Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektkészítés I. Puxler Eszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektkészítés I. Puxler Eszter."— Előadás másolata:

1 Projektkészítés I. Puxler Eszter

2 több, azonos célt szolgáló, projektek sorozata (projekttömeg)
Program A programban meghatározott átfogó, nagyszabású, szektoriális vagy földrajzi cél érdekében több, azonos célt szolgáló, de a cél elérését különböző módon megvalósító projektek sorozata (projekttömeg)

3 Projekt pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése
megadott időre (kezdési időpont és befejezési időpont adott) adott költségkeret mellett egyszeri tevékenység összetettség, komplexitás saját (átmeneti) szervezeti háttér

4 - Projekt: valamilyen változást szolgáló konkrét cél/eredmény érdekében történő tevékenységek időben, térben, szervezetrendszerben, költségeiben meghatározott sorozata - Pályázat: a projekt finanszírozásához szükséges támogatások megszerzése érdekében készített beadvány

5 A jó projekt = jó pályázat ismérvei
+ RELEVÁNS * valós igényre alapul * cél-orientált * a kiírásnak megfelel + MEGVALÓSÍTHATÓ * jól átgondolt, következetes * eredményei mérhetők * reális költségvetés * világos munkamegosztás * előzetesen felmért kockázatok + FENNTARTHATÓ * a célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

6 0. A projektötlet kidolgozása
A projekt alapadatainak bemutatása Projektgazda, helyszín,… kijelölése A projekt által elérendő cél Pénzben kifejezve Társadalmi haszon Naturáliában kifejezve A megvalósítás mérföldkövei Meghatározó szakaszok kijelölése

7 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata
A projekt résztvevői helyzetének bemutatása A szervezetek megjelenési formája Eddigi tevékenység Jelenlegi tevékenység szerkezete Pénzügyi pozíció Szakmai keretek, lehetőségek

8 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata
A projekt kiindulási feltételeinek elemzése A projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi erőforrások számbavétele Az indításhoz szükséges feltételrendszer megléte? Az indításhoz szükséges feltételek biztosításának lehetőségei (külső, belső)

9 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata
Általánosan használt módszerek Érdekeltek elemzése (steakholder analízis) Projekt szempontjából érintettek feltérképezése Pozitív Negatív Semleges Szempontok alapján

10 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata
Érdekeltek azonosítása Információgyűjtés az érdekeltekről Az érdekeltek céljainak azonosítása Az érdekeltek erős és gyenge pontjainak elemzése Az érdekeltek stratégiájának meghatározása Az érdekeltek viselkedésének elemzése Cselekvési terv kidolgozása

11 1. A jelenlegi helyzet elemzése, átfogó vizsgálata
SWOT analízis Külső tényezők A szervezet hatókörén kívüli Lehetőségek Veszélyek Belső tényezők A szervezeten belüli Erősségek Gyengeségek

12 Helyzetvizsgálat Prognózisok a külső feltételekről (gazdasági
Technológiai, társadalmi, politikai, kulturális stb. Weaknesses (gyengeségek) Strengths (erősségek) Opportunities (lehetőségek) Threats (veszélyek) Projekt cél

13 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál
A konkrét szükséglet – kereslet – probléma egyértelmű azonosítása Ok-okozati viszonyok feltárása A jelenlegi negatívumok naturáliákban való kifejezése Mellérendelt viszonyok feltérképezése

14 Problémafa Területi szintű probléma Település szintű hiányosság
Partnerek problémái Probléma a szervezet szintjén Szükséglet a projektszintjén Technológiai hiányosságok Infrastrukturális negítívumok Humán erőforrás negatívumai

15 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál
Válasz a szükségletekre Az elérendő célok hierarchiába sorolása A célok konkrét naturáliákban való kifejezése Eszköz – eredmény összefüggések Javaslattétel a projekt fő irányvonalaira

16 Célfa Életminőség javulása, társadalmi és pénzügyi haszon
Igények magas szintű kielégítése települési szinten Kereslet lefedése szervezeti szinten költséghatékonyan Partnerek igényeinek kielégítése Kereslet kielégítési a projekt keretein belül Technológiai, technikai eszközigény Infrastrukturális alapszükséglet Új humán erőforrás szükséglet

17 LOGIKAI KERETMÁTRIX A logikai keretmátrix összevontan tartalmazza:
a projekt céljait, a hozzárendelt mutatókat, a megvalósítás kockázatát, a szükséges erőforrásokat és a lehetséges eredményeket. azaz a teljes program egy oldalban

18 források/ eszközök költségek
Beavatkozási logika Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó/Stratégiai célok A projekt célok Eredmények Tevékenységek források/ eszközök költségek Előfeltételek

19 Beavatkozási logika Eszközök
Átfogó/ Stratégiai célok magasabb szintű célkitűzések, amelyek megvalósulásához a projekt hozzájárul; a célfa csúcsán lévő, a pályázati kiírásban szereplő céllal megegyező megfogalmazás adja. A projekt célok a célfából a stratégia célt szolgáló konkrét, az eredmény következményeként előálló célmegfogalmazást emeljük ki, A tevékenységek elvégzéséhez szükséges fizikai és nem fizikai eszközök a projekt kézzelfogható hozadéka, az elvégzett tevékenységek „termékei”, közvetlen outputjai. Eredmények a projekt végrehajtása során az eredmény elérése érdekében elvégzendő feladatokat soroljuk fel. Tevékenysé-gek Eszközök

20 Hatás- mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Cél-
Beavatkozási logika Objektív módon mérhető mutatók A mutatók forrásai Átfogó/ Stratégiai célok Hatás- mutatók A mutatók forrásai Program/ projekt célja Cél- indikátorok A mutatók forrásai Eredmények Eredmény- mutatók A mutatók forrásai Tevékenységek Források/ Eszközök Költségek

21 Indikátorok és forrásaik
Az indikátorok olyan objektíven mérhető jelzőszámok és specifikációk, melyek az eredmények mennyiségi (db, fő, m, m2, m3, tonna, Ft, %, stb.), minőségi (kategória, szint, célcsoportra, funkcióra, kompetenciára, helyre, témára utaló jelző), vagy időbeni (állandó, időszakos, … évi) meghatározását adják.

22 SMART kritériumoknak:
Specifikus (Specific) – tehát pontosan és egyértelműen értelmezett Mérhető (Measureable) – azaz számmal és valamilyen fizikai mértékegységgel kifejezhető Elérhető és realisztikus (Achievable, Realistic) Időben is lehatárolt (Time-based) – adott időre teljesíthető Itt miért hiányzik az alsó sor, mindig problémás, hogy ott a forrásokhoz mit is kell beírni. Ki kellene egészíteni az alsó sorral Szerintem itt a kiadott bizonyítványok száma nem túl konkrét szám, nem kellene azt írni, hogy most mennyi és akkor ennek a szinten tartása ne adj isten x%-al való növelése a cél?

23 Logframe mátrix elkészítésének menete
Beavatkozási Stratégia Objektíven mérhető indikátorok (mutatószámok) Az információ forrása az indikátorokhoz Feltételezések Átfogó/ Stratégiai célok 1 15 16 A projekt célok 2 13 14 8 Eredmények 3 11 12 7 Tevékenységek 4 9 források/ eszközök 10 költségek 6 5 Előfeltételek

24 2. A szükségletek vizsgálata amelyekre a projektötlet reagál
Igényfelmérés, adatgyűjtés Saját kutatás ( kérdőív, partnerek adatai, interjú,…) Statisztikai kiadványok (pl: települési, területi, belső szervezeti,…) Piaci kereslet – kínálati elemzések EU Fejlesztési irányvonalakba illesztés (NFT,RAT,…)

25 3. Alternatív megoldások elemzése
A kiinduló helyzet és az elérendő cél rögzítése Alternatív megoldások vázlatának elkészítése A megoldások közti kapcsolatok feltérképezése Átjárhatóság a javaslatok között

26 3. Alternatív megoldások elemzése
J B A H E K C G F I

27 3. Alternatív megoldások elemzése
Humán erőforrás igény meghatározása Feladatkörök kijelölése – munkacsomagok hozzárendelése Rendelkezésre álló munkaerő illesztése Új munkaerő szükséglet meghatározása Szaktudás igény felmérése Felelősségi körök meghatározása

28 Humán erőforrás terv Munkaerő szükséglet szakmai szempontú besorolása
A szükséglet naturáliákban való kifejezése munkacsomagonként Humán erőforrás költsége munkaórára lebontva Pótlólagos munkaerő bevonás lehetőségei

29 3. Alternatív megoldások elemzése
Részletes munkaterv készítése alternatív megoldásonként Követelmények Áttekinthetőség (nagy méret esetén célszerű részterveket készíteni a mérföldkövek alapján) Részletesség Elérendő cél A cél eléréséhez szükséges tevékenységek leírása Erőforrás-szükséglet mérföldkövenkénti meghatározása (emberi és pénzügyi erőforrás) Időbeli ütemezés

30 GANTT DIAGRAM Feladatterv Erőforrás terv Projekt elem Tevékenység
Felelős időtartam Teljesítési mutató Munkaerő 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Outputindikátor Szakértő típusa (fő) nap/fő Összesen (nap)

31 Projekt-team-en belül: Projekt és környezete:
Kommunikáció - Disszemináció a projekten belüli (tevékenységek közötti információ áramlás) és a projekt és környezete közti jól működő kommunikáció. Projekt-team-en belül: , telefon Rendszeres találkozók (szakasz lezáráskor) Időközi jelentések Kötelező beszámolók Projekt és környezete: Partnertalálkozók Időközi jelentések Kötelező beszámolók Szakmai fórumok, kiadványok

32 Marketing terv A projekt válasza a megjelenő szükségletre
Kommunikáció és disszemináció a projekt megvalósítása alatt Választott marketing eszközök a projekt megvalósulása után Eszközök hatékonyságának elemzése Marketingtevékenység hatása a pénzügyi és társadalmi jövedelmezőségre

33 Projektköltségvetés Költségtételek indokoltsága Költségszerkezet
Forrásszerkezet Források és költségek összhangja Források rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok Érzékenység vizsgálat

34 Előzetes költségbecslés
Projektelemek Költségek Források 1. BESZERZÉSEK (közvetlen költségek) - eszköz beszerzések költsége - szolgáltatások igénybevétele - építési költségek 2. EGYÉB KÖLTSÉGEK A projekt teljes költségvetése ( 1+2 )

35 AVOP január 2005 2006. 2007. 2008. Összes Ingatlan építés, felújítás értéke Kapun belüli tereprendezés, parkosítás költségei Gépek, technológia berendezések vételára Első beszerzésű készlet vételára 20%-ig A szolgáltatás értékesítéséhez, piacra jutásához kötődő költségek (reklám, egyéb marketing tevékenységek) a fejlesztés elszámolható költségének maximum 15%-ig Egyéb költségek, ráfordítások (12%) Vissza nem igényelhető ÁFA Összesen  Lásd a kitöltési útmutatót.

36 AVOP 3.1.3. 2007 január Források 2005 2006. 2007. 2008. Összes %
I. Saját forrás I./1. a támogatás igénylő hozzájárulása I./2 partnerek hozzájárulása I./3 Bankhitel II. Igényelt AVOP támogatás III. egyéb támogatás… Összesen 100 % Megjegyzés: az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

37 AVOP január 2005 2006. 2007. 2008. Összes Visszaigényelhető ÁFA Összesen 2005 2006. 2007. 2008. Összes Projekt bruttó értéke összesen


Letölteni ppt "Projektkészítés I. Puxler Eszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések