Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belső kontroll rendszer hatékony működtetése 2014. 07. 25.1 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belső kontroll rendszer hatékony működtetése 2014. 07. 25.1 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál."— Előadás másolata:

1 A belső kontroll rendszer hatékony működtetése 2014. 07. 25.1 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

2 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 2 Belső kontroll rendszer A működés eredményessége és hatékonysága A pénzügyi beszámoló megbízhatósága Az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása. Olyan folyamatok összessége, amelyet egy szervezet igazgatósága, vezetősége és más munkatársai hajta- nak végre azzal a céllal, hogy ésszerű biztosítékot nyújtson az alábbi célok elérésére: Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) – 1992.

3 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 3 A belső kontroll rendszer elemei A belső kontroll rendszer öt, egymással kapcsolatban levő elemből áll. Ezek az elemek a vezetőség üzletve- zetésének módjából erednek, és az irányítási folyamat szerves részét képezik. Monitoring Információ és kommunikáció Kontroll tevékenységek Kockázatfelmérés Kontroll környezet

4 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 4 Kontroll környezet A vezető testületnek és a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságára vonatkozó viselkedése és intézkedéseinek összessé- ge. A kontroll környezet biztosítja a belső kontroll rendszer elsődle- ges céljainak eléréséhez a fegyelmet és a struktúrát. Tényezői: Tisztesség és erkölcsi értékek A vezetőség filozófiája és munkastílusa Szervezeti felépítés Hatáskör és felelősség/feladat megosztás Az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata Az alkalmazottak szakértelme

5 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 5 Kockázatfelmérés A kockázatfelmérés a célok elérésével járó kockázatok meghatáro- zását és elemzését jelenti, amelynek alapján meghatározásra kerül a kockázatok kezelésének módja. A célkitűzések, amelyek elérésére a kockázatkezelési rendszer irányul, 4 kategóriába sorolhatók: stratégia, működés, beszámolás, szabályszerűség A kockázatkezelés elemei, amelyek azt mutatják, hogy mi szükséges a célok eléréséhez: belső környezet, a cél kitűzése, az esemény meghatározása, kockázatbecslés, a kockázatra adott válasz, kontroll tevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring

6 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 6 Kontroll tevékenységek Azokat az irányelveket és eljárásokat jelentik, amelyek elősegítik a vezetői utasítások végrehajtását, felügyeletét. Támogatják a szer- vezet célkitűzései megvalósításával járó kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések megtételét. Tárgykörei: Jóváhagyás és engedélyezés Igazolás, hitelesítés Egyeztetés A működési teljesítmény áttekintése Az eszközök biztonsága Hozzáférési jogok A feladatok és felelősségek elhatárolása

7 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 7 Információ és kommunikáció Az információs rendszerek olyan, működési, pénzügyi és szabály- szerűséggel kapcsolatos információt tartalmazó jelentéseket állítanak elő, amelyek lehetővé teszik a vállalkozás működtetését és irányítását. A szervezeten belül fentről lefelé, lentről felfelé és keresztirányban, szélesebb értelemben véve is szükséges a hatékony kommuniká- ció. Minden munkatársnak világos üzenetet kell kapnia arról, hogy milyen szerepet töltenek be a belső kontroll rendszerben. Hatékony kommunikációra van szükség olyan külső felekkel is, mint az ügyfelek, a szállítók, a szabályozó hatóságok és a tulajdono- sok/részvényesek.

8 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 8 Monitoring A belső kontroll rendszereket nyomon kell követni, fel kell mérni a rendszerek adott időintervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a működés folyamatában történő folyamatos nyo- mon követő tevékenységek, különálló értékelések vagy a kettő kombinációja révén valósítható meg. A monitoring körébe tartoznak a rendszeres irányítási és felügyeleti tevékenységek, valamint a munkatársak által felada- taik végzése során tett intézkedések. A különálló értékelések hatóköre és gyakorisága elsősorban a kockázatbecsléstől és a folyamatos monitoring eljárások hatékonyságától függ.

9 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 9 A gazdálkodó szervezetek védelmi modellje

10 2014. 07. 25. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál 10 Köszönöm a figyelmet! Dr. Galambos Péter szakmérnök, szakközgazdász vezetési tanácsadó BEMSZ elnökségi tag tel.: +36 30 922 0090 e-mail: galambos.peter@iia.hu


Letölteni ppt "A belső kontroll rendszer hatékony működtetése 2014. 07. 25.1 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál."

Hasonló előadás


Google Hirdetések