Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS JELLEMZŐI - az uniós támogatások intézményrendszerében - Bártfainé Danszky Sára osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS JELLEMZŐI - az uniós támogatások intézményrendszerében - Bártfainé Danszky Sára osztályvezető."— Előadás másolata:

1 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS JELLEMZŐI - az uniós támogatások intézményrendszerében - Bártfainé Danszky Sára osztályvezető 2006. március 21.

2 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Irányadó jogi szabályozás 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 121. § 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 145/A. § 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VIII. fejezet – speciális szabályok SA, KA, EQUAL

3 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL FEUVE fogalma FEUVE: folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés; A szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer; Létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős; A pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével. Áht. 121. § (1) bek.

4 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL FEUVE fogalma A FEUVE magában foglalja: Pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, stb.); Előzetes és utólagos pü-i ellenőrzés, jóváhagyás, ellenjegyzés; Könyvvezetés, beszámolás. Áht. 121. § (1) bek.

5 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FEUVE rendszerrel szembeni elvárások Gazdaságos, eredményes, hatékony gazdálkodás és működés biztosítása; Pénzügyi információk megbízhatóságának biztosítása; Jogszabályi kötelezettségek betartásának biztosítása.

6 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FEUVE rendszerének speciális elvárásai Funkciók megfelelő elkülönítése; Megfelelő költségvetési és számviteli eljárások működtetése, szabályozottsága; Iratmegőrzési és dokumentációs eljárások kialakítása és működtetése; Ellenőrzési nyomvonal kidolgozása; Kockázatkezelés; Szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakítása.

7 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FEUVE rendszer főbb elemei Előzetes ellenőrzés főbb területei: Pénzügyi döntések, végrehajtás, Előirányzat-gazdálkodás, Kötelezettségvállalások, Pályázati eljárás, Szerződések megkötése, Kifizetések teljesítése és a követelések beszedése. Utólagos, ex post ellenőrzés – azt vizsgálja, hogy az adminisztratív és számviteli eljárások, az egyes tranzakciók megfelelőek voltak-e. Vezetői ellenőrzés – kifejezi a felelősséget, az elszámoltathatóságot, az információk visszacsatolását.

8 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Ellenőrzési nyomvonal Főbb tartalmi elemei: Folyamatok leírása; A tevékenység jogi alapja; Folyamatgazda megnevezése; Ellenőrzés módja az ellenőrzési pontokon, kapcsolódó dokumentumok; Kapcsolódási pontok megjelölése, ellenőrzések elvégzése;

9 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Ellenőrzési nyomvonal Az információs források megjelölése; A kulcsfontosságú ellenőrzési pontok meghatározása; A végrehajtás felelősének megnevezése; Szövegesen/táblázatban/folyamatábrával.

10 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A folyamatba épített ellenőrzés elemei - az uniós támogatások területén - 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet VIII. fejezet: 1.Átlátható, megfelelően szabályozott pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése; 2.Pályáztatási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési feladatok funkcionális elkülönítése; 3.A szervezetek teljes tevékenységére vonatkozóan a „4 szem” elv érvényesítése; 4.A lebonyolításban résztvevő szervezeteknél megfelelő ellenőrzési nyomvonal kialakítása; 5.Bizonyos végrehajtási lépéseknél IH/KSz kötelező jóváhagyása (pl. SA: pályázati kiírás, nyertesek kihirdetése, TSz megkötése, kifizetések engedélyezése); 6.Közösségi politikák, horizontális elvek érvényesülésének vizsgálata; 7.Kifizetéseket megelőző helyszíni ellenőrzések biztosítása.

11 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A folyamatba épített ellenőrzés „típusai” A. 1.Az adott szervezeten belül, annak tevékenységére vonatkozóan alkalmazott folyamatba épített ellenőrzés (pl: egyes lépésekhez kapcsolódóan ellenőrzési listák alkalmazása, „négy szem” elv érvényesítése még egy munkatárs ellenőrzése és/vagy vezetői felülvizsgálat-jóváhagyás révén). 2.KH-IH-KSz közötti pénzügyi lebonyolítási folyamatban érvényesített ellenőrzés (pl: forráslehívások IH/KSz általi jóváhagyása, hitelesítési jelentési rendszer működtetése). B. 1.Teljes körű, 100%-os ellenőrzés (pl: kifizetéseket megelőző, dokumentum/számla - Projekt előrehaladási jelentés - alapú ellenőrzés és meghatározott intézkedéseknél a helyszíni ellenőrzések). 2.Mintavételen alapuló ellenőrzések (pl: kifizetéseket megelőző helyszíni ellenőrzések).

12 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A kedvezményezettek feladatai Belső pénzügyi, működési szabályzatok; Szakmai hozzáértés biztosítása; Közbeszerzési feladatok; Horizontális elvek (környezetvédelem, esélyegyenlőség, publicitás) érvényesítése; Számviteli jogszabályok betartása (számlázás!), teljesítések hiteles igazolása, nyomon követhető teljesítés; Elkülönített nyilvántartások; Határidők betartása.

13 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A KEHI ellenőrzések tapasztalatai a FEUVE terén A folyamatba épített ellenőrzés általánosságban az eljárásrendekben megfelelően szabályozott a pályázatkezelés során és a pénzügyi tranzakciók engedélyezéséhez kapcsolódóan; A kifizetési kérelmek ellenőrzéséhez tartalmi és formai ellenőrzési listák alkalmazása esetenként hiányos; A helyszíni ellenőrzések eredményeinek visszacsatolása a pénzügyi lebonyolítás folyamatába biztosított, de szakmailag nem mindig megfelelő; Az EMIR-be történő adatbevitelnél a „4 szem” elv még nem minden szervezet esetében érvényesül -> hibalehetőség;

14 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A KEHI ellenőrzések tapasztalatai a FEUVE terén A pénzügyi lebonyolításhoz (forráslehívás, utalványozás, hitelesítés, kifizetések) kapcsolódó aláírási, felülvizsgálati/jóváhagyási jogosultságok szabályozottak; A folyamatba épített ellenőrzések esetenként hiányosan dokumentáltak (EMIR-ben, papír alapon – kitöltött ellenőrzési listák, ellenőrzési jegyzőkönyvek); Az IH-k a saját hitelesítési tevékenységük alátámasztására általában nem végeznek szúrópróbaszerű ellenőrzést a KSz-ek által összeállított forráslehíváshoz kapcsolódó kifizetési dokumentációk tekintetében, ezért az IH hitelesítési tevékenysége inkább formális, mint sem érdemi aktus.

15 KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS JELLEMZŐI - az uniós támogatások intézményrendszerében - Bártfainé Danszky Sára osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések