Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Értékelés fogalma Értékelés célja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Értékelés fogalma Értékelés célja"— Előadás másolata:

1 ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Értékelés fogalma Értékelés célja
Értékelés típusai Az előadások / gyakorlatok diáinak kidolgozása során jelöljön ki kulcsszavakat amelyeket az ellenőrző kérdésekhez hiperhivatkozásként kapcsoljon a kérdéshez. Művelet leírása BESZÚRÁS OBJEKTUM HIPERHIVATKOZÁS súgóban.

2 Értékelés az a tevékenység, amelyet a projektek hatékonyságának mérésére előzetesen, közben és a befejezést követően hajtanak végre mutatószámok alkalmazásával.

3 Az értékelés során a közösségi támogatások hatékonyságát vizsgálják.
Összehasonlítják az elvárt és az elért hatásokat. Mérik az esetleges különbségeket. Vizsgálják az eltérések okait.

4 Az értékelés feltárja a tervezés és a végrehajtás gyengeségeit és hiányosságait.
A következő projekt tervezésénél figyelembe vehető tapasztalatok keletkeznek.

5 Az értékelés célja: a jó projekt ismérvek vizsgálata Releváns (jelentős, fontos)
Kereslet vezérelt (pozitív hatású) Cél-orientált (stratégiai szemléletű) Támogatható (anyagilag: megfelel a kiírás feltételeinek, erkölcsileg: megfelel az érintettek igényeinek)

6 Megvalósítható Munkaterve logikus, következetes
Eredményei mérhetőek (objektíven is !) Költségvetése reális, megalapozott Munkamegosztása világos Kockázatai minimálisak és ismertek

7 Fenntartható A projekt által létrehozott előnyök a fejlesztés után tartósan biztosíthatóak. A további működtetés nem ütközik külső ill. belső akadályokba. külső tényezők: gazdasági szabályozók, jogi háttér változása belső tényezők: működtetési források, likviditás, személyi feltételek

8 Ezek kiegészülhetnek eseti („ad-hoc”) értékelésekkel.
Az értékelés típusai Előzetes: „ex-ante” Közbenső „mid-term” Utólagos „ex-post” Ezek kiegészülhetnek eseti („ad-hoc”) értékelésekkel.

9 Az értékelések helye a projektciklusban
Probléma -és funkció meghatározás Utólagos értékelés Lezárás Terv kidolgozás Előzetes értékelés Kockázatfelmérés, prognosztizálás Megvalósítás Közbenső értékelés Döntés

10 Az értékelések jellemzői
projektciklus szintje vizsgált információk értékelés típusa értékelés jellemzője Tervezés tervadatok, inputok, tapasztalatok előzetes „ex-ante” hatás- és relevancia vizsgálat Végrehajtás tevékenységek, outputok, eredmények időközi „mid-term” hasznossági és hatékonysági vizsgálat Befejezés outputok, eredmények, hatások utólagos „ex-post” eredményességi és fenntarthatósági vizsgálat

11 Az előzetes értékelés funkciói
a projektben foglalt általános célok, specifikus célok és tevékenységek közötti kapcsolatok következetességének vizsgálata, az output-, eredmény- és hatás indikátorok teljességi és tartalmi vizsgálata, a (számszerűen) kifejezett célok realitásának vizsgálata.

12 Az előzetes értékelés céljai
javítani a projekt belső logikáján, javítani a projekt külső koherenciáján, közreműködni a célkitűzések és a mutatók előzetes meghatározásában, elősegíteni a projekt célkitűzéseinek megvalósítását.

13 Az előzetes értékelés vizsgálati kritériumai
relevancia, megvalósíthatóság, fenntarthatóság. A „jó projekt” ismérvei

14 Relevancia Helyzetvizsgálat: a projekt valós problémák megoldására koncentrál, az érintett kedvezményezettek számára megfelelő mértékben nyújt pozitív hatást. a.) Pontosan meghatározásra került a kedvezményezetti kör? b.) Meghatározták-e a kedvezményezettek konkrét problémáit? c.) A probléma elemzése teljeskörű volt? d.) Bizonyítják-e az átfogó célok a projekt gazdasági, társadalmi fontosságát? e.) Meghatározza-e a kedvezményezettek helyzetének javulását a projekt konkrét célja? f.) Bemutatásra kerül-e a projekt eredményeinek szükségessége?

15 2. Megvalósíthatóság Előzetes elemzés: a projekt megéri a kockázatot és megvan a végrehajtásához szükséges kapacitás. a.) A projekt konkrét célja valóban hozzájárul az átfogó célok megvalósításához? b.) A célcsoport számára nyújtott szolgáltatásként lett definiálva az eredmény? c.) A projekt tervezett céljai megvalósulnak-e, ha elérjük a megfogalmazott eredményeket? d.) A célok kellő mértékben indokolják az alkalmazott eszközöket? e.) Figyelembe lesznek véve a legfontosabb külső körülmények? Elfogadható-e bekövetkezésük kockázata? f.) Képes lesz-e a végrehajtó intézmény megvalósítani a projektet?

16 3. Fenntarthatóság Előzetes bizonyítás: a projekt befejezése után is megmaradnak az elért eredmények. a.) A jelentős szervek továbbra is támogatják az adott politikát? b.) Az adott technológia megfelel a helyi körülményeknek? c.) Nem borul-e fel az ökológiai egyensúly? d.) A kedvezményezett sajátjának érzi-e a projektet? e.) A projekt nyújtotta előnyökhöz minden egyes kedvezményezett hozzáférhet? f.) A végrehajtó intézmények a projekt befejezése után is képesek lesznek követni a hatásokat? g.) Megbízható a jövedelmezőségi elemzés?

17 Időközi „mid-term” értékelés
vizsgálja a számszerűsített indikátorok által kimutatott hatékonyságot, illetve az indikátorok jelentőségét és minőségét.

18 Az időközi értékelés céljai
felmérni a projekt előrehaladását, vizsgálva mennyire érte el céljait, módosítani a projekt célkitűzését, ha szükség van rá a valós előrehaladás alapján, felülvizsgálni a projektben megfogalmazott tevékenységek finanszírozhatóságát, igazolni az esetleges pénzügyi átcsoportosításokat, minősíteni a projekt menedzsmentjét.

19 Az időközi értékelés minősítési kategóriái (a célkitűzések megvalósítása szerint)
1. Kiemelten eredményes ("Highly satisfactory"), 2. Eredményes ("Satisfactory"), 3. Kevéssé kielégítő ("Less then satisfactory„), 4. Kiemelten eredménytelen ("Highly unsatisfactory").

20 Utólagos „ex-post” értékelés funkciói:
Az utólagos értékelés az elvárt célokat hasonlítja az elért célokhoz a záró adatok alapján. utólag igazolni a projektet, értékelni a projekt hatásait, elemezni az adatokat tapasztalatcsere céljából, az értékelés útján szerezni új tapasztalatokat.

21 Értékelés Két állapot közötti változás vizsgálata (tervezett – megvalósult) Monitoring A projekt fizikai és pénzügyi megvalósításának nyomon követése

22 Monitoring, ellenőrzés, értékelés
A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment vizsgálhatja a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a projekt egészének áttekintése, célja a tevékenységek hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában (relevancia, eredményesség és hatékonyság) Relevancia: el akarok-e menni A-ból B-be? Eredményesség: eljutok-e? Hatékonyság: milyen áron?

23 A három tevékenység viszonya
Input Output Eredmény Hatás Jogi és adminisztratív Ellenőrzés előírások Eredményesség Monitoring Társadalmi elvárások, Értékelés problémamegoldás

24 Ellenőrzés, monitoring, értékelés
Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Cél A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában Időbeliség Folyamatos, a programvégrehajtás során Folyamatos, a programvégre-hajtás során Pontszerű, előzetes és utólagos A tevékenység végzője szerint Külső vagy belső Belső (kívülről támogatható) Külső A tevé-kenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza-csatolás módja Szankció Kiigazítás az eredményesség érdekében Tanulási folyamat


Letölteni ppt "ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE Értékelés fogalma Értékelés célja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések