Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Projekt-tervezés Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Projekt-tervezés Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI."— Előadás másolata:

1 1 Projekt-tervezés Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI

2 2 A projekt-tervezés blokk Projekt – Projektciklus – Menedzsment Projekttervezési módszerek SWOT elemzés Problémafa – Célfa Érdekeltek elemzése Logikai keretmátrix

3 3 A projekt Egy adott kiindulóhelyzetből Adott időtartamon belül Adott eszközökkel Egy specifikus célt elérni kívánó Tevékenységsorozat A támogatások legkisebb eleme, azok az eszközök (beruházások, szolgáltatások), amelyek hozzájárulnak a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távú átfogó cél eléréséhez

4 4 Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Stratégia- alkotás, tervezés Stratégia- alkotás, tervezés Program kidolgozás Program kidolgozás Végrehajtás Monitoring Végrehajtás Monitoring Értékelés Korrekciók Értékelés Korrekciók Probléma- felismerés Szakpolitika Projekt Program A CIKLUS-ELMÉLET

5 5 Projekt - PÁLYÁZAT Projekt – megtervezett fejlesztési elképzelés Pályázat – a PROJEKT bemutatása a pályázat kiírója (TÁMOGATÓ) által megkövetelt formában

6 6 A jó projekt ismérvei releváns kereslet-vezérelt cél-orientált megfelel a stratégiai elvárásoknak megvalósítható jól átgondolt, következetes eredményei mérhetők költségvetése reális munkamegosztása világos kockázatai ismertek fenntartható a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók.

7 7 Mi a Projekt Ciklus Menedzsment? „A projektmenedzsment tudás, képességek eszközök és technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek folyamán oly módon, hogy az megfeleljen mindazok igényeinek és elvárásainak, akiknek a projekthez érdeke fűződik, illetve ezen igényeken és elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.”... „A projektmenedzsment kifejezést a folyamatban lévő tevékenységek szervezés szempontjából történő megközelítésének leírására is használjuk” (idézet: Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, USA 1996)

8 8 Projektmenedzsment egyszerűbben: a projektcikluson belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének képessége és folyamata. Elvek, módszerek és szabályok a program- és projektkészítők számára a támogatások megszerzésének és felhasználásának folyamatában.

9 9 A PCM előtti EU-s tapasztalatok  zavaros stratégiai keretek  kínálat-vezérelt projektek  gyenge helyzetelemzés  tevékenységorientált tervezés  bemérhetetlen hatások  felmerülő igények figyelmen kívül hagyása  rövid távú gondolkodás  nem várt kockázatok  eredmények követhetetlensége  tapasztalatok beépülésének hiánya  pontatlan projektdokumentumok

10 10 A PCM előnyei  Standard formátum, strukturált megjelenés  Átlátható elemzés  Cél-orientált tervezés  Mérhető hatások megjelenítése  Költség – ráfordítás optimum kialakíthatósága  Fenntarthatóság  Visszacsatolás lehetősége - programfejlesztés

11 11 A PCM alkalmazásai pénz megtakarítása az átláthatóság fokozása a munkaerő csökkentése új munkahelyek teremtése az információáramlás gyorsítása lobbyzás a fejlesztés szereplőinek motiválása a munkamegosztás javítása a kockázatok csökkentése a projekt szereplőinek kontrollálása a projekt PR-jának erősítése

12 12 Vázlatos pénzügyi terv Döntés a Szaktanácsadás szükségességről Döntés az eredmények további használatáról a programozás során Prioritások, Szektorok, időütemezés Előrehaladási és ellenőrzési jelentés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni A Projekt Ciklus: Fő Dokumentumok és Döntések Appraisal Programming Értékelés Döntés, hogy mely lehetőséget kell tovább vizsgálni Ország stratégiai terv Elő- megvalósíthatósági tanulmány Projekt Identifikációs Lap Értékelő tanulmány Programozás Identifikálás MegvalósításKidolgozás Finanszírozás Döntés a tervek szerinti folytatásról, vagy változtatni azon (mid- term evaluation) Döntés a PÜ. alapokról Finanszírozási terv Megvalósíthatósági tanulmány A kulcs döntések, a szükséges információk és felelősök minden fázisban meghatározottak A ciklus egyes fázisai progresszívak Új programozás körvonalazódik az értékelés alapján Finanszírozási megállapodás

13 13 A projektciklus LezárásLezárás MeghatározásMeghatározás DöntésDöntés TervezésTervezés Előzetes értékelés MegvalósításMegvalósítás Új projektterv Helyzetvizsgálat Megvalósítható célok meghatározása A projekt részletes kidolgozása A projekt szükséges módosításainak elvégzése Erőforrásokról Finanszírozásról Szervezésről Megvalósításról Tervek szerinti végrehajtás; Rendszeres nyomonkövetés; A projekt befejezése A projekt eredményeit értékelni kell

14 14 A projekt készítésnek logikai lépései 1.A projekt hátterének és általános céljának vázlatos ismertetése 2.A projekt megvitatása és indoklása a szervezeten belül és mindazokkal, akiknek a projekthez érdeke fűződik 3.A projekthez kapcsolódó politikákat tartalmazó legfontosabb dokumentumok meghatározása (nemzeti / EU rendeletek és programok) 4.A projekt konkrét céljainak és eredményeinek meghatározása 5.A projekt kimenetének, bemenetének és előfeltevéseinek meghatározása 6.Előzetes projektismertetés készítése 7.A projekt költségeinek és forrásainak előzetes becslése 8.Kapcsolatfelvétel a potenciális támogatókkal

15 15 Projekt-tervezési módszerek SWOT elemzés –Az ötletek közötti választást, a célok meghatározását segíti Problémafa – Célfa elemzés Érintettek elemzése (Stakeholder analízis) –Személyek és személyek csoportjai –amelyeket ÉRINT –akiknek ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA –a megvalósuló projekt –Kulcstényező a kommunikáció! Logikai keretmátrix (Logframe) módszer –A projektjavaslat világos, logikus és strukturált lesz –Az érintettek bevonása a készítés folyamatába –Alternatívák elemzését teszi lehetővé –Az ötletet és a megvalósítás eszközeit illeszti –A kockázatok elemzését lehetővé teszi

16 16 SWOT elemzés A SWOT négy kategóriája  Erősségek (Strengths) - Belső tényezők, + Pozitív tényezők, amelyek jól működnek, és befolyásolhatók.  Gyengeségek (Weaknesses) - Belső tényezők, - Negatív tényezők, amelyek nem jól működnek, de befolyásolhatók a helyzet javítása érdekében.  Lehetőségek (Opportunities) - Külső tényezők, + Olyan kedvező adottságok, amelyek nem befolyásolhatók, de rájuk építve kihasználhatók az erősségek.  Veszélyek (Threats) - Külső tényezők, - Olyan korlátok, negatív tényezők, amelyek nem befolyásolhatók és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot jelenthetnek.

17 17 Projekt cél Erősségek (Strengths) Gyengeségek (Weaknesses) Lehetőségek (Opportunities) Veszélyek (Threats) A SWOT logikája Helyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági, technológiai, társadalmi, (gazdasági, technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. politikai, kulturális stb.

18 18 SWOT ERŐSSÉGEKGYENGESÉGEK LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK

19 19 PCM - LKM PCM: A projekt különböző fázisaiban Jól meghatározott vezetői tevékenységek és Döntéshozatal LKM: Program - projekt tervezési, vezetői, értékelési metodika A részvételt, átláthatóságot és célorientáltságot javító eszközök használata Döntéshozatal és megvalósítási folyamat előre meghatározott módon Projekt management metodika és eszközök

20 20 Átfogó célok A projekt célja Eredmények TevékenységekEszközökKöltségek Előfeltételek A beavatkozási logika Objektíven igazolható indikátorok Az ellenőrzés információ- forrása Feltételezések A logikai keretmátrix Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

21 21 Elemzési fázis problémaelemzés - a problémák megfogalmazása, ok-okozati összefüggések meghatározása, problémafa készítése célkitűzés-elemzés - célkitűzések meghatározása a beazonosított problémák alapján; eszköz-eredmény összefüggések meghatározása; célkitűzés-csoportok azonosítása és a projektstratégia meghatározása

22 22 Probléma elemzés  Azonosítás –SWOT-ból –VAGY Ötletroham  Ok-okozati összefüggések feltárása –Probléma-hierarchia –Kiinduló probléma? –„Ok-okozat” algoritmus –Kapcsolatok felrajzolása  Végeredmény: Probléma-fa

23 23 célfa  „Transzformált” problémafa = célfa – Ok-okozatból - eszköz-cél lesz  A logika igazolása  A fa átalakítása a logikai keretmátrixba: – szintek számának csökkentése, – kapcsolódó célok csoportosítása, – erőforrás-elemzés. Célelemzés

24 24 hatáshatás CÉLKITŰZÉS FA PROBLÉMAFA

25 25 STRATÉGIA elemzési feladat: -a rendelkezésre álló idő és források függvényében a kívánt eredmények eléréséhez vezető utak / célcsoportok kiválasztása - -a projekt általános stratégiájának meghatározza

26 26 Problémafa – Célfa ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

27 27 A projekt által érintettek azonosítása és elemzése (stakeholder analízis) hátrányt szenvedők előnyt élvezők probléma kezelés partnerségi kör projekt megvalósítás >> kompenzáció A projekt érintettjeinek elemzése

28 28 ÉRINTETT (Stakeholder) Azon szervezetek, személyek  akik közvetve befolyásolhatják a projekt megvalósítását,  akik közvetlenül érdekeltek a célok elérésében,  akik döntöttek a beavatkozásról és finanszírozzák azt,  akik részt vesznek a projektben,  a közszférában dolgozó érintett végrehajtók,  a projekt végső kedvezményezettjei  a célcsoport pl. az érintett lakosság, stb.

29 29 Érintettek Fajtái: Társadalom - helyi közösség- kormány Tulajdonosok – alkalmazottak - versenytársak, Szállítók – vásárlók Jellemzői: Jelentőségük a projekt sikerét tekintve változó, melyet direkt,vagy indirekt módon befolyásolnak Összekötő szerepet töltenek be, szószólók, tárgyalók A projekt környezeti folyamat kísérik figyelemmel Megéri jó véleményt kialakítani a projektről a „külvilág” felé. - Lobbizás

30 30 A érintettek elemzésének lépései  Az érintettek azonosítása  Információgyűjtés az érintettekről  Az érintettek céljainak azonosítása  Az érintettek erős és gyenge pontjainak elemzése  Az érintettek stratégiájának meghatározása  Az érintettek viselkedésének elemzése  Az érintettek rangsorolása  Cselekvési terv kidolgozása

31 31 A projekt érintettjeinek elemzése EGZISZTENCIÁLIS ÉRINTETTSÉG NAGY KÖZEPES KICSI BEFOLYÁS A VÁLTOZÁSRA – NAGY: KÖZEPES: KICSI: BLOKKOLÓ SEMLEGES TÁMOGATÓ A T Á M O G A T Á S M É R T É K E

32 32 ÉRINTETTEK elemzése ! Csoportos feladat a mintapéldák alapján !

33 33 PARTNERSÉG  Kik a partnerek? Azon személyek és szervezetek, akik a projekt előkészítése illetve a projekt megvalósítása során együttműködnek. Jól körülhatárolt tevékenységgel és feladatokkal, valamint anyagi és nem anyagi hozzájárulással rendelkeznek  Partnerség építés Miért van szükség partnerekre?  Információszerzés  Többféle szaktudás egyesítése  Innováció, ötletek forrása, új látásmód  Visszajelzés a saját munkáról  Megrendelések, új feladatok és források megszerzésének lehetősége


Letölteni ppt "1 Projekt-tervezés Dr. Puskás János, SZIE, GTK, ARGI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések