Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A belső kontroll rendszer hatékony működtetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A belső kontroll rendszer hatékony működtetése"— Előadás másolata:

1 A belső kontroll rendszer hatékony működtetése
Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

2 Belső kontroll rendszer
Olyan folyamatok összessége, amelyet egy szervezet igazgatósága, vezetősége és más munkatársai hajta-nak végre azzal a céllal, hogy ésszerű biztosítékot nyújtson az alábbi célok elérésére: A működés eredményessége és hatékonysága A pénzügyi beszámoló megbízhatósága Az alkalmazandó törvények és jogszabályok betartása. Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) – 1992. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

3 A belső kontroll rendszer elemei
A belső kontroll rendszer öt, egymással kapcsolatban levő elemből áll. Ezek az elemek a vezetőség üzletve-zetésének módjából erednek, és az irányítási folyamat szerves részét képezik. Monitoring Információ és kommunikáció Kontroll tevékenységek Kockázatfelmérés Kontroll környezet Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

4 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál
Kontroll környezet A vezető testületnek és a vezetésnek a szervezeten belüli kontroll fontosságára vonatkozó viselkedése és intézkedéseinek összessé-ge. A kontroll környezet biztosítja a belső kontroll rendszer elsődle-ges céljainak eléréséhez a fegyelmet és a struktúrát. Tényezői: Tisztesség és erkölcsi értékek A vezetőség filozófiája és munkastílusa Szervezeti felépítés Hatáskör és felelősség/feladat megosztás Az emberi erőforrás-kezelés irányelvei és gyakorlata Az alkalmazottak szakértelme Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

5 stratégia, működés, beszámolás, szabályszerűség
Kockázatfelmérés A kockázatfelmérés a célok elérésével járó kockázatok meghatáro-zását és elemzését jelenti, amelynek alapján meghatározásra kerül a kockázatok kezelésének módja. A célkitűzések, amelyek elérésére a kockázatkezelési rendszer irányul, 4 kategóriába sorolhatók: stratégia, működés, beszámolás, szabályszerűség A kockázatkezelés elemei, amelyek azt mutatják, hogy mi szükséges a célok eléréséhez: belső környezet, a cél kitűzése, az esemény meghatározása, kockázatbecslés, a kockázatra adott válasz, kontroll tevékenységek, információ és kommunikáció, monitoring Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

6 Kontroll tevékenységek
Azokat az irányelveket és eljárásokat jelentik, amelyek elősegítik a vezetői utasítások végrehajtását, felügyeletét. Támogatják a szer-vezet célkitűzései megvalósításával járó kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedések megtételét. Tárgykörei: Jóváhagyás és engedélyezés Igazolás, hitelesítés Egyeztetés A működési teljesítmény áttekintése Az eszközök biztonsága Hozzáférési jogok A feladatok és felelősségek elhatárolása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

7 Információ és kommunikáció
Az információs rendszerek olyan, működési, pénzügyi és szabály-szerűséggel kapcsolatos információt tartalmazó jelentéseket állítanak elő, amelyek lehetővé teszik a vállalkozás működtetését és irányítását. A szervezeten belül fentről lefelé, lentről felfelé és keresztirányban, szélesebb értelemben véve is szükséges a hatékony kommuniká-ció. Minden munkatársnak világos üzenetet kell kapnia arról, hogy milyen szerepet töltenek be a belső kontroll rendszerben. Hatékony kommunikációra van szükség olyan külső felekkel is, mint az ügyfelek, a szállítók, a szabályozó hatóságok és a tulajdono-sok/részvényesek. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

8 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál
Monitoring A belső kontroll rendszereket nyomon kell követni, fel kell mérni a rendszerek adott időintervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a működés folyamatában történő folyamatos nyo-mon követő tevékenységek, különálló értékelések vagy a kettő kombinációja révén valósítható meg. A monitoring körébe tartoznak a rendszeres irányítási és felügyeleti tevékenységek, valamint a munkatársak által felada-taik végzése során tett intézkedések. A különálló értékelések hatóköre és gyakorisága elsősorban a kockázatbecsléstől és a folyamatos monitoring eljárások hatékonyságától függ. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

9 Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál
A gazdálkodó szervezetek védelmi modellje Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál

10 Köszönöm a figyelmet! Dr. Galambos Péter szakmérnök, szakközgazdász
vezetési tanácsadó BEMSZ elnökségi tag tel.: Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál


Letölteni ppt "A belső kontroll rendszer hatékony működtetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések