknak 2013.10. 31. felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. Ennek része az írásbeli vizsga szervezése, a vizsga eredményeinek az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk közzététele is. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatónak. Ennek része az írásbeli vizsga szervezése, a vizsga eredményeinek az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk közzététele is. A sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatónak. Az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2013. nov.15-ig közzéteszi honlapján: www.oktatas.hu Az írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az OH 2013. nov.15-ig közzéteszi honlapján: www.oktatas.hu www.oktatas.hu

8 A tanuló jelentkezése az írásbeli vizsgára A tanulóknak december 10-ig kell jelentkezni a A tanulóknak december 10-ig kell jelentkezni a „Tanulói jelentkezési lap” –letölthető- beadásával az írásbeli vizsgára. Ez a lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelentkezési lap. Ez a lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelentkezési lap. Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Az írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. (Kivétel, ha tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát is kíván írni.) Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára. (Kivétel, ha tehetséggondozó központi írásbeli vizsgát is kíván írni.)

9 A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. A tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja. Fontos! Az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal (diákigazolvány, személyigazolvány), valamint a felvételi során -körzőn és vonalzón kívül- semmiféle segédeszköz (számológép) nem használható. Fontos! Az írásbeli felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt vigyenek magukkal (diákigazolvány, személyigazolvány), valamint a felvételi során -körzőn és vonalzón kívül- semmiféle segédeszköz (számológép) nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.

10 SNI A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. Fontos, hogy jóval a vizsga előtt juttassák el az iskolához! A kérelmet a vizsgát szervező intézmény bírálja el. A sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében szükséges a speciális körülmények, eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői bizottság, nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. Fontos, hogy jóval a vizsga előtt juttassák el az iskolához! A kérelmet a vizsgát szervező intézmény bírálja el.

11 A vizsga időigénye és a feladatlapok tartalma A központi írásbeli vizsgák elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes tanuláshoz szükségesek. A központi írásbeli vizsgák elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes tanuláshoz szükségesek. Feladatlaponként 45 percet vesz igénybe a vizsga, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak. Feladatlaponként 45 percet vesz igénybe a vizsga, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak. Az előző tanévek feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú felvételi eljárás/központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg. Az előző tanévek feladatlapjai és megoldásai a www.oktatas.hu oldalon a Közoktatás/Középfokú felvételi eljárás/központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg. www.oktatas.hu

12 A kiértékelt feladatlapok megtekintése A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. ( Az írást követően 8 napon belül, egy munkanapon 8 órát kell biztosítani erre.) A kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti. ( Az írást követően 8 napon belül, egy munkanapon 8 órát kell biztosítani erre.) A szülők kérésére és költségére az iskola másolatot készíthet. Lehetséges digitális másolat készítése. A szülők kérésére és költségére az iskola másolatot készíthet. Lehetséges digitális másolat készítése. A megtekintéskor a szülő a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, a megtekintést követően az első munkanap végéig (16 óra) Felülvizsgálat következik. Iskola, határozat- OH A megtekintéskor a szülő a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, a megtekintést követően az első munkanap végéig (16 óra) Felülvizsgálat következik. Iskola, határozat- OH Az egyes iskolák a felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. Az egyes iskolák a felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet.

13 Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás menete Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2014. 02. 06-ig tájékoztatja a vizsgázókat, és a hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját és vesz részt a felvételi eljáráson. Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2014. 02. 06-ig tájékoztatja a vizsgázókat, és a hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját és vesz részt a felvételi eljáráson. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapokat a középfokú iskolá(k)nak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2014. 02. 14. A jelentkezési lapok és a tanulói adatlapok megküldésének határideje: 2014. 02. 14.

14 A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójában megkövetelheti az Értékelő lap másolatának a jelentkezési laphoz történő csatolását. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad.

15 02.18-03.07. szóbeli meghallgatások 02.18-03.07. szóbeli meghallgatások 03.12. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 03.12. ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 03.17-18. tanulói adatlapok módosításának lehetősége az iskolákban 03.17-18. tanulói adatlapok módosításának lehetősége az iskolákban 03.19. módosító adatlapok megküldése a felvételi kp-nak 03.19. módosító adatlapok megküldése a felvételi kp-nak 04.25. a középfokú iskolák megküldik a felvételről/elutasításról az értesítést a jelentkezőnek/iskolának 04.25. a középfokú iskolák megküldik a felvételről/elutasításról az értesítést a jelentkezőnek/iskolának

16 06.01. jogorvoslati eljárás a benyújtott kérelmek alapján 06.01. jogorvoslati eljárás a benyújtott kérelmek alapján 06.20. az iskola értesíti a KLIK-et, járási hivatalt, s kezdeményezi a HÍD1/2 programba való felvételt 06.20. az iskola értesíti a KLIK-et, járási hivatalt, s kezdeményezi a HÍD1/2 programba való felvételt 06.25-27.beíratkozás a középfokú iskolába, Hídporgramba 06.25-27.beíratkozás a középfokú iskolába, Hídporgramba Felvételi előkészítő: h.7.ó 8.a, cs.6.ó 8.b Felvételi előkészítő: h.7.ó 8.a, cs.6.ó 8.b

17 Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a figyelmet! Török I.


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2013/2014. tanévi beiskolázásról. felvételi vizsgákról felvételi vizsgákról A 9. évfolyamra történő beiskolázás esetében a felvételi kérelmekről:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések