Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PROJEKTCIKLUS- MENEDZSMENT ALAPJAI 2006. 12. 04. Dr. Imreh Szabolcs egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PROJEKTCIKLUS- MENEDZSMENT ALAPJAI 2006. 12. 04. Dr. Imreh Szabolcs egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar."— Előadás másolata:

1 A PROJEKTCIKLUS- MENEDZSMENT ALAPJAI 2006. 12. 04. Dr. Imreh Szabolcs egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

2 Áttekintett kérdések Elméleti alapok SWOT, STEEP analízis Fastruktúrák

3 A projekt A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú átfogó cél eléréséhez Egy adott kiindulóhelyzetből Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánó Tevékenységsorozat

4 A projekt jellemzői 1. Átfogó/hosszútávú és konkrét célkitűzések –Célkitűzés: kívánatos, jelenleg nem létező jövőbeli állapot – a jelenlegi problémából képezzük Konkrét: a projekteredmények és a kedvezően alakuló külső körülmények teszik elérhetővé Átfogó/ hosszútávú: a jelen projekt mellett más projektek és egyéb kedvező külső körülmények is szükségesek bekövetkezéséhez Eredmények –A projekttevékenységek megvalósulása és kedvező külső körülmények bekövetkezése teszik elérhetővé –Konkrétak, megfoghatók, mérhetők legyenek!

5 A projekt jellemzői 2. Tevékenységek –A projekt végrehajtói által koordinált tevékenységek, amelyek az eredmények elérését célozzák –Csak az eredmények és azon keresztül a célkitűzések elérését szolgáló tevékenységek! Előfeltevések –Pozitív külső körülmények, melyek bekövetkezése szükséges a projekt megvalósulásához –Kockázatelemzéssel kapjuk meg ezeket: a kockázatok pozitív megfogalmazásai Mutatók (indikátorok) –Az eredmények és a célkitűzések elérését bizonyító mérőszámok

6 A projekt jellemzői 3. Projektmenedzsment-struktúra –Felelősök, felelősségek, feladatok, jelentéstételi rend, döntéshozatal Erőforrások –Emberi és dologi Költségvetés –A ráfordított erőforrások ellenértéke Időtartam –Se előtte, se utána nem a projekt része – bár rendszerint van utánkövetés!

7 A CIKLUS-ELMÉLET

8 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

9 A jó projekt ismérvei  releváns – kereslet-vezérelt – cél-orientált – megfelel a stratégiai elvárásoknak  megvalósítható – jól átgondolt, következetes – eredményei mérhetők – költségvetése reális – munkamegosztása világos – kockázatai ismertek  fenntartható – a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

10 A PCM előnyei  Standard formátum, strukturált megjelenés  Átlátható elemzés  Cél-orientált tervezés  Mérhető hatások megjelenítése  Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága  Fenntarthatóság  Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés

11 A Projektciklus Menedzsment (PCM) mint tervezési és megvalósítási eszköz Programkészítés Identifikáció Kidolgozás Finanszírozás Megvalósítás Értékelés fejlesztési ötletek, tevékenységek meghatározása konzultáció a partnerekkel döntés a kidolgozandó ötletről a valós igényeken alapuló és az érintettek által támogatott ötlet projekttervvé fejlesztése döntés a pályázat beadásáról, a megcélzott forrásokról döntés a finanszírozásról finanszírozási szerződés megkötése tenderezés, szerződéskötések az aktuális és a tervezett haladás összevetése, döntés a szükséges módosításokról az elért eredmények felmérése, a az értékelés eredményeinek beépítése a tervezésbe Cél: - az érintettek hozzák meg a döntéseket - a döntések releváns információkra épüljenek döntés a fő célokról és prioritásokról  minden fázisban a fontos döntések: az információs követelmények, a felelősök meghatározása  a fázisok egymásra épülnek, a sikerhez minden fázist teljesíteni kell  a tapasztalatok beépülnek a következő programok és projektek tervezésébe

12 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

13 A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

14 ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  akik részt vesznek a projektben,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei  a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

15 A érintettek elemzésének lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Az érintettek rangsorolása  Cselekvési terv kidolgozása

16 Csoportmunka: Néhány meghatározó stakeholder feltérképezése!

17 SWOT analízis Belső és jelenbeni adottságok: 1. Erősségek 2. Gyengeségek Külső tényezők és jövőbeni esélyek: 1. Lehetőségek 2. Fenyegetettségek

18 SWOT elemzés SWOT elemzés A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

19 Projekt cél Strengths Erősségek (Strengths) Gyengeségek (W eaknesses) () ( Opportunities) Lehetőségek ( Opportunities) Veszélyek Threats (Threats) A SWOT logikája Helyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

20 Csoportmunka: SWOT-elemzés készítése az esetpélda alapján!

21 STEEP analízis Social – Társadalmi Technological – Technológiai Ecological – Környezeti Economic – Gazdasági Political – Politikai A projekt és a „tágabb környezet” összefüggéseire mutat rá.

22 Problémafa I. A létező helyzet negatív tényezőiről ad áttekintő képet Lépései: 1. Fő probléma meghatározása az adott helyzetben 2. Kiinduló pont keresése 3.Okok és következmények hierarchiájának meghatározása 4. Alulra a direkt okok, felülre a direkt következmények 5. Oksági láncolatok végigvezetése 6. Érvényesség és teljesség ellenőrzése

23 Problémafa II. A problémák negatív szituációt jelentenek. A problémák legyenek létezők, nem jövőbeniek vagy elképzeltek. A pozíció nem a fontosságukat jelenti.

24 Célfa A problémafa konverziója Minden egyes probléma hátoldalára pozitív állítások Vissza az eredeti helyzetbe Tömör és célratörő célok Jó problémafa=Jó célfa

25 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

26 Tevékenységfa Elfogadott célok feladatokká formálása Hierarchikus rendszer Végrehajtást nagymértékben megkönnyíti Esetleges az irreális célok megjelennek

27 Csoportmunka: Problémafa készítése az esetpélda alapján!

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A PROJEKTCIKLUS- MENEDZSMENT ALAPJAI 2006. 12. 04. Dr. Imreh Szabolcs egyetemi adjunktus Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések