Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az országos monitoring rendszer fejlesztése. Egy adott tevékenység pénzügyi és fizikai nyomon követése. Előrehaladással kapcsolatos adat és információgyűjtés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az országos monitoring rendszer fejlesztése. Egy adott tevékenység pénzügyi és fizikai nyomon követése. Előrehaladással kapcsolatos adat és információgyűjtés."— Előadás másolata:

1 Az országos monitoring rendszer fejlesztése

2 Egy adott tevékenység pénzügyi és fizikai nyomon követése. Előrehaladással kapcsolatos adat és információgyűjtés a megvalósításra vonatkozóan. Folyamat, nem egyszeri tevékenység. Annak vizsgálata, hogy… – a tevékenység/tevékenységek előre eltervezett módon kerül(tek)-e végrehajtásra, – biztosított-e az előre meghatározott célok elérése. Mi a monitoring?

3 (1)az értékelés (a szolgáltatások eredményeinek célokhoz viszonyítása), (2)a monitorozás (a szolgáltatások időbeli, szakmai, minőségi, pénzügyi előrehaladásának és megvalósulásának vizsgálata) (3)ellenőrzés (az erőforrások felhasználásának adminisztratív, jogi, pénzügyi szabályszerűségeit vizsgáló tevékenység). A monitoring három fő területe

4 Az FSZK RÉV Projekt szakmai monitoring fejlesztése a releváns, megbízható és aktuális adatok és információk gyűjtésének és értékelésének (1), valamint a szakmai monitoring (2) tevékenységnek és tartalmának kialakítására fókuszál.

5 információval szolgáljon a szolgáltatók, a szakpolitika szereplői és a jogalkotók számára a megfelelő döntéshozatalhoz, információval szolgáljon a fejlesztési irányok meghatározásához és az intézkedések meghozatalához (helyi és országos szinten), megalapozza a hatékony forrásfelhasználást és elosztást, tegye lehetővé a szolgáltatások jogszerűségének, eredményességének, hatékonyságának, minőségének értékelését, A monitoring rendszer célja és feladata

6 elősegítse a szervezetek működése során megvalósuló jó gyakorlatok azonosítását, tegye lehetővé a szolgáltatások időbeli, szakmai előrehaladásának nyomon követését, tegye lehetővé az eredmények célokhoz való viszonyítását, az eltérések jelzését és teremtse meg a beavatkozás lehetőségét. A monitoring rendszer célja és feladata

7 A szakpolitikai döntéshozóknak, hogy releváns információk birtokában hozzák meg döntéseiket. A szolgáltatások finanszírozójának, hogy megfelelő szakmai teljesítés esetén történjen a kifizetés. A szakmai támogató szervezetnek, hogy jó gyakorlatok azonosításával, közössé tételével, módszertan kialakításával, finomításával és megosztásával elősegítse a szolgáltatási színvonal egységesítését. Kinek van szüksége a monitoring rendszerre?

8 Az alternatív szolgáltató szervezetek vezetőinek, hogy alapot kapjanak helyi minőségbiztosítási rendszerek fejlesztéséhez. A szervezetben dolgozó szakembereknek, hogy képet kapjanak teljesítményük megítéléséhez és segítséget munkájukhoz. Kinek van szüksége a monitoring rendszerre?

9 1.Mérési és adatelemzési módszertan kidolgozása 2.Az adatgyűjtést és adatelemzést segítő Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) kidolgozása 3. A szakmai monitoring módszertanának kidolgozása A monitoring rendszer fejlesztésének pillérei

10 Mert nem állnak rendelkezésre egységes, összehasonlítható, súlyozott adatok a szolgáltatási tevékenységekre vonatkozóan. a megváltozott munkaképességű személyek lakóhely szerint területi eloszlása egyenlőtlen; fogyatékosságuk, egészségi állapotuk jellemzői egyéni szinten különböznek; a nem, a kor és az iskolai végzettség jelentősen befolyásolja a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedés esélyét; Miért szükséges a mérési és adatelemzési módszertan kialakítása?

11 a munkaerő-piaci aktivitás és motiváció egyéni szinten jelentősen eltér; az elhelyezkedési lehetőségek országos szinten jelentősen eltérnek; az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek regionális elhelyezkedése egyenlőtlen; a szervezetek infrastrukturális adottságai nem ismertek, vélhetően jelentősen eltérnek; a szolgáltatást végző szakemberek kompetenciái eltérőek Miért szükséges a mérési és adatelemzési módszertan kialakítása?

12 Közbeszerzésen nyertes alvállalkozó végzi (Budapest Intézet). Az alvállalkozó (is) biztosítja a foglalkozási rehabilitáció, a munkaerő-piaci és informatikai szakértelmet. Gyűjtendő adatok körének meghatározása, amelyek az indikátorok és mutatók előállításához szükségesek. Üzleti folyamatok meghatározása (Álláskeresők, Munkáltatók, Partnerek). A mérési és adatelemzési módszertan kidolgozását igényfelmérés előzte meg (szakpolitikai döntéshozók, szolgáltató szervezetek, szakmai támogató szervezet, finanszírozó). Hogyan történik a mérési és adatelemzési módszertan kidolgozása?

13 tartalmazza az adatokat, számítási módot, és az értékelésre lehetőséget adó mutatókat és indikátorokat; lehetőséget ad szervezeti szintű és országos adatelemzésre és értékelésre; rövid, közép és hosszú távú célokat fogalmaz meg; javaslatot dolgoz ki a szolgáltató szervezetek súlyozott értékelésére; megalapozza az egységes, és/vagy normatív finanszírozás feltételrendszerét. lehetőséget ad az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységének objektív megítélésére. A mérési és adatelemzési módszertan…

14 Mert nem áll rendelkezésre az adatgyűjtés és adatelemzés eszközéül szolgáló, országos, egységes, minden szervezet által használt informatikai rendszer. Miért szükséges a Szolgáltatáselemző Rendszer fejlesztése?

15 Közbeszerzésen nyertes alvállalkozó végzi (Answare Kft.). A rendszerrel szembeni elvárások a szakmai specifikációban kerültek meghatározásra. A fejlesztés ütemekben valósul meg. Az éles rendszer átadásának határideje 2014. április 1. Az átadást a felhasználók oktatása, a rendszer tesztelése előzi meg. A rendszer felhasználását e-learning rendszer fogja támogatni. Hogyan történik a Szolgáltatáselemző Rendszer fejlesztése?

16 az adatgyűjtés és adatelemzés eszköze; ügyfélszolgálati program és dokumentációs rendszer, amely megkönnyíti az adminisztrációt; mérési eszköz és jelentéskezelő rendszer, amely megkönnyíti az adatszolgáltatást a finanszírozó, a szakpolitikai döntéshozók, a szakmai támogató szervezet irányába; támogatja az Egységes Szolgáltatás módszertant; A Szolgáltatáselemző Rendszer…

17 A munkaerő-piaci szolgáltatások komplex, személyre szabott, interperszonális jellege miatt, valamint a mérési eszköz által nyert információk visszacsatolása érdekében szükséges a szolgáltatások helyszíni szakmai monitorozása. Miért szükséges a szakmai monitoring módszertanának kialakítása?

18 Közbeszerzésen nyertes alvállalkozó végzi. A fejlesztést helyzetelemzés és igényfelmérés előzi meg, amely kiterjed a szolgáltató szervezetek eddigi monitorozásának tapasztalataira, a szolgáltatók által használt dokumentációs rendszerek tartalmára, mélységére, elemezhetőségére. A monitoring eszköz tervezetének kialakítását követően megtörténik annak tesztelése. Hogyan történik a szakmai monitoring módszertanának fejlesztése?

19 Megtörténik a TÁMOP-5.3.8-A3 pályázatban nyertes szervezetek helyszíni monitorozása. Megtörténik a TÁMOP-5.3.8-A3 pályázatban nyertes szervezetek eseti monitorozása a helyszíni monitorozás tapasztalatai alapján. Elkészül az átfogó monitoring jelentés. Hogyan történik a szakmai monitoring módszertanának fejlesztése?

20 A Munkacsoport szakmai fejlesztési tevékenységének eredményeképpen kidolgozásra kerül egy egységes monitoring és értékelő rendszer, amely országos szinten biztosítja az elvárt szolgáltatási színvonal nyomon követhetőségét és hosszú távú fenntartását a szolgáltató szervezetek ösztönző támogatása, szakmai fejlesztése mellett.

21 Köszönöm a figyelmet! Locherer Zoltán locherer.zoltan@fszk.hu +36-30-677-5978


Letölteni ppt "Az országos monitoring rendszer fejlesztése. Egy adott tevékenység pénzügyi és fizikai nyomon követése. Előrehaladással kapcsolatos adat és információgyűjtés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések