Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring indikátorok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring indikátorok"— Előadás másolata:

1 Monitoring indikátorok

2 Definíció Mutató, amely a komplex valóságról szóló információt leegyszerűsített formában közli.

3 Az indikátorok csoportosítása
A felhasználó tevékenység jellege szerint: monitoring és értékelési indikátorok A fejlesztési tevékenység szintje szerint: program- és projektindikátorok A standardizálás jellege szerint: mennyiségi, minőségi és skálaindikátorok A programhoz való viszonyulás szempontjából: program- és kontextus indikátorok

4 Program és kontextus indikátorok
Külső tényezők A program közvetett hatásai A program közvetlen Program megvalósítás A kontextus globális változása (Jelenlegi helyzet - Kiindulás) indikátorok Kontextus

5 Az indikátorok csoportosítása (folyt.)
Az információ feldolgozottsága szerint: egyszerű, származtatott és összetett indikátorok Az összehasonlíthatóság foka szerint: specifikus, generikus és kulcsindikátorok A leírt jellemző vonatkozásában: pénzügyi és fizikai indikátorok A beavatkozási logikához, illetve a célhierarchiához való illeszkedés szerint: input, output, eredmény és hatás indikátorok

6 A beavatkozási logika

7 Input, output, eredmény, hatás
Input: minden emberi, pénzügyi és fizikai erőforrás, amely a program során felhasználásra kerül. Output: a tevékenység közvetlen termékei. Eredmény: a kedvezményezettek számára érzékelhető közvetlen előny. Hatás: hosszabb távon jelentkező, a közvetlen előnyökön túlmutató következmény.

8 Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (1)
TEVÉKENYSÉG OUTPUT EREDMÉNY HATÁS Tartós munkanélküliek számára új szakmát oktató képzés finanszírozása Kínálat: -          Az ajánlott képzési helyek száma (ebből nőknek) -          Az ajánlott tanfolyamok (szakmák) száma A képzés terjedelme: -          Az órák száma (órák száma szorozva az érintettek számával) A beiratkozottak száma: -          Beiratkozottak száma (ebből nő) Lefedettségi ráta: -          A beiratkozottak számaránya a régióban lévő tartós munkanélküliek számához viszonyítva Sikerességi ráta: Azon érintettek számaránya, akik sikerrel jártak (ebből nő) Azonnali elhelyezkedési ráta: A tanfolyam alatti elhelyezkedők számaránya (ebből nő) Átmeneti ráta: Azon érintettek számaránya, akik 12 hónap múltán egy magasabb színvonalú továbbképzésen is részt vettek. Elhelyezkedési ráta 12 hónap: A munkához jutott érintettek számaránya 12 hónap múltán Tartós munkanélküliség utáni éves elhelyezkedési ráta Fenntartható elhelyezkedési ráta: Azon érintettek számaránya 12 hónap múltán, akik elhelyezkedtek, és akiknek még 24 hónap múltán is megvan a munkahelyük (ebből nő)

9 Output, eredmény és hatásindikátorok – példák (2)
TEVÉKENYSÉG OUTPUT EREDMÉNY HATÁS Szociális integráció: - Struktúrák és rendszerek támogatása ( társadalmi kísérőjelenségek, tájékoztatás, a foglalkoztatás fejlesztésére vonatkozó helyi kezdeményezések…) A helyi kezdeményezésű projektek száma Projektek száma Társadalmi-gazdasági partnerek társulásainak száma a létrehozott területi megállapodások keretein belül. A megfigyelt népesség lefedettségi arányának növekedése (%). A társulások fenntarthatósága ( a támogatás abbahagyása után 2 évvel még létezők aránya (%). Szociális infrastruktúra és közegészségügy A támogatott közösségi egészségügyi központok száma. Az épített vagy felújított kórházak száma. A támogatott bölcsődék száma. A támogatott óvodák száma. A támogatott idősek otthonainak száma A fogyatékosok gondozóintézetei közül a támogatottak száma. A támogatott infrastruktúrát / szolgáltatásokat igénybe vevők számának növekedése (%). Az új vagy megőrzött állások bruttó / nettó száma 2 év után (abszolút szám és az összes állás %-ban). A nők munkaerőpiaci aktivitási rátájának növekedése (%).

10 Az indikátorok alkalmazása a program életciklusában
A helyzetleírásban A tervezés során Az előzetes értékelésben A végrehajtás és a monitoring során A közbenső értékelésben Az utólagos értékelésben

11 Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: SMART
Specifikus (Specific) Mérhető (Measurable) Elérhető, rendelkezésre áll (Achievable/Available) Releváns (Relevant) Megbízható (Reliable) Aktuális (Timely)

12 Az indikátorokkal szemben támasztott elvárások: QQTTP
Mennyit? (Quantity) Mit? (Quality) Mikor? (Time) Kinek? (Target group) Hol? (Place)

13 További érvek a számszerűsíthető indikátorok mellett
Objektív képet ad a vizsgált jellemzőről. Egyértelmű jelzést ad, ha a program nem megfelelően halad a kitűzött célok elérése felé. Összehasonlítható más, hasonló jellegű adatokkal; Összegezve inputot jelenthetnek magasabb szintű indikátorokhoz. Formadokumentumokra épülő, számítógépes alapú monitoringrendszerek kialakítására alkalmasabbak.

14 Az indikátorok forrásai
Kontextus indikátorok hivatalos statisztikák egyéni felmérések Monitoring indikátorok: végrehajtásban részt vevő intézmények output: projekt gazdák eredmény: projekt gazdák, programmenedzserek, értékelések hatás: értékelések

15 Az indikátorok alkalmazásának gyakorlati kérdései

16 Az elvi kritériumok teljesülése
Gyakran nem egyszerű az ok-okozati összefüggés megállapítása a tevékenységek és az eredmények, valamint hatások között A SMART kritériumrendszeren belüli ellentétek Az alkalmazandó indikátorok száma Értelmezhetőség, közérthetőség Mérhetőség, számszerűsíthetőség

17 Az idikátorforrások problémái
Az indikátorforrások meghatározzák az elérhetőséget, az időszerűséget és a megbízhatóságot. Hivatalos statisztikák problémái dimenzió (területi, ágazati, időbeli, stb.) időszerűség Végrehajtó intézmények mint indikátorforrások: objektivitás és megbízhatóság kérdése

18 Nemzetközi együttműködés
Adatgyűjtés Nemzetközi szervezetek (OECD, ENSZ, stb.) Eurostat SFC Módszertan Working Paper 3 MEANS-füzetek


Letölteni ppt "Monitoring indikátorok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések