Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring indikátorok. 2 Definíció •Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring indikátorok. 2 Definíció •Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli."— Előadás másolata:

1 Monitoring indikátorok

2 2 Definíció •Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli.

3 3 Az indikátorok csoportosítása  A felhasználó tevékenység jellege szerint: monitoring és értékelési indikátorok  A fejlesztési tevékenység szintje szerint: program- és projektindikátorok  A standardizálás jellege szerint: mennyiségi, minőségi és skálaindikátorok  A programhoz való viszonyulás szempontjából: program- és kontextus indikátorok

4 4 Program és kontextus indikátorok Külső tényezők A program közvetett hatásai A program közvetlen hatásai Program megvalósítás A kontextus globális változása (Jelenlegi helyzet - Kiindulás) Program indikátorok Kontextus indikátorok

5 5 Az indikátorok csoportosítása (folyt.) •Az információ feldolgozottsága szerint: egyszerű, származtatott és összetett indikátorok •Az összehasonlíthatóság foka szerint: specifikus, generikus és kulcsindikátorok •A leírt jellemző vonatkozásában: pénzügyi és fizikai indikátorok •A beavatkozási logikához, illetve a célhierarchiához való illeszkedés szerint: input, output, eredmény és hatás indikátorok

6 6 A beavatkozási logika

7 7 Input, output, eredmény, hatás •Input: minden emberi, pénzügyi és fizikai erőforrás, amely a program során felhasználásra kerül. •Output: a tevékenység közvetlen termékei. •Eredmény: a kedvezményezettek számára érzékelhető közvetlen előny. •Hatás: hosszabb távon jelentkező, a közvetlen előnyökön túlmutató következmény.

8 8 Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (1) TEVÉKENYSÉGOUTPUTEREDMÉNYHATÁS Tartós munkanélküliek számára új szakmát oktató képzés finanszírozása Kínálat: - Az ajánlott képzési helyek száma (ebből nőknek) - Az ajánlott tanfolyamok (szakmák) száma A képzés terjedelme: - Az órák száma (órák száma szorozva az érintettek számával) A beiratkozottak száma: - Beiratkozottak száma (ebből nő) Lefedettségi ráta: - A beiratkozottak számaránya a régióban lévő tartós munkanélküliek számához viszonyítva Sikerességi ráta: Azon érintettek számaránya, akik sikerrel jártak (ebből nő) Azonnali elhelyezkedési ráta: A tanfolyam alatti elhelyezkedők számaránya (ebből nő) Átmeneti ráta: Azon érintettek számaránya, akik 12 hónap múltán egy magasabb színvonalú továbbképzésen is részt vettek. Elhelyezkedési ráta 12 hónap: A munkához jutott érintettek számaránya 12 hónap múltán Tartós munkanélküliség utáni éves elhelyezkedési ráta Fenntartható elhelyezkedési ráta: Azon érintettek számaránya 12 hónap múltán, akik elhelyezkedtek, és akiknek még 24 hónap múltán is megvan a munkahelyük (ebből nő)

9 9 Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (2) TEVÉKENYSÉGOUTPUTEREDMÉNYHATÁS Szociális integráció: - Struktúrák és rendszerek támogatása ( társadalmi kísérőjelenségek, tájékoztatás, a foglalkoztatás fejlesztésére vonatkozó helyi kezdeményezések…) A helyi kezdeményezésű projektek száma Projektek száma Társadalmi-gazdasági partnerek társulásainak száma a létrehozott területi megállapodások keretein belül. A megfigyelt népesség lefedettségi arányának növekedése (%). A társulások fenntarthatósága ( a támogatás abbahagyása után 2 évvel még létezők aránya (%). Szociális infrastruktúra és közegészségügy A támogatott közösségi egészségügyi központok száma. Az épített vagy felújított kórházak száma. A támogatott bölcsődék száma. A támogatott óvodák száma. A támogatott idősek otthonainak száma A fogyatékosok gondozóintézetei közül a támogatottak száma. A támogatott infrastruktúrát / szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedése (%). Az új vagy megőrzött állások bruttó / nettó száma 2 év után (abszolút szám és az összes állás %-ban). A nők munkaerőpiaci aktivitási rátájának növekedése (%).

10 10 Az indikátorok alkalmazása a program életciklusában •A helyzetleírásban •A tervezés során •Az előzetes értékelésben •A végrehajtás és a monitoring során •A közbenső értékelésben •Az utólagos értékelésben

11 11 Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: SMART •Specifikus (Specific) •Mérhető (Measurable) •Elérhető, rendelkezésre áll (Achievable/Available) •Releváns (Relevant) •Megbízható (Reliable) •Aktuális (Timely)

12 12 Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: QQTTP •Mennyit? (Quantity) •Mit? (Quality) •Mikor? (Time) •Kinek? (Target group) •Hol? (Place)

13 13 További érvek a számszerűsíthető indikátorok mellett •Objektív képet ad a vizsgált jellemzőről. •Egyértelmű jelzést ad, ha a program nem megfelelően halad a kitűzött célok elérése felé. •Összehasonlítható más, hasonló jellegű adatokkal; •Összegezve inputot jelenthetnek magasabb szintű indikátorokhoz. •Formadokumentumokra épülő, számítógépes alapú monitoringrendszerek kialakítására alkalmasabbak.

14 14 Az indikátorok forrásai •Kontextus indikátorok –hivatalos statisztikák –egyéni felmérések •Monitoring indikátorok: végrehajtásban részt vevő intézmények –output: projekt gazdák –eredmény: projekt gazdák, programmenedzserek, értékelések –hatás: értékelések

15 Az indikátorok alkalmazásának gyakorlati kérdései

16 16 Az elvi kritériumok teljesülése •Gyakran nem egyszerű az ok-okozati összefüggés megállapítása a tevékenységek és az eredmények, valamint hatások között •A SMART kritériumrendszeren belüli ellentétek •Az alkalmazandó indikátorok száma •Értelmezhetőség, közérthetőség •Mérhetőség, számszerűsíthetőség

17 17 Az idikátorforrások problémái •Az indikátorforrások meghatározzák az elérhetőséget, az időszerűséget és a megbízhatóságot. •Hivatalos statisztikák problémái –dimenzió (területi, ágazati, időbeli, stb.) –időszerűség •Végrehajtó intézmények mint indikátorforrások: objektivitás és megbízhatóság kérdése

18 18 Nemzetközi együttműködés •Adatgyűjtés –Nemzetközi szervezetek (OECD, ENSZ, stb.) –Eurostat –SFC •Módszertan –Working Paper 3 –MEANS-füzetek


Letölteni ppt "Monitoring indikátorok. 2 Definíció •Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli."

Hasonló előadás


Google Hirdetések