Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekt Ciklus Menedzsment, PCM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekt Ciklus Menedzsment, PCM"— Előadás másolata:

1 Projekt Ciklus Menedzsment, PCM
Projektmenedzsment Projekt Ciklus Menedzsment, PCM

2 Projektciklus-menedzsment (PCM)
a projekt tervezésének és végrehajtásának folyamata = projektciklus kezdete egy projektötlet, amit egy végrehajt-ható és értékelhető munkatervvé fejlesztenek teljes folyamat jól elkülöníthető szakaszai: A projekt definiálása Tervezés Megvalósítás A projekt lezárása

3 Projektmenedzsment fázisai
a projektet a tervezés során (mérettől függően) további munkaszakaszokra bontják megvalósításkor a menedzsment legfontosabb feladatai az egyes munkaszakaszok, részeredmé-nyek folyamatos figyelése dokumentálása ellenőrzése értékelése.

4 Projektmenedzsment fázisai
Megvalósítás Tervezés Zárás Értékelés

5 Projektmenedzsment fázisai
Az egyes fázisok mögött általában sok ember összehangolt munkáját igénylő, bonyolult részfeladatok sokasága húzódik meg A projektmenedzsmentre számos elterjedt szabványos eljárást és dokumentációs rendszert dolgoztak ki  ezekhez tartozó módszerek összessége a projektmenedzsment mód-szertan

6 PCM módszertan Az Európai Bizottság az 1990-es években vezet-te be a Project Cycle Management (PCM) mód-szertant Azért volt ez szükséges, mert a megvalósított projektek értékelése során számos hiányosság bukkant fel Az akkori projektek nagy része nem hozta meg a várt eredményt  legtöbb esetben a problémá-kat tervezési hiányosságokra lehetett visszavezetni

7 Tervezési hiányosságok
nem volt megfelelő a végrehajtás nyomon követése, ellenőrzése és dokumentálási rendszere nem mérték fel a kockázatot, így nem készültek fel megfelelően a változások és krízishelyzetek kezelésére nem mérték fel az eredmények hosszú távú fenntartha-tóságának feltételeit nem volt visszacsatolás (kudarc tanulságait nem haszno-sították) a megvalósítás során nem vették figyelembe megfelelő-en a célcsoport érdekeit

8 Miért szükséges a PCM? Tapasztalatok bizonytalan stratégiai keret
kínálatvezérelt projektek gyenge helyzetelemzés tevékenységorientált tervezés nem ellenőrizhető hatások folyósítási kényszer rövid távú szemlélet pontatlan projektdokumentumok PCM szektorális megközelítés keresletvezérelt megoldások fejlett elemzés célorientált tervezés mérthető hatás minőség hangsúlyozása összpontosítás a fenntarthatóságra egységes formátumok

9 PCM alapelvek projektciklus szakaszok – strukturált és megala-pozott döntéshozatal részvétel biztosítása – érdekcsoportok bevonás a döntéshozatalba logikai keretmátrix – átfogó és konzisztens elemzés fenntarthatóság – előnyök folyamatosságát biz-tosító mechanizmusok integrált megközelítés – vertikális integráció és egységes dokumentáció

10 PCM szakaszai Programozás Koncepció Értékelés illeszkedés Tervezés
Megvalósítás Finanszírozás

11 PCM szakaszai az egyes szakaszok részletes tartalma szervezetenként eltérő, az eljárások különbözőségeinek függvényében van 3 olyan közös pont a ciklusban, ami minden szervezetnél azonos: A ciklus meghatározza a legfontosabb döntéseket, informá-ciós követelményeket és felelősségi köröket minden szakaszra A cikluson belüli szakaszok progresszívek (új szakasz csak az előző befejezése után kezdhető) A cikluson belüli értékelés célja a már végrehajtott projektek tapasztalatainak beépítése a jövőbeli programok és projektek tervezésébe

12 Programozás a programozás során elemzésekre kerül sor feladata:
társadalmi-gazdasági mutatók, problémák, korlátok és lehetőséget feltárása ezek prioritásainak meghatározása

13 A projekt strukturált működési logikája
Hatások hosszútávon Hosszútávú célok Koncepció illeszkedés Rövid távú célok Program célok Kimenet (output) Konkrét célok Elemzés, lehetőségek feltárása Inputok

14 Koncepcióalkotás koncepcióalkotás során történik:
a projektötletek meghatározása, beazonosítása a projektötletek programkeretbe való beillesztése a további tanulmányozás céljából történő elemzés, átvilágítás

15 Tervezés részletes megvalósíthatósági tanulmányok, operatív projekttervek készítése projektterv kidolgozása az érdekeltek bevonásával ezután a projektterv megvalósíthatóságát és fenn-tarthatóságát értékelni kell (sikeres lesz-e projekt, előnyös-e hosszú távon a kedvezményezetteknek) értékelés után döntés: érdemes-e a formális, részletes pénzügyi forrásigény meghatározását tartalmazó projektjavaslatot elkészíteni érdemes-e a finanszírozási forrásokat biztosítani a projekthez

16 Finanszírozás a finanszírozó intézmények megvizsgálják a projektjavaslatot a vizsgálat alapján döntenek, hogy finanszíroz-zák-e a projektet vagy sem pozitív döntés esetén: rögzítik a finanszírozásra és végrehajtásra vonatkozó megállapodásokat

17 Megvalósítás elindul és megvalósul a projekt
itt válik lényegessé a projektmenedzsment minősége végrehajtási időszakban a kedvezményezett és a finanszírozó (vagy annak megbízottja) folyamatos munkakapcsolatban áll finanszírozó: ellenőrzési jogosultságokkal rendelkezik kedvezményezett: folyamatos beszámolási kötelezettség

18 Megvalósítás A végrehajtás során (kedvezményezettekkel és érdekcsoportokkal konzultálva) a projekt irányí-tói folyamatos monitoring alapján értékelik, hogy: a tervekhez képest milyen tényleges előrelépések vannak a projekt jó úton halad-e a kitűzött célok irányában Ha szükséges, a kidolgozás óta eltelt idő alatt történt jelentős változások alapján módosítani kell a fejlesztési irányt vagy bizonyos célkitűzéseket

19 Értékelés a finanszírozó értékeli az eredményeket
a levont tanulságokat felhasználják a jövőbeni projektek tervezéséhez


Letölteni ppt "Projekt Ciklus Menedzsment, PCM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések