Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kutatási program rövid bemutatása Záró konferencia BUDAPEST, 2009. október 29. © Mihályfi Márta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kutatási program rövid bemutatása Záró konferencia BUDAPEST, 2009. október 29. © Mihályfi Márta."— Előadás másolata:

1 A kutatási program rövid bemutatása Záró konferencia BUDAPEST, 2009. október 29. © Mihályfi Márta

2 Elméleti alapok és gyakorlati program NSZFI pályázati kiírás - tematika illeszkedése az MNT két évtizedes munkájához »A megközelítés alapvetése: a nem formális és az informális tanulás egyenrangúságának hiányosság a i »A kutatás háttere 11 hipotézisre épül (megoldásra váró, kiemelt kérdések) »Közvetlen indítékok feltárása (9 kiemelt tematika)

3 A kutatás célkit ű zései 1. Feltárni a nem-formális és az informális tanulás egyenrangúsága hiányának okait, a két tanulási forma eredményességének alkalmazását a formális tanulásban 2. Feltárni az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kompetenciák, attit ű dök, motivációk fejlesztésének, a formális tanulás módszerei fejlesztésének szükségességét 3. Feltérképezni a háromféle tanulási forma legfontosabb szintereit, az átjárhatóság és együttm ű ködés fejlesztésének akadályait, a tanulásba történ ő bevonhatóság, és a tanulási eredményesség fejlesztése érdekében

4 4 A tanulási eredményközpontúság jegyében megvizsgálni a nem-formális és az informális tanulás során szerzett tudás, készség és attit ű d elismerésének és beszámítási módjának rendszerére vonatkozó akadályokat és lehet ő ségeket 5. Felmérni a nemzetközi gyakorlatokat és a tapasztalatokat, amelyek alkalmazására vonatkozóan javaslatot fogalmaznak meg a kutatás szakemberei. »

5 A kutatás tervezett eredményei » a tanulás társadalmi összefüggései »a feln ő ttek tanulásfelfogása »a feln ő ttkori tanulás motivációi »a döntéshozók a tanulás különböz ő formáiról »nemzeti szint ű szakpolitikai fejlesztések a nemzetközi színtér alapján További vállalások: feln ő ttképzési ellátók, szakemberek megkeresése

6 megvalósulás Felmérési koncepció és az eszközök kidolgozása Kutatók munkacsoportja -Kérd ő ívek (2030 egyéni és fókuszcsoport, 300 on-line) -Célcsoport meghatározása (iskolai végzettség, n ő -férfi arány, foglalkoztatottság) -Kérdez ő biztosi segédanyag/fogalmak -Fókuszcsoport beszélgetések módszertana

7 megvalósulás Országos felmérés régiós elveken – regionális team -Az MNT társadalmi beágyazottsága (mélytársadalmi kapcsolat) -Megyei felmér ő k felkészítése (képzés)– munkaeszközök véglegesítése -Felmérés, interjúk készítése -Minta kiválasztása = a tanulás minden formájában résztvev ő k köre -3 hónap, 2030 interjú, 100/megye, 60 egyéni, 40 fókuszcsoport -Közös kiértékelés -A kérd ő ívek feldolgozása -Az adatok elemzése, tanulmány megírása (3 hónap)

8 Megvalósulás - Szakért ő i munkacsoport -Koncepció -Munkaeszközök -Felmér ő k felkészítése -Adatok elemzése -Tanulmány elkészítése

9 Megvalósulás Közrem ű köd ő k: Arnold Fülöpné, Cziráki György, Hodálik Pál, Bartha Emma, Fesztbaum Zsófia, Piros Ágnes, Fehér Lászlóné, Varga Eszter, Kovács István, Bogdán Tamás, Baka József, Bankó Gabriella, Balogh Judit, Mirk György, Szabó Julianna, Varga Gyula, Harasztosi Sándor, Nagyné Kiss Mária, Tóth Sándor, Dr. Bérczy Judit, Bordás István, Diósi László, Vincze Géza, Nagy Júlia, Porkoláb Lajos, Keresztesi József, B.Balogh Edit


Letölteni ppt "A kutatási program rövid bemutatása Záró konferencia BUDAPEST, 2009. október 29. © Mihályfi Márta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések