Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belső ellenőrzés, monitoring és értékelés. Projekt belső ellenőrzése 1.Belső ellenőrzés rendszere 2.Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3.Belső ellenőrzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belső ellenőrzés, monitoring és értékelés. Projekt belső ellenőrzése 1.Belső ellenőrzés rendszere 2.Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3.Belső ellenőrzési."— Előadás másolata:

1 Belső ellenőrzés, monitoring és értékelés

2 Projekt belső ellenőrzése 1.Belső ellenőrzés rendszere 2.Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3.Belső ellenőrzési rendszer hatásköre

3 Projekt belső ellenőrzése A belső ellenőrzési rendszer a vezetés, valamint az irányítás szerves része, és szoros kapcsolatban áll a társaság tervezési-, döntési-, információs rendszereivel. A belső ellenőrzési rendszer hatékony működtetése visszahat a társaság irányítási rendszerének megbízhatóságára is.

4 Projekt belső ellenőrzése A belső ellenőrzési rendszer alapvető célja a hibák megelőzése, a helyes gyakorlat vagy szabályozás kialakítására a vezetők figyelemének a felhívása, és segítségnyújtás a hibák elhárításban. időben jelzést ad a külső és belső környezetben, a feltételrendszerben bekövetkezett, vagy várható változásokról, javaslatokat dolgoz ki a változások társaságon belüli hatásainak kezelésére, tájékoztatja a vezetést a szervezet alkalmazkodó képességének alakulásáról.

5 Projekt belső ellenőrzése Elemei: Munkafolyamatba épített ellenőrzés Vezetői ellenőrzés Függetlenített belső ellenőrzés

6 A projekt megvalósulásának nyomon követése – a monitoring Alapvető fontosságú eleme a projekt sikeres végrehajtásának Projektmenedzsmenttől elkülönült szervezeti struktúra Cél: a megvalósítás nyomon követése, az eredmények mérése, esetleges diszfunkciók feltárása

7 Monitoring fogalmi meghatározása Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a menedzsment információkhoz jusson egy adott tevékenység előrehaladásával kapcsolatban, és szükség esetén befolyásolhassa menetét. Egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása megfelel-e az előre tervezettnek, valamint hogy biztosított-e az előre meghatározott célok elérése.

8 „Rokon” fogalmak Monitoring Ellenőrzés Értékelés

9 „Rokon” fogalmak elhatárolása TevékenységEllenőrzésMonitoringÉrtékelés CélA szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában IdőbeliségFolyamatos a programvégrehajtás során Pontszerű – előzetes, közbenső, utólagos (folyamatos) A tevékenység végzője szerint Külső vagy belsőBelsőKülső (belső) Független! A tevékenység jellegeOperatív Elemző-tudományos A visszacsatolás módjaszankcióKiigazítás a hatékonyság érdekében Tanulási folyamat

10 Miért van szükség monitoring tevékenységre? A támogatott projekt mennyire járul hozzá saját és a program céljai teljesüléséhez Fejlesztés megvalósítása sikeres-e Céloknak megfelelően halad-e Lehetőség a beavatkozásra (végrehajtás menete) Hatékonyabb felhasználás és végrehajtás!

11 A monitoring szintjei OP IH Közreműködő szervezet Végső kedvezményezett Projekt monitoring Program monitoring EUB KTK IH OP MB KTK MB

12 Kedvezményezettek feladatai Előrehaladási jelentések és mellékleteik elkészítése, projekt-dokumentáció napi szintű vezetése. Információszolgáltatás és dokumentumokba való betekintés lehetővé tétele helyszíni ellenőrzések alkalmával. Együttműködés a Közreműködő Szervezetekkel a projekt lebonyolításával kapcsolatos javaslataik, iránymutatásaik figyelembevétele.

13 Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) Az EU támogatásával megvalósuló programok figyelemmel kísérését az e célra létrehozott számítógépes rendszerben kell kezelni. A rendszer fejlesztéséről és üzemeltetéséről a Nemzeti Fejlesztési Hivatal gondoskodik. Az EMIR kizárólagosan jogosult a programok monitoring adatainak gyűjtésére és rendszerezésére.

14 Az indikátorok

15 A számszerűsíthető indikátor Objektívebb képet ad a projekt megvalósításról Összehasonlítható más, hasonló projektekkel Összegezve input lehet az intézkedés monitoringjához Alkalmas a számítógépes feldolgozásra Egyértelmű jelzést ad a kitűzött céloktól való eltérésről

16 Indikátorok kritériumai 1. QQTTP mennyiségi (quantity) mennyit? minőségi (quality) milyen minőségben? célcsoport (target group) kinek? idő (time) mikor? hely (place) hol?

17 SMART jellemző (specific) mérhető (measurable) rendelkezésre áll (available) releváns (relevant) aktuális (timely) Indikátorok kritériumai 2.

18 Indikátorok meghatározásának lépései 1. Mutatók körének meghatározása és az egyes indikátorok definiálása 2. A mutatók kiindulási értékének rögzítése 3. Előzetes számszerűsítés a célállapotra

19 Információ források és gyűjtés

20 Indikátorok korlátai 1.A projektgazdák szubjektivitása 2.Projektgazdák felelőssége (ráfordítás/haszon) 3.Összegzési (koherencia) gondok 4.Nincsen ok-okozati összefüggés a mutatók között 5. Nehezen mérhető és előállítható 6. Nem állnak rendelkezésre (időben, térben) 7. Aggregációs gondok

21 Indikátorok jellege szerint

22 Néhány példa…

23 Közlekedési infrastruktúra Cél: versenyképesség és elérhetőség Output:km, hálózat kiépítettség (%) Eredmény: Időmegtakarítás - idő*utas v. tömeg volumen Elérhetőség: Eljutás időben Hatás: Forgalom növekedés szektoronként (%) Környezeti hatás változás (%) a CO, No x Foglalkoztatási hatás ld. előző

24 Energia infrastruktúra Cél: versenyképes diverzifikált szektor= csökkenő energiaköltségek! Output: Beépített kapacitás szektoronként KW Hálózat kiépítettség foka (%) Eredmény: ellátott népesség, költségcsökkenés Hatás: Megújuló energiaforrások (%) Hatékonyság (kőolaj egyenértékben) Kibocsátás ld. előbb Foglalkoztatás ld. előbb

25 Környezet (horizontális prioritás!) Cél: gazdaságfejlesztési tényező Output:vízkezelés (m 3 ), hulladékfeldolgozás (tonna) környezetbarát technológia (cégszám) Eredmény: települési szilárdhulladék gyűjtésbe vont házt. Új ívóvíz hálózatba kapcsolt háztartások Hatás: szennyezés csökkenése (%) Foglalkoztatás ld. előbb

26 KKV Cél: az innováció és foglalkoztatás forrásai Output: támogatott KKV szám, ffi-női tul. KKV határon túlnyúló kapcsolatai (db) Eredmény: Közvetlen beruházás a támogatott cégekbe (€) Hatás: Foglalkoztatás ld. előbb Túlélési ráta 18 hónap után (%)

27 Humán erőforrás fejlesztés Output: *támogatás személyeknek - bennmaradás (%) ffi-nő(!) arány, munkaerőpiaci státusz * rendszerek támogatása - projekt szám Eredmény és hatás: * foglalkoztatási pol. - fiatalok mn. ráta * társadalmi integráció - tartós mn. Ráta * foglalkoztathatóság - részvételi ráta * alkalmazkodókép. - új vállalkozások száma

28 Nemek közötti esélyegyenlőség Horizontális prioritás! Output: szociális piacgazdaságot segítő szolgáltatások * pénzügyi támogatásban részesülő szervzetek Eredmény: Női vállalkozók aktivitása - női projekt tulajd. Hatás: Pozitív diszkrimináció a nők irányában * nők aktivitási rátájának növekedése (%)


Letölteni ppt "Belső ellenőrzés, monitoring és értékelés. Projekt belső ellenőrzése 1.Belső ellenőrzés rendszere 2.Belső ellenőrzési rendszer szereplői 3.Belső ellenőrzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések