Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet."— Előadás másolata:

1 EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet

2 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 2 A védőnői ellátás szervezése, az ellátás területe  A védőnői ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás körében.  A védőnői körzet földrajzilag meghatározott.  A települési önkormányzat képviselő testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátás körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. (1997. évi CLIV törvény az egészségügyről)

3 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 3 A védőnő munkáltatója  Klasszikus esetben a területi védőnő közalkalmazott, a polgármesteri hivatal, vagy annak egy gazdasági egységének az alkalmazottja. (Kistérségi társulás is lehet a védőnők munkáltatója.)  Napjainkban lényegesen vegyesebb a kép: egyéni vállalkozóként, különböző gazdasági társaságok alkalmazottjaiként is ellátható a körzeti védőnői feladat.  A védőnői ellátás biztosítása működési formától függetlenül az önkormányzat feladata és felelőssége.

4 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 4 Szakmai felügyelet  A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az ÁNTSZ illetékes vezető védőnője látja el. Jelenlegi megnevezése: kistérségi vezető védőnő, munkahelye ÁNTSZ kistérségi intézete.  Az ÁNTSZ védőnői szakfelügyeletének a felépítése: kistérség, régió, OTH, (Egészségügyi Minisztérium)  A védőnőt napi munkáján kívüli rendkívüli, ill. időszakos feladattal megbízhat: a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint az ÁNTSZ a vonatkozó jogszabályok alapján.

5 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 5 A védőnői körzet kialakításának szempontjai A körzet kialakításánál figyelembe kell venni:  a település szerkezetét,  a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét,  az ellátandó gondozottak számát,  a körzetbe tartozó oktatási intézmények számát és típusát,  valamint a felsoroltakra vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét.

6 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 6 A területi védőnői ellátás kiterjedése Az ellátás a megállapított védőnői körzetben élőkre terjedhet ki. A védőnő nem választható!  A védőnő feladatait az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni.  Ezen túlmenően köteles ellátni a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét a védőnőnél bejelentette.  Az ellátandó gondozottak száma összesen 250 fő lehet, ami legfeljebb 25%-kal túlléphető.

7 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 7 A védőnői szolgálat finanszírozása  Az egészségügyi szolgáltató érvényes működési engedély birtokában köthet finanszírozási szerződést a REP-el ( MEP)  A szolgáltatónak a havi finanszírozásra utalt összeg összetevői: fix összegű havi díj, az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően + fix összegű havi díj, az ellátandó terület sajátosságainak megfelelően + az ellátottak száma alapján számított pontértéknek megfelelő összeg. az ellátottak száma alapján számított pontértéknek megfelelő összeg.

8 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 8 A védőnői ellátás, gondozás A védőnői ellátás családközpontú gondozás, mely az egészség megtartását, és fejlesztését szolgálja. A gondozás a családlátogatások, védőnői tanácsadások során valósul meg. Jellemzői:  a gondozottal egyeztetve,  folyamatosan,  célzottan,  a szükségleteknek megfelelően végzi a területi védőnő. A védőnő munkája során bizalmi légkör megteremtésére törekszik!

9 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 9 A védőnői tevékenység színterei, és tartalma  A tanácsadó helyiség – rendszeres védőnői tanácsadás, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése.  A családok otthona – a szülővel egyeztetett gondozási terv alapján végzett rendszeres és célzott családlátogatások teljesítése.  Nevelési oktatási intézmények - tisztasági vizsgálatok, egészségfejlesztési tevékenység, kötelező szűrővizsgálatok elvégzése.  Közösségi színterek! Pl. művelődési ház, könyvtár stb. – egészségfejlesztési-, egészségvédelmi-, és felvilágosító programokban történő részvétel esetén.

10 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 10 A területi védőnő „különleges” helyzete  Jelenleg a védőnő az egyetlen olyan állami alkalmazott, aki minden gyerekről „tud”. Még a periférián, nyomorban élő, családokat is otthonukban látogatja. - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz!  A gondozás során mind a gyermekről, mind a családjáról rendkívül összetett információkat szerez.  Adminisztrációs kötelezettségének eleget téve, a várandóssal történő első találkozástól kezdve vezeti az egészségügyi dokumentációt. (Az egészségügyi adatok vezetése, megőrzése kötelező, visszakereshető.)

11 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 11 A védőnői ellátásra irányadó legfontosabb jogszabályok  1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről  49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról  26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról  33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról  MEES – Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok  1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről  51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról

12 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 12 A területi védőnő feladatai  Nővédelem  Várandós anyák gondozása  Gyermekágyas anyák segítése  0 – 6 éves korú gyermekek gondozása - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz!  Óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményekben a tanulók ellátása.  Családgondozás  Egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.

13 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 13 0 – 6 éves korú gyermekek védőnői gondozása I.  A harmonikus szülő-gyerek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának a segítése, az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása.  A szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejes táplálás szorgalmazása.  Az egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése.

14 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 14 0 – 6 éves korú gyermekek védőnői gondozása II.  Szűrővizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján – Korai felismerés, és fejlesztés lehetősége!  A szűrés során észlelet eltérésről a háziorvos, házi gyermekorvos értesítése a további vizsgálatok céljából.  A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, ill. a gyerekjóléti szolgálat értesítése mellett fokozott gondozásba vétel.  Életkorhoz kötött védőoltásokkal kapcsolatos teendők: a családok tájékoztatása, az oltások szervezése, nyilvántartása, jelentése.

15 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 15 Szűrővizsgálatok 1, 3, 6 hónapos életkorban  Testi fejlődés vizsgálata: testtömeg-, testhossz-, mellkaskörfogat-, fejkörfogat mérése, a fejlődés és a tápláltsági állapot értékelése hazai standardok szerint.  Pszichomotoros és mentális fejlődés vizsgálata  Az érzékszervek működésének vizsgálata: látás vizsgálata, hallás és beszédfejlődés vizsgálata A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján

16 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 16 Szűrővizsgálatok 1 – 6 éves életkorban A vizsgálatok 1 éves életkorban, majd 6 éves korig éves gyakorisággal történnek.  Testi fejlődés vizsgálata: testtömeg-, testhossz-, mellkaskörfogat-, fejkörfogat mérése, a fejlődés és a tápláltsági állapot értékelése hazai standardok szerint.  A pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartási problémák vizsgálata.  Érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a beszédfejlődés vizsgálata.  Mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc rendellenességeire  Vérnyomásmérés 3-6 éves életkor között évente

17 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 17 A szűrővizsgálatok kivitelezése A védőnő kötelezettség, hogy a szűrővizsgálatokat a 0 – 6 éves korosztály közösségbe járók tagjai esetében is:  a területileg illetékes védőnő végezze - ő ismeri a család körülményeit, az egészségügyi előzményeket (születés körülményei, lezajlott betegségek, stb.)  a védőnői tanácsadóban történjenek a vizsgálatok (indokolt esetben a család otthonában)  a szülő, törvényes képviselő jelenlétében,vele együttműködve,  hitelesített eszközökkel végezze a védőnő, és  az elvégzett védőnői szűrővizsgálatokról és az eredményekről „Védőnői Tájékoztatót”-t (Igazolást) kapjon a szülő.  A vizsgálat során észlelt elváltozásokról a házi gyermekorvost, háziorvost értesíteni kell.

18 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 18 A szülő kötelezettsége a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban  A leegyeztetett időpontban a szülő köteles a gyermeket elvinni vizsgálatokra.  A vizsgálatok elmulasztásával gátolja az elváltozások korai felismerését és kezelését. Mulasztásával akadályozhatja, veszélyeztetheti a gyermek mentális, szomatikus, érzelmi fejlődését. - Kapcsolódási pont a Biztos Kezdet Programhoz! Mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel élhet a védőnő, gyermek veszélyeztetése, elhanyagolása címén!

19 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 19 A védőnő kapcsolat- rendszerének legfontosabb szereplői A védőnő gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart, és együttműködik:  az egészségügyi alapellátás szakembereivel, kiemelten a háziorvossal,házi-gyermekorvossal (valamennyi körzetébe tartozó gyermek háziorvosával!)  szükség szerint a szakellátást végző személyekkel (szakorvos, szakszolgálatok, fejlesztést végző szakemberek, stb.)  a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel  a közoktatás dolgozóival.

20 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 20 Gyerekvédelemhez kapcsolódó védőnői feladatok A védőnőnek kiemelt szerepe van az észlelő-és jelzőrendszerben.  Rendszeresen, és több helyszínen is találkozunk gondozottainkkal.  Feladatunk a családok otthonában végzett látogatás, aminek alkalmával megfigyelhetjük a család működését, a családtagok viszonyát egymáshoz, és látjuk a kapcsolatokban bekövetkezett változásokat is.  A gyermek fejlődését követjük születésétől a felnőtté válásig.  Feladataink közben – testméretek ellenőrzése – szemügyre vehetjük a gyermek testét is.

21 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 21 A védőnő feladatai az észlelő-és jelzőrendszer tagjaként  Megelőzés: A veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése. A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a cél.  Észlelés, felfedezés: A veszélyeztetettek fokozott gondozása. Az elhanyagolás és bántalmazás időben történő felismerése a cél.  Jelzés: Elhanyagolás, bántalmazás esetén fontos, hogy ne késlekedjünk, észlelése esetén haladéktalanul történjen meg a megfelelő jelzés a gyerekjóléti szolgálat felé.  Közös gondozás: A szakszolgálat visszajelez a védőnőnek a megtett intézkedésről. Ezt követően rendszeres információ csere, esetenként közös látogatások végzése.

22 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 22 Védőnő és óvoda A gyermekek egészségben történő felnevelése, és egészségvédelme közös feladat. A család, a gyermek, a pedagógus, és az intézményt ellátó védőnő jó együttműködése alapozza meg a kívánt eredményeket, ill. a szükséges változásokat.A gyermekek egészségben történő felnevelése, és egészségvédelme közös feladat. A család, a gyermek, a pedagógus, és az intézményt ellátó védőnő jó együttműködése alapozza meg a kívánt eredményeket, ill. a szükséges változásokat. A védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett munkaterv szerint végzi a feladatait.A védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett munkaterv szerint végzi a feladatait.

23 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 23 Védőnő óvodai feladatai I. Megelőzéshez kapcsolódó feladatok  A gyermek egészségi állapotának követése.  A gyermekek személyi higiénéjének ellenőrzése - fejtetvesség szűrése.  Igény szerint egészségfejlesztő foglalkozások tartása - egészséges életmód, személyi higiéne. Közegészségügyi-járványügyi, környezet-eü., balesetvédelmi feladatok  Az intézményben folyó közétkeztetés, az intézmény környezetének ellenőrzése tisztasági-közegészségügyi szempontból.  Részvétel a balesetvédelmi ellenőrzésen, javaslattétel a balesetvédelmi szempontból szükséges változtatásokra.

24 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 24 Védőnő óvodai feladatai II. Betegellátáshoz kapcsolódó feladatok  Akut beteg elsősegély jellegű ellátása, pl. lázcsillapítás.  Balesetnél elsősegélynyújtás. Igény szerint a pedagógusok segítése az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismeretek megszerzésében, bővítésében.  A krónikus beteg gyermek gondozása, segítség nyújtás az intézménybe történő sikeres integrációhoz. Tájékoztatással kapcsolatos feladatok  Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, írásos tájékoztatás)  Egészségügyi információk közlése gyerekekkel, pedagógussal, szülőkkel.

25 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 25 A fejtetvesség elleni védekezés Az iskola-eü. hálózatnak a fejtetvesség elleni védekezésben ellátandó feladatait részben az iskola-eü., ill. a járványügyi rendelet előírásai rögzítik.  Alsó fokú oktatási intézményekben felvételkor, ill. a tanév elején kell az esetleges tetvesség felderítésére irányuló vizsgálatokat elvégezni, majd negyedévenként megismételni.  Aki a tetvesség fennállását észleli, vagy arról hivatásának gyakorlása közben tudomást szerez, köteles annak megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni. Az irtószer biztosítása az intézmény fenntartójának a feladata.  Tetvesség észlelésekor a szűrővizsgálatot az érintett csoportban kéthetenként meg kell ismételni, mindaddig míg három egymást követő vizsgálat eredménye negatív lesz.  A szülők tájékoztatása, és segítése a gondos otthoni kezelés elvégzéséhez.  A gyermeket a közösségből huzamos időre kitiltani nem indokolt!

26 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 26 Egyéb védőnői feladatok A kötelező, és önként vállalt feladatok sora szinte végtelen!  A védőnői feladatok végzését jogszabályok, protokollok, módszertani levelek, ajánlások, és szakfelügyeleti iránymutatások szabályozzák.  Amit egyetlen jogszabály sem ír elő, de nélkülözhetetlen: az emberek szeretete, kreativitás, leleményesség, alkalmazkodó képesség, jó kommunikációs készség és szakmai elköteleződés.

27 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 27 Védőnő és Gyerekház kapcsolata  A Gyerekház munkáját segíteni nem kötelesség, inkább lehetőség!  Az együttműködés területeit a helyi igényeknek megfelelően érdemes alakítani.  Meghatározó a védőnő leterheltsége és fogadókészsége.  Konszenzusra kell törekedni.

28 Mentor-képzésVelence, 2009. május 22. Laubené M. Erzsébet 28 Gondolkodjunk együtt a jó megoldásokon! KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "EGYÜTTMŰKÖDŐ SZAKMÁK Védőnői Szolgálat Laubené M. Erzsébet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések